scene.org File Archive

File download

<root>­/­graphics­/­ascii­/­misc/river_az.txt

File size:
104 169 bytes (101.73K)
File date:
2018-01-06 21:14:54
Download count:
all-time: 115

Preview#BEGIN_FILE_ID.IDZ

azkee colection called 'free your mind'
by RiVEr of bRTH^8BITS
 _______ _______ ______________ ______
 |  v  V--- ___V  ' / v___V v___l
 `---^---^-------^----'--^------^------'
 ______ ___ ___ _____  ______ _______
 | ,___V  U  V  /--V v___V___ ---l
 `----' `-------^-------^------^-------'
requrements:
azkee viewer
chipset: [ ] OCS [ ] ECS [ ] AGA [×] ALL
screen type: [×] hireslace [ ] hires [ ] lores [ ] loreslace
font type: topazpl.font

#END_FILE_ID.IDZ

               ... and now ...            _   _    _  _     _
         ______)\_____)\__ .__)\___)\ _______)\
         _)  __¸ \_____/· \] ./ __/_/.\  __¸ \
         \¡ ./____/!  \¡ :. / ¸_/:. __/.:/____/
        /:_____\ \. ____/\ __/._______(!_____\
        )/    )/   )/ )/    )/
        /     /    /  /    /
                of bRTH^8BITS               ... presents ...            ... first azkee colection ...               ... called ...


   ........                       /^-----.
   ¦                          _   l
   |     _             _  _ ._______)\   |
   _| .________)\    _   _ ._______)\ /(__l:· _____/   |
  /(__l  _____/.______)\  /(__l  _____/__\.  ____/ \_  |
____\·  .____/(__l ____.:\__\:.  ____/ ,________________(  |
)____________ ¡   /_______________________(          |
   |  )_____________\
   |       _      _  free...   _        |
   |_ .____ ___)\ _ .______)\   _ .____ _)\       _
   /(__l  \/  _//(__l __  \_ /(__l  (/ ·:\_  _ ._____)\
 ____\:.     .:\_\   )/  ·:/__\·      /_ /(__l ___ .\
 )_________   __________________________________ (_\.  /_____/
   |  /______/                _)_____________\|
   |         _ ...your mind   _ .__)\  _     |
   |   _ .___ ___)\    _____  /(__l.  \__)\     |
   |  /(__l  \/  .:\_ _ .(_____)___\    ¡\  \_  _ ._______
   ¦____\..       (/(__l.    __________\  ·:(_ /(__l:. __ \
   :)__________\ /___.       .:(r¡v/bRTH \____ /_\.   )/¡ \_
   .      \/  )_________________/       )__________________(
                                 |
   ·                              |
                                 ¦
   o                           ......:         __      __            __
       _ ___)\ _________)\   ,¾¾¾¾¸_ ¾¾¾¸____.-'\ _ _
          \/  _______\ ,¾¾¾^¾¾¾ ,¾¾¾  ¦
              __/   ¾¾¾¸ `¾¾¾¾¾¾¾'  .
       _ ____\/  __________`¾¾¾ _`¾¾¾¾'____________ _
          /_____lr¡v/bRTH
          \/
        .  ___ _ _ _   _ ___. _
      ol. l(\) ( | '(_)]_)(_)(_, ( l(_)(\)
            _   _   __  _ _  __ __ ,
        o2. /-//-\(\)]_)(_,(_/¸ /-\ /_]<(_/¸(_/¸)
            _ _ _   _  _ _  __ __ ,
          oE. (-,| '(_)(_)|-' /-\ /_]<(_/¸(_/¸)
            ¯  _ ___  __ _  _ _  __ __ ,
            o4. (_) ) /-/(_/¸| ' /-\ /_]<(_/¸(_/¸)
                 _ _ __ _ .___,
               o5. (_,| '(_/¸l_)l ) )
                 _ ___  __  __   _
                 o/. ) /-/(_/¸ (_/¸(\)l_)

      ..................................................
      ..................................................
      ..................................................
      ..................................................
      ..................................................
      ..................................................
      ..................................................
      ..................................................
      ..................................................
      ..................................................
      ..................................................
      ..................................................
      ..................................................
      ..................................................
      ..................................................
      ..................................................
      ..................................................
      ..................................................
      ..................................................
      ..................................................
      ..................................................
      ..................................................
      ..................................................
      ..................................................
      ..................................................
      ..................................................
      ..................................................

¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾
.____ ___ __ _____ ____________  ___ ___ ___ _____ _____ ____ _____ ______
|----V  ` V_  _V ,___/ o )---d V  U  V ,___)_  _V____V o V  ` |
`----^--'---^-----^----' `-----^------^-------^-----^-----^----^-----^--'---'
.to.moja.pierwsza.kolekcja.so...logoski.nie.sâ.pierwszej.jakoôci..mam.jednak.
.nadziejë.ûe.sië.spodoba.i.ûe.ktoô.uûyje.gdzieô.kiedyô.mojego.logoska..co.tu.
...duûo.pisaê.to.trzeba.zobaczyê..autor.nie.przyjmuje.odpowiedzialnoôci.za...
.efekty.uûycia.jego.logosów.do.jakiego.kolwiek.celu.......RiVEr.of.bRTH^8BITS
.____ ___ __ _____ ____________  ___ ___ ___ _____ _____ ____ _____ ______
|----V  ` V_  _V ,___/ o )---d V  U  V ,___)_  _V____V o V  ` |
`----^--'---^-----^----' `-----^------^-------^-----^-----^----^-----^--'---'
¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾

      ..................................................
      ..................................................
      ..................................................
      ..................................................
      ..................................................
      ..................................................
      ..................................................
      ..................................................
      ..................................................
      ..................................................
      ..................................................
      ..................................................
      ..................................................
      ..................................................
      ..................................................
      ..................................................
      ..................................................
      ..................................................
      ..................................................
      ..................................................
      ..................................................
      ..................................................
      ..................................................
      ..................................................
      ..................................................
      ..................................................
      ..................................................

 ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾
  ___ ___ _______ ________  ___ ____  ______
 |  :  V  v  V  `  V---d l  /--V v___l
 `---^---^---^---^---'----^------^------^------'
              _______ _______ ______________ ______ _______
              |  v  V--- ___V  ' / v___V v___V___ ---l
              `---^---^-------^----'--^------^------^-------'
              ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾


                           __
     _______          _______________,-'\ .::::.  .::::.
    __\_____/____________________\____    ______/::· ·:::..:::· ::
           _      _______/   ---'----- .  .:::::   .
    ______________(/    ____\)_____________________::.:::··::::. .:::
           /_______/r¡v/bRTH          ·:::·  ·::::::·

        ol ··································· dekruz
        o2 ···································· fatal
        o3 ···································· sobol
        o4 ···································· shade
        o5 ·································· climber
        o6 ··································· fiedor
        o7 ··································· lothar
        o8 ···································· kempy
        o9 ····································· acid
        lo ································· sundance
        ll ·································· aragorn
        l² ·································· twister
        l³ ···································· otton
        l4 ··································· roover
        l5 ···································· blaze
        l6 ···································· thorr
        l7 ····································· polo
        l8 ································· booshman
        l9 ···································· kukiz
        2o ····································· exor
        2l ······································ san
        2² ···································· sirus
        2³ ····································· juen
        ²4 ··································· amifan
        ²5 ···································· spark
        ²6 ···································· dëbol
        ²7 ···································· flame
        ²8 ····································· caro
        ²9 ··································· azzaro
        3o ··································· brutus
        3l ································· estrogen
        ³2 ····································· evan
        ³3 ································· hypnotic
        ³4 ····································· igor
        ³5 ····································· kylo
        ³6 ·································· maxsoft
        ³7 ··································· squlim


                       _ _ __ __   _   _
 azkee __ made __ _  __ ________   __ (- | '(_/¸(_/¸ `/(_)(_)| '
 _ _ _,-'\ by __)\ _ _ __ _____/_______)\       .  _
   \_ \\_ _(____)__ .-'\ `--'--' ____ //     (\/)l(\)l_)
  __/  /  \__ _, ·\/  _________,\____/
 ---)\ ___\ _ _______ \\ //   [______\  azkee id .ol...
: of \/ bRTH^8BITS \____/ (c)'99   \/ azkee name .dekruz..............:
`-- ---- ----------------- --------------------------------------- -----'
       __    __   __     __    __     __
   .-- _____)\ -_____)\ - ___)\ ---- ____)\ - ____)\ -- _____)\ -----.
   ¦  \_____\\_\ ___/ _) _/___ __\___ \ _) | \\___\__, (_ brth¦
   |  _/ \/ ·\_ __/ \__\ _/ . _/_\_ __/ //_\_ : ·\:. _____/·\ riv|
   ¦ /____/__ ___\____ ___\  \\ ___\ · ________ ____\   \\  ¦
   `- \/ --- \/ ------ \/ - \______/ - \____/ ----- \/ -- \_______\ -'
                       _ _ __ __   _   _
 azkee __ made __ _  __ ________   __ (- | '(_/¸(_/¸ `/(_)(_)| '
 _ _ _,-'\ by __)\ _ _ __ _____/_______)\       .  _
   \_ \\_ _(____)__ .-'\ `--'--' ____ //     (\/)l(\)l_)
  __/  /  \__ _, ·\/  _________,\____/
 ---)\ ___\ _ _______ \\ //   [______\  azkee id .o2...
: of \/ bRTH^8BITS \____/ (c)'99   \/ azkee name .fatal...............:
`-- ---- ----------------- --------------------------------------- -----'
            __  __     __  __   __
       .---- _____)\___)\ -________)\___)\ - ___)\ -----.
       ¦brth_\ ,________\ \___ _________\ \ · /____ ¦
       |riv_\_ __/_\ _\/ \_/  .:/_\ _\/ \_//_/ ·:/ |
       ¦ /____\ /____\_____ ____//____\___ ___\____/  ¦
       `- \/ --- \/ ------- \/ -- \/ ----- \/ - \ ------'
                       _ _ __ __   _   _
 azkee __ made __ _  __ ________   __ (- | '(_/¸(_/¸ `/(_)(_)| '
 _ _ _,-'\ by __)\ _ _ __ _____/_______)\       .  _
   \_ \\_ _(____)__ .-'\ `--'--' ____ //     (\/)l(\)l_)
  __/  /  \__ _, ·\/  _________,\____/
 ---)\ ___\ _ _______ \\ //   [______\  azkee id .o3...
: of \/ bRTH^8BITS \____/ (c)'99   \/ azkee name .sobol...............:
`-- ---- ----------------- --------------------------------------- -----'
          __    __    __    __   __
     .---- _____)\ - ____)\ - ____)\ -- ____)\ - ___)\ -----.
     ¦brth_) ,__/___) \_\\ \ ___/_ _) \_\\ \ · /____ ¦
     |  / \____ · \_ _/ ·\_/ \___ \_\_ _/ ·\_//_/ ·:/ |
     ¦ /___ (/ /______\___ ____ (/.:_____\___ ___\____/riv¦
     `- \/ )______/ ------- \/- \_____/ ------ \/ - \ ------'
                       _ _ __ __   _   _
 azkee __ made __ _  __ ________   __ (- | '(_/¸(_/¸ `/(_)(_)| '
 _ _ _,-'\ by __)\ _ _ __ _____/_______)\       .  _
   \_ \\_ _(____)__ .-'\ `--'--' ____ //     (\/)l(\)l_)
  __/  /  \__ _, ·\/  _________,\____/
 ---)\ ___\ _ _______ \\ //   [______\  azkee id .o4...
: of \/ bRTH^8BITS \____/ (c)'99   \/ azkee name .shade...............:
`-- ---- ----------------- --------------------------------------- -----'
           __   __    __    __    __
      .---- _____)\ -____)\ -- ___)\ - _____)\ -_____)\ --.
      ¦brth_) ,__/__\ ___/_ _\____\ \_____\\_\ ___/  ¦
      |riv/ \____ ·  \__ \_\ _\/ \__/ \/ ·\_ __/ \_ |
      ¦ /___ (/ / ____(/ .: ___\____ ____/___ __\____( ¦
      `- \/ )_______/ - /____/ ------ \/ ----- \/ --------'
                       _ _ __ __   _   _
 azkee __ made __ _  __ ________   __ (- | '(_/¸(_/¸ `/(_)(_)| '
 _ _ _,-'\ by __)\ _ _ __ _____/_______)\       .  _
   \_ \\_ _(____)__ .-'\ `--'--' ____ //     (\/)l(\)l_)
  __/  /  \__ _, ·\/  _________,\____/
 ---)\ ___\ _ _______ \\ //   [______\  azkee id .o5...
: of \/ bRTH^8BITS \____/ (c)'99   \/ azkee name .climber.............:
`-- ---- ----------------- --------------------------------------- -----'
     __  __     __      __   __     __    __
.---- _____)\-___)\ --- ____)\ -- ___ __)\-____)\ -- _____)\ - ____)\ ---.
¦bRTH_) ____/ \ · /_____\____/_ _) \/ _/ \ ___/_ _\ ___/ __\___ \r¡v¦
|  _\_ \__,¯\/ _/ ·:/  _ ·:\_\_   \\__/ \___ \_\_ __/ \_\_ __/ //  |
¦ /_____  ___\____ _____\____ ___\/  ·_____ (/.: ___\___ ____\ · \_ ¦
`- \/ - \____/ - \ - \/ ------ \/ - /_____/ - \_____/ ----- \/ -- \____( -'
                       _ _ __ __   _   _
 azkee __ made __ _  __ ________   __ (- | '(_/¸(_/¸ `/(_)(_)| '
 _ _ _,-'\ by __)\ _ _ __ _____/_______)\       .  _
   \_ \\_ _(____)__ .-'\ `--'--' ____ //     (\/)l(\)l_)
  __/  /  \__ _, ·\/  _________,\____/
 ---)\ ___\ _ _______ \\ //   [______\  azkee id .o6...
: of \/ bRTH^8BITS \____/ (c)'99   \/ azkee name .fiedor..............:
`-- ---- ----------------- --------------------------------------- -----'
        __  __     __   __    __     __
   .---- _____)\____)\ -- _____)\-_____)\ -- ____)\ --- ____)\ ---.
   ¦bRTH_\ ,________/_ _\ ___/ \_____\\ _) \_\\ __\___ \r¡v¦
   |  _\_ __/_\_ _ ·:\_\_ __/ \__/ \/ ·\_\_ _/ ·\_\_ __/ //  |
   ¦ /____\ /_____\___ ____\____ ____/___ _____\___ ____\ · \_ ¦
   `- \/ --- \/ ------ \/ ------ \/ ----- \/ ------ \/ -- \____( -'
                       _ _ __ __   _   _
 azkee __ made __ _  __ ________   __ (- | '(_/¸(_/¸ `/(_)(_)| '
 _ _ _,-'\ by __)\ _ _ __ _____/_______)\       .  _
   \_ \\_ _(____)__ .-'\ `--'--' ____ //     (\/)l(\)l_)
  __/  /  \__ _, ·\/  _________,\____/
 ---)\ ___\ _ _______ \\ //   [______\  azkee id .o7...
: of \/ bRTH^8BITS \____/ (c)'99   \/ azkee name .|othar..............:
`-- ---- ----------------- --------------------------------------- -----'
       __     __     __  __    __     __
   .--- ___)\ --- ____)\-________)\____)\ -- ___)\ --- ____)\ ---.
   ¦bRTH\ · /_____) \_\\\___ _____ ___/_ _\____\ __\___ \r¡v¦
   |  _//_/ ·:/  _/ ·\/  .:/ _/ \__ \_\ _\/ \_\_ __/ //  |
   ¦ /___\____ _____\____ ____/ /____(/ .: ___\___ ____\ · \_ ¦
   `- \/ - \ - \/ ------- \/ --- \/ - /____/ ----- \/ -- \____( -'
                       _ _ __ __   _   _
 azkee __ made __ _  __ ________   __ (- | '(_/¸(_/¸ `/(_)(_)| '
 _ _ _,-'\ by __)\ _ _ __ _____/_______)\       .  _
   \_ \\_ _(____)__ .-'\ `--'--' ____ //     (\/)l(\)l_)
  __/  /  \__ _, ·\/  _________,\____/
 ---)\ ___\ _ _______ \\ //   [______\  azkee id .o8...
: of \/ bRTH^8BITS \____/ (c)'99   \/ azkee name .kempy...............:
`-- ---- ----------------- --------------------------------------- -----'
         __     __     __   __    __
     .---- ___)\ --- _____)\ -___ __)\ -____)\____ __)\ --.
     ¦r¡v _) _/___ _\ ___/ _) \/ _/__\___·: .:\/  /  ¦
     |  _\ _/ . _/_\_ __/ \_\_   \\_\_ __/__/\   //  |
     ¦ /___\  \\ ____\___ ____\/  ·____\  _/\__\·/ bRTH¦
     `- \/ - \_____/ ----- \/ - /_____/ ------ \ ____/ -----'
                           \/
                       _ _ __ __   _   _
 azkee __ made __ _  __ ________   __ (- | '(_/¸(_/¸ `/(_)(_)| '
 _ _ _,-'\ by __)\ _ _ __ _____/_______)\       .  _
   \_ \\_ _(____)__ .-'\ `--'--' ____ //     (\/)l(\)l_)
  __/  /  \__ _, ·\/  _________,\____/
 ---)\ ___\ _ _______ \\ //   [______\  azkee id .o9...
: of \/ bRTH^8BITS \____/ (c)'99   \/ azkee name .acid................:
`-- ---- ----------------- --------------------------------------- -----'
           __     __    __    __
       .---- ___)\ -- _____)\ - ____)\ -_____)\ ---.
       ¦bRTH_\____\ _) ____/ _\____/_ \_____\\r¡v¦
       |  _\ _\/ \_\_ \__,¯\_\_ _ ·:\_/ \/ ·\ |
       ¦ /____\___ _____  ______\___ ____/___/ ¦
       `- \/ ----- \/ - \____/ ------- \/ ---------'
                       _ _ __ __   _   _
 azkee __ made __ _  __ ________   __ (- | '(_/¸(_/¸ `/(_)(_)| '
 _ _ _,-'\ by __)\ _ _ __ _____/_______)\       .  _
   \_ \\_ _(____)__ .-'\ `--'--' ____ //     (\/)l(\)l_)
  __/  /  \__ _, ·\/  _________,\____/
 ---)\ ___\ _ _______ \\ //   [______\  azkee id .lo...
: of \/ bRTH^8BITS \____/ (c)'99   \/ azkee name .sundance............:
`-- ---- ----------------- --------------------------------------- -----'
     __   __ ___ __   __    __ ___ __    __   __
.---- _____)\ -____)\_\ \_)\_____)\ -- ___)\_\ \_)\ --_____)\-_____)\ -.
¦bRTH_) ,__/__) | \\_  \ \\_____\\ _\____\_  \ \\__) ____/_\ ___/ ¦
|r¡v/ \____ ·\_ : ·__\    \/ ·\_\ _\/ _\   \_ \__,¯\_ __/ \_ |
¦ /___ (/ /_________/ \___/___/___ ____\____/ \___/_____  ___\____( ¦
`- \/ )______/ ------------- \/ ---- \/ ------------ \/ - \____/ --------'
                       _ _ __ __   _   _
 azkee __ made __ _  __ ________   __ (- | '(_/¸(_/¸ `/(_)(_)| '
 _ _ _,-'\ by __)\ _ _ __ _____/_______)\       .  _
   \_ \\_ _(____)__ .-'\ `--'--' ____ //     (\/)l(\)l_)
  __/  /  \__ _, ·\/  _________,\____/
 ---)\ ___\ _ _______ \\ //   [______\  azkee id .ll...
: of \/ bRTH^8BITS \____/ (c)'99   \/ azkee name .aragron.............:
`-- ---- ----------------- --------------------------------------- -----'
    __     __    __     __    __    __  ___ __
.---- ___)\ --- ____)\ -- ___)\ -- _____)\ --____)\ --____)\ -_\ \_)\ --.
¦bRTH_\____\ __\___ \ _\____\ _)_____/ _) \_\\__\___ \_\_  \ \\_ ¦
|r¡v_\ _\/ \_\_ __/ //__\ _\/ \_\_\__ ·¯\_\_ _/ ·\_ __/ // ___\   / |
¦ /____\___ ____\ · \) ___\___ _____//  ____\___ __\ ·  /  \___/ ¦
`- \/ ----- \/ -- \______/ ---- \/ - /_____/ ----- \/ - \____/ ----------'
                       _ _ __ __   _   _
 azkee __ made __ _  __ ________   __ (- | '(_/¸(_/¸ `/(_)(_)| '
 _ _ _,-'\ by __)\ _ _ __ _____/_______)\       .  _
   \_ \\_ _(____)__ .-'\ `--'--' ____ //     (\/)l(\)l_)
  __/  /  \__ _, ·\/  _________,\____/
 ---)\ ___\ _ _______ \\ //   [______\  azkee id .l²...
: of \/ bRTH^8BITS \____/ (c)'99   \/ azkee name .twister.............:
`-- ---- ----------------- --------------------------------------- -----'
      __  __    __     __     __   __    __
 .- ________)\-__)\ ---____)\ ----_____)\-________)\_____)\ --____)\----.
 ¦ \___ ___/_\ \\ _\____/_  _) ,__/_\___ ____  ___/ __\___ \bRTH
 | _/  .:  /\_ ·\_\_ _ ·:\_/ \____ ·   .:/_\_ __/ \_\_ __/ //r¡v|
 ¦ \ ______  __/  _____\____ ___ (/ //\ ____//____\___ ____\ · \_ ¦
 `-- \/ - /____/\____/ ------- \/ )_____/ -\/ -- \/ ----- \/ -- \____( -'
     \/
                       _ _ __ __   _   _
 azkee __ made __ _  __ ________   __ (- | '(_/¸(_/¸ `/(_)(_)| '
 _ _ _,-'\ by __)\ _ _ __ _____/_______)\       .  _
   \_ \\_ _(____)__ .-'\ `--'--' ____ //     (\/)l(\)l_)
  __/  /  \__ _, ·\/  _________,\____/
 ---)\ ___\ _ _______ \\ //   [______\  azkee id .l³...
: of \/ bRTH^8BITS \____/ (c)'99   \/ azkee name .otton...............:
`-- ---- ----------------- --------------------------------------- -----'
         __     __    __  __   ___ __
     .---- ____)\ ________)\_______)\____)\ ---_\ \_)\ --.
     ¦r¡v _) \_\\\___ _______ ____  \_\\ _\_  \ \\_ ¦
     |  _\_ _/ ·\/  .:/ _/  .:/_\_ _/ ·\/____\   / |
     ¦ /_____\____ ____/ \ ____//_____\_____/bRTH\___/ ¦
     `- \/ ------- \/ ----- \/ -- \/ ---------------------'
                       _ _ __ __   _   _
 azkee __ made __ _  __ ________   __ (- | '(_/¸(_/¸ `/(_)(_)| '
 _ _ _,-'\ by __)\ _ _ __ _____/_______)\       .  _
   \_ \\_ _(____)__ .-'\ `--'--' ____ //     (\/)l(\)l_)
  __/  /  \__ _, ·\/  _________,\____/
 ---)\ ___\ _ _______ \\ //   [______\  azkee id .l4...
: of \/ bRTH^8BITS \____/ (c)'99   \/ azkee name .roover..............:
`-- ---- ----------------- --------------------------------------- -----'
        __    __    __    __   __    __
   .----- ____)\ -- ____)\ -- ____)\____ __)\_____)\ --____)\ ---.
   ¦bRTH__\___ \ _) \_\\ _) \_ · \/ .:_\ ___/ __\___ \r¡v¦
   |  _\_ __/ // _\_ _/ ·\_\_ _/  \ \_ \_ __/ \_\_ __/ //  |
   ¦ /____\ · \/ ____\___ _____\___/\ ___/____\___ ____\ · \_ ¦
   `- \/ -- \______/ ----- \/--------- \/ -\/ ----- \/ -- \____( -'
                       _ _ __ __   _   _
 azkee __ made __ _  __ ________   __ (- | '(_/¸(_/¸ `/(_)(_)| '
 _ _ _,-'\ by __)\ _ _ __ _____/_______)\       .  _
   \_ \\_ _(____)__ .-'\ `--'--' ____ //     (\/)l(\)l_)
  __/  /  \__ _, ·\/  _________,\____/
 ---)\ ___\ _ _______ \\ //   [______\  azkee id .l5...
: of \/ bRTH^8BITS \____/ (c)'99   \/ azkee name .blaze...............:
`-- ---- ----------------- --------------------------------------- -----'
        __    __    __      __     __
    .--- ____)\ -- ___)\ --- ___)\ ---- _____)\ --- _____)\ -.
    ¦bRTH\ ___/_  \ · /_____\____\  __\__, (_  _\ ___/ ¦
    |r¡v_/ \___ \__//_/ ·: \ _\/ \_/:. _____/·\__\_ __/ \_ |
    ¦ /____ (/.: ___\____ ____\____/____\   \\ ___\____( ¦
    `- \/ -\______/ - \ - \/ ------ \/ -- \________/ --------'

                       _ _ __ __   _   _
 azkee __ made __ _  __ ________   __ (- | '(_/¸(_/¸ `/(_)(_)| '
 _ _ _,-'\ by __)\ _ _ __ _____/_______)\       .  _
   \_ \\_ _(____)__ .-'\ `--'--' ____ //     (\/)l(\)l_)
  __/  /  \__ _, ·\/  _________,\____/
 ---)\ ___\ _ _______ \\ //   [______\  azkee id .l6...
: of \/ bRTH^8BITS \____/ (c)'99   \/ azkee name .thorr...............:
`-- ---- ----------------- --------------------------------------- -----'
          __  __    __     __    __
     .- ________)\___)\ ---____)\ --- ____)\ -- ____)\ ---.
     ¦ \___ ____ ___/_ _) \_\\ __\___ \ __\___ \bRTH
     | _/  .:/_/ \__ \_\_ _/ ·\_\_ __/ //_\_ __/ //r¡v|
     ¦ \ ____//____(// _____\___ ____\ ·  ___\ · \_ ¦
     `-- \/ -- \/ - /____/ ------ \/ -- \____/ -- \____( -'
                       _ _ __ __   _   _
 azkee __ made __ _  __ ________   __ (- | '(_/¸(_/¸ `/(_)(_)| '
 _ _ _,-'\ by __)\ _ _ __ _____/_______)\       .  _
   \_ \\_ _(____)__ .-'\ `--'--' ____ //     (\/)l(\)l_)
  __/  /  \__ _, ·\/  _________,\____/
 ---)\ ___\ _ _______ \\ //   [______\  azkee id .l7...
: of \/ bRTH^8BITS \____/ (c)'99   \/ azkee name .polo................:
`-- ---- ----------------- --------------------------------------- -----'
            __   __   __     __
       .----- ____)\ -____)\ --___)\ --- ____)\ --.
       ¦bRTH__\___·:\_) \_\\ \ · /_____) \_\\ ¦
       |r¡v_\_ __/__ \_ _/ ·\_//_/ ·: \_ _/ ·\ |
       ¦ /____\  /_____\___/___\____ _____\___/ ¦
       `- \/ ----- \/ ------ \/ - \ - \/ ---------'
                       _ _ __ __   _   _
 azkee __ made __ _  __ ________   __ (- | '(_/¸(_/¸ `/(_)(_)| '
 _ _ _,-'\ by __)\ _ _ __ _____/_______)\       .  _
   \_ \\_ _(____)__ .-'\ `--'--' ____ //     (\/)l(\)l_)
  __/  /  \__ _, ·\/  _________,\____/
 ---)\ ___\ _ _______ \\ //   [______\  azkee id .l8...
: of \/ bRTH^8BITS \____/ (c)'99   \/ azkee name .booshman............:
`-- ---- ----------------- --------------------------------------- -----'
    __   __   __    __   __      __  __ ___ __
.-- ____)\ -____)\ -____)\ --_____)\-____)\ -- ___ __)\-___)\_\ \_)\ --.
bRTH\ ___/__) \_\\_) \_\\__) ,__/_\ ___/_ _) \/ _/_\____\_  \ \\_r¦
| _/ \___ \_ _/ ·\_ _/ ·\ \_____  \___ \_\_   \\_\ _\/ __\   /¡|
¦ /____ (/.:___\__ _____\__ ___ (/ ____(/ .:___\/  ·____\___/ \___/ v¦
` \/ -\_____/ -- \/ ----- \/ )______/ - /____/ - /_____/ ----------------'
                       _ _ __ __   _   _
 azkee __ made __ _  __ ________   __ (- | '(_/¸(_/¸ `/(_)(_)| '
 _ _ _,-'\ by __)\ _ _ __ _____/_______)\       .  _
   \_ \\_ _(____)__ .-'\ `--'--' ____ //     (\/)l(\)l_)
  __/  /  \__ _, ·\/  _________,\____/
 ---)\ ___\ _ _______ \\ //   [______\  azkee id .l9...
: of \/ bRTH^8BITS \____/ (c)'99   \/ azkee name .kukiz...............:
`-- ---- ----------------- --------------------------------------- -----'
        __     __    __     __      __
    .---- ___)\ --- ____)\ -- ___)\ --- ____)\ ---- _____)\ -----.
    ¦  _) _/___ _) | \\ _) _/___ _\____/_  __\__, (_ bRTH¦
    |  _\ _/ . _/_\_ : ·\_\ _/ . _/_\_ _ ·:\_/:. _____/·\ r¡v|
    ¦ /___\  \\ _________ ___\  \\ _____\____ ____\   \\  ¦
    `- \/ - \_____/ ------ \/ - \_____/ ------- \/ -- \_______\ -'
                       _ _ __ __   _   _
 azkee __ made __ _  __ ________   __ (- | '(_/¸(_/¸ `/(_)(_)| '
 _ _ _,-'\ by __)\ _ _ __ _____/_______)\       .  _
   \_ \\_ _(____)__ .-'\ `--'--' ____ //     (\/)l(\)l_)
  __/  /  \__ _, ·\/  _________,\____/
 ---)\ ___\ _ _______ \\ //   [______\  azkee id .2o...
: of \/ bRTH^8BITS \____/ (c)'99   \/ azkee name .exor................:
`-- ---- ----------------- --------------------------------------- -----'
            __    __   __     __
       .---- _____)\____ -__)\ -____)\ --- ____)\ ---.
       ¦bRTH_\ _____  \/ .:/ _) \_\\ __\___ \  ¦
       |r¡v_\_ __/ \_\  \·\/ _\_ _/ ·\_\_ __/ //  |
       ¦ /____\____(/\ \ \\/_____\___ ____\ · \_ ¦
       `- \/ ------ /___/\____/ ------ \/ -- \____( -'
              \/
                       _ _ __ __   _   _
 azkee __ made __ _  __ ________   __ (- | '(_/¸(_/¸ `/(_)(_)| '
 _ _ _,-'\ by __)\ _ _ __ _____/_______)\       .  _
   \_ \\_ _(____)__ .-'\ `--'--' ____ //     (\/)l(\)l_)
  __/  /  \__ _, ·\/  _________,\____/
 ---)\ ___\ _ _______ \\ //   [______\  azkee id .2l...
: of \/ bRTH^8BITS \____/ (c)'99   \/ azkee name .san.................:
`-- ---- ----------------- --------------------------------------- -----'
              __   __   ___ __
         .---- _____)\ - ___)\ - _\ \_)\ --.
         ¦bRTH_) ,__/___\____\__\_  \ \\_ ¦
         |r¡v/ \____ · \ _\/ \ ___\   / |
         ¦ /___ (// _____\_____/  \___/ ¦
         `- \/ )______/ --------------------'
                       _ _ __ __   _   _
 azkee __ made __ _  __ ________   __ (- | '(_/¸(_/¸ `/(_)(_)| '
 _ _ _,-'\ by __)\ _ _ __ _____/_______)\       .  _
   \_ \\_ _(____)__ .-'\ `--'--' ____ //     (\/)l(\)l_)
  __/  /  \__ _, ·\/  _________,\____/
 ---)\ ___\ _ _______ \\ //   [______\  azkee id .2²...
: of \/ bRTH^8BITS \____/ (c)'99   \/ azkee name .sirus...............:
`-- ---- ----------------- --------------------------------------- -----'
         __    __     __    __     __
    .---- _____)\ - ____)\ --- ____)\ -- ____)\ --- _____)\ --.
    ¦bRTH_) ,__/___\____/_ __\___ \ _) | \\  _) ,__/__ ¦
    |r¡v/ \____ · \_ _ ·:\_\_ __/ //__\_ : ·\_/ \____ ·/ |
    ¦ /___ (// ______\___ ____\ · \ __________ ___ (/ // ¦
    `- \/ )______/ ------- \/ -- \_____/ ------- \/ )_____/ --'
                       _ _ __ __   _   _
 azkee __ made __ _  __ ________   __ (- | '(_/¸(_/¸ `/(_)(_)| '
 _ _ _,-'\ by __)\ _ _ __ _____/_______)\       .  _
   \_ \\_ _(____)__ .-'\ `--'--' ____ //     (\/)l(\)l_)
  __/  /  \__ _, ·\/  _________,\____/
 ---)\ ___\ _ _______ \\ //   [______\  azkee id .2³...
: of \/ bRTH^8BITS \____/ (c)'99   \/ azkee name .juen................:
`-- ---- ----------------- --------------------------------------- -----'
            __    __     __  ___ __
       .----- ____)\ -- ____)\ -- _____)\ -_\ \_)\ --.
       ¦bRTH _\____/_ _) | \\ _\ ___/ _\_  \ \\_ ¦
       |  __\_ _/·:\_\_ : ·\_\_ __/ \/ ___\   / |
       ¦ /______\___ _________ ____\______/r¡v\___/ ¦
       `- \/ ------- \/ ------ \/ --------------------'
                       _ _ __ __   _   _
 azkee __ made __ _  __ ________   __ (- | '(_/¸(_/¸ `/(_)(_)| '
 _ _ _,-'\ by __)\ _ _ __ _____/_______)\       .  _
   \_ \\_ _(____)__ .-'\ `--'--' ____ //     (\/)l(\)l_)
  __/  /  \__ _, ·\/  _________,\____/
 ---)\ ___\ _ _______ \\ //   [______\  azkee id .²4...
: of \/ bRTH^8BITS \____/ (c)'99   \/ azkee name .amifan..............:
`-- ---- ----------------- --------------------------------------- -----'
       __      __   __     __  __   ___ __
   .---- ___)\ -- ___ __)\-____)\ -- _____)\___)\ - _\ \_)\ --.
   ¦bRTH_\____\ _) \/ _/_\____/_ _\ ,________\__\_  \ \\_ ¦
   |r¡v_\ _\/ \_\_   \\_\_ _ ·:\_\_ __/_\ _\/ \ ___\   / |
   ¦ /____\___ ____\/  ·_____\___ ____\ /____\_____/  \___/ ¦
   `- \/ ----- \/ - /_____/ ------ \/ --- \/ -------------------'
                       _ _ __ __   _   _
 azkee __ made __ _  __ ________   __ (- | '(_/¸(_/¸ `/(_)(_)| '
 _ _ _,-'\ by __)\ _ _ __ _____/_______)\       .  _
   \_ \\_ _(____)__ .-'\ `--'--' ____ //     (\/)l(\)l_)
  __/  /  \__ _, ·\/  _________,\____/
 ---)\ ___\ _ _______ \\ //   [______\  azkee id .²5...
: of \/ bRTH^8BITS \____/ (c)'99   \/ azkee name .spark...............:
`-- ---- ----------------- --------------------------------------- -----'
          __    __   __     __    __
     .---- _____)\ -- ____)\ -___)\ --- ____)\ -- ___)\ ----.
     ¦bRTH_) ,__/____\___·:\_\____\ __\___ \ _) _/___ ¦
     |r¡v/ \____ · \_ __/___  _\/ \_\_ __/ //__\ _/ . _/ |
     ¦ /___ (/ / ____\  /____\____ ___\ · \ ___\  \\_ ¦
     `- \/ )_____/\/    \/    \/  \_____/  \____( -'
                       _ _ __ __   _   _
 azkee __ made __ _  __ ________   __ (- | '(_/¸(_/¸ `/(_)(_)| '
 _ _ _,-'\ by __)\ _ _ __ _____/_______)\       .  _
   \_ \\_ _(____)__ .-'\ `--'--' ____ //     (\/)l(\)l_)
  __/  /  \__ _, ·\/  _________,\____/
 ---)\ ___\ _ _______ \\ //   [______\  azkee id .²6...
: of \/ bRTH^8BITS \____/ (c)'99   \/ azkee name .dëbol...............:
`-- ---- ----------------- --------------------------------------- -----'
         __     __   __    __   __
     .-- _____)\ -- _____)\ -____)\ -- ____)\ --___)\ ----.
     ¦r¡v\_____\\ _\ ___/ \ ___/_ _) \_\\ \ · /____ ¦
     bRTH_/ \/ ·\_\_ __/ \__/ \___ \_\_ _/ ·\_//_/ ·:/ |
     ¦ /____/___ ____\__  ____ (/.: ____\___ ___\____/ ¦
     `- \/ ----- \/ --- \___/ -\______/ ----- \/ - \ -----'
                       _ _ __ __   _   _
 azkee __ made __ _  __ ________   __ (- | '(_/¸(_/¸ `/(_)(_)| '
 _ _ _,-'\ by __)\ _ _ __ _____/_______)\       .  _
   \_ \\_ _(____)__ .-'\ `--'--' ____ //     (\/)l(\)l_)
  __/  /  \__ _, ·\/  _________,\____/
 ---)\ ___\ _ _______ \\ //   [______\  azkee id .²7...
: of \/ bRTH^8BITS \____/ (c)'99   \/ azkee name .flame...............:
`-- ---- ----------------- --------------------------------------- -----'
          __  __    __      __   __
     .---- _____)\___)\ --- ___)\ -- ___ __)\-_____)\ -.
     ¦bRTH_\ ,____ · /_____\____\ _) \/ _/_\ ___/ ¦
     |r¡v_\_ __/ _//_/ ·: \ _\/ \_\_   \\_\_ __/ \_ |
     ¦ /____\ /___\____ ____\____ ___\/  ·____\____( ¦
     `- \/ ---- \/ - \ - \/ ----- \/ - /_____/ ---------'
                       _ _ __ __   _   _
 azkee __ made __ _  __ ________   __ (- | '(_/¸(_/¸ `/(_)(_)| '
 _ _ _,-'\ by __)\ _ _ __ _____/_______)\       .  _
   \_ \\_ _(____)__ .-'\ `--'--' ____ //     (\/)l(\)l_)
  __/  /  \__ _, ·\/  _________,\____/
 ---)\ ___\ _ _______ \\ //   [______\  azkee id .²8...
: of \/ bRTH^8BITS \____/ (c)'99   \/ azkee name .caro................:
`-- ---- ----------------- --------------------------------------- -----'
            __   __     __    __
       .---- _____)\ - ___)\ --- ____)\ - ____)\ --.
       ¦bRTH_) ____/ _\____\ __\___ \ _) \_\\ ¦
       |r¡v_\_ \__,¯\_\ _\/ \_\_ __/ //_\_ _/ ·\ |
       ¦ /_____  _____\____ ___\ · _____\___/ ¦
       `- \/ - \____/ ------ \/ -- \____/ ---------'
                       _ _ __ __   _   _
 azkee __ made __ _  __ ________   __ (- | '(_/¸(_/¸ `/(_)(_)| '
 _ _ _,-'\ by __)\ _ _ __ _____/_______)\       .  _
   \_ \\_ _(____)__ .-'\ `--'--' ____ //     (\/)l(\)l_)
  __/  /  \__ _, ·\/  _________,\____/
 ---)\ ___\ _ _______ \\ //   [______\  azkee id .²9...
: of \/ bRTH^8BITS \____/ (c)'99   \/ azkee name .azzaro..............:
`-- ---- ----------------- --------------------------------------- -----'
    __      __      __     __     __    __
.---- ___)\ ---- _____)\ ----- _____)\ ---- ___)\ --- ____)\ - ____)\ --.
¦bRTH_\____\  __\__, (_  __\__, (_  _\____\ __\___ \ _) \_\\ ¦
|r¡v_\ _\/ \_/:. _____/·\__/:. _____/·\___\ _\/ \_\_ __/ //_\_ _/ ·\ |
¦ /____\____ ____\   \\ ____\   \( ____\____ ___\ · _____\___/ ¦
`- \/ ------ \/ -- \________/ -- \________/ ----- \/ -- \____/ ---------'
                       _ _ __ __   _   _
 azkee __ made __ _  __ ________   __ (- | '(_/¸(_/¸ `/(_)(_)| '
 _ _ _,-'\ by __)\ _ _ __ _____/_______)\       .  _
   \_ \\_ _(____)__ .-'\ `--'--' ____ //     (\/)l(\)l_)
  __/  /  \__ _, ·\/  _________,\____/
 ---)\ ___\ _ _______ \\ //   [______\  azkee id .3o...
: of \/ bRTH^8BITS \____/ (c)'99   \/ azkee name .brutus..............:
`-- ---- ----------------- --------------------------------------- -----'
      __     __    __     __   __     __
  .--- ____)\ --- ____)\ - ____)\ -________)\_____)\ --- _____)\ --.
  ¦bRTH\ ___/_ __\___ \ _) | \\ \___ _____  | \\  _) ,__/__ ¦
  |r¡v_/ \___ \_\_ __/ //_\_ : ·\_/  .:/ _\_ : ·\_/ \____ ·/ |
  ¦ /____ (/.:____\ · ___________ ____/ /__________ ___ (/ // ¦
  `- \/ -\_____/ -- \____/ -------- \/ --- \/ ------- \/ )_____/ --'
                       _ _ __ __   _   _
 azkee __ made __ _  __ ________   __ (- | '(_/¸(_/¸ `/(_)(_)| '
 _ _ _,-'\ by __)\ _ _ __ _____/_______)\       .  _
   \_ \\_ _(____)__ .-'\ `--'--' ____ //     (\/)l(\)l_)
  __/  /  \__ _, ·\/  _________,\____/
 ---)\ ___\ _ _______ \\ //   [______\  azkee id .3l...
: of \/ bRTH^8BITS \____/ (c)'99   \/ azkee name .estrogen............:
`-- ---- ----------------- --------------------------------------- -----'
    __   __     __   __   __    __   __  ___ __
.-- _____)\-_____)\-________)\_____)\ -____)\ -_____)\-_____)\-_\ \_)\ --.
¦ _\ ___/_) ,__/_\___ _________ \_) \_\\_)_____/_\ ___/_\_ _ \ \\_r¦
| _\_ __/  \____ ·   .:/_\_ __/ //\_ _/ ·\_\__ ¯\_ __/ ____\   /¡|
¦/____\__ ___ (/ //\ ____//____\ · _____\__ ____/ ____\____/bRTH\___/ v¦
`------- \/ )_____/ -\/ -- \/ -- \____/ ---- \/ -/___/ -------------------'
                       _ _ __ __   _   _
 azkee __ made __ _  __ ________   __ (- | '(_/¸(_/¸ `/(_)(_)| '
 _ _ _,-'\ by __)\ _ _ __ _____/_______)\       .  _
   \_ \\_ _(____)__ .-'\ `--'--' ____ //     (\/)l(\)l_)
  __/  /  \__ _, ·\/  _________,\____/
 ---)\ ___\ _ _______ \\ //   [______\  azkee id .3²...
: of \/ bRTH^8BITS \____/ (c)'99   \/ azkee name .evan................:
`-- ---- ----------------- --------------------------------------- -----'
            __    __  __   ___ __
       .---- _____)\____ -__)\____)\ -- _\ \_)\ --.
       ¦r¡v _\ _____· \/ .:_______\___\_  \ \\_ ¦
       |  _\_ __/ \_\\ \_ /_\ _\/ \ ____\   / |
       ¦ /____\____( \ ___//____\_____/bRTH\___/ ¦
       `- \/ --------- \/ - \/ --------------------'
                       _ _ __ __   _   _
 azkee __ made __ _  __ ________   __ (- | '(_/¸(_/¸ `/(_)(_)| '
 _ _ _,-'\ by __)\ _ _ __ _____/_______)\       .  _
   \_ \\_ _(____)__ .-'\ `--'--' ____ //     (\/)l(\)l_)
  __/  /  \__ _, ·\/  _________,\____/
 ---)\ ___\ _ _______ \\ //   [______\  azkee id .3³...
: of \/ bRTH^8BITS \____/ (c)'99   \/ azkee name .hypnotic............:
`-- ---- ----------------- --------------------------------------- -----'
    __     __   __ ___ __   __     __  __    __
.-- ____)\-____ __)\_____)\_\ \_)\ -____)\ -________)\____)\ -_____)\ -.
¦b \ ___/_\:. \/  ______·:\_  \ \\_) \_\\ \___ _________/__) ____/ r¦
|R _/ \__ \\   //\_ __/__ __\   \_ _/ ·\_/  .:/_\_ _ ·:\_ \__,¯\¡|
¦T/____(/ .: \__\·/____\  \/  \__ _____\_____ ____//_____\__ ____  /v¦
`H\/ - /___/_____/\/ ------------- \/ -------- \/ -- \/ ----- \/ -\___/ -'
      \/
                       _ _ __ __   _   _
 azkee __ made __ _  __ ________   __ (- | '(_/¸(_/¸ `/(_)(_)| '
 _ _ _,-'\ by __)\ _ _ __ _____/_______)\       .  _
   \_ \\_ _(____)__ .-'\ `--'--' ____ //     (\/)l(\)l_)
  __/  /  \__ _, ·\/  _________,\____/
 ---)\ ___\ _ _______ \\ //   [______\  azkee id .³4...
: of \/ bRTH^8BITS \____/ (c)'99   \/ azkee name .igor................:
`-- ---- ----------------- --------------------------------------- -----'
           __     __    __     __
       .---- ____)\ -- _____)\ - ____)\ --- ____)\ ---.
       ¦bRTH_\____/_ _)_____/ _) \_\\ __\___ \r¡v¦
       |  _\_ _ ·:\_\_\__ ¯\_\_ _/ ·\_\_ __/ //  |
       ¦ /_____\___ _____/ / _____\___ ____\ · \_ ¦
       `- \/ ------ \/ - /_____/ ------ \/ -- \____( -'
                       _ _ __ __   _   _
 azkee __ made __ _  __ ________   __ (- | '(_/¸(_/¸ `/(_)(_)| '
 _ _ _,-'\ by __)\ _ _ __ _____/_______)\       .  _
   \_ \\_ _(____)__ .-'\ `--'--' ____ //     (\/)l(\)l_)
  __/  /  \__ _, ·\/  _________,\____/
 ---)\ ___\ _ _______ \\ //   [______\  azkee id .³5...
: of \/ bRTH^8BITS \____/ (c)'99   \/ azkee name .kylo................:
`-- ---- ----------------- --------------------------------------- -----'
           __      __  __     __
       .---- ___)\ - ____ __)\___)\ --- ____)\ --.
       ¦bRTH_) _/___\:. \/  __ · /_____) \_\\ ¦
       |r¡v_\ _/ . _/ \   //_//_/ ·: \_ _/ ·\ |
       ¦ /___\  \\__/\__\·//___\____ _____\___/ ¦
       `- \/ - \_____ _____/ \/ - \ - \/ ---------'
              \/
                       _ _ __ __   _   _
 azkee __ made __ _  __ ________   __ (- | '(_/¸(_/¸ `/(_)(_)| '
 _ _ _,-'\ by __)\ _ _ __ _____/_______)\       .  _
   \_ \\_ _(____)__ .-'\ `--'--' ____ //     (\/)l(\)l_)
  __/  /  \__ _, ·\/  _________,\____/
 ---)\ ___\ _ _______ \\ //   [______\  azkee id .³6...
: of \/ bRTH^8BITS \____/ (c)'99   \/ azkee name .maxsoft.............:
`-- ---- ----------------- --------------------------------------- -----'
       __   __    __    __    __     __    __
 .---- ___ __)\-____)\____ __)\ -_____)\ - ____)\ -- _____)\_______)\ -.
 ¦  _) \/ _/_\____ \· \/ .:/ _) ,__/___) \_\\ _\ ,______ ___/ ¦
 |  _\_   \\_\ _\/ \\ \·\/_/ \____ · \_ _/ ·\_\_ __/ _/  .:/ r¡v|
 ¦ /____\/  · ___\____ \ \ \\ ___ (/ / _____\___ ____\  \ ____/ bRTH¦
 `- \/ - /_____/ ----- /___/\____/ )_______/ ------ \/ ------ \/ --------'
                       _ _ __ __   _   _
 azkee __ made __ _  __ ________   __ (- | '(_/¸(_/¸ `/(_)(_)| '
 _ _ _,-'\ by __)\ _ _ __ _____/_______)\       .  _
   \_ \\_ _(____)__ .-'\ `--'--' ____ //     (\/)l(\)l_)
  __/  /  \__ _, ·\/  _________,\____/
 ---)\ ___\ _ _______ \\ //   [______\  azkee id .³7...
: of \/ bRTH^8BITS \____/ (c)'99   \/ azkee name .squlim..............:
`-- ---- ----------------- --------------------------------------- -----'
       __    __    __   __     __      __
  .---- _____)\ - ____)\ -- ____)\ - ___)\ --- ____)\ -- ___ __)\ -.
  ¦bRTH_) ,__/___) \_\\ _) | \\ \ · /_____\____/_ _) \/ _/ ¦
  |r¡v/ \____ · \_ _/ ·\_\_ : ·\_//_/ ·: \_ _ ·:\_\_   \\_ |
  ¦ /___ (/ / _____\  _________ ___\____ _____\____ ___\/  ·/ ¦
  `- \/ )_______/ --- \___/ ------ \/ - \ - \/ ------ \/ - /____/ --'

      ..................................................
      ..................................................
      ..................................................
      ..................................................
      ..................................................
      ..................................................
      ..................................................
      ..................................................
      ..................................................
      ..................................................
      ..................................................
      ..................................................
      ..................................................
      ..................................................
      ..................................................
      ..................................................
      ..................................................
      ..................................................
      ..................................................
      ..................................................
      ..................................................
      ..................................................
      ..................................................
      ..................................................
      ..................................................
      ..................................................

 ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾
 .______ ______ ______ ___ ___ _______
 l ,____V ,___V  o V  U  V  o___)
 `---'--^----' `------^-------^----'
              _______ _______ ______________ ______ _______
              |  v  V--- ___V  ' / v___V v___V___ ---l
              `---^---^-------^----'--^------^------^-------'
              ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾


                           __
     _______          _______________,-'\ .::::.  .::::.
    __\_____/____________________\____    ______/::· ·:::..:::· ::
           _      _______/   ---'----- .  .:::::   .
    ______________(/    ____\)_____________________::.:::··::::. .:::
           /_______/r¡v/bRTH          ·:::·  ·::::::·

        ol ································· twilight
        o2 ···································· kore.
        o3 ··································· veezya
        o4 ·································· breathe
        o5 ··································· whelpz
        o6 ····································· mawi
        o7 ································· appendix
        o8 ··································· potion
        o9 ··································· decree
        lo ······························· amiga nest
        ll ····························· high voltage
        l² ·································· garbage
        l³ ································ nah color
        l4 ································ harvester
        l5 ····································apathy
        l6 ···································· 8bits
        l7 ···································· moons
        l8 ···································· clasp
        l9 ··································· absurd
        2o ································· terror13
        2l ·································· â-files
        ²2 ······························ retroactive
        ²3 ································ dark team
        ²4 ······························· amiga euro
        ²5 ·································· cefalon                       _ _ __ __   _   _
 azkee __ made __ _  __ ________   __ (- | '(_/¸(_/¸ `/(_)(_)| '
 _ _ _,-'\ by __)\ _ _ __ _____/_______)\       .  _
   \_ \\_ _(____)__ .-'\ `--'--' ____ //     (\/)l(\)l_)
  __/  /  \__ _, ·\/  _________,\____/
 ---)\ ___\ _ _______ \\ //   [______\  azkee id .o1...
: of \/ bRTH^8BITS \____/ (c)'99   \/ azkee name .twilight............:
`-- ---- ----------------- --------------------------------------- -----'
     __  __   __   __     __     __   __     __
.- ________)\___)\ -____)\ - ___)\ --- ____)\ -- _____)\-____)\-________)\.
¦b \___ ____ \ \\_\____/_ \ · /_____\____/_ _)_____/ \ ___/_\___ ___/¦
|R _/  .:// /\_ ·\_ _ ·:\_//_/ ·:/  _ ·:\_\_\__ ¯\/ \__ \/  .:/ |
¦T \ ____/// __/ ____\____ __\____ _____\____ ____/ / ___(/ .:_____/r¡v¦
`H- \/ - /____/\___/ ----- \/ - \ - \/ ------ \/ - /____/ - /____/ -------'
     \/
                       _ _ __ __   _   _
 azkee __ made __ _  __ ________   __ (- | '(_/¸(_/¸ `/(_)(_)| '
 _ _ _,-'\ by __)\ _ _ __ _____/_______)\       .  _
   \_ \\_ _(____)__ .-'\ `--'--' ____ //     (\/)l(\)l_)
  __/  /  \__ _, ·\/  _________,\____/
 ---)\ ___\ _ _______ \\ //   [______\  azkee id .o2...
: of \/ bRTH^8BITS \____/ (c)'99   \/ azkee name .'kore.'.............:
`-- ---- ----------------- --------------------------------------- -----'
          __     __     __    __
      .---- ___)\ --- ____)\ --- ____)\ - _____)\ ------.
      ¦bRTH_) _/___ _) \_\\ __\___ \ _\ ___/ ___  ¦
      |r¡v_\ _/ . _/_\_ _/ ·\_\_ __/ //_\ __/ \_).:\_ |
      ¦ /___\  \\ _____\___ ____\ · ____\____/____/ ¦
      `- \/ - \_____/ ------ \/ -- \____( --------------'
                       _ _ __ __   _   _
 azkee __ made __ _  __ ________   __ (- | '(_/¸(_/¸ `/(_)(_)| '
 _ _ _,-'\ by __)\ _ _ __ _____/_______)\       .  _
   \_ \\_ _(____)__ .-'\ `--'--' ____ //     (\/)l(\)l_)
  __/  /  \__ _, ·\/  _________,\____/
 ---)\ ___\ _ _______ \\ //   [______\  azkee id .o3...
: of \/ bRTH^8BITS \____/ (c)'99   \/ azkee name .veezya..............:
`-- ---- ----------------- --------------------------------------- -----'
       __   __    __     __     __  __
  .- ____ __)\______)\ -_____)\ -- _____)\ -____ __)\____)\ ---.
  ¦ \· \/ .:__  ___/ _\ ___/ __\__, (_ \:. \/  _______\  ¦
  |r¡v\\ \_ /_\_ __/ \_\_ __/ \_/:. _____/·\ \   //_\ _\/ \_ |
  ¦bRTH\ ___//____\___ ____\____ ____\   \\/\__\·//____\____/ ¦
  `---- \/ - \/ ----- \/ ------ \/ -- \____________/ \/ ---------'
                       _ _ __ __   _   _
 azkee __ made __ _  __ ________   __ (- | '(_/¸(_/¸ `/(_)(_)| '
 _ _ _,-'\ by __)\ _ _ __ _____/_______)\       .  _
   \_ \\_ _(____)__ .-'\ `--'--' ____ //     (\/)l(\)l_)
  __/  /  \__ _, ·\/  _________,\____/
 ---)\ ___\ _ _______ \\ //   [______\  azkee id .o4...
: of \/ bRTH^8BITS \____/ (c)'99   \/ azkee name .breathe.............:
`-- ---- ----------------- --------------------------------------- -----'
     __     __     __   __     __  __     __
 .--- ____)\ --- ____)\ -- _____)\ -___)\ -________)\___)\ -- _____)\ -.
 ¦bRTH\ ___/_ __\___ \ _\ ___/ _\____\ \___ ____ ___/_ _\ ___/ ¦
 |r¡v_/ \___ \_\_ __/ //__\_ __/ \_\ _\/ \_/  .:/_/ \__ \_\_ __/ \_ |
 ¦ /____ (/.: ___\ · \ ____\____ ___\_____ ____//____(/ .: ___\____( ¦
 `- \/ -\_____/ -- \_____/ ----- \/ ------ \/ --- \/ - /____/ ---------'
                       _ _ __ __   _   _
 azkee __ made __ _  __ ________   __ (- | '(_/¸(_/¸ `/(_)(_)| '
 _ _ _,-'\ by __)\ _ _ __ _____/_______)\       .  _
   \_ \\_ _(____)__ .-'\ `--'--' ____ //     (\/)l(\)l_)
  __/  /  \__ _, ·\/  _________,\____/
 ---)\ ___\ _ _______ \\ //   [______\  azkee id .o5...
: of \/ bRTH^8BITS \____/ (c)'99   \/ azkee name .whelpz..............:
`-- ---- ----------------- --------------------------------------- -----'
      __    __     __   __     __    __
  .------ __)\ - ____)\ -- _____)\ -___)\ ---- ____)\ - _____)\ -----.
  ¦   __\ \\ \ ___/_ _\ ___/ \ · /______\___·:\__\__, (_ bRTH¦
  |  / /\_ ·\_/ \__ \_\_ __/ \__//_/ ·: \_ __/__/:. _____/·\ r¡v|
  ¦  // __/ /____(/ .:____\____ ___\____ ____\  /____\   \\  ¦
  `- /____/\__/\/ - /____/ ------ \/ - \ - \/ ----- \/ -- \_______\ -'
   \/
                       _ _ __ __   _   _
 azkee __ made __ _  __ ________   __ (- | '(_/¸(_/¸ `/(_)(_)| '
 _ _ _,-'\ by __)\ _ _ __ _____/_______)\       .  _
   \_ \\_ _(____)__ .-'\ `--'--' ____ //     (\/)l(\)l_)
  __/  /  \__ _, ·\/  _________,\____/
 ---)\ ___\ _ _______ \\ //   [______\  azkee id .o6...
: of \/ bRTH^8BITS \____/ (c)'99   \/ azkee name .mawi................:
`-- ---- ----------------- --------------------------------------- -----'
             __  __    __    __
       .---- ___ __)\-___)\ ---- __)\ -- ____)\ ---.
       ¦bRTH_) \/ _/_\____\  __\ \\ _\____/_r¡v¦
       |  _\_   \\_\ _\/ \_/ /\_ ·\_\_ _ ·:\_ |
       ¦ /____\/  · ___\____  __/ ______\____/ ¦
       `- \/ - /_____/ ----- /____/\___/ -----------'
                  \/
                       _ _ __ __   _   _
 azkee __ made __ _  __ ________   __ (- | '(_/¸(_/¸ `/(_)(_)| '
 _ _ _,-'\ by __)\ _ _ __ _____/_______)\       .  _
   \_ \\_ _(____)__ .-'\ `--'--' ____ //     (\/)l(\)l_)
  __/  /  \__ _, ·\/  _________,\____/
 ---)\ ___\ _ _______ \\ //   [______\  azkee id .o7...
: of \/ bRTH^8BITS \____/ (c)'99   \/ azkee name .appendix............:
`-- ---- ----------------- --------------------------------------- -----'
    __    __    __    __ ___ __    __   __     __
.--- ___)\ - ____)\ - ____)\ -_____)\_\ \_)\ -_____)\ -____)\ -____ __)\
¦b _\____\__\___·:\__\___·:\_\ ___/\_  \ \\_\_____\\_\____/_ \· \/ .:/¦
|R _\ _\/ \_ __/__ \_ __/__ \_ __/ \ __\   /_/ \/ ·\_ _ ·:\_\\ \·\/ |
¦T/____\__ ___\r¡v/____\  /____\_____/ \___ _____/__ ____\_____ \ \ \\ ¦
`H\/ ---- \/ ---- \/ ----- \/ -------------- \/ ----- \/ ------ /___/\___\
                       _ _ __ __   _   _
 azkee __ made __ _  __ ________   __ (- | '(_/¸(_/¸ `/(_)(_)| '
 _ _ _,-'\ by __)\ _ _ __ _____/_______)\       .  _
   \_ \\_ _(____)__ .-'\ `--'--' ____ //     (\/)l(\)l_)
  __/  /  \__ _, ·\/  _________,\____/
 ---)\ ___\ _ _______ \\ //   [______\  azkee id .o8...
: of \/ bRTH^8BITS \____/ (c)'99   \/ azkee name .potion..............:
`-- ---- ----------------- --------------------------------------- -----'
       __    __     __  __    __   ___ __
  .----- ____)\ - ____)\ ________)\____)\ -- ____)\ - _\ \_)\ --.
  ¦r¡v __\___·:\__) \_\\\___ _________/_ _) \_\\__\_  \ \\_ ¦
  |  _\_ __/___ \_ _/ ·\/  .:/_\_ _ ·:\_\_ _/ · ____\   / |
  ¦ /____\  /_____\____ ____//_____\___ _____\____/bRTH\___/ ¦
  `- \/ ------ \/ ------- \/ -- \/ ------ \/ --------------------'
                       _ _ __ __   _   _
 azkee __ made __ _  __ ________   __ (- | '(_/¸(_/¸ `/(_)(_)| '
 _ _ _,-'\ by __)\ _ _ __ _____/_______)\       .  _
   \_ \\_ _(____)__ .-'\ `--'--' ____ //     (\/)l(\)l_)
  __/  /  \__ _, ·\/  _________,\____/
 ---)\ ___\ _ _______ \\ //   [______\  azkee id .o9...
: of \/ bRTH^8BITS \____/ (c)'99   \/ azkee name .decree..............:
`-- ---- ----------------- --------------------------------------- -----'
       __     __    __    __    __    __
   .-- _____)\ -- _____)\ -_____)\ -- ____)\ - _____)\ -_____)\ -.
   ¦  \_____\\ _\ ___/ _) ____/ __\___ \ _\ ___/ _\ ___/ r¦
   |bRTH/ \/ ·\_\_ __/ \_\_ \__,¯\_\_ __/ //_\_ __/ \_\_ __/ \_¡|
   ¦ /____/___ ____\____ ____  _____\ · ____\____ ___\____(v¦
   `- \/ ----- \/ ----- \/ - \____/ --- \____/ ------ \/ --------'
                       _ _ __ __   _   _
 azkee __ made __ _  __ ________   __ (- | '(_/¸(_/¸ `/(_)(_)| '
 _ _ _,-'\ by __)\ _ _ __ _____/_______)\       .  _
   \_ \\_ _(____)__ .-'\ `--'--' ____ //     (\/)l(\)l_)
  __/  /  \__ _, ·\/  _________,\____/
 ---)\ ___\ _ _______ \\ //   [______\  azkee id .lo...
: of \/ bRTH^8BITS \____/ (c)'99   \/ azkee name .amiga.nest..........:
`-- ---- ----------------- --------------------------------------- -----'
         __      __   __     __   __
     .---- ___)\ -- ___ __)\ ____)\ -- _____)\ - ___)\ ---.
     ¦  _\____\ _) \/ _/_\____/_ _)_____/ _\____\  ¦
     |  _\ _\/ \_\_   \\_\_ _ ·:\_\_\__ ¯\_\ _\/ \_ |
     ¦ /____\___ ____\/  ·_____\___ _____// _____\____/ ¦
     `- \/ --.  \/  /_____/    \/  /____/   .-----'
         ¦ ___ __    __    __     __ ¦
       .--'_\ \_)\  _____)\  _____)\ ________)\ -.
       ¦ _\_  \ \\__\ ___/ _) ,__/_\___ ___/ ¦
       | /____\   \_ __/ \_/ \____ ·   .:/ r¡v|
       ¦ \/  \___ ____\____ ___ (/ //\ ____/ bRTH¦
       `---------- \/ ------ \/ )_____/ -\/ --------'
                       _ _ __ __   _   _
 azkee __ made __ _  __ ________   __ (- | '(_/¸(_/¸ `/(_)(_)| '
 _ _ _,-'\ by __)\ _ _ __ _____/_______)\       .  _
   \_ \\_ _(____)__ .-'\ `--'--' ____ //     (\/)l(\)l_)
  __/  /  \__ _, ·\/  _________,\____/
 ---)\ ___\ _ _______ \\ //   [______\  azkee id .ll...
: of \/ bRTH^8BITS \____/ (c)'99   \/ azkee name .high.voltage........:
`-- ---- ----------------- --------------------------------------- -----'
           __    __     __   __
       .--- ____)\ -- ____)\ -- _____)\ -____)\ ---.
       ¦  \ ___/_ _\____/_ _)_____/ \ ___/_r¡v¦
       |  _/ \__ \_\_ _ ·:\_\_\__ ¯\_/ \__ \_ |
       ¦ /____(/ .:_____\____ ____/ / ____(/ .:/ ¦
       `- \/--./____/    \/  /___/\/.- /___/ -'
      __  __ ¦  __      __  __ ¦   __    __
 .- ____ __)\____)\' ___)\  ________)\___)\ `- _____)\ - _____)\ -.
 ¦ \· \/ .:/) \_\\ \ · /___\___ _________\ _)_____/ _\ ___/ ¦
 |  \\ \_ /\_ _/ ·\_//_/ ·:   .:/_\ _\/ \_\_\__ ¯\_\_ __/ \_ |
 ¦bRTH\ ___ _____\___ ___\____/\ ____//____\____ ____//  ____\____( ¦
 `---- \/ -\/ ------ \/ - \ --- \/ -- \/ ----- \/ - /____/ ----------'
                       _ _ __ __   _   _
 azkee __ made __ _  __ ________   __ (- | '(_/¸(_/¸ `/(_)(_)| '
 _ _ _,-'\ by __)\ _ _ __ _____/_______)\       .  _
   \_ \\_ _(____)__ .-'\ `--'--' ____ //     (\/)l(\)l_)
  __/  /  \__ _, ·\/  _________,\____/
 ---)\ ___\ _ _______ \\ //   [______\  azkee id .l²...
: of \/ bRTH^8BITS \____/ (c)'99   \/ azkee name .garbage.............:
`-- ---- ----------------- --------------------------------------- -----'
     __   __     __    __    __     __    __
.--- _____)\ - ___)\ --- ____)\ - ____)\ -- ___)\ -- _____)\ - _____)\ -.
¦b _)_____/ _\____\ __\___ \ \ ___/_ _\____\ _)_____/ _\ ___/ r¦
|R _\_\__ ¯\_\ _\/ \_\_ __/ //__/ \___ \_\ _\/ \_\_\__ ¯\_\_ __/ \_¡|
¦T/_____/ / ____\____ ___\ · \ ____ (/.: ___\____ ____/ / ____\____(v¦
`H\/ - /____/ ------ \/ -- \_____/ -\_____/ ----- \/ - /____/ ----------'
                       _ _ __ __   _   _
 azkee __ made __ _  __ ________   __ (- | '(_/¸(_/¸ `/(_)(_)| '
 _ _ _,-'\ by __)\ _ _ __ _____/_______)\       .  _
   \_ \\_ _(____)__ .-'\ `--'--' ____ //     (\/)l(\)l_)
  __/  /  \__ _, ·\/  _________,\____/
 ---)\ ___\ _ _______ \\ //   [______\  azkee id .l³...
: of \/ bRTH^8BITS \____/ (c)'99   \/ azkee name .nah.color...........:
`-- ---- ----------------- --------------------------------------- -----'
             ___ __   __    __
          .- _\ \_)\ - ___)\ - ____)\ ---.
          ¦ _\_  \ \\__\____\ \ ___/_  ¦
          | /____\   \_ _\/ \_/ \__ \_ |
          ¦ \/bRTH\___ ____\___ ____(/ .:/ ¦
          `---.    \/    \/  /___/.-'
          __  ¦  __   __     __ ¦   __
     .--- _____)\ -'____)\  ___)\   ____)\ `-- ____)\ ---.
     ¦  _) ____/ _) \_\\ \ · /_____) \_\\ __\___ \r¡v¦
     | _\_ \__,¯\_\_ _/ ·\_//_/ ·: \_ _/ ·\_\_ __/ //  |
     ¦ /_____   _____\___ ___\____ _____\___ ____\ · \_ ¦
     ` \/ - \____/ ------- \/ - \ - \/ ------ \/ -- \____( -'
                       _ _ __ __   _   _
 azkee __ made __ _  __ ________   __ (- | '(_/¸(_/¸ `/(_)(_)| '
 _ _ _,-'\ by __)\ _ _ __ _____/_______)\       .  _
   \_ \\_ _(____)__ .-'\ `--'--' ____ //     (\/)l(\)l_)
  __/  /  \__ _, ·\/  _________,\____/
 ---)\ ___\ _ _______ \\ //   [______\  azkee id .l4...
: of \/ bRTH^8BITS \____/ (c)'99   \/ azkee name .harvester...........:
`-- ---- ----------------- --------------------------------------- -----'
          __    __     __    __   __
      .--- ____)\ -- ___)\ --- ____)\____ __)\______)\ --.
      ¦  \ ___/_ _\____\ __\___   ·\/ .:__  ___/r¡v¦
      |  _/ \__ \_\ _\/ \_\_ __/ //\ \\ /_\_ _/ \_  |
      ¦ /____(/ . ___\____ ___\ · \_\ ___//____\___(  ¦
      `- \/ . /____/    \/  \____( \/  \/  .------'
         ¦    __     __   __    __ ¦
        .-'  _____)\ ________)\_____)\  ____)\ `--.
        ¦bRTH_) ,__/_\___ ____  ___/ __\___ \  ¦
        |  / \____ ·   .:/_\_ __/ \_\_ __/ //  |
        ¦ /___ (/ //\ ____//____\___ ____\ · \_ ¦
        `- \/ )_____/ \/  \/    \/  \____( -'
                       _ _ __ __   _   _
 azkee __ made __ _  __ ________   __ (- | '(_/¸(_/¸ `/(_)(_)| '
 _ _ _,-'\ by __)\ _ _ __ _____/_______)\       .  _
   \_ \\_ _(____)__ .-'\ `--'--' ____ //     (\/)l(\)l_)
  __/  /  \__ _, ·\/  _________,\____/
 ---)\ ___\ _ _______ \\ //   [______\  azkee id .l5...
: of \/ bRTH^8BITS \____/ (c)'99   \/ azkee name .apathy..............:
`-- ---- ----------------- --------------------------------------- -----'
        __     __   __     __  __     __
    .---- ___)\ --- ____)\ -___)\ -________)\___)\ -____ __)\ -.
    ¦  _\____\ __\___·:\_\____\ \___ ________/_ \:. \/  / ¦
    |  _\ _\/ \_\_ __/__ \ _\/ \_/  .:/_/ \__ \_\   //r¡v|
    ¦ /____\___ ____\  /____\_____ ____//____(/ .: /\__\·/bRTH¦
    `- \/ ----- \/ ----- \/ ------ \/ --- \/ - /__________/ ----'
                       _ _ __ __   _   _
 azkee __ made __ _  __ ________   __ (- | '(_/¸(_/¸ `/(_)(_)| '
 _ _ _,-'\ by __)\ _ _ __ _____/_______)\       .  _
   \_ \\_ _(____)__ .-'\ `--'--' ____ //     (\/)l(\)l_)
  __/  /  \__ _, ·\/  _________,\____/
 ---)\ ___\ _ _______ \\ //   [______\  azkee id .l6...
: of \/ bRTH^8BITS \____/ (c)'99   \/ azkee name .8bits...............:
`-- ---- ----------------- --------------------------------------- -----'
              __    __     __   __
     .--- ______ - ____)\ -- ____)\ -________)\_____)\ --.
     ¦b _/ ____/_ \ ___/_ _\____/_ \___ ____  ,__/__r¦
     |R \ \)___ \_/ \___ \_\_ _ ·:\_/  .:// \____ ·/¡|
     ¦T /____ (/ ____ (/.: ____\_____ ____//___ (/ // v¦
     `H \/ -\_____/ -\_____/ ------- \/ --- \/ )_____/ --'
                       _ _ __ __   _   _
 azkee __ made __ _  __ ________   __ (- | '(_/¸(_/¸ `/(_)(_)| '
 _ _ _,-'\ by __)\ _ _ __ _____/_______)\       .  _
   \_ \\_ _(____)__ .-'\ `--'--' ____ //     (\/)l(\)l_)
  __/  /  \__ _, ·\/  _________,\____/
 ---)\ ___\ _ _______ \\ //   [______\  azkee id .l7...
: of \/ bRTH^8BITS \____/ (c)'99   \/ azkee name .moons...............:
`-- ---- ----------------- --------------------------------------- -----'
           __   __    __  ___ __    __
     .---- ___ __)\ ____)\ -- ____)\ -_\ \_)\ --_____)\ --.
     ¦bRTH_) \/ _/_) \_\\ _) \_\\_\_  \ \\__) ,__/__ ¦
     |  _\_   \\_\_ _/ ·\_\_ _/ · ___\    \____ ·/ |
     ¦ /____\/  · ____\___ _____\____/r¡v\___ ___ (/ // ¦
     `- \/ - /_____/ ------ \/ --------------- \/ )_____/ --'
                       _ _ __ __   _   _
 azkee __ made __ _  __ ________   __ (- | '(_/¸(_/¸ `/(_)(_)| '
 _ _ _,-'\ by __)\ _ _ __ _____/_______)\       .  _
   \_ \\_ _(____)__ .-'\ `--'--' ____ //     (\/)l(\)l_)
  __/  /  \__ _, ·\/  _________,\____/
 ---)\ ___\ _ _______ \\ //   [______\  azkee id .l8...
: of \/ bRTH^8BITS \____/ (c)'99   \/ azkee name .clasp...............:
`-- ---- ----------------- --------------------------------------- -----'
         __   __    __     __    __
    .---- _____)\ -___)\ --- ___)\ --- _____)\ -- ____)\ -.
    ¦  _) ____/ \ · /_____\____\r¡v_) ,__/____\___·:\ ¦
    |  _\_ \__,¯\_//_/ ·: \ _\/ \_/ \____ · \_ __/__/ |
    ¦ /_____  ____\____ ____\____ ___ (// _____\ bRTH¦
    `- \/ - \____/ -- \ - \/ ------ \/ )______/-----------'
                       _ _ __ __   _   _
 azkee __ made __ _  __ ________   __ (- | '(_/¸(_/¸ `/(_)(_)| '
 _ _ _,-'\ by __)\ _ _ __ _____/_______)\       .  _
   \_ \\_ _(____)__ .-'\ `--'--' ____ //     (\/)l(\)l_)
  __/  /  \__ _, ·\/  _________,\____/
 ---)\ ___\ _ _______ \\ //   [______\  azkee id .l9...
: of \/ bRTH^8BITS \____/ (c)'99   \/ azkee name .absurd..............:
`-- ---- ----------------- --------------------------------------- -----'
      __    __     __    __     __    __
  .---- ___)\ - ____)\ --- _____)\ - ____)\ --- ____)\ -_____)\ --.
  ¦bRTH_\____\ \ ___/_  _) ,__/___) | \\ __\___ \ \_____\\ ¦
  |r¡v_\ _\/ \_/ \___ \_/ \____ · \_ : ·\_\_ __/ //__/ \/ ·\ |
  ¦ /____\____ ___ (/.: ___ (// ___________ ___\ · \ ____/___/ ¦
  `- \/ ----- \/ -\______/ )______/ ------- \/ -- \_____/ --------'
                       _ _ __ __   _   _
 azkee __ made __ _  __ ________   __ (- | '(_/¸(_/¸ `/(_)(_)| '
 _ _ _,-'\ by __)\ _ _ __ _____/_______)\       .  _
   \_ \\_ _(____)__ .-'\ `--'--' ____ //     (\/)l(\)l_)
  __/  /  \__ _, ·\/  _________,\____/
 ---)\ ___\ _ _______ \\ //   [______\  azkee id .2o...
: of \/ bRTH^8BITS \____/ (c)'99   \/ azkee name .terror13............:
`-- ---- ----------------- --------------------------------------- -----'
        __   __    __    __    __     __
   .- ________)\_____)\ - ____)\ -- ____)\ - ____)\ --- ____)\ -.
   ¦ \___ ____  ___/ __\___ \ __\___ \ _) \_\\ __\___ \ ¦
   | _/  .:/_\_ __/ \_\_ __/ //_\_ __/ //_\_ _/ ·\_\_ __/ // |
   ¦ \ ____//____\___ ____\ · ____\ · _____\___ ____\ · \_ ¦
   `-- \/ -- \/ ----- \/ -- \____/bRTH\____/ .----- \/ -- \____( '
               ¦ ____________ ¦
              .-' /  \ ____ /_ `-.
              ¦ /___\ _\/ (/__ \_ ¦
              |r¡v_/ /____ (/ / |
              ¦ /____\/ \_____/ ¦
              `--------------------'
                       _ _ __ __   _   _
 azkee __ made __ _  __ ________   __ (- | '(_/¸(_/¸ `/(_)(_)| '
 _ _ _,-'\ by __)\ _ _ __ _____/_______)\       .  _
   \_ \\_ _(____)__ .-'\ `--'--' ____ //     (\/)l(\)l_)
  __/  /  \__ _, ·\/  _________,\____/
 ---)\ ___\ _ _______ \\ //   [______\  azkee id .2l...
: of \/ bRTH^8BITS \____/ (c)'99   \/ azkee name .â-files.............:
`-- ---- ----------------- --------------------------------------- -----'
      __       __  __   __     __    __
  .---- ___)\ ------ _____)\____)\ - ___)\ --- _____)\ - _____)\ --.
  ¦bRTH_\____\_______\ ,________/_ \ · /_____\ ___/ _) ,__/__ ¦
  |r¡v_\ _\/ _______ __/_\_ _ ·:\_//_/ ·: \_ __/ \_/ \____ ·/ |
  ¦ /____\__ /  /____\/_____\___ ___\____ ____\____ ___ (/ // ¦
  `- \/ --- \_/ -- \/ -- \/ ------ \/ - \ - \/ ------ \/ )_____/ --'
                       _ _ __ __   _   _
 azkee __ made __ _  __ ________   __ (- | '(_/¸(_/¸ `/(_)(_)| '
 _ _ _,-'\ by __)\ _ _ __ _____/_______)\       .  _
   \_ \\_ _(____)__ .-'\ `--'--' ____ //     (\/)l(\)l_)
  __/  /  \__ _, ·\/  _________,\____/
 ---)\ ___\ _ _______ \\ //   [______\  azkee id .2²...
: of \/ bRTH^8BITS \____/ (c)'99   \/ azkee name .retro.active........:
`-- ---- ----------------- --------------------------------------- -----'
          __     __    __   __    __
     .----- ____)\ -- _____)\________)\_____)\ - ____)\ -.
     ¦bRTH__\___ \ _\ ___/\___ _________ \ _) \_\\ ¦
     |r¡v_\_ __/ //__\_ __/ \_/  .:/_\_ __/ //_\_ _/ ·\ |
     ¦ /____\ · \ ____\____ _____//____\ · _____\___/ ¦
     `-.\/  \_____/    \/   \/  \____/   .---'
      ¦ __     __    __  __     __  ¦ __
   .----'___)\  _____)\________)\____)\ ____ __)\ _____)\ -.
   ¦  _\____\ _) ____/\___ _________/_\_ ·\/ .:/_\ ___/ ¦
   |  _\ _\/ \_\_ \__,¯\/  .:/_\_ _ ·:\/ \\ /_\ __/ \_ |
   ¦ /____\____ ____  ______//_____\______ ___ _____\____( ¦
   `- \/ ----- \/ - \____/ ---- \/ --------- \/ -\/ ----------'
                       _ _ __ __   _   _
 azkee __ made __ _  __ ________   __ (- | '(_/¸(_/¸ `/(_)(_)| '
 _ _ _,-'\ by __)\ _ _ __ _____/_______)\       .  _
   \_ \\_ _(____)__ .-'\ `--'--' ____ //     (\/)l(\)l_)
  __/  /  \__ _, ·\/  _________,\____/
 ---)\ ___\ _ _______ \\ //   [______\  azkee id .2³...
: of \/ bRTH^8BITS \____/ (c)'99   \/ azkee name .dark.team...........:
`-- ---- ----------------- --------------------------------------- -----'
           __    __     __   __
       .-- _____)\ -- ___)\ --- ____)\ - ___)\ ----.
       ¦  \_____\\ _\____\ __\___ \ _) _/___ ¦
       |  _/ \/ ·\_\ _\/ \_\_ __/ //_\ _/ . _/ |
       ¦ /____/___/____\____ ___\ · ___\  \\_ ¦
       `- \/ -.  \/ bRTH \/ r¡v\____/.- \____( -'
           ¦  __   __   __   ¦   __
        .- ________)\_____)\ ___)\  ___ __)\ -.
        ¦ \___ _____ ___/ _\____\ _) \/ _/ ¦
        | _/  .:/_\_ __/ \_\ _\/ \_\_   \\_ |
        ¦ \ ____//____\___ ____\____ ___\/  ·/ ¦
        `-- \/ -- \/ ----- \/ ----- \/ - /____/ --'
                       _ _ __ __   _   _
 azkee __ made __ _  __ ________   __ (- | '(_/¸(_/¸ `/(_)(_)| '
 _ _ _,-'\ by __)\ _ _ __ _____/_______)\       .  _
   \_ \\_ _(____)__ .-'\ `--'--' ____ //     (\/)l(\)l_)
  __/  /  \__ _, ·\/  _________,\____/
 ---)\ ___\ _ _______ \\ //   [______\  azkee id .²4...
: of \/ bRTH^8BITS \____/ (c)'99   \/ azkee name .amiga.euro..........:
`-- ---- ----------------- --------------------------------------- -----'
         __      __   __     __   __
     .---- ___)\ -- ___ __)\ ____)\ -- _____)\ - ___)\ ---.
     ¦  _\____\ _) \/ _/_\____/_ _)_____/ _\____\  ¦
     |  _\ _\/ \_\_   \\_\_ _ ·:\_\_\__ ¯\_\ _\/ \_ |
     ¦ /____\___ ____\/  ·_____\___ _____// _____\____/ ¦
     `- \/ -.  \/  /_____/    \/  /____/  .------'
        ¦   __   __     __    __ ¦
       .--' _____)\ ____)\   ____)\  ____)\ `-.
       ¦bRTH_\ ___/ _) | \\ __\___ \ _) \_\\ ¦
       |r¡v_\_ __/ \_\_ : ·\_\_ __/ //__\_ _/ ·\ |
       ¦ /____\___ _________ ____\ · \ _____\___/ ¦
       `- \/ ----- \/ ------ \/ -- \_____/ ---------'
                       _ _ __ __   _   _
 azkee __ made __ _  __ ________   __ (- | '(_/¸(_/¸ `/(_)(_)| '
 _ _ _,-'\ by __)\ _ _ __ _____/_______)\       .  _
   \_ \\_ _(____)__ .-'\ `--'--' ____ //     (\/)l(\)l_)
  __/  /  \__ _, ·\/  _________,\____/
 ---)\ ___\ _ _______ \\ //   [______\  azkee id .²6...
: of \/ bRTH^8BITS \____/ (c)'99   \/ azkee name .cefalon.............:
`-- ---- ----------------- --------------------------------------- -----'
      __    __    __  __   __     __  ___ __
 .---- _____)\ - _____)\ -_____)\___)\ - ___)\ --- ____)\ _\ \_)\ --.
 ¦bRTH_) ____/ _\ ___/ _\ ,________\ \ · /_____) \_\\_\_  \ \\_ ¦
 |  _\_ \__,¯\_\_ __/ \_\_ __/_\ _\/ \_//_/ ·: \_ _/ · ___\   / |
 ¦ /_____   ____\___ ____\ /____\___ ___\____ _____\____/r¡v\___/ ¦
 `- \/ - \____/ ------ \/ --- \/ ----- \/ - \ - \/ -------------------'

      ..................................................
      ..................................................
      ..................................................
      ..................................................
      ..................................................
      ..................................................
      ..................................................
      ..................................................
      ..................................................
      ..................................................
      ..................................................
      ..................................................
      ..................................................
      ..................................................
      ..................................................
      ..................................................
      ..................................................
      ..................................................
      ..................................................
      ..................................................
      ..................................................
      ..................................................
      ..................................................
      ..................................................
      ..................................................
      ..................................................

 ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾
 .______ ______ ___ ___ ______ ________
 l  o V_  _V  :  V v___V ,____/
 `------' `--' `---^---^------^----'
              _______ _______ ______________ ______ _______
              |  v  V--- ___V  ' / v___V v___V___ ---l
              `---^---^-------^----'--^------^------^-------'
              ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾


                           __
     _______          _______________,-'\ .::::.  .::::.
    __\_____/____________________\____    ______/::· ·:::..:::· ::
           _      _______/   ---'----- .  .:::::   .
    ______________(/    ____\)_____________________::.:::··::::. .:::
           /_______/r¡v/bRTH          ·:::·  ·::::::·

        o1 ······························ the x files
        o2 ···································· arexx
        o3 ·································· amigaos
        o4 ··································· letter
        o5 ···································· swapp
        o6 ·································· members
        o7 ······························ stamps back
        o8 ·································· embrion
        o9 ··································· frozen
        1o ································ green day
        1¹ ··································· berbeê
        1² ···································· beret
        1³ ································ spread it
        ¹4 ····································· news

                       _ _ __ __   _   _
 azkee __ made __ _  __ ________   __ (- | '(_/¸(_/¸ `/(_)(_)| '
 _ _ _,-'\ by __)\ _ _ __ _____/_______)\       .  _
   \_ \\_ _(____)__ .-'\ `--'--' ____ //     (\/)l(\)l_)
  __/  /  \__ _, ·\/  _________,\____/
 ---)\ ___\ _ _______ \\ //   [______\  azkee id .ol...
: of \/ bRTH^8BITS \____/ (c)'99   \/ azkee name .The.X.Files.........:
`-- ---- ----------------- --------------------------------------- -----'


              .::::::::::::::::::.    .::::::::::.::.
             :::::::::::::::::::::::.  .::::::::::::::::
             :::::::::::::::::::::::::  :::::::::::::::::
             :::::::::::::::::::::::::  :::::::::::::::::
             :::::::::::::::::::::::::   ::::::::::::::·
             ·:::::::::::::::::  ·:·    :::::::::·
              ·::·  ·:::::::        ::::::·
                  :::::::        ·::::·
                   ·::::::        ::::
                   ·::::::       .::::
                    ·:::::.      :::::
                    ::::::      :::::·
                    ·:::::     ::::::
                     :::::     .::::::
                     ·::::     ::::::·
                      ·:·     :::::·
                            ::::·
                       ::    ::::
                       .:::   ::::
                       :::::  :::::
                       :::::. :::::·
                       ·:::::::::::·
                        :::::::::·
  ___    ___     ___     ___ __  ·:::::::
  | | | |  ' \ /  |  | |  |  |__'  ·::::::
  | |--| |--   X  |-- | |  |--   \  ::::::·
  | | | |___\ / \  |  | |___ |___ /__/ .::::::
                        :::::::
                        .::::::::
                        :::::::::
                       ::::::::::.
                       .:::::::::::
                       :::::· ·::::
                      .:::::  ·::::
                      ::::::  ·:::
                      ::::::   ::::
                      .:::::·   ::::.
                     .:::::·    :::::.
                     :::::·    :::::::
                    ::::::     ::::::::.
                    ::::::     ::::::::::
                    .::::::     ·::::::::::
                   ::::::::     ·:::::::::
                   ::::::::·      :::::::::
                   :::::::·       ·:::::::.
                  .:::::::       .::::::::
                  ::::::::       :::::::::
                  .:::::::·       :::::::::.
                  :::::::·        ·:::::::::
                  ::::::::        .:::::::::
               .::::::::::::::::.    .:::::::::::::::::.
              .::::::::::::::::::::::. .::::::::::::::::::::
              :::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::
              :::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::
              :::::::::::::::::::::::: ·::::::::::::::::::::
              ·:::::::::::::::::::::::  ::::::::::::::::::::
              ·:::·:·::::::::::::::·  ·::::::r¡v/bRTH::::·                       _ _ __ __   _   _
 azkee __ made __ _  __ ________   __ (- | '(_/¸(_/¸ `/(_)(_)| '
 _ _ _,-'\ by __)\ _ _ __ _____/_______)\       .  _
   \_ \\_ _(____)__ .-'\ `--'--' ____ //     (\/)l(\)l_)
  __/  /  \__ _, ·\/  _________,\____/
 ---)\ ___\ _ _______ \\ //   [______\  azkee id .o2...
: of \/ bRTH^8BITS \____/ (c)'99   \/ azkee name .arexx...............:
`-- ---- ----------------- --------------------------------------- -----'


       .::::::::.
 .::::::. .::::· .::::      .::::.  .::::.
 ::·   ::.::::  :::::·.::::::.  ::· ·:::..:::· :: .::::.  .::::.
 .:::::::::·::::.   .:::· .::·  .  .:::::   ..::· ·:::..:::· ::
 :::: .:::: ·:::·  ::::::::· .::::.:::··::::. .::: .  .:::::   .
 ·:::::::·r¡v/bRTH   ·:::.  .::· ·:::·  ·::::::· ::.:::··::::. .:::
             ·::::::·           ·:::·  ·::::::·


                       _ _ __ __   _   _
 azkee __ made __ _  __ ________   __ (- | '(_/¸(_/¸ `/(_)(_)| '
 _ _ _,-'\ by __)\ _ _ __ _____/_______)\       .  _
   \_ \\_ _(____)__ .-'\ `--'--' ____ //     (\/)l(\)l_)
  __/  /  \__ _, ·\/  _________,\____/
 ---)\ ___\ _ _______ \\ //   [______\  azkee id .o3...
: of \/ bRTH^8BITS \____/ (c)'99   \/ azkee name .amigaos.............:
`-- ---- ----------------- --------------------------------------- -----'
  _________________ _ ________ _ _______  _________ __
  \_____     __ _\___  /___ _  __/___\_____
    /   _ _          /_\     /
  ___________/__/_______________________________ .::::. _ .::::::.
                     r¡v/bRTH.::· ·::. ::::.
                        :::  .::.. ·:::::::.
                        ::. .:::·:::.  .:::
                         ·:::::· ·::::::::·
                       _ _ __ __   _   _
 azkee __ made __ _  __ ________   __ (- | '(_/¸(_/¸ `/(_)(_)| '
 _ _ _,-'\ by __)\ _ _ __ _____/_______)\       .  _
   \_ \\_ _(____)__ .-'\ `--'--' ____ //     (\/)l(\)l_)
  __/  /  \__ _, ·\/  _________,\____/
 ---)\ ___\ _ _______ \\ //   [______\  azkee id .o4...
: of \/ bRTH^8BITS \____/ (c)'99   \/ azkee name .letter..............:
`-- ---- ----------------- --------------------------------------- -----'
   _ ______ _ ________  _______ _______ _ ________ _ __________
      __/___ _ ____/___\_  _/__\_  _/_   ____/__ _ _   /r¡v
           /               /     / __/bRTH
   _ _______________________________________________________\_____ __
                       _ _ __ __   _   _
 azkee __ made __ _  __ ________   __ (- | '(_/¸(_/¸ `/(_)(_)| '
 _ _ _,-'\ by __)\ _ _ __ _____/_______)\       .  _
   \_ \\_ _(____)__ .-'\ `--'--' ____ //     (\/)l(\)l_)
  __/  /  \__ _, ·\/  _________,\____/
 ---)\ ___\ _ _______ \\ //   [______\  azkee id .o5...
: of \/ bRTH^8BITS \____/ (c)'99   \/ azkee name .swapp...............:
`-- ---- ----------------- --------------------------------------- -----'
        ______        ___________________________
      _ __\  _/_________/\_____\_____   _  /  _  /r¡v
        \___        /   /   / __/  / __/bRTH
      _ _____/__________/\___/_ ________________________ __
                       _ _ __ __   _   _
 azkee __ made __ _  __ ________   __ (- | '(_/¸(_/¸ `/(_)(_)| '
 _ _ _,-'\ by __)\ _ _ __ _____/_______)\       .  _
   \_ \\_ _(____)__ .-'\ `--'--' ____ //     (\/)l(\)l_)
  __/  /  \__ _, ·\/  _________,\____/
 ---)\ ___\ _ _______ \\ //   [______\  azkee id .o6...
: of \/ bRTH^8BITS \____/ (c)'99   \/ azkee name .members.............:
`-- ---- ----------------- --------------------------------------- -----'
 _ ________________ _______________ __ ________ _ __________ ______
       ____/__ _     __/_____  ____/__ _ _   /__\  _/___ _
  _ _    /    _ _  /__   /  /     / __/  \___
_ __/__/_______________/__/___________/_______________\____________/r¡v/bRTH
                       _ _ __ __   _   _
 azkee __ made __ _  __ ________   __ (- | '(_/¸(_/¸ `/(_)(_)| '
 _ _ _,-'\ by __)\ _ _ __ _____/_______)\       .  _
   \_ \\_ _(____)__ .-'\ `--'--' ____ //     (\/)l(\)l_)
  __/  /  \__ _, ·\/  _________,\____/
 ---)\ ___\ _ _______ \\ //   [______\  azkee id .o7...
: of \/ bRTH^8BITS \____/ (c)'99   \/ azkee name .stamps.back.........:
`-- ---- ----------------- --------------------------------------- -----'
  ______  _______ _____________________________  ______
 _ _\  _/____\_  _/_\_____         _  /___\  _/___ __
   \___         /   _ _    / __/   \___
 _ _____/_________________________/__/____________________/_____ _
              _ _____   ________________ _ _r¡v/bRTH
                __/_____\_____    __/__ _  __/__
                /__   /   /   /__/   /  _/___
             __ _________/ ____________________ ___\______\
                       _ _ __ __   _   _
 azkee __ made __ _  __ ________   __ (- | '(_/¸(_/¸ `/(_)(_)| '
 _ _ _,-'\ by __)\ _ _ __ _____/_______)\       .  _
   \_ \\_ _(____)__ .-'\ `--'--' ____ //     (\/)l(\)l_)
  __/  /  \__ _, ·\/  _________,\____/
 ---)\ ___\ _ _______ \\ //   [______\  azkee id .o8...
: of \/ bRTH^8BITS \____/ (c)'99   \/ azkee name .embrion.............:
`-- ---- ----------------- --------------------------------------- -----'
________ _ ______________ __ ___________ ________ _ __________________ _
  ____/__ __     __/_____  _   /_\___  /___ _  _
  /    _ _   /__   /  / __/         /    _
____________/__/____________/ _____\_______________________________/____ __
                                 r¡v/bRTH
                       _ _ __ __   _   _
 azkee __ made __ _  __ ________   __ (- | '(_/¸(_/¸ `/(_)(_)| '
 _ _ _,-'\ by __)\ _ _ __ _____/_______)\       .  _
   \_ \\_ _(____)__ .-'\ `--'--' ____ //     (\/)l(\)l_)
  __/  /  \__ _, ·\/  _________,\____/
 ---)\ ___\ _ _______ \\ //   [______\  azkee id .o9...
: of \/ bRTH^8BITS \____/ (c)'99   \/ azkee name .frozen..............:
`-- ---- ----------------- --------------------------------------- -----'
   _ _________ _ _________________ _ ______ _ ______ __________ __
      ____/  _   /  _ _ ___\__ /__ ____/__ _
      _/    / __/   /    ___/   /     _
   _ __ _ _ ______\__________________\______________ _____/____ _
                              r¡v/bRTH
                       _ _ __ __   _   _
 azkee __ made __ _  __ ________   __ (- | '(_/¸(_/¸ `/(_)(_)| '
 _ _ _,-'\ by __)\ _ _ __ _____/_______)\       .  _
   \_ \\_ _(____)__ .-'\ `--'--' ____ //     (\/)l(\)l_)
  __/  /  \__ _, ·\/  _________,\____/
 ---)\ ___\ _ _______ \\ //   [______\  azkee id .lo...
: of \/ bRTH^8BITS \____/ (c)'99   \/ azkee name .green.day...........:
`-- ---- ----------------- --------------------------------------- -----'
 _ _______ _ __________________ _ _______ _ ________ _
    __/___ _ _   /  ____/__ _ ____/__
   /_\    / __/   /     /     _
 _ _____________\______________________________/____ __r¡v/bRTH
                       ___________________ ____
                    _____\__  \_____    \/  /
                    \   __\    / __ _  _/
                     \_________________ _ /___/
                       _ _ __ __   _   _
 azkee __ made __ _  __ ________   __ (- | '(_/¸(_/¸ `/(_)(_)| '
 _ _ _,-'\ by __)\ _ _ __ _____/_______)\       .  _
   \_ \\_ _(____)__ .-'\ `--'--' ____ //     (\/)l(\)l_)
  __/  /  \__ _, ·\/  _________,\____/
 ---)\ ___\ _ _______ \\ //   [______\  azkee id .ll...
: of \/ bRTH^8BITS \____/ (c)'99   \/ azkee name .berbeê..............:
`-- ---- ----------------- --------------------------------------- -----'

                B R E A T H E

               p r e s e n t s

 ________             __________          _____
   ____/_______________ .::::::::.  ____/___________________/  /__
   \_______  ____  /.::::· .:::: \________  ____  /   ____ /__
      (/  \)____/ ::::  :::::·     (/  \)____/   \(__/
  _____________________·::::.____________________________________________
             ·::::·

    ________ _________  _________    ______ .::::::. ________
    _\______/__) _____/___) _____/_______/   .:::· .::·
         \______   \______    /    ::::::::· .::
   __________________/___________/_______________ ·:::.  .::·___
                           ·:::::::·r¡v/bRTH
                _____
                /  /______
               /_____   _/
                  /____/
                       _ _ __ __   _   _
 azkee __ made __ _  __ ________   __ (- | '(_/¸(_/¸ `/(_)(_)| '
 _ _ _,-'\ by __)\ _ _ __ _____/_______)\       .  _
   \_ \\_ _(____)__ .-'\ `--'--' ____ //     (\/)l(\)l_)
  __/  /  \__ _, ·\/  _________,\____/
 ---)\ ___\ _ _______ \\ //   [______\  azkee id .l²...
: of \/ bRTH^8BITS \____/ (c)'99   \/ azkee name .beret...............:
`-- ---- ----------------- --------------------------------------- -----'
     .:::· ______________ .::::::::. __________  .::
     .::: ...   ____  /.::::· .::::  ____  / .:::::::
     :::: :::::.  \)____/ ::::  :::::·  \)____/  .:::· .:
     ·:::. .:::: __________·::::.___________________ :::· .::·
     ·::::::::·       ·::::·     r¡v/bRTH·::::::·
            . __  __     __
            ) `--, `--, (__) (- ¸ o4
              ¯¯  ¯¯     ¯¯
                       _ _ __ __   _   _
 azkee __ made __ _  __ ________   __ (- | '(_/¸(_/¸ `/(_)(_)| '
 _ _ _,-'\ by __)\ _ _ __ _____/_______)\       .  _
   \_ \\_ _(____)__ .-'\ `--'--' ____ //     (\/)l(\)l_)
  __/  /  \__ _, ·\/  _________,\____/
 ---)\ ___\ _ _______ \\ //   [______\  azkee id .l³...
: of \/ bRTH^8BITS \____/ (c)'99   \/ azkee name .spread.it...........:
`-- ---- ----------------- --------------------------------------- -----'
   ______ __ ____________________________ _________ _ ______ __
  _ _\  _/___ _  _  /  _   /  ____/__\_____ _____\__
    \___     / __/   / __/   /     / \   __\
  _ _____/____________________\______________________ _\_________ _
                      ________  _______r¡v/bRTH
                     _\___  /____\_  _/_

                     _ __________________ __
                       _ _ __ __   _   _
 azkee __ made __ _  __ ________   __ (- | '(_/¸(_/¸ `/(_)(_)| '
 _ _ _,-'\ by __)\ _ _ __ _____/_______)\       .  _
   \_ \\_ _(____)__ .-'\ `--'--' ____ //     (\/)l(\)l_)
  __/  /  \__ _, ·\/  _________,\____/
 ---)\ ___\ _ _______ \\ //   [______\  azkee id .l4...
: of \/ bRTH^8BITS \____/ (c)'99   \/ azkee name .news................:
`-- ---- ----------------- --------------------------------------- -----'
         __________________        ______
               ____/_______/\_______\  _/___
          _    /        /   \___ r¡v/bRTH
        _____/____________ ______/\___/_ _______/_____

      ..................................................
      ..................................................
      ..................................................
      ..................................................
      ..................................................
      ..................................................
      ..................................................
      ..................................................
      ..................................................
      ..................................................
      ..................................................
      ..................................................
      ..................................................
      ..................................................
      ..................................................
      ..................................................
      ..................................................
      ..................................................
      ..................................................
      ..................................................
      ..................................................
      ..................................................
      ..................................................
      ..................................................
      ..................................................
      ..................................................

      ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾
      .______ _______ ______  ___ _____ ______ ______
      l ,____V ,____V v___V---d V-----V_  _V---___l
      `------^----' `------^------^-----^ `--' `------'
      .MUSIC....................Matallica.BloogHoundgang
      X-Ceed.Kukiz.Climber.Maxsoft.Dreamer.XTD.VanilaIce
      .........................and.all.forgoten.musicans
      .CODE..........................RiVEr.of.bRTH^8BITS
      .AZKEE.LOGOSES.................RiVEr.of.bRTH^8BITS
      .GFX...........................RiVEr.of.bRTH^8BITS
      .TOOLS..................CygnusEd.Professional.v4.2
      ..........................palce.wyûej.wimienionego
      .POMYSÎY.from......................all.my.contacts
      .SPONSOR......................................bRTH
      .______ _______ ______  ___ _____ ______ ______
      l ,____V ,____V v___V---d V-----V_  _V---___l
      `------^----' `------^------^-----^ `--' `------'
      ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾

      ..................................................
      ..................................................
      ..................................................
      ..................................................
      ..................................................
      ..................................................
      ..................................................
      ..................................................
      ..................................................
      ..................................................
      ..................................................
      ..................................................
      ..................................................
      ..................................................
      ..................................................
      ..................................................
      ..................................................
      ..................................................
      ..................................................
      ..................................................
      ..................................................
      ..................................................
      ..................................................
      ..................................................
      ..................................................
      ..................................................
      ..................................................

      ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾
      .______ _______ ______  .______ ____ ___  ___
      l_  _V  :  V v___l  l v___V  `  V---d l
       `--' `---^---^------'  `------^---'----^------'
      .do.you.wanna.a.asciilogos???.....................
      .contact.with.me:.................................
      .RiVEr.of.bRTH^8BITS..............................
      .P.A.W.E.Î..P.I.E.K.A.R.S.K.I.....................
      .D.O.L.N.A..3/2..5815o.S.T.R.Z.E.G.O.M............
      ..................................................
      .Greetz:..........................................
      .Sobol.Juen.Thorr.San.Climber.FaTaL.Shade.dEKRuz..
      .Szaman.BooShman.Kukiz.Lothar.BigChris.Fiedor.....
      .Sirus.Dëbol.Insane.Explor.all.ascii.makers.and...
      .all.members.of.these.gropups:....................
      .Whelpz.Moons.Harvester.8BITS.Amiga.Nest.Calsp....
      .Cefalon..........................................
      ..................................................
      .R.i.V.E.r..a.z.k.e.e.z...........................
      ..................................................
      .FreeYourMind....[size.104169.bytes].[breathe'99].
      ..................................................
      .______ _______ ______  .______ ____ ___  ___
      l_  _V  :  V v___l  l v___V  `  V---d l
       `--' `---^---^------'  `------^---'----^------'
      ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾

      ..................................................
      ..................................................
      ..................................................
      ..................................................
      ..................................................
      ..................................................
      ..................................................
      ..................................................
      ..................................................
      ..................................................
      ..................................................
      ..................................................
      ..................................................
      ..................................................
      ..................................................
      ..................................................
      ..................................................
      ..................................................
      ..................................................
      ..................................................
      ..................................................
      ..................................................
      ..................................................
      ..................................................
      ..................................................
      ..................................................

         ...copyright'99.by.RiVEr.of.bRTh^8BITS...