scene.org File Archive

File download

<root>­/­graphics­/­ascii­/­misc/u!-oldinnew.txt

File size:
50 413 bytes (49.23K)
File date:
2020-09-16 05:45:02
Download count:
all-time: 34

Preview

skfaszone misie

   vv
  c.__.9
   { }
   ¯¯
   ¯¯¯¯
rrruuullleeezzz


       _                      _
       ]_                      _[
       _                      _
       ]_          juen          _[
       _                      _
       ]_                      _[
          ______
          \ __ /                    kem/k0
   _____  _______\/________ ______________ _____/\ ______  _____
   \   .  _____     /__\   ______/    \\   .   /
   /____  __\  /  ________________\/____/\ ______\\ ___  ____\
        /_______\                \/
               j   u   e   n
       _                      _
       ]_                      _[
       _                      _
       ]_           of           _[
       _                      _
       ]_        + dark team +        _[
       _                      _
       ]_                      _[

   . . .  [ wîadza nad ciemnoôciâ to wîadza nad wszystkim ]
   :.....:
   ....... .......  .  ..........  ....... .........   ......../
 ....: . :..:... :.......:  : ..:.. : ...:..: .....:. ....:   /....
 : ... :  ....:     :     : : :.....: :.....:.:... ...\/  :
 : :...: ........:  :........: . : :   :   ..... ....: : /:  :
 :.........:    :....:    :.....: :...... . :  :.........: / :....:
                        :.....:
                                   kem/k0
 [  d  a  r  k   t  e  a  m  ]
       _                      _
       ]_                      _[
       _                      _
       ]_    przedstawia / present       _[
       _                      _
       ]_       swojâ / his         _[
       _                      _
       ]_    pierwszâ =) / first =)      _[
       _                      _
       ]_   ascii kolekcje / ascii collection  _[
       _                      _
       ]_    pod tytuîem / under title     _[
       _                      _
       ]_        'old in new'         _[
       _                      _
       ]_                      _[
    ________  ________  ________     ________  _______  
  _ __)   /____)   /___)   /__ _ _ __)_____ /____)   /__ _ u!
   _     _ _    /_ _   )  _   _     _ _   / _ 
=====))__________\)_________\)__________\\===))__________\)_______/__\\=====

                 _______   ________  ____ ____
   »» old in ««       _ __)   /_____)  __/____) /_) /__ _
                _   / _ _     _ _  /   
    »» new ««      =====))_______/__\)__________\)_________\\=====
       _                      _
       ]_                      _[
       _                      _
       ]_                      _[
       _                      _
       ]_                      _[
       _                      _
       ]_          menu           _[
       _                      _
       ]_                      _[
                 ___
     zbr\s3a-----------------\ / ____ ____   _____ ____
      ____ ____   ________ / _\  \/  /-+___\  /  /_
     _\  \/  /-+___\  __/__\  \ \   |      /_ |
     |  \ /  |     ____\----\______!--\___________!
     ·-----\/|____!-----\_________\\-------------[.m.e.n.u.]-
       _                      _
       ]_                      _[
       _                      _
       ]_     1. intro             _[
       _                      _
       ]_     2. logos             _[
       _                      _
       ]_     3. credits            _[
       _                      _
       ]_                      _[
     ________  _______  _______   _________  ________ 
   _ __)_____ /____)   /____)   /_____)    /___)   /__ _ u!                 sprawdú jak wyglâda w 1280*512 =)
    _     _ _   / _ _  _____ _   __/_ _     _ 
 =====))__________\)_______/__\)_________\)______7___\)__________\\=====

               »»» intro «««
       _                      _
       ]_                      _[
       _                      _
       ]_ no to z polish zapodamy =) - jak to przy _[
       _                      _
       ]_ staîo na pierwszâ kolekcjë...       _[
       _                      _
       ]_                      _[
       _                      _
       ]_ a wiëc ciëûko mi byîo wydaê coô takiego  _[
       _                      _
       ]_ z prostej przyczyny - nie jestem ascii  _[
       _                      _
       ]_ makerem [co chyba widaê] ,kolekcja jest  _[
       _                      _
       ]_ dedykowana [dobrze napisaîem?] kempy'em  _[
       _                      _
       ]_ u ,dziëki któremu wîaônie powstaîa. co  _[
       _                      _
       ]_ do tytuîu.. tiaa dla mnie teû jest nie  _[
       _                      _
       ]_ jasny ,ale moûe pod koniec kolekcji wym  _[
       _                      _
       ]_ yôlë o co mi tak wîaôciwie chodziîo..   _[
       _                      _
       ]_ no to oglâdajcie i krytykujcie =)...   _[
       _                      _
       ]_            juen^dark team...  _[
       _                      _
       ]_                      _[
       _                      _
       ]_                      _[
       _                      _
       ]_       it's time for...       _[
       _                      _
       ]_                      _[
     ________  ________  ________  ________  ________  
   _ __)   /___)   /____)  __ /____)   /____)   /__ _ u!
    _    /_ _     _ _  /  _ _     _ _   __/__ 
 =====))_________\)__________\)__________\)__________\)________ \\=====
                               ______\
               »»» logos «««
       _                      _
       ]_                      _[
       _                      _
       ]_ 001/ atrey                 _[
       _                      _
       ]_ 002/ blejz                 _[
       _                      _
       ]_ 003/ booshman               _[
       _                      _
       ]_ 004/ evan                 _[
       _                      _
       ]_ 005/ fiedor                _[
       _                      _
       ]_ 006/ franc                 _[
       _                      _
       ]_ 007/ gorzyga                _[
       _                      _
       ]_ 008/ juen                 _[
       _                      _
       ]_ 009/ kla+ra                _[
       _                      _
       ]_ 010/ korbol                _[
       _                      _
       ]_ 011/ kempy                 _[
       _                      _
       ]_ 012/ k0re.                 _[
       _                      _
       ]_ 013/ laku                 _[
       _                      _
       ]_ 014/ luken                 _[
       _                      _
       ]_ 015/ luk                  _[
       _                      _
       ]_ 016/ mandos                _[
       _                      _
       ]_ 017/ mornaug                _[
       _                      _
       ]_ 018/ rebel                 _[
       _                      _
       ]_ 019/ roger                 _[
       _                      _
       ]_ 020/ roover                _[
       _                      _
       ]_ 021/ san                  _[
       _                      _
       ]_ 022/ sqlim                 _[
       _                      _
       ]_ 023/ thorr                 _[
       _                      _
       ]_ 024/ twister                _[
       _                      _
       ]_ 025/ tomba                 _[
       _                      _
       ]_ 026/ zito                 _[
       _                      _
       ]_ 027/ zygi                 _[
       _                      _
       ]_ 028/ jargo                 _[
       _                      _
       ]_                      _[

  __/--------------------------------------/___________________________
     ________  ________  _______  
  u! _ __)   /____)_____ /____)   /__ _ __ name .......atrey __ _
    _     _ _     _ _   / _ 
 =====))__________\)__________\)_______/__\\==== numerek 000000001 == =
 ___                    ______________________ _
  /--------------------------------------/
       _                      _
       ]_ oldinnewoldinnewoldinnewoldinnewoldinnewol _[
     ________  _______   _________  ________  ________  
   _ __)  __/___)   /_____)    /___)  __/____)   /__ _ u!
    _     _ _   ____ _   __/_ _     _ _    / _
 =====))_____(____\)_________\)______7___\)__________\)________ \\=====
                               ______\
             »»» atrey «««
       _                      _
       ]_ oldinnewoldinnewoldinnewoldinnewoldinnewol _[
       _                      _
       ]_ oldinnewoldinnewoldinnewoldinnewoldinnewol _[
       _                      _
       ]_ oldinnewoldinnewoldinnewoldinnewoldinnewol _[

  __/--------------------------------------/___________________________
     ________  ________  _______  
  u! _ __)   /____)_____ /____)   /__ _ __ name .......blejz __ _
    _     _ _     _ _   / _ 
 =====))__________\)__________\)_______/__\\==== numerek 000000002 == =
 ___                    ______________________ _
  /--------------------------------------/
       _                      _
       ]_ oldinnewoldinnewoldinnewoldinnewoldinnewol _[
     ________  ________  ________  ________  ________ 
   _ __)   /____)   /___)  __/____)_____ /____)_____ /__ _ u!
    _   )  __    /_ _     _ _    / _   _______ 
 =====))_______)__\)_________\)__________\)__________\)     \\=====
                            ___________\
             »»» blejz «««
       _                      _
       ]_ oldinnewoldinnewoldinnewoldinnewoldinnewol _[
       _                      _
       ]_ oldinnewoldinnewoldinnewoldinnewoldinnewol _[
       _                      _
       ]_ oldinnewoldinnewoldinnewoldinnewoldinnewol _[

  __/--------------------------------------/___________________________
     ________  ________  _______  
  u! _ __)   /____)_____ /____)   /__ _ __ name ....booshman __ _
    _     _ _     _ _   / _ 
 =====))__________\)__________\)_______/__\\==== numerek 000000003 == =
 ___                    ______________________ _
  /--------------------------------------/
       _                      _
       ]_ oldinnewoldinnewoldinnewoldinnewoldinnewol _[
     ________  ________  ________  ________  
   _ __)   /____)   /____)   /____)   /__ _ u!
    _   )  __     _ _     _ _   __/__ 
 =====))_______)__\)__________\)__________\)________ \\=====
                         ______\
            _______   ______    ________  _______  
 »» booshman ««  _ __)   /_____)  /_______)  __/____)   /__ _
           _     _ _   /  _ _     _ _   / _ 
        =====))_____/____\)________/__\)_____(____\)_______/__\\=====
       _                      _
       ]_ oldinnewoldinnewoldinnewoldinnewoldinnewol _[
       _                      _
       ]_ oldinnewoldinnewoldinnewoldinnewoldinnewol _[
       _                      _
       ]_ oldinnewoldinnewoldinnewoldinnewoldinnewol _[

  __/--------------------------------------/___________________________
     ________  ________  _______  
  u! _ __)   /____)_____ /____)   /__ _ __ name ........evan __ _
    _     _ _     _ _   / _ 
 =====))__________\)__________\)_______/__\\==== numerek 000000004 == =
 ___                    ______________________ _
  /--------------------------------------/
       _                      _
       ]_ oldinnewoldinnewoldinnewoldinnewoldinnewol _[
       ________  ______   ________  _______  
     _ __)  __/____)  /_____)  __/____)   /__ _ u!
      _     _ _   / _ _     _ _   / _ 
   =====))__________\)_________\)_____(____\)_______/__\\=====

               »»» evan «««
       _                      _
       ]_ oldinnewoldinnewoldinnewoldinnewoldinnewol _[
       _                      _
       ]_ oldinnewoldinnewoldinnewoldinnewoldinnewol _[
       _                      _
       ]_ oldinnewoldinnewoldinnewoldinnewoldinnewol _[

  __/--------------------------------------/___________________________
     ________  ________  _______  
  u! _ __)   /____)_____ /____)   /__ _ __ name ......fiedor __ _
    _     _ _     _ _   / _ 
 =====))__________\)__________\)_______/__\\==== numerek 000000005 == =
 ___                    ______________________ _
  /--------------------------------------/
       _                      _
       ]_ oldinnewoldinnewoldinnewoldinnewoldinnewol _[
  _________  ________  ________  ________  ________  _________ 
_ __)    /___)_____ /____)  __/____)   /____)   /____)    /__ _
 _   \ __ _     _ _     _ _   )  _ _     _ _   __/_ 
=))   \___\)__________\)__________\)__________\)__________\)______7___\\==
 ________\u!
                  »»» fiedor «««
       _                      _
       ]_ oldinnewoldinnewoldinnewoldinnewoldinnewol _[
       _                      _
       ]_ oldinnewoldinnewoldinnewoldinnewoldinnewol _[
       _                      _
       ]_ oldinnewoldinnewoldinnewoldinnewoldinnewol _[

  __/--------------------------------------/___________________________
     ________  ________  _______  
  u! _ __)   /____)_____ /____)   /__ _ __ name .......franc __ _
    _     _ _     _ _   / _ 
 =====))__________\)__________\)_______/__\\==== numerek 000000006 == =
 ___                    ______________________ _
  /--------------------------------------/
       _                      _
       ]_ oldinnewoldinnewoldinnewoldinnewoldinnewol _[
     _________  _________  ________  _______   _______
   _ __)    /___)    /___)  __/____)   /_____) ___/__ _
    _   \ __ _   __/_ _     _ _   / _ _   ___
 =====))   \___\)______7___\)_____(____\)_______/__\)_________\\=====
    ________\u!
                  »»» franc «««
       _                      _
       ]_ oldinnewoldinnewoldinnewoldinnewoldinnewol _[
       _                      _
       ]_ oldinnewoldinnewoldinnewoldinnewoldinnewol _[
       _                      _
       ]_ oldinnewoldinnewoldinnewoldinnewoldinnewol _[


  __/--------------------------------------/___________________________
     ________  ________  _______  
  u! _ __)   /____)_____ /____)   /__ _ __ name .....gorzyga __ _
    _     _ _     _ _   / _ 
 =====))__________\)__________\)_______/__\\==== numerek 000000007 == =
 ___                    ______________________ _
  /--------------------------------------/
       _                      _
       ]_ oldinnewoldinnewoldinnewoldinnewoldinnewol _[
     ________  ________  _________  ________ 
   _ __)  __ /____)   /____)    /___)_____ /__ _ 
    _  /  _ _     _ _   __/_   _______ 
 =====))__________\)__________\)______7___\)     \\=====
                       ___________\
                 ________  ________  ________ 
   »» gorzyga ««      _ __)   /____)  __ /____)  __/__ _
                _    / _ _  /  _ _     _ 
             =====))________ \)__________\)_____(____\\=====
                   ______\u!
       _                      _
       ]_ oldinnewoldinnewoldinnewoldinnewoldinnewol _[
       _                      _
       ]_ oldinnewoldinnewoldinnewoldinnewoldinnewol _[
       _                      _
       ]_ oldinnewoldinnewoldinnewoldinnewoldinnewol _[

  __/--------------------------------------/___________________________
     ________  ________  _______  
  u! _ __)   /____)_____ /____)   /__ _ __ name ........juen __ _
    _     _ _     _ _   / _ 
 =====))__________\)__________\)_______/__\\==== numerek 000000008 == =
 ___                    ______________________ _
  /--------------------------------------/
       _                      _
       ]_ oldinnewoldinnewoldinnewoldinnewoldinnewol _[
       ________  ________  ________  _______  
     _ __)_____ /____)   /____)  __/____)   /__ _
      _    / _ _    / _ _     _ _   / _ 
   =====))   / ___\)__________\)__________\)_______/__\\=====
      _____/u!
                  »»» juen «««
       _                      _
       ]_ oldinnewoldinnewoldinnewoldinnewoldinnewol _[
       _                      _
       ]_ oldinnewoldinnewoldinnewoldinnewoldinnewol _[
       _                      _
       ]_ oldinnewoldinnewoldinnewoldinnewoldinnewol _[

  __/--------------------------------------/___________________________
     ________  ________  _______  
  u! _ __)   /____)_____ /____)   /__ _ __ name ......kla+ra __ _
    _     _ _     _ _   / _ 
 =====))__________\)__________\)_______/__\\==== numerek 000000009 == =
 ___                    ______________________ _
  /--------------------------------------/
       _                      _
       ]_ oldinnewoldinnewoldinnewoldinnewoldinnewol _[
     _________  ________  ________     _________  ________
   _ __)    /___)   /___)  __/_    _)    /___)  __/__ _
    _   \ _ _    /_ _     _  + _   __/_ _     _ 
 =====))    \__\)_________\)_____(____\   )______7___\)_____(____\\=====
    _________\u!
                  »»» kla+ra «««
       _                      _
       ]_ oldinnewoldinnewoldinnewoldinnewoldinnewol _[
       _                      _
       ]_ oldinnewoldinnewoldinnewoldinnewoldinnewol _[
       _                      _
       ]_ oldinnewoldinnewoldinnewoldinnewoldinnewol _[

  __/--------------------------------------/___________________________
     ________  ________  _______  
  u! _ __)   /____)_____ /____)   /__ _ __ name ......korbol __ _
    _     _ _     _ _   / _ 
 =====))__________\)__________\)_______/__\\==== numerek 000000010 == =
 ___                    ______________________ _
  /--------------------------------------/
       _                      _
       ]_ oldinnewoldinnewoldinnewoldinnewoldinnewol _[
   _________  ________  _________  ________  ________  ________ 
 _ __)    /___)   /___)    /___)   /____)   /____)   /__ _
  _   \ _ _     _ _   __/_ _  )   __     _ _    /_ 
===))    \__\)__________\)_____7___\)_______)__\)__________\)_________\\===
  _________\u!
       _                      _
       ]_ oldinnewoldinnewoldinnewoldinnewoldinnewol _[
       _                      _
       ]_ oldinnewoldinnewoldinnewoldinnewoldinnewol _[
       _                      _
       ]_ oldinnewoldinnewoldinnewoldinnewoldinnewol _[

  __/--------------------------------------/___________________________
     ________  ________  _______  
  u! _ __)   /____)_____ /____)   /__ _ __ name .......kempy __ _
    _     _ _     _ _   / _ 
 =====))__________\)__________\)_______/__\\==== numerek 000000011 == =
 ___                    ______________________ _
  /--------------------------------------/
       _                      _
       ]_ oldinnewoldinnewoldinnewoldinnewoldinnewol _[
     _________  ________  ______    ________ ________ 
   _ __)    /___)  __/____)  /_______)   /__)   /__ _
    _   \ _ _     _ _   /  _ _  \ ) __    / _ 
 =====))    \__\)__________\)________/__\)   \___\)_______ \\=====
    ________\u!            ________\     _____\
             »»» kempy «««
       _                      _
       ]_ oldinnewoldinnewoldinnewoldinnewoldinnewol _[
       _                      _
       ]_ oldinnewoldinnewoldinnewoldinnewoldinnewol _[
       _                      _
       ]_ oldinnewoldinnewoldinnewoldinnewoldinnewol _[

  __/--------------------------------------/___________________________
     ________  ________  _______  
  u! _ __)   /____)_____ /____)   /__ _ __ name .......k0re. __ _
    _     _ _     _ _   / _ 
 =====))__________\)__________\)_______/__\\==== numerek 000000012 == =
 ___                    ______________________ _
  /--------------------------------------/
       _                      _
       ]_ oldinnewoldinnewoldinnewoldinnewoldinnewol _[

       _________  ____ /__  ________  ________ 
     _ __)    /___)  / /____)   /___)  __/__ _
      _   \ _ _  /  _ _   __/_ _     _
   =====))    \__\)__ /______\)_____7___\)__________\\.====
       ________\u!  /
                  »»» k0re. «««
       _                      _
       ]_ oldinnewoldinnewoldinnewoldinnewoldinnewol _[
       _                      _
       ]_ oldinnewoldinnewoldinnewoldinnewoldinnewol _[
       _                      _
       ]_ oldinnewoldinnewoldinnewoldinnewoldinnewol _[

  __/--------------------------------------/___________________________
     ________  ________  _______  
  u! _ __)   /____)_____ /____)   /__ _ __ name ........laku __ _
    _     _ _     _ _   / _ 
 =====))__________\)__________\)_______/__\\==== numerek 000000013 == =
 ___                    ______________________ _
  /--------------------------------------/
       _                      _
       ]_ oldinnewoldinnewoldinnewoldinnewoldinnewol _[
        ________  ________  _________  ________ 
      _ __)   /___)  __/____)    /___)   /__ _
       _    /_ _     _ _   \ _ _    / _
    =====))_________\)_____(____\)    \__\)__________\\=====
                  _________\u!
        »»» laku «««
       _                      _
       ]_ oldinnewoldinnewoldinnewoldinnewoldinnewol _[
       _                      _
       ]_ oldinnewoldinnewoldinnewoldinnewoldinnewol _[
       _                      _
       ]_ oldinnewoldinnewoldinnewoldinnewoldinnewol _[

  __/--------------------------------------/___________________________
     ________  ________  _______  
  u! _ __)   /____)_____ /____)   /__ _ __ name .......luken __ _
    _     _ _     _ _   / _ 
 =====))__________\)__________\)_______/__\\==== numerek 000000014 == =
 ___                    ______________________ _
  /--------------------------------------/
       _                      _
       ]_ oldinnewoldinnewoldinnewoldinnewoldinnewol _[
     ________  ________  _________  ________  _______
   _ __)   /___)   /____)    /___)  __/____)   /__ _
    _    /_ _    / __    \ _ _     _ _   / _
 =====))_________\)__________\)    \__\)__________\)_______/__\\=====
                _________\u!
                         »»» luken «««
       _                      _
       ]_ oldinnewoldinnewoldinnewoldinnewoldinnewol _[
       _                      _
       ]_ oldinnewoldinnewoldinnewoldinnewoldinnewol _[
       _                      _
       ]_ oldinnewoldinnewoldinnewoldinnewoldinnewol _[

  __/--------------------------------------/___________________________
     ________  ________  _______  
  u! _ __)   /____)_____ /____)   /__ _ __ name .........luk __ _
    _     _ _     _ _   / _ 
 =====))__________\)__________\)_______/__\\==== numerek 000000015 == =
 ___                    ______________________ _
  /--------------------------------------/
       _                      _
       ]_ oldinnewoldinnewoldinnewoldinnewoldinnewol _[
           ________  ________  _________ 
         _ __)   /___)   /____)    /__ _
          _    /_ _    / __    \ _ 
       =====))_________\)__________\)    \__\\=====
                     _________\u!
              »»» luk «««
       _                      _
       ]_ oldinnewoldinnewoldinnewoldinnewoldinnewol _[
       _                      _
       ]_ oldinnewoldinnewoldinnewoldinnewoldinnewol _[
       _                      _
       ]_ oldinnewoldinnewoldinnewoldinnewoldinnewol _[

  __/--------------------------------------/___________________________
     ________  ________  _______  
  u! _ __)   /____)_____ /____)   /__ _ __ name ......mandos __ _
    _     _ _     _ _   / _ 
 =====))__________\)__________\)_______/__\\==== numerek 000000016 == =
 ___                    ______________________ _
  /--------------------------------------/
       _                      _
       ]_ oldinnewoldinnewoldinnewoldinnewoldinnewol _[
   ______    ________  _______   ________  ________  _________  
 _ __)  /_______)  __/____)   /_____)   /____)   /___)    /__ _
  _   /  _ _     _ _   / _ _   )  _ _     _ _   __/__ 
==))________/__\)_____(____\)_______/__\)__________\)__________\)________ \\==
                                  u! ______\
             »»» mandos «««
       _                      _
       ]_ oldinnewoldinnewoldinnewoldinnewoldinnewol _[
       _                      _
       ]_ oldinnewoldinnewoldinnewoldinnewoldinnewol _[
       _                      _
       ]_ oldinnewoldinnewoldinnewoldinnewoldinnewol _[

  __/--------------------------------------/___________________________
     ________  ________  _______  
  u! _ __)   /____)_____ /____)   /__ _ __ name .....mornaug __ _
    _     _ _     _ _   / _ 
 =====))__________\)__________\)_______/__\\==== numerek 000000017 == =
 ___                    ______________________ _
  /--------------------------------------/
       _                      _
       ]_ oldinnewoldinnewoldinnewoldinnewoldinnewol _[
          ______    ________  _________ 
        _ __)  /_______)   /___)    /__ _ u!
         _   /  _ _     _ _   __/_ 
      =====))________/__\)__________\)_____7___\\=====
       _______   ________  ________  ________ 
     _ __)   /_____)  __/____)   /____)  __ /__ _
      _   / _ _     _ _    / ___  /  _ 
   =====))_______/__\)_____(____\)__________\)__________\\=====

               »»» mornaug «««
       _                      _
       ]_ oldinnewoldinnewoldinnewoldinnewoldinnewol _[
       _                      _
       ]_ oldinnewoldinnewoldinnewoldinnewoldinnewol _[
       _                      _
       ]_ oldinnewoldinnewoldinnewoldinnewoldinnewol _[

  __/--------------------------------------/___________________________
     ________  ________  _______  
  u! _ __)   /____)_____ /____)   /__ _ __ name .......rebel __ _
    _     _ _     _ _   / _ 
 =====))__________\)__________\)_______/__\\==== numerek 000000018 == =
 ___                    ______________________ _
  /--------------------------------------/
       _                      _
       ]_ oldinnewoldinnewoldinnewoldinnewoldinnewol _[
     _________  ________  ________  ________  ________ 
   _ __)    /___)  __/____)   /____)  __/____)   /__ _ u!
    _   __/_ _     _ _  )   __     _ _    /_ 
 =====))______7___\)__________\)_______)__\)__________\)_________\\=====

               »»» rebel «««
       _                      _
       ]_ oldinnewoldinnewoldinnewoldinnewoldinnewol _[
       _                      _
       ]_ oldinnewoldinnewoldinnewoldinnewoldinnewol _[
       _                      _
       ]_ oldinnewoldinnewoldinnewoldinnewoldinnewol _[

  __/--------------------------------------/___________________________
     ________  ________  _______  
  u! _ __)   /____)_____ /____)   /__ _ __ name .......roger __ _
    _     _ _     _ _   / _ 
 =====))__________\)__________\)_______/__\\==== numerek 000000019 == =
 ___                    ______________________ _
  /--------------------------------------/
       _                      _
       ]_ oldinnewoldinnewoldinnewoldinnewoldinnewol _[
     _________  ________  ________  ________  _________ 
   _ __)    /___)   /____)  __ /____)  __/____)    /__ _ u!
    _   __/_ _     _ _  /  _ _     _ _   __/_ 
 =====))______7___\)__________\)__________\)__________\)__________\\=====

               »»» roger «««
       _                      _
       ]_ oldinnewoldinnewoldinnewoldinnewoldinnewol _[
       _                      _
       ]_ oldinnewoldinnewoldinnewoldinnewoldinnewol _[
       _                      _
       ]_ oldinnewoldinnewoldinnewoldinnewoldinnewol _[

  __/--------------------------------------/___________________________
     ________  ________  _______  
  u! _ __)   /____)_____ /____)   /__ _ __ name ......roover __ _
    _     _ _     _ _   / _ 
 =====))__________\)__________\)_______/__\\==== numerek 000000020 == =
 ___                    ______________________ _
  /--------------------------------------/
       _                      _
       ]_ oldinnewoldinnewoldinnewoldinnewoldinnewol _[
   _________  ________  ________  ______   ________  _________ 
 _ __)    /___)u!  /____)   /____)  /_____)  __/____)    /__ _
  _   __/_ _     _ _     _ _   / _ _     _ _   __/_ 
===))______7___\)__________\)__________\)_________\)__________\)______7___\\===

               »»» roover «««
       _                      _
       ]_ oldinnewoldinnewoldinnewoldinnewoldinnewol _[
       _                      _
       ]_ oldinnewoldinnewoldinnewoldinnewoldinnewol _[
       _                      _
       ]_ oldinnewoldinnewoldinnewoldinnewoldinnewol _[

  __/--------------------------------------/___________________________
     ________  ________  _______  
  u! _ __)   /____)_____ /____)   /__ _ __ name .........san __ _
    _     _ _     _ _   / _ 
 =====))__________\)__________\)_______/__\\==== numerek 000000021 == =
 ___                    ______________________ _
  /--------------------------------------/
       _                      _
       ]_ oldinnewoldinnewoldinnewoldinnewoldinnewol _[
           ________  ________  _______     
           )   /____)  __/____)   /__ _
          _   __/__ _     _ _   / _ 
       =====))________ \)_____(____\)_______/__\\=====
             ______\u!
                     »»» san «««
       _                      _
       ]_ oldinnewoldinnewoldinnewoldinnewoldinnewol _[
       _                      _
       ]_ oldinnewoldinnewoldinnewoldinnewoldinnewol _[
       _                      _
       ]_ oldinnewoldinnewoldinnewoldinnewoldinnewol _[

  __/--------------------------------------/___________________________
     ________  ________  _______  
  u! _ __)   /____)_____ /____)   /__ _ __ name .......sqlim __ _
    _     _ _     _ _   / _ 
 =====))__________\)__________\)_______/__\\==== numerek 000000022 == =
 ___                    ______________________ _
  /--------------------------------------/
       _                      _
       ]_ oldinnewoldinnewoldinnewoldinnewoldinnewol _[
      ________  ________  _____  ________  ______   
    _ __)   /____)   /____)  /___)_____ /____)  /______ _
     _   __/__ _     _ _  /_ _     _ _   /  _ 
  =====))________ \)____/ /___\)______\)__________\)________/__\\=====
        ______\u!
                »»» sqlim «««
       _                      _
       ]_ oldinnewoldinnewoldinnewoldinnewoldinnewol _[
       _                      _
       ]_ oldinnewoldinnewoldinnewoldinnewoldinnewol _[
       _                      _
       ]_ oldinnewoldinnewoldinnewoldinnewoldinnewol _[

  __/--------------------------------------/___________________________
     ________  ________  _______  
  u! _ __)   /____)_____ /____)   /__ _ __ name .......thorr __ _
    _     _ _     _ _   / _ 
 =====))__________\)__________\)_______/__\\==== numerek 000000023 == =
 ___                    ______________________ _
  /--------------------------------------/
       _                      _
       ]_ oldinnewoldinnewoldinnewoldinnewoldinnewol _[
      _______  _______   _______  ________  ________ 
    _ __)   /____)   /_____)   /____)   /___)   /__ _ u!
     _  _____ _     _ _    _ _   _/_ _   _/_ 
  =====))_________\)_____/____\)_________\)_____7___\)_____7___\\=====

                »»» thorr «««
       _                      _
       ]_ oldinnewoldinnewoldinnewoldinnewoldinnewol _[
       _                      _
       ]_ oldinnewoldinnewoldinnewoldinnewoldinnewol _[
       _                      _
       ]_ oldinnewoldinnewoldinnewoldinnewoldinnewol _[

  __/--------------------------------------/___________________________
     ________  ________  _______  
  u! _ __)   /____)_____ /____)   /__ _ __ name .....twister __ _
    _     _ _     _ _   / _ 
 =====))__________\)__________\)_______/__\\==== numerek 000000024 == =
 ___                    ______________________ _
  /--------------------------------------/
       _                      _
       ]_ oldinnewoldinnewoldinnewoldinnewoldinnewol _[
       _______  ____ ____ ________  ________ 
     _ __)   /____) /_) /__)_____ /____)   /__ _ u!
      _   ____ _  /  /__     _ _   __/__ 
   =====))_________\)_________\)__________\)________ \\=====
                          ______\
           _______  ________  ________ 
         _ __)   /____)  __/____)   /__ _
          _   ____ _     _ _   _/_ 
       =====))_________\)__________\)_____7___\\=====

               »»» twister «««
       _                      _
       ]_ oldinnewoldinnewoldinnewoldinnewoldinnewol _[
       _                      _
       ]_ oldinnewoldinnewoldinnewoldinnewoldinnewol _[
       _                      _
       ]_ oldinnewoldinnewoldinnewoldinnewoldinnewol _[

  __/--------------------------------------/___________________________
     ________  ________  _______  
  u! _ __)   /____)_____ /____)   /__ _ __ name .......tomba __ _
    _     _ _     _ _   / _ 
 =====))__________\)__________\)_______/__\\==== numerek 000000025 == =
 ___                    ______________________ _
  /--------------------------------------/
       _                      _
       ]_ oldinnewoldinnewoldinnewoldinnewoldinnewol _[
      _______  _______  ______    ________  ________ 
    _ __)   /____)   /____)  /_______)   /____)  __/__ _ u!
     _  _____ _    _ _   /  _ _   )  __     _ 
  =====))_________\)_________\)________/__\)_______)__\)_____(____\\=====

                 »»» tomba «««
       _                      _
       ]_ oldinnewoldinnewoldinnewoldinnewoldinnewol _[
       _                      _
       ]_ oldinnewoldinnewoldinnewoldinnewoldinnewol _[
       _                      _
       ]_ oldinnewoldinnewoldinnewoldinnewoldinnewol _[

  __/--------------------------------------/___________________________
     ________  ________  _______  
  u! _ __)   /____)_____ /____)   /__ _ __ name ........zito __ _
    _     _ _     _ _   / _ 
 =====))__________\)__________\)_______/__\\==== numerek 000000026 == =
 ___                    ______________________ _
  /--------------------------------------/
       _                      _
       ]_ oldinnewoldinnewoldinnewoldinnewoldinnewol _[
       ________  ________  _______  _______ 
     _ __)_____ /____)_____ /____)   /____)   /__ _ u!
        _______ _     _ _   ____ _    _ 
   =====))__________\)__________\)_________\)_________\\=====

                 »»» zito «««
       _                      _
       ]_ oldinnewoldinnewoldinnewoldinnewoldinnewol _[
       _                      _
       ]_ oldinnewoldinnewoldinnewoldinnewoldinnewol _[
       _                      _
       ]_ oldinnewoldinnewoldinnewoldinnewoldinnewol _[

  __/--------------------------------------/___________________________
     ________  ________  _______  
  u! _ __)   /____)_____ /____)   /__ _ __ name ........zygi __ _
    _     _ _     _ _   / _ 
 =====))__________\)__________\)_______/__\\==== numerek 000000027 == =
 ___                    ______________________ _
  /--------------------------------------/
       _                      _
       ]_ oldinnewoldinnewoldinnewoldinnewoldinnewol _[
       ________  ________  ________  ________ 
     _ __)_____ /____)   /____)  __ /____)_____ /__ _
        _______ _    / _ _  /  _ _     _ 
   =====))__________\)________ \)__________\)__________\\=====
               ______\u!

                »»» zygi «««
       _                      _
       ]_ oldinnewoldinnewoldinnewoldinnewoldinnewol _[
       _                      _
       ]_ oldinnewoldinnewoldinnewoldinnewoldinnewol _[
       _                      _
       ]_ oldinnewoldinnewoldinnewoldinnewoldinnewol _[

  __/--------------------------------------/___________________________
     ________  ________  _______  
  u! _ __)   /____)_____ /____)   /__ _ __ name .......jargo __ _
    _     _ _     _ _   / _ 
 =====))__________\)__________\)_______/__\\==== numerek 000000028 == =
 ___                    ______________________ _
  /--------------------------------------/
       _                      _
       ]_ oldinnewoldinnewoldinnewoldinnewoldinnewol _[
     ________  ________  ________  ________  _______ 
   _ __)_____ /____)  __/____)   /___)  __ /____)   /__ _
    _    / _ _     _ _   __/_ _  /  _ _    _ 
 =====))   / __\)_____(____\)_____7___\)__________\)_________\\=====
    ______/u!
               »»» jargo «««
       _                      _
       ]_ oldinnewoldinnewoldinnewoldinnewoldinnewol _[
       _                      _
       ]_ oldinnewoldinnewoldinnewoldinnewoldinnewol _[
       _                      _
       ]_ oldinnewoldinnewoldinnewoldinnewoldinnewol _[
       _                      _
       ]_                      _[
       _                      _
       ]_         and da...         _[
       _                      _
       ]_                      _[
     _______  _________  ________  ________ 
   _ __)   /____)    /___)  __/____)   /__ _ u!
    _   ___ _   __/_ _     _ _   )  _ 
 =====))_________\)__________\)__________\)__________\\=====
                   ________  _______  ________  
                   )_____ /____)   /____)   /__ _
    »» credits ««        _     _ _   ____ _   __/__ 
               =====))__________\)_________\)________ \\=====
                                 ______\
       _                      _
       ]_                      _[
       _                      _
       ]_ kem/k0 - kempy of k0re.          _[
       _                      _
       ]_ zbr\s3a - zab0ra of sative mea       _[
       _                      _
       ]_ u!   - juen of dark team [toja =)]   _[
       _                      _
       ]_                      _[
       _                      _
       ]_ i used - ced 4.2 ,diamond gui & mp3 files _[
       _                      _
       ]_ comp  - a124oT/40mhz+18mb+hdd1.2+...   _[
       _                      _
       ]_                      _[
       _                      _
       ]_         the end          _[miô po oglâdniëciu

    vv
   c.__.9
    { } 
   \ ¯¯ /
    ¯¯¯¯
 rrruuullleeezzz                                 a ty czego tu ? =)