scene.org File Archive

File download

<root>­/­graphics­/­ascii­/­misc/tg!.mean.txt

File size:
22 753 bytes (22.22K)
File date:
2018-01-06 21:14:55
Download count:
all-time: 52

Preview

@BEGIN FILE_ID.DIZ
     ______ _____  _____
  - --.-\___ l-\  /-,-\ _/_.-- -
  tG!   l/   _/--.  ___/ rLt
       _/  `  |  `  
 .- --`---l__\'-------'-------'-- -.
 | r e a l i t y p r e s e n t s |
 |  3 r d c o l l e c t i o n  |
 |        b y        |
 |      t h u n g !      |
 |                 |
 |______________ _    22.02.98 |
       `----------------------'
@END_FILE_ID.DIZ
          ·
          :
          :
     Bd!  ___¦
       ./ _l_ ___ .____.     _____ _______  ____
       |  ___) /_|  _l________./  /_\ _ /___/ _/____.
       |___\l     \_    l     \     \_  |
     L¹24   \___________/____________________\________l/____|
          |
          |
          |
          |
          |
          |				×X O F X×
          |
          |
          |
          l_________ _
             `----------.
                  |
                  ¦ ......................
             _____________ :::: ...     :::: __._
       _ _________)       :::: :      ::::  l/
    _.____\\\           ::::       ::::  |
    \|               ::::       ::::  |
    ______  ______   ___  ____ :::: ____  ____ :::: _______
  _._\____ \ / __ /______\__\ / __/___ _(____)_ _\  l_ __\ ___ /_
  \l  __/ Y \__/  ______ Y  |  Y    Y ____/-Y  \\__/|/
   |  \_       \/  ` |    |    | \/    l\  |
   l____|_____________________|________|reality!|_________________l
     |                l________l  . ::::  |
   luk!l____________________________ ::::     ..: :::: __lpht!
                  ¦ ::::..............::::
                  |
                  |
         .-----------------'
         |
         |
         |
         |
         |
         |   p R E S E N T s
         |
         |
         |
         |
         l___     ______.
          `------------'  |
                   |
                   |
                   |
                   |
                   |
                   |
                   |
              .---------'
              |
              |  3 t H c O L L E C T I O n 
              |
              l______ __ _
                 `--------.
                     |
                     |
                     |
                     |
          .______________________|
          |
          |
          | c A L L E d
          |
          l_________
             `--------------.
                     |
                     |
                     :
                     
                     ¦
                     .

                       .-------------------.
                       |          |
          _____  ______ ______.---. ______ _____  ¦
      ___ .-.-\ __/-.-\___ /.-\__ /:===:-\__ / -\ __/-. ·
      \ \/ l _/   __/   l/     l/    \_ |
      \ \/   \    \l___     __       l__|
      `---\__,---\___|-----' `--/____l--'`--/____l-----'  ·
                .---. ______ |          ¦
        meaning    :===:-\__ /. l________ _     |
          in     |   l/  |    `---------. |
          reality   | __    | sens istnienia l__|
                `--'`--/____l
       ______ _____  ______ _____ .---. _____  __ __ 
      .-\___ /.-\ __/-.-\___ l-\  /-:===:-\ _/_.-\ Y |
      |  l/   _/   __/   _/--.    ___/  \__ |
      |   _/  \    \l___  `  | ___  `   / |
      `---l__\`---\___l-----' '-------'--'`-------'--/___|
                     ·
                     :
                     ¦
                     |
                     |
                     |
                     |
                     |
                     |
                     |
                     
                     |
                     |
   .---. _____ _____ __       |
   :===:--\__ /.-\ __/-: `---.     l_________ _
   |    l/ ¦ _/   ¦  |         `----------
   | ___  /   \   ___  |
   `--'`--/____l___\---' `----'
   tG!.rLt     i n f o  
                    Oki, na samym poczâtku chciaîem
                    Was wszystkich przywitaê, a w
        ·    ·        szczególnoôci  memberów  grupy
        |¼__ __¼|        Reality.   Ta  kolekcja  jest
        `.--|--.'        dedykowana wîaônie im i logoski,
     /\ .-| ¢|¢ |-. /\      które znajdujâ sië tutaj teû sâ
     / \ | `--`--' | / \     TYLKO dla nich.  Pomysî na tâ
    / /\ \|  ___  |/ /\ \     kolekcjë podsunâî mi Evan, wiem
    / // .-`--\`-'/--'-. \\ \    ûe   takie   produkcje  juû
    \ \ /   \_/   \ / /    powstawaîy. Co tam jeszcze, nowy
    \ / /  reality  \ \ /     styl i lepszy design.  No to
    /\\ \_____________/ //\     koïczë ten wstëp i zapraszam do
    / / \ \_     _/ / \ \    oglâdania .  Aha normalna koli
   / , `-'  T  `-' , \    juû wkrótce.           
   / /( `---\  |  /---' )\ \   
 tG!\_ /_     l     _\ _/rLt  
     `---------'---------'     

      ¦
      |
      l__________ _
         `---------.
              |
              |
              |
              ¦
              :
              .    bD!/L124     ____ ____   _______  ______
         _____ /_ /_/ __/  ._\ _ /_.___.  | ____
        _\ _ // _/.  ___)__|  |  |  l\  |  /
      .___\  \/____|___\   |____|____|________|  /
      |  \____\     \____|        _____ /._
      |___                   \  / |
      _____)    r e a l i t y t e a m    \ / |
      \                      \/  |
      \_.        o1. el diablo         |
       |        o2. evan           |
       |        o3. josh           |
       |        o4. mad            |
       |        o5. ravrot          |
       |        o6. tom            |
       |      and o7. reality          |
       |        o8. rlt            |
       |        o9. voodoo          |
       |                       |
       l___________ _                |
            `-----------------------------------'          _____  ______ ______.---. ______ _____ 
      ___ .-.-\ __/-.-\___ /.-\__ /:===:-\__ / -\ __/-. ·
      \ \/ l _/   __/   l/     l/    \_ | :
      \ \/   \    \l___     __       l__| ¦
      `---\__,---\___|-----' `--/____l--'`--/____l-----'  |
       ·       in reality    l____ _  lOGo: o1 |
       ¦      ____________,--------' `------.     |
       `----------'               |el diablo|
                            l____ _ _ |
                             `-------'    _____  _____    _____.---. ______ _____  ________
 - --.-\ __/-.-\  /  .--\  :===:-\___ |-\ __/-.-\  /  `----.-- -
 tG!  _/    _/--. |  _     __/   l_   _/--. ¦  rLt
     \    `  | | l/   __  \l___   /   `  |___  
 - --`---\___;-------' `---\___;--'`-----' l___/---'-------' `----'-- -
          e l d i a b l o o f r e a l i t y          _____  ______ ______.---. ______ _____ 
      ___ .-.-\ __/-.-\___ /.-\__ /:===:-\__ / -\ __/-. ·
      \ \/ l _/   __/   l/     l/    \_ | :
      \ \/   \    \l___     __       l__| ¦
      `---\__,---\___|-----' `--/____l--'`--/____l-----'  |
              in reality    l____ _  lOGo: o2 |
       ¦      ____________,--------' `------.     |
       `----------'               | evan  |
                            l____ _ _ |
                             `-------'


            _____  __ ___ ______ ______ 
         - --.-\ __/-.-\ Y /.-\___ /.-\__ /.-- -
         tG!  _/    |   __/   l/  rLt
            \    l __  \l___  /  
         - --`---\___|-----' `-----' `-/___.-'-- - 
           - e v a n o f r e a l i t y -
          _____  ______ ______.---. ______ _____ 
      ___ .-.-\ __/-.-\___ /.-\__ /:===:-\__ / -\ __/-. ·
      \ \/ l _/   __/   l/     l/    \_ | :
      \ \/   \    \l___     __       l__| ¦
      `---\__,---\___|-----' `--/____l--'`--/____l-----'  |
              in reality    l____ _  lOGo: o3 |
       ¦      ____________,--------' `------.     |
       `----------'               | jo$h  |
                            l____ _ _ |
                             `-------'             _ÆÞ 
             j½Þ  - j o $ h -    
             J½Þ------._____  ___ ___
             J½Þ ¦   __/-.-\ l /.-- -
             J½Þ l  ___    _  
             J½Þ___  -l/    l___,__ _
             J½F `----' /____l------' 
         _Ø  w° tG!.rLt  
         ¬Ø#µw°
          °¯          _____  ______ ______.---. ______ _____ 
      ___ .-.-\ __/-.-\___ /.-\__ /:===:-\__ / -\ __/-. ·
      \ \/ l _/   __/   l/     l/    \_ | :
      \ \/   \    \l___     __       l__| ¦
      `---\__,---\___|-----' `--/____l--'`--/____l-----'  |
              in reality    l____ _  lOGo: o4 |
       ¦      ____________,--------' `------.     |
       `----------'               |  mad  |
                            l____ _ _ |
                             `-------'

    
           _ __.___ .-. ______  _____.__ _
             \ \/ l-\___ |--\   
           tG!  \ \/   __/   _  rLT
           - --`----\__  \l___  l/  .-- - 
                 `-----' `---\___l
             m a d o f r e a l i t y
          _____  ______ ______.---. ______ _____ 
      ___ .-.-\ __/-.-\___ /.-\__ /:===:-\__ / -\ __/-. ·
      \ \/ l _/   __/   l/     l/    \_ | :
      \ \/   \    \l___     __       l__| ¦
      `---\__,---\___|-----' `--/____l--'`--/____l-----'  |
              in reality    l____ _  lOGo: o5 |
       ¦      ____________,--------' `------.     |
       `----------'               | ravrot |
                            l____ _ _ |
                             `-------'


       
        ______ ______ __ ___ _________   _____ 
     - --.-\___ l-\___ /-\ Y /.-\___   `---.-\ _/_.-- -
     tG!   l/   __/   |    l/   ¦    ___/ rLt
          _/  \l___  l __   _/ ___    `  
     - --`---l__\'-----' `-----'`---l__\' `----'-------'-- -
           r a v r o t o f r e a l i t y           _____  ______ ______.---. ______ _____ 
      ___ .-.-\ __/-.-\___ /.-\__ /:===:-\__ / -\ __/-. ·
      \ \/ l _/   __/   l/     l/    \_ | :
      \ \/   \    \l___     __       l__| ¦
      `---\__,---\___|-----' `--/____l--'`--/____l-----'  |
              in reality    l____ _  lOGo: o6 |
       ¦      ____________,--------' `------.     |
       `----------'               |  tom  |
                            l____ _ _ |
                             `-------'

             _____ __   
          - --.-\ _/_: `---.___ .-.-- - 
          tG!   ___/  ¦  \ \/ l rLt
              `  ___   \ \/      
          - --`-------' `----'----\__.-- - 
            t o m o f r e a l i t y 

          _____  ______ ______.---. ______ _____ 
      ___ .-.-\ __/-.-\___ /.-\__ /:===:-\__ / -\ __/-. ·
      \ \/ l _/   __/   l/     l/    \_ | :
      \ \/   \    \l___     __       l__| ¦
      `---\__,---\___|-----' `--/____l--'`--/____l-----'  |
              in reality    l____ _  lOGo: o7 |
       ¦      ____________,--------' `------.     |
       `----------'               | reality |
                            l____ _ _ |
                             `-------'      ______ _____  ______ _____ .---. _____  __ ___
   - --.-\___ /.-\ __/-.-\___ l-\  /-:===:-\ _/_.-\ Y /-- -
   tG!   l/   _/   __/   _/--.    ___/  \__ rLt
        _/  \    \l___  `  | ___  `   /  
   - --`---l__\`---\___l-----' '-------'--'`-------'--/___,-- -
             r e a l i t y c r e w


          _____  ______ ______.---. ______ _____ 
      ___ .-.-\ __/-.-\___ /.-\__ /:===:-\__ / -\ __/-. ·
      \ \/ l _/   __/   l/     l/    \_ | :
      \ \/   \    \l___     __       l__| ¦
      `---\__,---\___|-----' `--/____l--'`--/____l-----'  |
              in reality    l____ _  lOGo: o8 |
       ¦      ____________,--------' `------.     |
       `----------'               |  rlt  |
                            l____ _ _ |
                             `-------'


             ______ _____  _____
          - --.-\___ l-\  / .-\ _/_.-- -
          tG!   l/   _/--.  ___/ rLt
               _/  `  |  `  
          - --`---l__\'-------'-------'-- -
           r e a l i t y p r e s e n t s          _____  ______ ______.---. ______ _____ 
      ___ .-.-\ __/-.-\___ /.-\__ /:===:-\__ / -\ __/-. ·
      \ \/ l _/   __/   l/     l/    \_ | :
      \ \/   \    \l___     __       l__| ¦
      `---\__,---\___|-----' `--/____l--'`--/____l-----'  |
              in reality    l____ _  lOGo: o9 |
       ¦      ____________,--------' `------.     |
       `----------'               | voodoo |
                            l____ _ _ |
                             `-------'        __ ___
       .-\ Y /.------.------.  _ __ ________________.
       |  |   ¦   ¦  | _____        ·¦
       |  l __. l   l  :--\  |------.------. _l_______.
       `-----' l___  l___    _   ¦   ¦  |     ¦|
            `----' `----| l/  . l   l  | v·¾¾·O |
               i   `---\___l___  l___  |  ¾ ¾  |
                 s      `----' `----'  ¾ ¾  |
                   u      tG!.rLt | D·¾¾·o |
                     e        |     |
                       e  XXX   l     |
                         ___________________l
                  - ---------------'

x×x×x×x×x×x×x×x×x×x×x×x×x×x×x×x×x×x×x×x×x×x×x×x×x×x×x×x×x×x×x×x×x×x×x×x×x×x×x
        _____ ______     ______ ______  _____ ______ 
   ___ .-.-\ __/;  __/-._____ .-\___ |-\ ___/-.-\ __/-\ __/-.
   \ \/ l _/  l___   __/-¦ __/   \_   _/  l___  |
    \ \/   \   l/  l___   \l____  l____ \  .-l/  |
   `---\__.---\___l /____| l/  |-----' `------' `---\___l /____|
           tG!.rLt /____|to members of reality
el diablo : Twoje modki sâ caîkiem fajne. Mam cichâ nadziejë, ûe spotkamy
       sië na Rush Hours.

evan   : I jak Ci sië podoba kolekcja, fajna nie?. Mam nadziejë, ûe 
       Ciebie teû spotkam na party.

jo$h   : Witam szefa, voodoo jest fajny, do zabaczenia na party.

mad    : Jak fajnie, ûe jesteô grafikiem, myôlë, ûe czegoô sië od 
       Ciebie nauczë. Na party sië chyba spotkamy, co?

ravrot  : Interko caîkiem, caîkiem, trzymaj tak dalej, no i do zabaczenia
       na party.

tom    : Witam drugiego kodera, myôlë, ûe i ty coô w najbliûszym czasie
       zakodujesz. Bâdú na party.
x×x×x×x×x×x×x×x×x×x×x×x×x×x×x×x×x×x×x×x×x×x×x×x×x×x×x×x×x×x×x×x×x×x×x×x×x×x×x

         _______________________
     .    /|           |       .
    . . . . ./ |           | . . . . . . . .
     .  ./__|  H i s t o r Y   |       .
     .  |             | _ __    .
     .  |           ._____. //_______._______________
   .____. |   ___.  ____  _|   |_ ______  _______ _____ //___ _
   |  |____.__(___|__./ __(____\_   _/  _  \._\___  \\  \_____
   |  _   |     |_____   |   |  /  |  _/ _/.\  \  /
   |___/   |_____________(/   |_____|_________|___\   |    /
  = ====/______|=============/______|============tF!/u'R!\____|_______/=== =
     .  .             .       .
     .  |           _____|_      .
    . . . .| \         (.---- _) . . . . . . .
     .  | \\          ¯¯¯¯|       .
       |__________________________| no. f¿le name     or¿g¿nal t¿tle        lenght b  publ¿shed
 - ---------------------------------------- - -9-8-/-9-9- - ------------- -
 01. tG!.CLAW.tXt   Clown            0,057.441 02-01-1998
 02. tG!.REQU.tXt   Request           0,016.672 22-01-1998
 03. tG!.MEAN.tXt   Meaning in Reality      0,005.156 22-02-1998
 - ---------------------------------------------------------------------- -

                      ______
   ________  __________ ________ _____|___  | ·  .________________
  _/  ____/__ _\_____  \_ _  /_\  ____/  |/  _|   \    _|
 |  |/   |   /   / /___/   \|   |   \_   _|\    \
 |____________|_____/   /_ ____________________|   |________________\
           \_______|         /    : -Dr!
                        ·

      m e n u ................................... b u d g i e

      c r e d i t s ............................. d a r k a r

      r e a l i t y ¹ ................................. l u k 

      r e a l i t y ² ........................... a z z a r o

      h i s t o r y .................... t h e f o u n d e r

      t h u n g ................................. b u d g i e               _________________
              \|       /____
               |       //  |
    ________ ____________|___ ____     _·__ ____    _____
   |  __ (__) __   ___ (_) /____ ____\ /_) _/__ _ ___\  (_
   |  \/____   / _ \_/   /  (_)  \/   _/ (_)  \  |
   |__ \  | _____( )__|  ___    ______  ___   ____  _|
     )__\  )____\   |__(  )______|   )__| )_____|  )___\
              __|_         |    az0!/l124
              \ |/ r @ a l i t y |
              )/        _ _|
              /________________\\\·
       
         if u like azkee and swapp then write to me :
   --------------------------------------------------------------------
             ·*· thung of reality ·*·
   --------------------------------------------------------------------
      · piotr klimek · ûabia 8/3 · îódú · 91-457 · poland ·
   --------------------------------------------------------------------