scene.org File Archive

File download

<root>­/­parties­/­1992­/­assembly92­/­info/asm92repsuomi.txt

File size:
2 028 bytes (1.98K)
File date:
2017-10-13 17:46:32
Download count:
all-time: 177

Preview

^FB2^C1ASSEMBLY '92^FS1^C2		     Amigoja, eri kokoonpanoissa. Nähtiin-
					 pä Kauniaisissa tiettävästi   Suomen 
					 laajennetuin Amiga 500. Mukaan oli us-
^FS4^C1TOIMITTANUT: Mario^FS1^C2			 kaltautunut myös yksi Atari,   mutta 
					 nimettömiksi jäävien henkilöiden uhat-
Kauniaisissa heinäkuun lopussa pidetty tua räjäyttää se, ST katosi  paikalta
Assembly '92 -party yllätti järjestäjät nopeasti. Sensijaan tilaa oli löytynyt
ja osanottajat menestyksellään.		 muutamalle kymmenelle   C64:lle  ja 	
 					 useille PC-laitteille.
Tapahtuma kesti kolme päivää,perjantai-
aamusta sunnuntai-iltapäivään.  Party- Partyjen kohokohtana olivat luonnolli-
paikkana oli suurehko koulu. 		 sesti eri kilpailut.Ohjelmassa oli mm. 
					 Amigan demo, intro, grafiikka ja mu-
Tilaisuus herätti myös lehdistön kiin- siikki taistot sekä vaativa real time
nostuksen, paikalla oli Guru Magazine, demo competition,jossa demo tuli tehdä
sekä MikroBitti että muita lehtiä.Spon- alusta loppuun paikan päällä. Lisäksi
soreiksi Assembly '92 oli saanut alan järjestettiin myös C64 sekä PC -demo
yrityksistä  mm.  Brodlinen, Toptro- kilvat että mm. erilaisia pelikilpai-
nicsin,Westcomin ja luonnollisesti myös luita.
Guru Magazinen The Outlaw Ky:n  suoje-
luksessa.				 Pääpalkintona Amigan Demokilpailussa
					 oli muhkeat 5000 markkaa sekä  kova-
Osanottajia paikalle saapui reilut kah- levy! Eikä muissakaan palkinnoissa ol-
deksansataa, mikä on ehdoton Suomenen-	 lut valittamista.
nätys. Vastaavanlaiset tilaisuudet ovat
yleensä keränneet  vajaat  kolmesataa Assembly '92 tapahtuman  saavuttaman 
vierasta. Mikä merkittävintä, paikalla suuren suosion vuoksi ensivuonna jär-
oli myös  noin  kahdeksankymmentä ul- jestetään Assembly '93,josta odotetaan
komaalaista,  Sveitsistä, Ruotsista, samanlaista menestystä.  Sitä ennen
Italiasta, Tanskasta jne.        Suomessa järjestetään todennäköisesti
					 muutama pienempi party.
Pääosa paikalle tuoduista koneista oli
^E