scene.org File Archive

File download

<root>­/­graphics­/­ascii­/­misc/pd-anbis.txt

File size:
19 367 bytes (18.91K)
File date:
2020-09-16 05:45:02
Download count:
all-time: 47

Preview

  hERE cOMES a nEW aSCII cOLLy bY cORRUPT nAMED: "aNUBIS"         ___..___
       _ææ#@°°°""°¶#_
     _æ#°¯     ¶#
     ,#"   _   ,ÆK
     #K   ¬¶#ø_ _æ#°
    _     _ß#Æ@°
   q###_   ææ#¤°¯¬¶#
   °###æ_  ¯     _¸ææ_
    °###þ_   ¸æææ@¤¶°°¶#æø
     °####_  "¯     _#Þ
      ¬¶##K     __ææ#° __
      [cPT¶##.   æ#@@°" _ææ@°
        ¬¶#K     _æø@"
         ¬¶Q_   q#°     __
          ¬Ææ_  ¶#¸_____¸ææ#@´    _ææ
           `#W  ¬°¶0##@°"    æ_.æ#@"
            ¶#._  ¬"    __æ##°
             ¶#.    __ _æÆ@°¯ #K
              `°#,   ¶##@¯   0#     oØ
               `¶K_   ¬¶#ø__ _Æ#   _¸ `°
                ¬#_    ¬°@@@°  _ææ#° _.ææ.__
                 °æ_      _æÆ@"  Æ@¶°°°¶#ø_
                  °q_    @@" _  ¶#_   0#
                   °Q_      #Q  °#u  #K
                    ¶      ¶#_  ¬#Þ  ¯
                    "      ¬¶#æææ@
                            ¯¯¯  _____  __           _ _   _ _
 _) __¬\ (_/ ___/\  __ ____  _/// \  _/// \  /\___
 \ '__/ ___ / __ ¬\ / |:  \ / __ ¬\ / __ ¬\ / _ ¬\
.-/  ¬\ / ¬Y  |: Y. ¯   Y  ____Y  ____Y  \__)-.
|Y:.  Y:. |:. `  |:..  T:.|:. `  |:. `  |:. |  |
|`------^----^-------^------^--^---:----^--------^----'  |
| p^d : . ____  _ _   _   _:   _ _       |
|   : .(___ \ _/// \  /\\\_ (_/  _///¬\  _ _.--.  |
|   : :/ ¬| Y __ \ / __/_  :/\ / ____) / |  ¬|  |
`-----:--¦  | |  `  Y_____ ¬\ /  Y |:  Y. ` . |---'
   : |:. ` |  l---|:. ¬'  Y :. |:.`   |:. |: |
   : `------^-------^--------^-:--^--------^----^--'
   :......................   :cORRUPt
              :   :
              :......:@BEGIN_FILE_ID.DIZ
 .-----------------JQ-. .-----------------.
 |    ___µµµ___ Ø | | ·[A nEW cOLLY]· |
___µµæm@¶^°"¯_µµø@ ¶L| |         |
@°"¯  __µ*#P"  __ #µ | NAME :aNUB¡S  |
 a__ææ#@°"  _ææ*P¶ _ØÑø         |
 ¶K"   aæ@°__µæ*@°¯¯| ARTiST:cORRUPT |
 |¬#   J#æ#@¶°   | |         |
 `-¶-------------crL--' |         |
            |         |
            `--p^d------------'
@END_FILE_ID.DIZ
     

           H E R E  I T  S T A R T S              . ¸¸¸
             øQQ¤¤HQøø
        ø.øøøQQø  ¬Q   °Q
        HQK°¯  ¬Q  ¥¸   ¬K
         Q   ¾´  Q   .K
       .---¬K  ¼K ----¬K -- ø'--------------.
       |  5¸ øK    §¸ ø´        |
       |  ¬Qß´    ¬Q.ø´ nUMBA:[01]   l___
       |o  ¥KK     ßQ´          |
       |Oo  H   .¸  °°  nAME:menu     |
       |ØOo  ¬Q  HQ       __________  |
       `------ ¥ ------------------'[cPT]  `---'


       /\  _ ______  ____ _       _ __
   ____  / \ __\\\____/  \  \\\__   ___ _\\\ \
  _/ __\_/  \\  __/___ _/  ___ \ _/  Y   \__
  \  l___/  ))  |  ||    /  \ \  |    /
   \   |   //   l  ||   /   \ \  !    /
   \____|  / \___    |l_____/    \_\     /
      l___/pD  l__ ____|[cPT](_________//________/
            Y


              . ¸¸¸
             øQQ¤¤HQøø
        ø.øøøQQø  ¬Q   °Q
        HQK°¯  ¬Q  ¥¸   ¬K
         Q   ¾´  Q   .K
       .---¬K  ¼K ----¬K -- ø'--------------.
       |  §¸ øK    §¸ ø´        |
       |  ¬Qß´    ¬Q.ø´ nUMBA:[02]   l___
       |o  ¥KK     ßQ´          |
       |Oo  H   .¸  °°  nAME:Sysop    |
       |ØOo  ¬Q  HQ       __________  |
       `------ ¥ ------------------'[cPT]  `---'

           p^D __
          _/\____/ |______/\___________/\______/\
         / _____/  | ____ ____________ _ ___,\
         \___ \______ \ \___ \__/  |  \__\____)
        _/  l \_  l  \_/ ` \_  |   _/  \_
        \__  __/  _____/_   _/\_ `  _/_   _/
         `----' \___/   `-----' `------' `-----'
                         [cPT]              . ¸¸¸
             øQQ¤¤HQøø
        ø.øøøQQø  ¬Q   °Q
        HQK°¯  ¬Q  ¥¸   ¬K
         Q   ¾´  Q   .K
       .---¬K  ¼K ----¬K -- ø'--------------.
       |  §¸ øK    §¸ ø´        |
       |  ¬Qß´    ¬Q.ø´ nUMBA:[03]   l___
       |o  ¥KK     ßQ´          |
       |Oo  H   .¸  °°  nAME:files    |
       |ØOo  ¬Q  HQ       __________  |
       `------ ¥ ------------------'[cPT]  `---'            _|__________________|_
            \|        p^D|/
             :         |
           ______ _/\       |
      .----. (  ___))_/ _/\_ ___/\ | /\____ .----.
      |  | / __) ___ /  | / ___ \|/. ____\|  |
    .---.|  |_/  \ /  Y  -÷Y `____Y___` \__|  |.---.
    |  ||:. ||:.  Y:. |:.  |:. `  |:.`  /|:. ||  |
  .-.|:. |`----'l__.---^----^-----^-------^---.__/ `----'|:. |.-.
  |:|`---'       ::         :       `---'|.|
  ,`-'         |::..     [cPT]|          `-',
 .           _|__________________|_           .
            \|         |/

              . ¸¸¸
             øQQ¤¤HQøø
        ø.øøøQQø  ¬Q   °Q
        HQK°¯  ¬Q  ¥¸   ¬K
         Q   ¾´  Q   .K
       .---¬K  ¼K ----¬K -- ø'--------------.
       |  §¸ øK    §¸ ø´        |
       |  ¬Qß´    ¬Q.ø´ nUMBA:[04]   l___
       |o  ¥KK     ßQ´          |
       |Oo  H   .¸  °°  nAME:rules    |
       |ØOo  ¬Q  HQ       __________  |
       `------ ¥ ------------------'[cPT]  `---'
          _ __
        ____\\\\ \  __________  _ __
        \_____  \___|.  |  |___\\\\ \___/\___
         /___) __) |:  |_ |___ ____/__ ___/
       __/ \__  \__ |:  _/   | --'  |__ \__
       \   \   \ `  |____ |    | `  /
        \_____/   \  _| |  |__   |_ _/
          \___ ___/----' `----' `------'`--'
            Y         [cPT]
            :
            .

              . ¸¸¸
             øQQ¤¤HQøø
        ø.øøøQQø  ¬Q   °Q
        HQK°¯  ¬Q  ¥¸   ¬K
         Q   ¾´  Q   .K
       .---¬K  ¼K ----¬K -- ø'--------------.
       |  §¸ øK    §¸ ø´        |
       |  ¬Qß´    ¬Q.ø´ nUMBA:[05]   l___
       |o  ¥KK     ßQ´          |
       |Oo  H   .¸  °°  nAME:HPAV     |
       |ØOo  ¬Q  HQ       __________  |
       `------ ¥ ------------------'[cPT]  `---'
    ........
    : ____:____
    : _|  |  |
    :.\_  `  |_...
     |  .  _/ :
     |___|___|___:_____
     [cPT]:  |______ |
        : _|\______|
        :..\_   _/........
          |_____|  p^D :
           :  _______:
           :  \_____ \
           :..._| __  \_..........
             \_  l  _/     :
              |_______|_________ :
                 : |  |  | :
                 :_|  |  |_:
                 :\_  ^  _/:
                 :..\_____/..:              . ¸¸¸
             øQQ¤¤HQøø
        ø.øøøQQø  ¬Q   °Q
        HQK°¯  ¬Q  ¥¸   ¬K
         Q   ¾´  Q   .K
       .---¬K  ¼K ----¬K -- ø'--------------.
       |  §¸ øK    §¸ ø´        |
       |  ¬Qß´    ¬Q.ø´ nUMBA:[06]   l___
       |o  ¥KK     ßQ´          |
       |Oo  H   .¸  °°  nAME:chat     |
       |ØOo  ¬Q  HQ       __________  |
       `------ ¥ ------------------'[cPT]  `---'

                           ¸
                           HQ
     .---------------------------------------.  ¬QQ    ¸
     |                    |   ¥Q. .øøQQ´
     |   "your alias" bREAKS iN fOR A   |   QQøQQH°¯
     |                .øQ  |  .øQQQQ°
     |      ¸¸         .øQHQQ  |  °²¨ HQ¸
     |      ¥Q        ¼øQ¥¯ ¥QøQ |    ¬QQ
     `¸¼øQ    ¬QK       °¤¯ ¸øQQ¯ |    ¬QK
    ¸øQQ°¯    §Q         øQQ°QQ |     ¥Q     ø¸
   ¸øQH°      ¬QQ   ¸øø¸   .HQ° ¥Q¸|     ¬QQ    ¥QK
   ¾QQ¯.       HQ .øQQQHHQø  ¾QQ   HQ      °QK   .QQ
  .ßß° |       ¬QHQK°¯  °QQ  QQ   ¬QQ¸.¸    HQQøøøøQK
 .QQ¯  |       HQK    ¬QK ¬QQ.¸¸..øøHQQß²     ¬¤¤¤¤¤¯
 QQ   |       ¬QK    QQ ¬¥QQQQKH¤°¤¯
 ßQ¯   |        HQ    QQ      ¦
 HQ   |        ¬QK    QQ      [cPT]
 ¥Q¸   |        HQ   ¬QK      ¦
 ¬¥Qø¸  |        ¬QK          |
  °HQQøø.         °           |
   ¬°¤HHQQQQQQQQQK               |
      ¯¯¯¯¯             p^D  |
     |                    |
     `---------------------------------------'


              . ¸¸¸
             øQQ¤¤HQøø
        ø.øøøQQø  ¬Q   °Q
        HQK°¯  ¬Q  ¥¸   ¬K
         Q   ¾´  Q   .K
       .---¬K  ¼K ----¬K -- ø'--------------.
       |  §¸ øK    §¸ ø´        |
       |  ¬Qß´    ¬Q.ø´ nUMBA:[07]   l___
       |o  ¥KK     ßQ´          |
       |Oo  H   .¸  °°  nAME:amiga    |
       |ØOo  ¬Q  HQ       __________  |
       `------ ¥ ------------------'[cPT]  `---'

        _____ ___________________ _________
        /   \/      __   \/     \
       /         _/ \      p^D  \
       /         \_ _)         \
      /  ___/\  /\ /\ (_/ ______   ___/\ \
      \  _\__ \ / \/ \ ___ \_  \  _\___ \ /
       \ / __  Y l__/ Y  \ /  ___) / __  Y
       Y  `  |  |  |  Y  l  Y  `  |
       `--------^----l___j----^-----  |--------'
         a    m   i  | g  |[cPT]a
                    `------'


              . ¸¸¸
             øQQ¤¤HQøø
        ø.øøøQQø  ¬Q   °Q
        HQK°¯  ¬Q  ¥¸   ¬K
         Q   ¾´  Q   .K
       .---¬K  ¼K ----¬K -- ø'--------------.
       |  §¸ øK    §¸ ø´        |
       |  ¬Qß´    ¬Q.ø´ nUMBA:[08]   l___
       |o  ¥KK     ßQ´          |
       |Oo  H   .¸  °°  nAME:wares    |
       |ØOo  ¬Q  HQ       __________  |
       `------ ¥ ------------------'[cPT]  `---'


            :    .......... ..............
            :    :   pD : :      :
          __ :___ __:_/\ __ _:__:_.--./\____ :
         _| l_/ | \_\__  \/ Y  l_  l ___/ :
         \_  | |  ___   '____/ ______` \..:
         |  ` '   `        l_ ` \_
         l__ _   |______  ____  ___/__  _/
           Y`-----' : `---' :`----' :`---'
           : :  ...:........: :   :
            :  : : [cPT]   :..  :....
            :....:..:       :
              :................:
              . ¸¸¸
             øQQ¤¤HQøø
        ø.øøøQQø  ¬Q   °Q
        HQK°¯  ¬Q  ¥¸   ¬K
         Q   ¾´  Q   .K
       .---¬K  ¼K ----¬K -- ø'--------------.
       |  §¸ øK    §¸ ø´        |
       |  ¬Qß´    ¬Q.ø´ nUMBA:[09]   l___
       |o  ¥KK     ßQ´          |
       |Oo  H   .¸  °°  nAME:upload    |
       |ØOo  ¬Q  HQ       __________  |
       `------ ¥ ------------------'[cPT]  `---'   ____ ___   _______   __             __    __
  _T  Y l_  T \____ \_ _/ \_   _________   ___/ \   | l_
  \_  |  |_ |_ l  _/ \_ _/  _/  \___ \_ __\___  \  _(___ \_
   |  `  _/  ) .__/  |  ¯T \_  l  _/ \_  ___ Y |  l  _/
   (___  |  (__  |  |__  |  \__   /   \____` | l___  |
     `---'   `---'   `---'    `---'     `---'   `---'
                                [cPT]


              . ¸¸¸
             øQQ¤¤HQøø
        ø.øøøQQø  ¬Q   °Q
        HQK°¯  ¬Q  ¥¸   ¬K
         Q   ¾´  Q   .K
       .---¬K  ¼K ----¬K -- ø'--------------.
       |  §¸ øK    §¸ ø´        |
       |  ¬Qß´    ¬Q.ø´ nUMBA:[10]   l___
       |o  ¥KK     ßQ´          |
       |Oo  H   .¸  °°  nAME:chat     |
       |ØOo  ¬Q  HQ       __________  |
       `------ ¥ ------------------'[cPT]  `---'


                         [cHAT]   \\
         \\...........    ...........   .......\\
        \\/:    /:  /  :/    : /  :   /\\
        \\/.:....  / : / ....:......  :/__ :  __/\\
       \\/: :___:__/ :  : /:  / :  : / : / /\\
       \\/ : :  : /  :....: / : / : /:.....: / /\\
      \\/..: :...:/  /   / : /  : / /   / /\\
       \\            :.....:      \\
       \\  [cPT] p^D             øQQ¤¤HQøø
        ø.øøøQQø  ¬Q   °Q
        HQK°¯  ¬Q  ¥¸   ¬K
         Q   ¾´  Q   .K
       .---¬K  ¼K ----¬K -- ø'--------------.
       |  §¸ øK    §¸ ø´        |
       |  ¬Qß´    ¬Q.ø´ nUMBA:[11]   l___
       |o  ¥KK     ßQ´          |
       |Oo  H   .¸  °°  nAME:xXx (mpg)  |
       |ØOo  ¬Q  HQ       __________  |
       `------ ¥ ------------------'[cPT]  `---'

             ::::::::::    :::::::::::
 .::::::::   ::::::::: ::::::::::   :::::::::::  ::::::::   :::::::::
  :::::::::  :::::::::  ::::::::::  :::::::::::   ::::::::  :::::::::
  ::::::::: ::::::::.   :::::::::: ::::::::::.    :::::::: :::::::::
   ::::::::::::::::.    :::::::::::::::::::     `::::::::::::::::
   :::::::::::::::     :::::::::::::::::      `::::::::::::::
    ::::::::::::.     M ::::::::P::::::  G     `::::::::::::
    :::::::::::     ______:::______:: ______    `::::::::::
     :::::::::    __/   (___\____ \__/ ____\_   :::::::::
    :::::::::::    \  \_/  _/\_ )__/\_ `  _/   :::::::::::
    :::::::::::::    \___|  |::l__ |:: \__  |   .::::::::::::
   :::::::::::::::     `----'::::`--':::  `--'  .::::::::::::::
   :::::::::::::::::     :::::::::::::::::: [cPT]  .::::::::::::::::
  ::::::::: ::::::::.   :::::::::::::::::::::    .:::::::: :::::::::
  :::::::::  ::::::::   ::::::::::' `::::::::::   .::::::::  :::::::::
 :::::::::   ::::::::  ::::::::::'  `::::::::::  .::::::::   :::::::::
 :::::::::    :::::::: ::::::::::'   `:::::::::: ::::::::    :::::::::
             ::::::::::'    `::::::::::
            ::::::::::'     `::::::::::             øQQ¤¤HQøø
        ø.øøøQQø  ¬Q   °Q
        HQK°¯  ¬Q  ¥¸   ¬K
         Q   ¾´  Q   .K
       .---¬K  ¼K ----¬K -- ø'--------------.
       |  §¸ øK    §¸ ø´        |
       |  ¬Qß´    ¬Q.ø´ nUMBA:[12]   l___
       |o  ¥KK     ßQ´          |
       |Oo  H   .¸  °°  nAME:main     |
       |ØOo  ¬Q  HQ       __________  |
       `------ ¥ ------------------'[cPT]  `---'
        __  __  _____  _____ ___ __
       _/ \_/ \__\___ \___`---' \_ \/ \
       \  \_/  /_ __ _//¯¯¯¯¯\_/ __\ /
       \___|___/ l______j \_____/\___\__/
                    [cPT]
_______________________________________________________________

           ¸¸¸¸¸¸¸¸      ¯¯¯¨¨¨°H¾øø¸
        ¸¸.øøøøH¤¤°°°°°°°¤¤¤×øø. .....¸    °¤§øø.
     .øø×¥¤°°¯         ¬¤HK¨¨¨°H×øøø.¸   ¬¤Høø
    ¸øߤ¯    .øøøK¤¤³¤H×øøøøø.  ¸...¸ ¯¬°°¥Qø   ¬¥Qø
   ¾øK°   .øøøQ¤°¯¯ ......¸  ¯¨HQø QQ¨°°°¤Qø. ¬HQø   °Qø
       øQK¯  ¸øøK°¯¯¯¨°°°¤·  ¦QQ QQ   ¤QQ  ¥Q.   ¬QQ   ¤Qø
    .øQH¤¤²°  HQøø¸       QQ §QK   ¥K  QQ  .QQ¼¸   §Qø
   ¼øK°¯   ¸.øøøøøøQ°¤¤H¾øø¸   ¬¤¤¤²´    ¸.øßH´   ¯¯°QQ   ¬HQ¸
  øßK¯   ¸øøK°¨¯  ¬°°¤HøøQH´        ¸øøø¤°¨¼øøH¤Hø¸  QQ   §Q´
 øQ²  ¸øߤ¯ ¸øøø×              QQ¼øøH¤¯  ¬QQ  QQ   HQ
 ¥QK   QQ  .øK°¯      p¡ONEER dES¡GN  ¯¯¯    .øß°  HQ   ¾QK
 HQ   ¬QQ  HQ¸  ¸øøKHHQø              øøK°¯ ¸¾Q¥´  ¸QQ
¸QK   QQ  ¬HQøøøH°¯.øøK¤¯        .øøøQøø..¸  ¸.øQ¤¯   ¸øQ¤
¬QQ   HQ.  ¯¯ .øQ¤°¯    ¸øøøø¸   ¬°¥Qøø¾QQ°°°¤°°°¯   ¸øøH°
 ¬¥QQ   °°QQ°  QQ  øø   §QK¬QQ      ¯¯°¤HQø  .øøøøøK°¯
  °QK   HQ´   °Qø  HQK   ¬QQ §QK  .øøø.¸¸¸¸øøø²¯  ¬QQ
      ¬HQQ   ¥QK  °Høøøø¸¸QQ ¬¥Q¼¸  ¯¨°°°°°° ¸.øøøK¤°   .øß×
       ¤Qø¸  ¬§Qøø.¸ ¯°°°°¯  °¤¤¥×øøøøøøøøøK¤°¯    ¸øQK¯
       ¯°Høø¸  ¯¨°°¥×øø.¸¸¸øøø¸    ¯¯¯¯   ¸¸.øøø×K°
         ¯°¥Qøø.    ¬°°°°°¯°HQøøøøø......øøøøø¥°°¨¯
           ¨¤HQø..¸¸      ¯¯¨¨¨¨¨¨¨¯
             ¬¨°°°°¤¤¤HQ×                  THE·END
·[19970502CORRUPTAMSPD]·