scene.org File Archive

File download

<root>­/­graphics­/­ascii­/­misc/dds-xcz!.txt

File size:
138 290 bytes (135.05K)
File date:
2017-05-19 23:24:30
Download count:
all-time: 679

Screenshot (by Demozoo)

Screenshot

Preview


               ·this file passed·
            _ _____    ___  ______
                )_ __ _| (___) _ )_
               __/__) (_  |  |___/
            _ ___ |  |___|  |__
             c!|______|MSS|____| |______ _
           ____    ____   _____   ____
         ___\ (_  ___\ (_  __\_ (_  __\ (_
         _) _/  /___) _  /___) _/  /___)  _ /__
        /  \   /  \_  /  \   /   /  /
        \___    \_____/  \____\   \___ \  \
         \ ________\  /______\  \ ____\ \_______\
          \/   <(·tHE YARd·)>  \/ lOCATED iN gERMANY!
  [·aMiGA·aLL cONSOLES·gRAFFiTi·aSCii·liNUX·hiPhOP··mP3·pC/iBM·cLASSICS·]
     [· rUNNiNG oN 8 nICE nODES · 2 iSDN/2 aNALOGUE/4 tELNET ·]
      [· sTAFF < zANEr · diPSWiTCH · hAsH · cRAZY > sTAFF ·]
     [· aHS wHQ · b-GiRL wHQ · aRCADE wHQ · sRZ wHQ · lP! gHQ ·]
      [· pNK gHQ · sOiA gHQ · oMEN gHQ · mCE gHQ · pPH eHQ ·]
            [· hOME oF tHE aSCii cHARTS! ·]

                 __ ._  __
                 (__ | ) (_/__
   _________________..::::.            _ _________ _________
 .___\    /  .:::·· .::·__________    ________.____ ./__\    /
 |  \   / |   . .::·     /___. _/  _____| _/ _/ \_\   /
 | \ \  /  ' __::.:::_\__  _ __/_  |__\___ __l__. \    / \  /
 |  \  /_______/ ::::· \____  ___/  |   / \ ' |___\_____/\  /
 l____\ /[rLf]  .::::::.  \____/\___ . __/_______|  oS!l___\ /
    \/      : ··::::...   \__|__/           \/
           ·   ····
              p a l a c e
 
  
                * MOT!ON HQ *
              * TRADERS DREAN HQ * 
              * TRSI RECORDZ DK HQ *
               * DREAMCHART HQ *
               * HOODLUM DK HQ *
              * DATA DIVISION EHQ *
                * PUZZLES HQ *

        a4ooo/o4o/25/2.5Gb/1x33.6DS/1x28.8DS/1x16.8DS
              Amiga/Ascii/Consol/PSX
  
              tHe oNEs mAK!Ng iT rUn
 
      ZINKO^PLAYMATE^SISko^BILBO BAGGIn^NEIL/FLT^LABEL/LSD-DD
       UFOK/MsT^LsD^PsG^iHS^FURY/PSG/M!/SYS/HLM^DELIVERYMAN
 
             <0> +45-58ASK4IT 3NDs RD <0>


              Sun Feb 11 20:38:05 1996- -- - --- ----------( NO FREE READERS HERE! )---------- - --- - - --


 ÷----·^·-----÷--×÷) xCz/DDS iS KiCKiN HiGH iN '94! (÷×--÷----·^·------÷
     ·                              ·
     :                              :
     `--.                           .--'
       `---------{ yE yE yE... :( bLOODy bBS aDDs.. }-------'
            [ ... ]
            [ ...hRMMm! eXCUSe me, sIr!]            [ wHAt? mAKe it qUICk, sUCKEr... ]            [ sORRy, bUt, iS it nEW yEARs eVe yEt? ]            [ wHAt tHe hELl dO u tHINk? ]            [ ...? ]            [ pHq u, u pHQin nUBUDy... ]
            [ oK, oK, i'Ll lEAVe... ]            [ yEh, cOOl, jUSt gOt rId of tHe aSShOLEs, lEt's gO! ]           .__________________________________.
           ¦                 ¦
           | It's easy to go down into hell; |
           | night and day the gates of dark |
           | death stand wide; but to climb |
           | up again, to retrace one's steps |
           | to the open air there lies the |
           | problem, the difficult  task. |
           |                 |
           |      / The Aeneid Virgil  |
           l__________________________________|                .-------------------.
                |          |   .
                ¦          ¦   |\
                :       ___  :   |¾\
 _  _ _ ___ __________________.      / /  ._____|¾¾\
      .¾ .¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾____________/ /   ¾¾¾¾¾¾¾¾¾\
    ¯  ¯ ¯¯.¯¯¯\¯ ¯¯\¾¾¾¾/ __ /__  / / ¯¯¯¯¯¯7¾¾¾¾¾¾¾¾\
        :  .\  .\¾¾¾\ \ / \ / /|  ___/¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾\
        ¦  ¦ \ ¦ \¾/\\ \/  |\/ _/ |__ _)_¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾\
        :  | \ | \\//\ \  |  | | |  \¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾/
        .  l / l /¾/ \ \ |  |   |  \¾¾¾¾¾¾¾¾¾/
    _  _ _ ______/____/¾/ _____\_|___|_____|___ \¾¾¾¾¾¾¾/
      .¾ .¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾\ /   '      \ /¾¾¾¾¾¾/
 ¯  ¯ ¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯\/·          ·\/¯¯¯T¾¾/
                :          :   |¾/
                ¦          ¦   |/
                |        xCz |   '
                `-------------------'


            ___        ___ __   __ _   __
        /\/\/\T¯\l_  /\ \  /.(__ l_  T¯\l_ / .T¯./ \T\ |
       /  /¯¯|_/l__ /¯¯\ \/\/ l___)l__ |_/l__\__l| l\__/| \ |
       /                            \|
                                    '
                     .    /\    ___ __
          __ _____________   :    / \___ / // /__
         __\ \\  ___  __)___ ¦____ /  \ |/ // // /__
        __\ \\ \\  /  |   \| _ \/ /\ \  // // // /__
        _\ \\ \\ \\ /|  | /\ \ l\ \ ¯¯ /  // // // // /_
      .--\\\_\\_\\_\\/ |  | ¯¯ /  ¯ \    //_//_//_//_///--.
      |:xCz::::::::::::l____l_____/.______/_/\____/:::::::::::::::::|
      `----------------------------|-----------+------------------+-'
                     ¦      | ³1/¹2-¹9g4÷o1.oo |
                     :      `------------------'
                     .

                     .


                     .
                     °
                  .---------.
                  |  aNd  |
                  `-+-----+-'
                 .---'   `---.
                 | rELEASEd: |
                 `-------------' - -÷-------------.
                                  |
   .---------------÷---------------------------------------------'
   ¦   .æ.
   `------ØØØ----------------------------------------------.
      ØØØ                       ¦
      .ØØØ                       |
      lØØØ             .----.       |
      0ØØÎ      /\      :  :_____     |
      ØØØ1___________/ \_________ ¦  ¦~  \ _____ |
     .ØØع~     /  \~    \ |  |   \/  / |
  _.øææøØØØع  _____/   \   . \|  |____.   / |
 .-oØØØØØØØØØع  ___)__  ^  \  l\ \  |  |   /---'
 dØØØÞ° ¯¨#ØØ1     \ _   \    \  l  |  T
 ØØØ[_  _âØØ#     \/ \   \    \    |  |
 TØØØØØøÆØØØØØظ__________)æ.\   \_______/_______l____|
 | °¤0ØØØØؤ¤Ø0'     ØØØ \   \
 |            ØØØ \   \
 `-----------------------.ØØØ---\   \----------------------------------.
             ØØØØ  ¯¯¯¯¯¯     /\     /\      ¦
             ØØØ1__________________/ \______ / \ ________l__
            .ØØع~   \~    /  \~  \/  \/~     /
 .-----.    _.øøææøØØØع   . \ _____/   \    _ /  \______/
 ¦   |   .oØØØØØØØØØØع   l\ \ __)__  ^  \ _  / \______  \
 |   |   dØØØÞ°¯ ¯`#ØØ1    _/   \ _   \ \ /  /   /  /
 |   |   ØØØ[_   _âØØ#  _   \    \/ \   \ \/  /     /|
 |   `-----°ØØØØØØøÆØØØØØØ___|\   \_______\ \_____\_l__/_________/-'
 |       °¤0ØØØØØؤ¤Ø0`  \   \
 |                \   \  .¾¾¾. .¾¾.¾¾ ¾¾¾¾.
 `---------------------------------\   \--¾¾ ¾¾-¾¾¾¾¾¾-¾¾ ¾¾-----.
                   \   \ ¾¾¾¾¾ ¾¾`¾¾¾ ¾¾ ¾¾   ¦
    .------------------------------\   \`¾-¾¾-¾¾--`¾-¾¾¾¾'-----'
   _.øØØØØØØ.            ¯¯¯¯¯¯
   ØØØØØØØØØP ____________________________________
  ØØØØØ@^°"" /~    \~     /__)~     /
  VØØØØØØØØØøææ    \  _____/ |  \______/
   ¤ØØØØØØØØØØØØm_ _  \  |   |______  \----.
    T"°°^¤**ØØØØØþ |  \  |   |   /  /  |
    `-- ---__°ØØØØ ¯   \ |   |     /-÷---'- -- --------. .----.
  __ææøøØØØØØØØØØØØØ_T______\_l______|________/        xCz | :  :
 ÆØØØØØØØØØØØØØØØØP____________------------------------------------' ¦  ¦
 ¬#ØØØØØ*¤¤¤¤^°°~¦ ~     / ____________________________________ |  |
  T       |      /\/~     /~     /__)~  \~  \|  |
  ¦       |   _____/ \     /  ______/ |   \   \  |
  |       |   __)  _ \  \____/_   |   | _  \     |
  `-------------|   |   |  \     \   |   | |   \ \   |-.
         |   |   ¯  \     \  |   | ¯   / \   | |
 <«÷- - --- ------|_____|_____T_____\_________\___|______|_______/___|\____|-'
                T     T
                ¦     ¦
                :     :
                .     .
                °     °
           _________________________________
           /~¯               ¯~\
          / dEAdLY dREAMS aNd sAtiSFACtiON! \
          /                   \
         /  pRESENtEd tO U bY XcLuZiWe/dDS!  \
         /                     \
        /  yEt aNOthER xClUZiWe & dD·sTYLe jOiNt! \
        /                       \
        \/¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯\/
        ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯T     T¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
                |     |
                |     |
                |     |
                |d · D · S!|
                |¯  ¯  ¯ |
                |     |
                ¦     ¦
                ¦     ¦
                :     :
                :     :
 .-÷-----÷----÷---÷--÷-÷--- ÷-' -»> <«- `-÷ ---÷ ---÷-÷--÷---÷----÷-----÷-.
 ·                _  _________            xCz ·
 :         __¸ _  ,æm dØæ ,ØØØØØØØØØØØ, __ ,æ_     _    :
 ¦        _ØØØP ØØØ IØØ 0ØØ ¬0ØØP°°ãØØØP´lØØ VØØ    _ØØ,    :
 ¡       ,ØØØ'¯ ØØØ ]ØØ lØع °³ _ÆØØÞ  _~¯ áØØ   .ØØP´    !
 |       ØØØ   ØØØ [ØØ lØع  JØØÞ´  ØØ® ØØØ   ÁØØ°     |
 |      lØع   ØØØ lØØ  ØØ1  JØØP   ØØØ ØØØ .m .ØØP  __   |
 ¡ gØm_ _Æø |Øع   ØØØ `Øع ØØf ,ØØP   ØØf ØØØ ØØ ØØÞ ¸gØØØØm  ¡
 ¦ °0ØØ&_ØØP ØØQ   ØØØ  ØØ# .Øع ØØØ   lØع ØØØØØØØØØ ,ØØس°ØØ# ¦
 :  ¬¢ØØØØ  ¶ØØ._  VØظ ¶ØØ_ÆØØ jØØL_____ [ØØ  ØØØØØØØØ ØØØØØØØØF :
 ·   ¸ØØØØM_ VØØØæ__ ØØ#_ ØØØØØP 0ØØØØØØØØ,¬ØØ  ØØ#'ØØØ" ØØؤ¤¤°¯  ·
 `-÷- _ØØب¢ØØ# °ØØØØØ ¬4Øø ¬¤¤°~  °°~¯¨"°°    °²´ ØØP  ¶ØØ____ -÷-'
   .ØØ@ . ¬°°  ¯¯¯                  ¬"   ¢ØØØØØø
   #Ø° ¡  mAStEr oF cOOl aSC² giVEs yOu aNOtHa jOiNt...   ¡¬°°°¯
   °  :                            :
      `---÷---÷--÷-÷--- ÷-- -»> <«- --÷ ---÷ ---÷-÷--÷---÷---'                [ aNd wE aLL kNOw tHAt ]
     wHAt wOUld a bBs/cOLLy b wiThOUt gOOd __æææ__
     .----÷---------÷-- ___ -÷---÷- ___÷-_ØØØØØØØØ_-÷---.
     ·       __æÆØØØØæ   _æØØØØþ ØØØØ*¤ØØØØ   ·
     :      ÆØØØØØØØØØ   øØØØØØØÞ °«¤~ ØØØØ   :
     ¦      ØØØØþ°°~"~   ØØØØÞ¨¯    _ØØØØF   ¦
     |      ØØØØ.__    íØØØ#    ,øØØØØÞ   |
     ¦    ___ °ØØØØØØØæ___ [ØØØ1    ¸ØØØØÆ_ _   |
     ·__øøØøÆØØØ ¬^4ØØØØØØØØæ lØØØQ    ØØØØØØØØØN_  |
    _ØØØØØØØØØØØ   ¬~°¤#ØØØQ ØØØØ    ¬4ØØØØØØØØP  ¦
    JØØØØÞ²°°#ØØØ,     ØØØØ #ØØظ      ~°°"  :
    0ØØØL  ¶ØØØL    _æØØØØ lØØØ&_  ___    xCz ·
    `ØØØØØøæøØØØØN---__øøØØØØØ'---¶ØØØØØøøæØØØþ -÷--------'
     °ØØØØØØØØØØØ,dØØØØØØØØÞ~   ¨¢ØØØØØØØØØ' ? -nUtHin!
      ¬°^¤¤°°#Ø@´ ¤***³°¨      ¨°^^^°¨

                 [ thAtS wHy ]      ___________________________________________________
      /~                         ~\
     /    × · Ç · £ · µ · Z · ¿ · 3    \
     /                            \
     T¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯T
     `-÷-----------------------------------------------------'


                 [ giVEs yOu tHe bEST! ]
                         ¯¯¯¯

                 [ bUt nOw sOMe pURe fACts... ]
                 .______.
                 |   |       .-÷---------÷--.
                 |   |       :       :
                 |   |       ¦   .-.   ¦
                 ¡   ¡       ¡ pHq·|°|·U! |
                 ¦   ¦       ¦  _ _| |_  |
                 :   :       : / l l l |  |
                 ·   ·       · \    l\ |
           ___ .___._______._________________   \ ·.·:. / |
    fiRSt, aLl U / ¬\| ¬|  _ ¬|   ¬/___)  ¬\   \_____/  ¦
          /   \  |  `  |_/  /  | ___/   ¯"~~~  :
          \  . \ |    |/  /__. |____ ¯\-÷---------÷--'
          \  |  |  |  |  /  | |   /
           \__j____j___j___j________j__j_____/ oUt tHERe,
                 ·   ·
           jUSt oNe wORd m8d eSPECiALLy 4 U:
                 ·   ·
                 :   :
                 ¦   ¦
                 !   !
                 |   |
                 |   |
                __j   l__
                \     /
                 \    /
                 \   /
                  \  /
                  \ /
                   \/

                 ,___,
                 j_`_l _______,
                 (º_º) O =-_ _¡
                 j " l ¬¯¯¯`U%¦
             .-->  \ ¯ /   l%j <--.
             ¦    ¯¯¯    ¯   ¦
             `--+-{ hitler. gun.}--+-'
               |          |
               `-{ = bANg! bANg! }-'

                 [ lEtS cALL iT fACT#1, hERE iS fACT#2: ]
                æ_   ¸_
  ____________________________°0æ___ ÆV_________________________________
  T    ___        __"4æ__Ø´          _ ,_______ T
  |  _ d@^¢#_ ¸__  _ ,Ø**M ¬«ØØ       _øæø_ Ø ¬°°°°°Ø° |
  | ,Æ@Ø_Ø1 ¬Ø Ø'`#_ ÆØæ ÆW__ع Ø'  __  __ Ø´ V# Ø   ¸Ø~  |
  | ØF `ØQ  عÍØ (Ø Ø¹V&¬VØ~¯ ,Ø  d@0._Æ'4# Ø  ÌM ع_س ØP  |
  | °#_ ¬"  0Q 0m_.Ø Ø ظ °M__ ØF  Ø ¶ØF å# `ØØØØ' Øæد JØ   |
  |  ¬4æ_   (W "^^ # Ø1 ¬°°JØ   #L ° Øf·Ø  ¬# ØØL ,Ø_   |
  |   ¨4æ_  `»     Ø1  ,Ø´   ¬Ø   Ø #._ _Ø Ø¹#L ¬ØV&_  |
  |    ¬«Q_          Ø"      ,Ø  °0Ø~ V¹ Ø  ¬°° |
  |     ¬"          ¯       ¬²           |
  |    _   __         ____  _____ æ  ,_       |
  |    Ø  _ØØ.        æ@¤¢0æ_ Ø"~°4æ ع  ¬Ø       |
  |    V¹  Ø' Ø_      ø áØ  °Ø Ø____Ø Ø¹  Ø       |
  |   _ÆØÆØ ÆØøæØØ  Ø_ ¸ Ø Ø´   Ø ØØ@°° ع .ææØ1       |
  |  ÆP ¨0ò`*  #L  °Ø ØW¸øØ Ø,  JØ ØP4æ  Ø1ÌØ ¥W       |
  |  ØL___ÆØ   |W  ¬#@`MØ° ¶#___dØ´ Ø `#_ Ø1¬Ø__ÆØ       |
  |  ¬¢**°¨°    «¹    °°  °¤*¤°  ¤  °° ¢¹ ¬°°¨"       |
  |                     __       _     |
  |                    Ø, `#     _ ¶ØØÐ    |
  |       ¸æ#æ__  ¸æ    ¸___ #Ì Ø     Ø, `ØØ    |
  |     __  Ø° ¬°0. .Ø° ¸ __ Ø'"0b 0t ع,_¸__  0Q ØP    |
  |    ,@#æ,lØ  jØ   Ø&سíØ  Ø1¶# عlØؤØ, gØØØ Ø     |
  |    #Q__J® #L__.Ø'   0V  Ø.__Ø´ Ø_.Ø `ع 0Q Ø_jØ _     |
  |  (# °**4Ø °°°°    ¬´  "«*³  °°  * ¬Ø °#ØØ Ø¹     |
  |   ¢N.___JØ                   °         |
  |   ¬^***¤'                          xCz |
  l____________________________________________________________________j--.
   |                                   |
   | sO dONt b sHy tO sENd mE sUM niCE cASh, iNStEAd oF aLL tHEm oRdErs! |
   | aLSo aSC1+¹ aRtiStS gOtTA eAT, yA kNOW... 8^)            |
   `------------------------------------------------------------------÷--'
               _.ø*¤¤**.__
              _øÞ°¯    °4æ_____
            __øØææ___   øد¯¯¯"°0¸
            /P¯ ¯¯¯¯°°   á"  __  N
           jF  _¤æ_   ^ æÞ^°æ [
           óØ  د  °\    Æ'  ¬L_Ø    ____________
       ___  JF¬ |¹   ¬æ   æ"   ØÞ´   /      \
      _Ø°"°°æJF  `L  ___L  Á"   ,F    / yYYiiIiiKEs! \
      _Þ æÞQ ]@   \\¸ Æ~¬°Ø Áææø*_ _@    | AnOthA lOVlY |
      Ø "N Ø    ¬4_Ø _`, Ø _ 0W'¹    | XcLuZiWe/xWr |
      N ,#°       °#æ`° ) 0_°'_Ø___    | 1oo%! aCtiON |
      V_¬°_Á       "*æ²'¸_ؤ^°°°°°^&_  | jOiNt! gR8!! |
      °°^°# ¸_______     ¬¨     V  | yEp!pHqN gR8 |
        # °°ØØØ°°°«__    __     à   \ diG iT m8tZ! /
        ¬#_ ¬0Ø  ¬°â_  _ ^Ø     Ø   \__ ________/
         ¶_  Ø    °#_ ¬4_     ó¹  _____/ /
          ¶, ع    Ø°æ `b_   .P  \_____/
          W ¶1    M ¯  ¬¢ææ__æ~
          ¬ò 1    [   ·¹
           Ø 1    Q  #¸l¹
      .---------Î 1    #¸  VÆ----------------.
      |     ( 1    #_  °&        |
      |     |¹ t  ______ã#_  ¬4_       |
      |     Æ # ,æØ°¯  ¯~°*__ °æ      |
      |    ,F ¤ÑØ°     ¬°æ_ 0_     |
      |    ¬V_ ·^        ¬¶_ ¢_     |
      |     °æ_           ¶     |
      |      °æ_          .1    |
      |       °°¤*æ______  _____     |
      |          ¬¨°°^¤¤¤¤°°°~¯     |
      |                    xCz |
      `-------+------------------------------------'
          |
          ¦
          ¦
          |
          `---.
        .---- -÷ -{ hEy dONt yA dARe 2 }- -- ----.
        .    ____    .  .         .
        :    \  \   .  ·         :
        ¦    \  \ ____---:___________   ¦
        ¦     \  \/  /  ¦     /   ¦
      .-÷--+- --- -- -\   /¡  ¡ ________/- -- --+-÷-.
      :        /   \|  | |xCz        :
      ¦       /  /\  \  | |         ¦
      ¦   yEt cOz /  / \  \ |__j diZ iS      ¦
      :       ¯¯¯¯  ¯¯T¯ !           :
      `-÷- dA bESt pHqiN jOiNt¦  ¦u'Ve hAd 4 aGEs! -÷--'
                  :---:
                 .-'  `-.
                 :    :
                 .    .

                 .    .
                               ,_.
     /\                         ·(_)·/\
    / \  /\        .    .        /\ '·`/ \
    /  \ / \/\      °    °       /\/ \ /  \
   /   \/   \_hERe iS sOMe l8tLy mAid aSC¹+¹_/   \/   \
_  _/         jUSt 2 iNClUde sUMthiN'...           \_   _
 T¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯             ¯ ¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯T
 |                                    |
 | .--------------------------------------------------------------------. |
 `-|                                  |-'
  | ·      ·                           |
  | :___.  .___:                         · |
  | ¦  ¦___¦  ¦________.___.  .______.______.___.__.___.________: |
  | |  T  T  |  ____¦  ¦___| ____j_ _ ¦  _ _  |  ____¦ |
  | |  |  |  |  __)_.  l  | /   | T |  ¦__¦  |  __)_. |
  | l___________j________j_______j________|____j___j l___j________j |
  |   T¯~~~~~¯¯ ¯¯~~~~¯¯ ¯¯~~~¯¯ ¯¯~~¯¯ ¯¯~~¯¯ ¯~¯  ¯~¯ ¯¯~~¯TxCz |
  `-----¦    ·.· ·m·I· ·c·A·S·a ·-· ·t·U· ·c·A·S·a· ·.·    ¦-----'
  .-..--:                            :--..-.
  | || `--------------------------------------------------------' || |
  | ||                               || |
  | ||                               || |
  `-'`--------------+----------------------------+------------------'`-'
           |              |
           |  siR, lEtS gO, sHALl wE? |
           !              !
           ¦              ¦
           ¦              ¦
           :              :
           .              .
           ·              ·
           .              .
           °              °_____________________________________________________________________________
°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°
            ¦      aXETRO!     ¦
            `--÷--------------------------'


               .æ._
              _ØØØØØ
             ¸dØØØØس
             _ØØØØØþ
         ___  dØØØØØ°
     _______dØØØæ__ØØØØØþ_______________________ _______
    /~ _  ¶ØØØØØØØØØØ' ~ ____/~     /~ _ \/~   \
    /  |  "VØØØØØØØ~  __)_   _____/  l /  _  \
  .-/  ___  .ØØØØØØ#_    \   |     \  |   \-.
  |/   / \ _ØØØØØØØØØØ#_    \  |   \   \     / |
  /   /  \ VØØØØ°¬¢ØØØØØ________\___|_____|\   \_______/ |
  /   /   ¯¯°¤°   °¤°           \   \|    |
 /   /                     \   \    |
 ¯¯T¯¯¯                      ¯¯¯¯TT  xCz |
  `-÷----------------------------------------------÷-'`-----÷--'


_____________________________________________________________________________
°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°
            ¦  biTTER mOON #1      |
            `--÷--------------------------'

   ________
  =*ØØØØØØØØØؾ._
    .¬¨°¢ØØØØØØØ. --÷------- --- -- - - - -- --- -------÷--.
    .   `ØØØØØØL___________________________________   :
    ¦  _dØØØØØØF  \       /   /  /   \   ¦
  ___lææØØØØØØØØØ°   \  ________/_____/____/   __ \  ¡
 =0ØØØØØØØØØØØØØØØæ.   \   \   \   __)__   \) /  !
   ¯¬T¨~¨¯ "¢ØØØØØØ.   \   \   \     \    \  |
    ¦   _ØØØØØØØ\   \   \   \     \  \  \  ¡
    '____æØØØØØØØØX \_____\_____\_____\_________\__j\___\ !
  ­ææøÆØØØØØØØØØØP° \/_____/_____/_____/_________/_/\/___/ ¦
    ¬¨°°¤¤¤¤^°°¯                      :
    ·     __________________________________ ____  ·
    `-÷+- -- -/\   \  \    \    \  \/  \÷--'
     ¦ xCz \ \   \  \  __ \  __ \  \   \
     `---÷- -\ \   \  \  \)  \  \)  \   _  \
          \ \  \___) \    \    \   \  \
          \ \   \  \    \    \   \  \
           \ \_____\____\________\________\_____\____\
           \/__________/________/________/__________/

_____________________________________________________________________________
°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°
            ¦  biTTER mOON #2      |
            `--÷--------------------------'
    :                               ·
    ¦             __ _ _____________________________.__ _
 - --(·)-- -  ÷---÷=×xxפ°~¯¯¯¯ ¯¯ ¯              ¯¬·¯
    ¦                             xCz :
    |  .½¾½¾½¾½¾. .½¾. ½¾½¾½¾½¾½.½¾½¾½¾¾½.½¾¾½¾¾½¾..½¾½¾½¾½.  ¦
    |  ¾½¾½¾' ½¾½. `¾¾' ½¾½¾½¾½¾½'½¾½¾½¾¾½'¾½½¾¾½¾½'¾½¾½' ¾½¾  ¡
    |  ¾½¾½¾½¾½¾¾' ¯¯ ¾½¾½   ¾¾½¾   ½¾¾½'  ¾½¾½¾½¾½'  |
    |  ¾½¾½¾½¾½¾. .½¾. ½¾½¾   ½¾½¾   ½¾¾½¾¾½· ¾½¾½¾½¾'   |
    ¡  ¾½¾½¾½' ¾½¾ ¾½¾½ ½¾½¾   ½¾½¾   ½¾¾½'  ¾½¾½¾½¾¾.  |
    ¦  ¾½¾½¾½¾½¾½¾ ¾½¾½ ½¾½¾   ½¾½¾   ½¾¾½¾¾½¾.¾½¾½`½½¾½.  |
    :  `½¾½¾½¾½¾½' `½¾' `¾½'   `¾½'   ½¾½¾½¾½¾'`½¾' `¾¾½'  |
    ·                               |
    :  .¾¾½¾. .¾½¾¾. .½¾½¾½¾½½¾¾¾½¾. .½¾½½¾½¾½½¾½¾½. .¾½¾. .¾.  |
    ¦  ½¾¾½¾½.½¾½¾¾¾ ½½¾½¾½¾½½¾¾¾½¾½ ¾½¾½½¾½¾½½¾½¾½¾ ½¾½¾½.½¾½  |
    !  ½¾¾½¾½¾½¾½¾¾¾ ½½¾½¾½¾ ½¾¾¾½¾½ ¾½¾½½¾½ ½½¾½¾½¾ ½¾½¾½¾½¾½  |
    |  ½¾¾½¾½¾½¾½¾¾¾ ½½¾½¾½¾ ½¾¾¾½¾½ ¾½¾½½¾½ ½½¾½¾½¾ ½¾½¾½¾½¾½  |
    |  ½¾¾½'`¾'`½¾¾¾ ½½¾½¾½¾.½¾¾¾½¾½ ¾½¾½½¾½.½½¾½¾½¾ ½¾½¾½¾½¾½  |
    |  ½¾¾½ ` ¾¾½¾ ½½¾½¾½¾½½¾¾¾½¾½ ¾½¾½½¾½¾½½¾½¾½¾ ½¾½ `¾½¾½  |
    |  `¾¾'   `¾½' `½¾½¾½¾½½¾¾¾½¾' `½¾½½¾½¾½½¾½¾½' `¾' `½¾'  |
    |                               ¡
    l_____________________________________________________________j__ _
                                   !
                                   ¦
                                   `
_____________________________________________________________________________
°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°
            ¦  bUBBA           |
            `--÷--------------------------'

      __________
     gØØØØØØØØØØØm¸
   .--0ØØØ**¤¤¤«ØØØN--÷-----------------------------------------------.
   |  ¯ _Æ#_ ¬ØØØQ _____._____ .__________.__________ __________ |
   |   _ØØØ@ _ØØØV/~  ¦   \|~     \~     \/~     \ |
   |  ,ØØØØ_gØØØØØL_   |   \    _ \    _ \      \|
   |  ,ØØØØØØØØØØØØØØN_  ¯    \    ` _/    ` _/   T   \
   | ¸ØØØØ**¤³^°"°°VØØØb      \   _ \    _ \   _    \
   | ØØØØ'     VØØØ      /   `  \   `  \  |    /
   | ØØØØ'      àØØØ__________/___________/__________/____l______/
   lØØØØØ&æ____  __ØØØØ                     xCz |
   ÆØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ'--÷------------------------------------------'
   ØØØP ¬°^*ØØØØØØØØØÞ°
   ¬°~    ¯¯¯¯¯
_____________________________________________________________________________
°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°
            ¦  ciTRUz #1         |
            `--÷--------------------------'                      :
     .-÷------------------------ -- - · - -- -----------------.
     ¦ _______            :  __     __  xCz ¦
     _æØØØØØØØØ#_______________________.___\/____ ____\/_______:___
    ¸ØØØØØØØØØØØØ~________)~      /  \/~  ¦  \/~     /
   _ØØØØØØØØØØØÞ¤     \   ______/  _ \  |   \     /
   ,ØØØØØØØ'~ /      \   |    ` /  |   \_____ /\
   ]ØØØØØØ.  /   _.æØØæ_ \  |      \  ¯    \ ____/ \
   `ØØØØØØQ. \_.æøØØØØØØØØØì/  |   \   \      /     \
   `ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ'_____|______|\   \_________/___________\
    ¬4ØØØØØØØØØØØØØØØØØØ°"       ¦ \   \        |
     ¬T¤ØØØØØØØØؤ¤°¯         : \   \      __/\__
     ¦  ¯¯¯¯             ·  ¯¯¯¯¯¯      \ ·. /
     `-------------------------- -- - · - -- ------------÷-/`--'\
                      :          ¯¯\/¯¯

_____________________________________________________________________________
°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°
            ¦  ciTRUz #2         |
            `--÷--------------------------'

                        ..
                        ¦¦
                        _||_
         .---÷-------------------------\ /------÷----.
      _ __/\:______/\_______/\_____/\______\//\_________/\__ _
       \     \__)    /   \  / / \     /
        \ __/\___/ \  ____/__/\  \  \/  \ ____ /
        /  / \  \  \ /  / _/  /   /\/ ____/:
      _ _/    /  /  //   _ \__    /  /  \_ _
       \ ______/ ___/  /_\ __/\   _____ /________ /·
        \/:  \/  \ // \\/  \  /  \/    \/ :
         ¦     \//  \   \ /      xCz ¦
         `-----------/   \------\/----------------÷-'
               ¯¯T T¯¯
                ¦ ¦
                : :
_____________________________________________________________________________
°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°
            ¦  ciTRUz #3         |
            `--÷--------------------------'

 _ _ _______________________________________ ____.____ ___________ _ _
   /~ __________/~   )~      /~ \/~  ¦  \/~     \
   /   \    \¯¯¯¯¯¯¯\   ______/ l\ \  |   \ ________ \
  /    \    \    \   /     _/  ¯   \/ _______/
 .÷-\        /    /  /   \   \      / /    \-÷.
 |.::\______________/_______/____/\_____/\____/__________/___________/:.|
 |`:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::xCz'|
 `-÷------------------------------------------------------------------÷-'

_____________________________________________________________________________
°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°
            ¦  ciTRUz #4         |
            `--÷--------------------------'     _æØØØØØØØØ#___________________________ ____ ____ ___________
    ¸ØØØØØØØØØØØØ~________)~      /~  \/~  ¦  \/~     /
   _ØØØØØØØØØØØÞ¤     \   ______/  _ \  |   \     /
   ,ØØØØØØØ'~ /      \   |    ` /  |   \_____ /\
   ]ØØØØØØ.___/   _.æØØæ_ \  |      \  ¯    \ ____/ \
   `ØØØØØØQ:::\_.æøØØØØØØØØØì/  |   \   \      /     \
   `ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ'_____|______|\   \_________/___________\
    ¬4ØØØØØØØØØØØØØØØØØØ°"::::::::::::::::\   \::::::::::::::|
     ¬TØØØØØØØØØؤ¤°::::::::::::::::::::::\   \::::::: xCz ::
   __/\__:::::::::::://////////:///:///:///\\\   \:::::::::::::
   \  /::::::::::://///'/  /'' '''`/// /:\\\_____\:::::::::::¦
   /  \::::::::::///|'      _   |\\::::::::::::::::::!
   ¯¯\/¯T::::::::::///j ¯\ ____, / .___ ¦\\:::::::::::::::::_!/\__
     |::::::::::/:/\  \_______X_______j\::::::::::::::::::\  /
     ¦:::::::::::/ T¯  ( (')) ((') )|\:::::::::::::::::::/  \
     ¦::::::::::( C¯   ¯¯¯¯¯ \¯¯¯¯¯¯|::::::::::::::::::::¯T\/¯¯
     |:::::::::::\ ¬       \   ¦:::::::::::::::::::::|
     |::::::::::::\/      ^_/   !:::::::::::::::::::::|
     |:::::::::::::T  _       ,¦:::::::::::::::::::::|
     |:::::::::::::| , ¯\___________/ |:::::::::::::::::::::|
     |:::::::::::::| \  ~¯ _____¯~  j:::::::::::::::::::::|
     l:::::::::::::| \_   ¯¯¯¯¬  /::::::::::::::::::::::j
      ¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯ ¯j  l_____________/l¯ ¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
            /     `  '   \

_____________________________________________________________________________
°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°
            ¦  ciTRUz #5         |
            `--÷--------------------------'

     ._______________________________________________________.
     ¦:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::¦
     ¦:::::::::::::;'`''`'''·`··''`''`'`;::::::::::::::::::::¦
     |::::::::::::/           ::::::::::::::::::::|
     |:::::::::::/  /'. /''\,'''`.,·'.: \::::::::::::::::::j_/\__
     |::::::::::/ |'  `'    _   `| \::::::::::::::::::\  /
     |::::::::::/ j ¯\ ____, / .___ ¦ \::::::::::::::::::/  \
     |:::::::::: :/\  \_______X_______j :::::::::::::::::::T¯\/¯¯
     ¦:::::::::::/ T¯  ( (©)) ((©) )|\::::::::::::::::::::|
   __/\_l::::::::::( C¯   ¯¯¬¯¯ \¯¯¬¯¯¯|:::::::::::::::::::::|
   \  /:::::::::::\ ¬       \   ¦:::::::::::::::::::::|
   /  \::::::::::::\/      ^_/   !:::::::::::::::::::::|
   ¯¯\/¯¯:::::::::::::T          ¦:::::::::::::::::::::|
     |:::::::::::::| ,  __________  |:::::::::::::::::::::|
     |:::::::::::::| \  ~¯ _____¯~  j::¦¦:::::::::::::::::|
     l:::::::::::::| \_   ¯¯¯¯¬  /:::||:::::::::::::::::j
      ¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯ ¯j  l_____________/l¯¯¯||¯¯¯T¯¯¯¯¯¯¯¯¯T¯
            /     `  '   \ _||_ `-{ xCz }-'
         .---÷------------------------\ /------÷----.
     _ __/\:______/\_______/\_____/\______\//\_________/\__ _
       \     \__)    /   \  / / \     /
       \ __/\___/ \  ____/__/\  \  \/  \ ____ /
       /  / \  \  \ /  / _/  /   /\/ ____/¦
     _ _/    /  /  //   _ \__    /  /  \_ _
       \ ______/ ___/  /_\ __/\   _____ /________ /:
       \/`----\/---\__/(_)\/----\____/---\/--------\/-'

_____________________________________________________________________________
°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°
            ¦  ciTRUz #6 pHiEw.. :)   |
            `--÷--------------------------'


     _æØØØØØØØØ#___________________________ ____ ____ ___________
    ¸ØØØØØØØØØØØØ~________)~      /~  \/~  ¦  \/~     /
   _ØØØØØØØØØØØÞ¤     \   ______/  _ \  |   \     /
   ,ØØØØØØØ'~ /      \   |    ` /  |   \_____ /\
   ]ØØØØØØ.___/   _.æØØæ_ \  |      \  ¯    \ ____/ \
   `ØØØØØØQ:::\_.æøØØØØØØØØØì/  |   \   \      /     \
   `ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ'_____|______|\   \_________/___________\
    ¬4ØØØØØØØØØØØØØØØØØØ°"::::::::::::::::\   \::::::::::::::|
     ¬TØØØØØØØØØؤ¤°::::::::::::::::::::::\   \::::::::::::::
   __/\__:::::::::::://////////:///:///:///\\\   \:::::::::::::
   \  /::::::::::://///'/  /'' '''`/// /:\\\_____\:::::::::::¦
   /  \::::::::::///|'      _   |\\::::::::::::::::::!
   ¯¯\/¯T::::::::::///j ¯\ ____, / .___ ¦\\:::::::::::::::::_!/\__
     |::::::::::/:/\  \_______X_______j\::::::::::::::::::\  /
     ¦:::::::::::/ T¯  ( (·)) ((·) )|\:::::::::::::::::::/  \
     ¦::::::::::( C¯   ¯¯¯¯¯ \¯¯¯¯¯¯|::::::::::::::::::::¯T\/¯¯
     |:::::::::::\ ¬       \   ¦:::::::::::::::::::::|
     |::::::::::::\/      ^_/   !:::::::::::::::::::::|
     |:::::::::::::T  _       ,¦:::::::::::::::::::::|
     |:::::::::::::| , ¯\___________/ |:::::::::::::::::::::|
     |:::::::::::::| \  ~¯ _____¯~  j:::::::::::::::::::::|
     l:::::::::::::| \_   ¯¯¯¯¬  /::::::::::::::::::::::j
      ¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯ ¯j  l_____________/l¯¯¯¦¦¯¯¯T¯¯¯¯¯¯¯¯¯T¯
            /     `  '   \ _||_ `-{ xCz }-'
         .---÷------------------------\ /------÷----.
     _ __/\:______/\_______/\_____/\______\//\_________/\__ _
       \     \__)    /   \  / / \     /
       \ __/\___/ \  ____/__/\  \  \/  \ ____ /
       /  / \  \  \ /  / _/  /   /\/ ____/¦
     _ _/    /  /  //   _ \__    /  /  \_ _
       \ ______/ ___/  /_\ __/\   _____ /________ /:
       \/`----\/---\__/(_)\/----\____/---\/--------\/-'

_____________________________________________________________________________
°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°
            ¦  cAUtiON!         |
            `--÷--------------------------'                                  · __·
   .--÷---- --- -- - __________- -- ---- --- -____- -- --÷- -- -·:/ )-- -
   :        /     /  ____    (____)________   / /:
   _._______________/_ __  /___/  /_______/___/_ __  /_  / / ¦
  /    __________/ /  /  /  /  __________/ /  / \ / / ¡
  /    /    /  __  /  /  /  / /  /  /  / \ \/ /  !
  \_______________/  /  /_______/  / /___/  /  /__/\  /l___j
   ·      /  /  /    /  /   /    /   \ / (___)
   :     /  /  /    ¯¯¯¯¯   /    /xCz  \/  ·
   `--÷- -- -/  /¯¯¯¯¯- -- --- ---- -- - ¯¯¯¯¯¯¯¯¯- -- --- --÷--'
        ¯¯¯¯¯
_____________________________________________________________________________
°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°
            ¦  cLASh oF tHE cHAMPiONs  |
            `--÷--------------------------'


            ..,,..
           .½¾;'`:¾½;
          _¾',______7
          C. ( (·)(·)
          T `¯¯¬¯T¬\
     .---÷-----j_/\  _j T--÷---------------------------÷---.
     ¦     \  \_____ j _________          xCz :
     |     \  ¬¯¯___//~    /________________________:___
     |     |\____/  /  _____/ ~  /___  \~ _____/~ ¦  \
     ¦     _j _ l_  \ /  \   /  / T \_____ \  |  \
     `--÷-----/~l_ ' j~\---\    \    / _  \  / \  ¯  /
     .---÷---/ _ ¯T¯ _ \---\_______\_____/___|____\_____/___T___/
     :   / / ·l. \ \                  :
     ¦   / /|  ¯ |\ \     -[ o·F · t·H·e ]-    ¦
     !  (__/ l______j \__)   .          .   !
     |  /¯ \ /".__,"\ / ¬\  __ ¦  _ . .._ _ _ . ¦ __ |
     ¦  (_ _¬)  /\  (¬_ _) (___l--|/-\l\/||_)|(_)|\ |(__ ¦
     :   ¯ ¯\ _/ \_ /¯ ¯     |  \ l| ¯   \|___) :
     `-÷-------\ \--/ /-÷-+----------|----\-----+----÷-----+-'
     .--÷-. ___)_\/_(___ ¦ +46(8)54o86928 \+46(8)54o61385 ¦-.
     ¦  ¦ (_____/\_____)`----------`------\--------------' ¦
     |  `---------------.: 2nOdE pOWa!÷aMiGa 0dAYz!÷/X4.x! |
     ¦ stANdiN aT dA tOp! ¦¦ oNE oF dA fAStESt!÷rULEr: WiZE! |
     `-÷------------------'`--÷----------------------------÷-'

_____________________________________________________________________________
°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°
            ¦  cLOUd 9 #1        |
            `--÷--------------------------'


   <«÷- - -- --- ------------ ----------------.
            _____     ________  ¦     ___    ___
     ___________ /  /______ /  /  /___ `------ -/ /_ - ---/ /
   _.æØØØØØØØØØØØØØØØ&æ/  _  \/  /  / _ \  _  / /__)  / /____
  ¸.ØØØØØØØØØ*¤^^°°/°°°^^¤*ø |  \ /  /  / \ / \ / / /¯\ / /  /
 .ØØØØØØÞ°¯    /  /\  ¦  / /  /  /  //  \/ / /  \/ / ___/
 ÆØØØØØ'     /  / \_______/ /  /_______// \  /__/ \  / __/_
.ØØØØØF     /  /¯¯¯¯ / /    /    /  /\ / /  /\ /   /
`ØØØØØL     /__________/  \______/    /___/ \/ /___/ \/_____/
 VØØØØØ._                             xCz¦
 °ØØØØØØæ.__        _,.- --- ---- ------ ------------------÷-'
  °#ØØØØØØØ®ææ.________.ææØ°¯
   ¬°¢0ØØØØØØØØØØØØØØ@¤°¯
     ¯"°^°°^°°°~¯

_____________________________________________________________________________
°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°
            ¦  cLOUd 9 #2        |
            `--÷--------------------------'        _______
      __øØØØØØØØØæ_                  _ØØØØØ.
     _øØØØØØØØØØØØØØ                  JØØØØØØØø
   .---ÆØØØØØØØØØØØØØØØ -÷--- --- -- ------- -- --- ---÷-,ØØØÞ¤¤4ØØ.-.
   ¦ ¸ØØØØØØØØØØØØØØØ° __________________________________]ØØ'  ØØ1 |
   : ØØØØØØØØØØØØؤ° /~   /~      /~  /  /~ [ØØ\  ØØ1 |
   ·dØØØؤ°°¯    /    /   __   /  /  /  _[Ø# \  ØØ1 |
   .ØØØØ   _.oøØØØØæ_   /____ /   /  /  /  /¬ØØø/_.ÆØØ1 |
   ØØØØØ _.ØØØØØØØØØØØN¸ /  / /   /  /  /  / `ØØØØØØØØ1 |
   ØØØØؾæØØØØØØØØØØØØØØ# /  / ¯¯  /     /     `ØØØØØØØ1 |
   ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ   /    /     /     / ¯¯~ØØ1 |
   VØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ____/_______/_________/__________/   ØØ1 ¦
   :0ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØV                  xCz ØØ1 :
   `-°ØØØØØØØØØØØØØØØØØØ -÷--- --- -- ------------- -- --- ---÷- ØØ1-'
     "¢ØØØØØØØØØØØØ@°                     .ØØ1
       ¯¯¯¯¯¯¯                      ¸ØØØ'
                              .ø._.ØØØØ
                              `ØØØØØØØF
                               °¤ØØØØ~
                                ¯¯

_____________________________________________________________________________
°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°
            ¦  cLOUd 9 #3        |
            `--÷--------------------------'

                 .
      .---_______- -- -÷- -:- -÷-- --- -------------.
      :_øØØØØØØØØæ_    :            |
     _øØØØØØØØØØØØØØ    ·            |
__/\__  ÆØØØØØØØØØØØØØØØ___. _______ .____.____._____  ¦
\ ·· / ¸ØØØØØØØØØØØØØØØ°  | /    \|  ¦  |   \ ¦
/ ° \ ØØØØØØØØØØØØؤ°|   |/___.   \  |  |   \ :
¯¯\/¯¯dØØØؤ°°¯    |   |  ¦ .  \  |  |  . \·
   .ØØØØ : _.oøØØØØæ_  |  | ¦   \ |  |  ¦  \
   ØØØØØ ·.ØØØØØØØØØØØN¸ l  | :   / ¯  |  l  \
   ØØØØؾæØØØØØØØØØØØØØØ#   |   /    |     /
   ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ______¦_____/_________¦________/
   VØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ   :        :    ·
   0ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØV _____·____ ___ .____·________._
    °ØØØØØØØØØØØØØØØØØØ |   (____)  \ |  |     /__/\__
     "¢ØØØØØØØØØØØØ@° \|   |  |  \|  |    / \ ·· /
      · ¯¯¯¯¯T¯   \   |  |   \  | _____/· /`--'\
      :   |    \  |  |   \  | ____) : ¯¯\/¯¯
      :   |  \   \  |  | \   \ |    \·
      ¦   |  \    |  | \    |    \
      ¦   |   \    |  |  \   |     \
      |   l______\______j____j____\_____j__________\
      |                       ·
      |                     xCz :
      `-÷- --- ------ ------------ -------- ---- -÷-'

_____________________________________________________________________________
°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°
            ¦  cOdERs pARAdiSe      |
            `--÷--------------------------'

      ____
   ___ææØØØØØØæ
  ¸_ØØØØØØØØØØØØØ1_____________________________________________________
 _ØØØØØØØØØØØØØØÞ/~   _   \~   _ \~  _____/~  _ \~     /.
 ,ØØØØØØP^°~¯  /    l   \   l \  __)_   l \ _______/ |
 ØØØØØØ    __\____________ /     \    \  _  _/\_____ \ |
 ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ&/l__________/________\__|\  \________/ ¦
 °ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ__________________________\  \__________l__
 ¬^#ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ*¤"\~  _ \~  \~  _ \_____)\___\  /~_____/
   ¯¯T¯¯¯¯¯¯¯T¯¯¯¯¯¯¯l /T  \  l \T  \  l \  | _______/ __)__
    |    |   ____/ _  \_  _/_  \    \ |\_____ \    \
    |    |   |   ¦   \\  \¦   \______/__|________/_________\
    |    |   |_____|   \\  \   \            |
    |    `-----'   |    \¯¯¯T    \            |
    |          |________\ |________\           |
    | xCz                              |
    l_______________________________________________________________j

_____________________________________________________________________________
°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°
            ¦  dELiGht         |
            `--÷--------------------------'

                            ____
             ___    ___      ____/  /
      _ __ ____ __/ /_ __ __/ /_ __ _ ___/  /  /_ ___ __ _
         |  / /_______/ /__(__)____/  /  /____|__
         /¯¯¯¯ / _____/ /¯ / / _  \ __  / ______/
         / /  /  ___)___  / /___\__/ /  / /  |
        /   /__________/__/ / \___ )/___/__/  |
        ¯¯T¯¯¯¯       / /\___/ /       |
         ¦         ¯¯¯  / /       ¦.--.
         :            / /      xCz :¦ ¦
         `-÷------- ---- --- -- -¯¯¯- -- --- --- -÷-'`--'

_____________________________________________________________________________
°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°
            ¦  dOORs          |
            `--÷--------------------------'


        .æ.
        ØØØ
 - - ----.  ØØØ           .
      ¦ .ØØØ           ·
      `--lØØØ- -- --- ------- ----.-----------------------.
   .-- -- -0ØØÎ---------------------:-----------------------'
   `-------ØØØ1---------------------:----------------------.
       .ØØع_________ _________ ¦~¯¯¯¯¯¯\____________ |
   _.øøææøØØØع~    \/~    \|   _ \~     / |
  .oØØØØØØØØØØع  _   \  _   \   ` _/ \______/  |
  dØØØÞ°¯ ¯¨#ØØ1  ¦   \  ¦   \ _  \_______ \  |
  ØØØ[_   _âØØ#  ¯   /  ¯   / |\  \   / \  |
 .-°ØØØØØØøÆØØØØØظ_________/__________/___|-\  \_______/---'
 |  °¤0ØØØØØؤ¤Ø0´          :   \  \    xCz
 `----------------------------------- -¦- -----\  \---------- - -»>
                    ·    \  \
                    `     ¯¯¯¯¯
_____________________________________________________________________________
°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°
            ¦  dREAM pHASe        |
            `--÷--------------------------'

        __
        ÅØØ
        ØØ#
        ØØØ
        ØØØ
    _,ææ, dØØF--÷---------------------/\---÷- -__/\__- -÷------.
   _ØØØØØØØØØØØ    _____________ / \ /\ \ ·· /   xCz ¦
   ÆØØØ^¬°#ØØØØV_______/     / \/  \/ \ / ° \     |
  ÆØØP   ØØØØØ   _ \  ______/  \     \¯¯\/¯¯     |
  0ØØL   ØØØØØ   l \ ___)_  T  \ \ /  \        |
  ¬ØØØæ___,ØØØØø    /    \ ___  \ /\/\  \       |
   ¢ØØØØØØØØØØØø \  \    \/ \  X  \  \       |
    ¨°**ØØØØØØØ._|\  \________\ \  \  \  \      |
     T °*×׳   \  \      \  \  \  \      |
     |       \  \______.____\  \___/   \_________ |
     |       T    \ ¦  T   \    /    / |
     |       |   _ \ |  |   \ \____/ ______/ |
    __/\__      |   l / |  |  T  \_____\ ___)_  !
    \ .· /      |  ___/ ¯  | ___  \  / \   \  ¦
    /`--'\      |  |   T  | / \  \   \   \ :
    ¯¯\/¯¯      l____|_____|____|_/  \  \_____\____ \ __
     ¦                   \  \    \ //_/\
     `--÷-----------------------------------\  \--------\/-\_\/
                         \  \
                          ¯¯¯¯¯
_____________________________________________________________________________
°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°
            ¦  dA eDGe          |
            `--÷--------------------------'        .                        .
        :                        :
       -+----------------- - - --- - - ------------ ---+-
        ¦         · d · A ·         ¦
        ¦  ___________________  ______________________ ¦
        ¡ _/  ___________  ¬\_/__________/  ______/ ¡
        |/   ____}__  /   \ \__   ¬\  ____}__ |
        /   /   ¬\_ /    \_ /    \_ /   ¬\_|
        \______    /__    /__    /__    /|
        |   \_______/ \_______/ \_______/ \_______/ |
       _¡________________________________________________¡_
        ¦                     xCz/GdH¦
        ·                        ·

_____________________________________________________________________________
°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°
            ¦ eiSLy           |
            `--÷--------------------------'

                 __
                 °^&_      __æ
                  ¶,    _ø¤°¯
            ææææ___    #   _@°   __ø¤´
              ~°æ_   N  _ب   _gØ^~   _g
                °þ .__#/._Ø~ l _gÞ°   __Ø°
               \_g@¤°°°~~~°°°¤¤*øÆ    _ø²"
              \æÞ"        °Qææ/__Ø°
     _        \æ³           # ¬"°¢æ/
    / \       øP               ¶_/
    /  \      d° .__xæææ___     _      °&/
   /   \    ,@¯  ,P Ø o¯°Øæ______ØØ       0_
   /    \   ,@   0  ¶___æÞ°¬~°=ØØ#Vx_________  ¤æ_
   ¯¯T  T¯¯  __gØ   T,  ¬~¨ __椰¯ Ø ¶Ø o¯Ø´¬°ØØ____ °Q
    |  |  /Þ° ¤    0_____.Ø^~   V ¶l___j @~ ¯°^°0ØØ'
   .-|  |--,Ø"  ______ "°°°~¯     lò_ ¯~__Ø°    ¶,
   |:|  |::Ø  ¸øÞØ~ â"°0__        °ØØØØ°¯      1-.
   |:|  |::Ø  Ø Ø  W 0Ø\_    gP¤¢æ  ¯"¢_      1:|
   |:|  |::Î Í´ Ø  W__j¹¬¢æ_  æÆ~ _ ¬ò   Ø      Í:|
   |:|  |::Ø Iæ*4#¤¤¤Ø°^¶Þ±4WØW___ ° .Ø V ,_Ø~      Í:|
   |:|  |:[Ø [ í¹  Ø_ø¤°°°°°°°^«æm ¯   ¯¯      j¹:|
   |:|  |::Ø  Q_[ __Ø°                  Ø::|
   |:|  |::V¸ ¬°¤*»°      ________         J:::|
   |:|  |::`À_       ___ؤ^Vǯ¯¯¯¯        ._Ø°¯7:|
   |:|  |:::¬°æ_________æ*¤^:::::::«*æ__________øgØØØØØØ° /::|
   |:|  |::::::::::::::::::::::::::::::::::\  \::::/  /:::|
   |:|  |::::::::::::::::/¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯7:::::\  \::/  /::::|
   |:|  `¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯7¯¯¯¯¯7  ________/¯¯¯¯|::\  ¯¯  /:::::|
   |:|   _______/¯¯¯¯¯T\ _____ \   |:::\__  __/::::::|
   |:|   ____)__   |¯\/  /  \   |¯¯¯¯ |  |::::::::|
   |:|       \   |      /   |   |  |::::::::|
   |:l____________ \____|__________/l___________l____|:: xCz :|
   |:::::::::::::\ /::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::|
   `--------------\/-------------------------------------------'

_____________________________________________________________________________
°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°
            ¦ t·E·S·b          |
            `--÷--------------------------'


            .               .
          _ __·_____________________________·__ _
            :               :
            ¦___.     .__       ¦
           __/ ¬l_   ___¦ ¬\ /\________|
           \_  __)___/ _|  \/  _____/.
           /   |   \ \_  \  __)____
          /   l   \ |   \  |   ¬\
          \________   /__|   /_____   /
            .  \____/  l____/   \____/
            :_____________________________:__
            ¦____             ¦
    /\_____________|  ¬\__/\________._____./\___|______/\________
    /  _________ | ___________  |_____|   _______  _____/
   /   __)__/_ \  /  \   |   \  |  __  ¬X   __)____
   /   |   ¬\ \_/   \  ________/  |   |   \_  |   ¬\
   \________   /___|    /____|  \______|_____|   /_____   /
       \____/  |______/           |_____/   \____/
          _ __¦_____________________________¦__ _   xCz/GdH
            :               :
            . s T A t E · b U i L d i N g .
          _ __._____________________________.__ _
            ·               ·


_____________________________________________________________________________
°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°
            ¦  fiLEs           |
            `--÷--------------------------'      .øØØææ._
     ÆØØØØØØØØm
     .ØØØ ¯°ØØØ
     ÍØØØ  ¬°¯
     IØØ#    .------- - -
     ¬ØØ®._____ ¦   T¯ ¯ ¯
   __.øØØØØØØØØØØø   |_________________________ _ _
   ØØØØØØØØØ"______)  |°      /°     /
   ¬^°._`#ØØò   |   |   _____/ \_______/_______.
    ¦::`ØØØ   |   |____. __)__________ \::::::::¦
    |:::#ØØ1  |   |  |   \   /  \:::::::|
    |:::¶ØØ#  |   l  |    \     /:::::::|
    |:::`ØØØ  |__________j________\_______/::::::::|
    |::::ØØØ----'::::::::::::::::::::::::::::::::::::|
    |::::ØØØ:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::|
    |::::¬°:::::::::::::::::::::::::::::::::::: xCz :|
    l::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::j
     ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

_____________________________________________________________________________
°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°
            ¦ jEE            |
            `--÷--------------------------'


    _ _ _ _______________________________________________________ _ _
        \        /°        /°        /
     _______\______/   /     _______/     _______/
  .-÷--/       /   /     ____)__      ____)__---÷-.
  ¦  /       /   /         /         /   ¦
  ¦  \___________________/ ________________/ ________________/ xCz ¦
  `--÷----------------- \  /------------\  /------------------÷--'
  .-------.       \ //¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯\\ /       .-------.
  ¦    ¦        \// 2dAy giVEs \\/        ¦    ¦
  `-------'        /        \        `-------'
              \ u sOMEthiNg! /
               \______________/

_____________________________________________________________________________
°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°
            ¦  hAL 9ooo         |
            `--÷--------------------------'

                          .
           /\___._____ ___________ ___/:
       .-{ xCz /   ¦   \/      \/  ¦-----÷-.
       |   /   |   \   _   /   |____. |
     .¾¾¾¾¾¾¾¾/    |    \  |  /   |  ¦¾¾¾¾¾.
     .¾¾¾¾¾¾¾¾/    ¯    \  _  /      |¾¾¾¾¾¾
     ¾¾¾¾' `¾\    T    /  |  \      |`¾¾¾¾¾
     ¾¾¾¾. .¾¾\_______¦_______/____¦____\___________| ¾¾¾¾¾
     `¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾ ¾¾¾¾¾  ¾¾¾¾¾ ¾¾¾¾¾  ¾¾¾¾¾ ¾¾¾¾¾  ¾¾¾¾¾
     `¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾ ¾¾¾¾¾  ¾¾¾¾¾ ¾¾¾¾¾  ¾¾¾¾¾ ¾¾¾¾¾  ¾¾¾¾¾
       | `¾¾¾¾¾ ¾¾¾¾¾  ¾¾¾¾¾ ¾¾¾¾¾  ¾¾¾¾¾ ¾¾¾¾¾  ¾¾¾¾¾
       |  ¾¾¾¾¾ ¾¾¾¾¾  ¾¾¾¾¾ ¾¾¾¾¾  ¾¾¾¾¾ ¾¾¾¾¾  ¾¾¾¾¾
       |  ¾¾¾¾¾ ¾¾¾¾¾  ¾¾¾¾¾ ¾¾¾¾¾  ¾¾¾¾¾ ¾¾¾¾¾  ¾¾¾¾¾
       |  ¾¾¾¾¾ `¾¾¾¾¾.¾¾¾¾¾' `¾¾¾¾¾.¾¾¾¾¾' `¾¾¾¾¾.¾¾¾¾¾'
       | .¾¾¾¾¾. `¾¾¾¾¾¾¾¾¾'  `¾¾¾¾¾¾¾¾¾'  `¾¾¾¾¾¾¾¾¾'
       ¦                       ¦
     - --·÷- nOt!LAMe! -÷- 28k8! sPEEd! -÷- sONy/3Ad -÷·-- -
       ¦                       ¦
       `--÷-------------------------------------------'

_____________________________________________________________________________
°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°
            ¦ hEAVENs dOMiNAtiON #1   |
            `--÷--------------------------'


 __
dØØL
ØØØØ
lØØØW
 ØØØØ                 ____
 0ØØØ                 /  /
 ÍØØØ.ØØØØØØæ.-÷-- ------ -/\- - -- -/  /- -- --- -----------------------÷-.
 `ØØØØØØØØØØØØØ.__________/ \____ /  /______    __________ __ _   :
 ØØØØØØØØØØØØØØL    /  \  \/  /  /  \_____./     // ///   ¦
 ØØØØØ"¯¯¬¶ØØØØØ, ____/  /\ \   /___/   \  :  \_____//_///    |
 ØØØØ~   #ØØØØ# ___)    \  /___)    \  ¦    \       |
 VØØØ   ¬ØØØØØ,   \  ___ \ /   \  \  \ |_____  \       |
 lØØع   ØØØØØQ   \ / \  \/    \  \   |  /  /       |
 `ØØØÌ   ØØØØØW_______\/  \  \________\  \____j_______/       !
  ØØØN   ØØØØØf       \  \    \____\             ¦
  ØØØØ__  #ØØØع       \  \                   :
  ¬Ø*~ \  °¤°"        \  \                   ·
  :   \ ____________  ____.__\_ \    /\____________________   .
  ¦  _ \/    \  \_/  :____) \_____./ \    /__)  \ \_____·
  |  ¦  \  _  \     ¦  |  \  :  \ ____/ | _  \ \  :
  |  l  \ ¦   \_   _ |  |   \  ¦ /\ \ |   | ¦   \ \  ¦
  |     \ |   / \  /  |  ¦ \  \ |   \ |   ¦ |   /  \ |
  |     /   /  \_/  |  :  \   | ___ \j   :   / \   |
  l_________/______/_____|_____j  ·  \____j / \  \_____j_____/  \____j
   :             :  :\____\ \ /  \  \     \_____\ ·
   :             ¦  ¦     \/   \  \         :
   ¦             `---'         ¯¯¯¯       xCz ¦
   `-÷-------------- ---- --- -- - -  - - -- --- ---- --------------÷-'

_____________________________________________________________________________
°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°
            ¦ hEAVENs dOMiNAtiON #2   |
            `--÷--------------------------'

   __
  ¾¾¾¾
  ¾¾¾¾          _
  ¾¾¾¾ - - -- --÷- -- - ¾¾¾.- - --- ---- ------ - -------------÷-.
  ¾¾¾¾         `¾¾¾.                  ¦
  ¾¾¾¾.         `¾¾¾.   _              :
  ¾¾¾¾¾¾¾¾¾. .¾¾¾¾¾. ¾¾¾¾`¾¾¾.  .¾¾¾.¾¾¾¾ ¾¾.¾¾¾. .¾¾¾¾¾.   ·
  ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾ ¾¾¾'`¾¾ ¾¾'`¾¾`¾¾¾. .¾¾¾'¾¾'`¾¾ ¾¾¾¾¾¾¾ ¾¾'     :
  ¾¾¾¾' `¾¾¾ ¾¾¾¾¾¾' ¾¾¾¾¾¾ `¾¾¾.¾¾¾'¾¾¾¾¾¾' ¾¾' `¾¾ `¾¾¾¾.   :
  ¾¾¾¾ ._¾¾¾_¾¾' _ ¾¾'`¾¾ `¾¾¾¾¾' ¾¾¾' _ ¾¾  ¾¾  .¾¾   ·
  ¾¾¾¾ ¦~¾¾¾ `¾¾¾¾¾¾.¾¾ ¾¾  `¾¾¾' `¾¾¾¾¾¾.¾¾. .¾¾.¾¾¾¾¾'   :
   T¯ | ¯ _ \ _____ /\ /\ .--.___ ._:_____._____.___ .___ ._:
   :  |  \ \/~ _ \/ \/ \¦__¦~ \| ¦~ _ ¦~ ___j_ \|~ \| ¦
   ·  |    \ |  \    \ ¦ \ \ | ¦ | |  |  \ \ \ |
   ·  ¦    / ¦  / \ / / | \  | _ | |  ¦  / \  |
   :  ¦_______/\_____/\_/\/\_/l__j__j\__j__j__j__j\_____/___j\__j
   ·  : .----÷-----------------------------------------------÷--.
   :  · :                          xCz :
   `---' `--÷----------------------------------------------------'

_____________________________________________________________________________
°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°
            ¦ lOCkEd tARGEt       |
            `--÷--------------------------'


   ¸ææm.
   #ØØØ#
   7ØØØØ _________ _______________. ___________________
   lØØØØ /~  _  \/~     /~  |/~ /~    /~  \
   lØØØØ/   |   \  \_____/   /  /  ______/   _ \-----.
   lØØØØ_________  \    \     \  ____)_   l \  ¦
   lØØØØØØØØØØØØØ#  /     \  \  \    \     \  |
   lØØØØØØØØØØØØØØ__/\__________\___|\____\________\________/  |
   ¬ØØØؤ^°°""""~                      xCz ¦
   ¨°°.-¸ØØØ#--------------------------------------------------'
     ¦ ÅØØØØ   ________________ ______________________________
    ¸_|_ØØØØØ_øææø/~ _ \~   _ \/~    /~    /~    /
    ØØØØØØØØØØØØØØع |  \   ` / _______/__ ______/  ______/
    °ØØØØØØØØØØ@**° _  \    \ \    / ____)_   |
     T¯¬ØØØØØL   |   \  \  \ \ _/  /    \  |
     | ¶ØØØØØ__ææ__|_____/___|\____\___/  /__________\___|
     ¦  VØØØØøØØØØ          /  /
     `----¶ØØØØØØØ@-------------------/___/--------------- -÷»>
        °VØØØØP

_____________________________________________________________________________
°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°
            ¦ mANx            |
            `--÷--------------------------'


                               ___
          /\  __  ______ .______  ____.    _ÆØØØø
          / \ /~ \ /~   \|~   \ |~  ¦   .ØØØØØØþ
       .----/  \/  \/    \    \|__ |----øØØØØØز"
       |  /      \  T  \  \  ØØØØ&l .æØØØØØب |
       | /   \ /   \  _   \  \ |¢ØØØØØØØØØØØ@¯ |
       | /   /\/\   \ |   \  \  ¬°ØØØØØØØØ°  |
       |/   /  \______\_l______/___|\____øØØØØØØØs_  |
       /   /xCz             _ØØØØØVØØØØØ_ |
      /   /---÷--------------------------ØØØØØ" "0ØØØ@--'
      ¯¯¯¯¯¯¯                °**¤   "¤~

_____________________________________________________________________________
°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°
            ¦ MAR×            |
            `--÷--------------------------'


                 °
         /\  __    ¦  .____________     _ÆØØØø
         / \ /~ \ ____:___|~      \    .ØØØØØØþ
      .----/  \/  \/    \    _ __\ ----øØØØØØز"
      |xCz/      \  T  \    l ØØØØ& .æØØØØØب |
      | /   \ /   \  _   \     ¢ØØØØØØØØØØØ@¯ |
      | /   /\/\   \ |   \  _  ¯\°ØØØØØØØØ°  |
      |/   /  \______\_l______/  |\   \øØØØØØØØs_  |
      /   /       ¦  |   | \  ØØØØØVØØØØØ_ |
     /   /---÷-----------+---|   |--\ ØØØØØ" "0ØØØ@--'
     /   /        `---`------'---\ °**¤\----"¤~---.
    /   /------------------------------÷--\   \---------'
    ¯¯¯¯¯¯¯                  ¯¯¯¯¯¯


_____________________________________________________________________________
°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°
            ¦ mONStEr (rEM rELATiVE?)  |
            `--÷--------------------------'

                              Æ
                             _Ø
    ____________________________           ÆØL  _____
    T              T          ]ØØØQ*¤¤°^°"
    ¦              ¦         .ÆØØØY
    :  iT's oUt tO gEt yOu...  :         .ÆØØ°~ØNæ__¿
    ¦              ¦        ÆØ°  # ¯¨^
    l____________________________j        d@'  à
                         ¸øØ   `
                         Ø@
                        .Ø@
              ______¸_      .MØ°
           __.æ/(°) _ØØÑø_JØØØØØØØØØx         øØØØØØØØø,
           dÆoØØØMøØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ®æ.___      @ؤ°
           «*ØØ@**¤¤¤^^תØØØØØØØØØØØØØÆØØØØØØØ#.    `qØ.
            ¯~   ___ØææØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØÞ     dØ.
             ¯¬~~°°¤«*Ø' .MØ°ÖØØØØØØØØØØØØØØØØØ.     ØØ
                  .Ø@  °^¤¤°¢ØØØØØØØØØØØØ.    `ØØ
                  Ø@     ¯°*ØØØØØØØØØØ    .øØØ
                 .Ø@       ¨«æØÊØØØØØ. .øØØØØØ'
                 Ø@         ¬°4ØæØØØØØØØ#¤°~¯
                 Ø@          _¬ØØ#Þ¤¤¤°
                d@         _,ØØØØØ
               ÆØ°         ¸øØØØØÑ·
            `ÆØØ°~ØNæ¿        ØØØØØÞ~
              -÷×æ#Ø        °ØØØØø.
           `ØØØQ*¤¤°^          `ØØØØø.
    _________________________________      `ØØØØø¸
    T                 T      `ØØØØ&_
    ¦    _   / _ ____ __    ¦        °¤°«æ.__
    : /\/\ ( ) /\/ (_ / /_ /) / :           ¬°^ØØ.
    ¦   \ ¯ /  __)  /__ /¯\ ·  ¦         .øØØØØØØØؤ
    |                 |
    l_________________________________j

_____________________________________________________________________________
°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°
            ¦ mOVi3A7Or         |
            `--÷--------------------------'


      ____
 _  _ ___æØØØØ#ø.__________________________________________________________ _
 ¯   _ØØØØØØØØØæXפ°~"¯¯¯                   ¯¯¬"~°¤×X¡ ¬
    ØØØØØØØØØØØ&        ____                 ¦
    ØØØØØØØØØØØØ        /¬ /   .            .  :
 ¸_æØØØØØØØØØØØØØØØØ _________  /  / ______:  _____________.____ :__ · _
,ØØØØØØØØØØØØ#`ØØØØØ/  ¬\  \ /  /¯)   ¬¦ / ¬\    ¬¦  ¬\ ¦ ¯¯¯¬\
ØØØØØØØØØØØØØ# ØØØØØ  .  \  \/  /¯¯|  ___j / _ \_  ____j .  \|  _ \
7ØØØد°0ØØØØØ® ØØØØØ  l  \   /  |  __)_/  `  \  |   l  \  `__/
`ØØØØ& °ØØØس ØØØØØ    /\  /|  |   ¦  _  \ |\     / \  \
 VØØØØò  "¨  ØØØØ#____  / \__/ l___j______:___/ \__ \_j \____  /:__j\  \
 #ØØØØ.    ØØØØ#  \ /          ·    \ /    \ / ·  ¡\  \
 `ØØØØØæ_   ØØØØØ  \/          °    \/     \/ °  ¦ ¯¯¯¯
  ¬0ØØØØØ.  ØØØØØ                         xCz :
   °ØØØØØW  0ØØØØ =÷--÷----------{ eVERYthiNg iN vHs! }-----------÷--÷='
   ¬¢ØØØÞ  0ØØØØ         ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
    ¬°¯  VØØØØ
        °¤¤"
_____________________________________________________________________________
°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°
            ¦ nAPALM bBS         |
            `--÷--------------------------'
                                  .


    .----------. .-----------------------------------------------.
    ¦______  ¦ ·    ._______    ._____.       xCz ¦
    /~   ¦___l_:_______ ¦~  _ \______|~  |______  /\   |
  __ /    |   ¦~   \|   ` \   \   |~   \ / \ __ |
 _ / //    |   |  T  \   ___/ T  \  |___  \/  \\ \|_
/// //   \  |   | ___  \  |  ___  \  |  |     \\ \\\
\\\_\\   \    | / \   \  |  / \   \   | \  /  \\_\\\
   \______\_______l_/  \   \__l__/  \   \_____|_/\__/\   \:
    :     : ¦   \   \     \   \      \   \
    ¦     ¦ :    \   \     \   \      \   \
    `----------' `--------\   \---------\   \------------\   \
                \   \     \   \      \   \
                \_____\     \_____\      \_____\


_____________________________________________________________________________
°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°
            ¦ niGhtShAdE         |
            `--÷--------------------------'

       ___
      ÆØØØ
      ØØØØ
      ØØØØ
      JØØØV
  gæ_  ØØØØ´
  ØØØØ& ,ØØØØ
 .ØØØØØþ dØØع___    .---.        .---.
 .ØØØØØØØ_ØØØØ____)_______j  |___.____________j  |___.___ .____ ._______
 ØØØØ^ØØØØØØØØ  | ~   /  |~ |~   /____/  |~ |~ \|~ .\|~ ____/
 ¢ØP' ¬ØØØØØØ#  | ______/  |  | _____/  \  |  | T \  l \ __)_
    TØØØØØ'  | \____ ¯T  ¯  | |  ¯¯¯¯ /  ¯  |   \   \   \
    ¦¬ØØØØ  |____|  |___T  | |\______/l____T  |_T____\____/______\
    | ¬4س----'  |  |  ¦  ¦--'       |  | `      ¯T
    |       |  ¦  `---'        |  |        |
    |       `---'            |  |      xCz ¦
    `-÷-----------------------------------------¦  ¦---------------'
                          `---'


_____________________________________________________________________________
°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°
            ¦ nO cARRiEr #1       |
            `--÷--------------------------'      ,ææ_
      ØØØØ
      ØØØØ
      ØØØØ
      ÆØØØ
  ¸æØæ  ØØØØ
  ØØØØ#  ØØØØ
 ,ØØØØØ, íØØØ#
 ØØØØØØ# ØØØع                    ______
 ,ØØØØØØØLØØØØ--------------------/\-----------------(______)--------------.
 ØØØØÞØØØØØØØØ______ __ _________/ \_________________|  |_____________ :
 ¬4س ¶ØØØØØØV _  \\//    /  \   _ \  _ \  | _____/  _ \ |
  T  ØØØØØع |  \/ \_____/ /\ \  ` _/  ` _/  | ___)_  ` _/ |
  |  ¬ØØØØØ    /\    \    \ _  \ _  \  |   \ _  \ |
  |  #ØØØØ_______//\\_______\__/\  \|\____\_|\____\  |_______\|\____\|
  :  ¬#ØØ~    /__\      \  \      :  :      xCz :
  `---------------------------------\  \---------- .  . --------------'
                   ¯¯¯¯¯

_____________________________________________________________________________
°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°
            ¦ nO cARRiEr #2       |
            `--÷--------------------------'                  __
                 ,æNÆW
                ,d#MWÑÞ
               _dN®##@~
        _     ¸/WÑÆW@¬
 _____________ØØ#,_______,ÆWØØØ°_______________________________________
 T     ,ØMWØØ#   ,ÆWØØW°                     T
 |    _<ØÑÆWÑÆWØ  _Ø®MWM¹ _,,_                 xCz |_
 |   ,µN®MNؤWÑÆW ,ØÆN®M³ _æ®#MN_                   |¾|
 |  ,ø®MN®Ø° ###MWÑ®MNÞ ¸g®MWØØØØ&_                  |¾|
 |  0ØÑÆج  BØØØØØØÞ´ <ØØÑÆج¶ÑÆNÆ_                 |¾|
 |  °^"   (MN®MØ´  ÑÆWÑ#__,2###MÐ                 |¾|
 |       ¢ÆÞ"   "4ÑÆN®######W³                 |¾|
 |             ¨¶ÆWØÑƲ°~                  |¾|
 |             _¬°°¯   __     ,ÆW.         |¾|
 |    ,__  __    ,NÆÀææ,_  ,N®hææ,_  °ÆÆ°         l¾l_
 |   _ØØÑ® ,MNÆW_   ¯VÆNÆNÆNÆm_`¶NÆWØØØÑm_ __ ,-,__,__  æMm_ø®MNÆWð
 |  _WÑÆNØ" ÁNÆWÑÆNM_   åØÑ®^*#MWØ àÑÆW°*ØØØØ ,ØØ# ØÆWØÑÆNÆm, 0#MNÆMP²²°
 | _ØØØØÞ¯  ÆNÆF¬¶ØØÑ,  ØMWØ_,øNÆW¹ØÑ®M,,d#MN¹IWÑ® 3WØØ' MWØÑQ #MN¹ |¾|
 l ØMN®Þ   Í#MW__,Ø®##_  WÑÆWÑ®###° ®#MWØÑ®#ѹ IÑÆN ®WØgøN®#MWP V®#Q |¾|
 ,###Ø'   0###MN®ÆMMWظ ÑÆNÆNѳ°  WØÑÆNѲ°  0MN®.##MN®MWW³¯_ ÍÆWQ |¾|
,®MNP    BWØÑ°~  #N®# .MWØØÑÆm_ .ÆN®#MWm_  0#MW «ØØØØG._øWÑÀ|WØW |¾|
ÑÆWN     0®MN   `##M¹ÍNÆN°MØØÑ, Í#MN^ÑN®M, BN®# 0####MNÆWM¹ØNÆf |¾|
VÆWÑæ._ .æææ_ °°    "¤° VMNØ °ÑW¹ ¶ØÑØ °ÆM¹ °N®P  ¬°^^°°°¬ Ñ®# |¾|
 ¢#MWÑÆNÆN®MÑ        ~°     ¬°             #ØØ |¾|
 | °^°²²°°°¬                            ¯  |¾|
 l______________________________________________________________________|¾|
  |¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾|
  `---------------------------------------------------------------------'

_____________________________________________________________________________
°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°
            ¦ nO cARRiEr #3       |
            `--÷--------------------------'


                .ææ
               ÁØØØÞ
               ÆØØØ°
         __¸    ÆØØØ~
         ØØØ®¸   ÆØØØ'
        ÆØØØØM  ¸ØØØØ´
        dØØØØØØ& ,ØØØØ´
       JØØØF¬ØØØLØØØØ__________         __/\__
       ,ØØØ@ VØØØØØØ   _   \        \ .. /
     .----ØØÞ----ØØØØØ´   |   \---------------/`--'\----------.
     |   ¯   #ØØØ#   `   /        ¯¯\/¯¯   xCz |
     |      ÏØØØ\____________/                |
     |      °¤"                       |
     |  _.æ_                           |
     l_æØØØØØ_____________________________________________________ |
    _ØØØØØÞ°  _   \    _ \   _ \______)    /  _ \|
   ØØØØس~   |   \ __  l  \  l  \  |  _____/   l  \
   |ØØØ#ø.________.æææøøØØØØW   _/    _/  |  ___)_     _/
   4ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØÞ _  \  _  \  |    \  _  \
    ¬°/¤¤¤¤¤¤¤¤^^°°°°°~~¯ \___|\  \__|\  \___|_________\___|\  \
    /   /     \   \  \  \  \  \         \  \
    ¯T¯¯¯¯      ¯¯¯¯¯¯   ¯¯¯¯¯  ¯¯¯¯¯          ¯¯T¯¯
     `-------------------------------------------------------------'

_____________________________________________________________________________
°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°
            ¦ nO cARRiEr #4       |
            `--÷--------------------------'


                  __
                 _ØØØN
                _øØØØØÞ
               _dØØØØ@~
        _     ¸.ØØØØ@~
       _ØØ#,    _ØØØØØ°
      _ØØØØØ#   _ØØØØØ°
     _.ØØØØØØØØ  _ØØØØØ° ____
    _æØØØØؤØØØØ _ØØØØس _æØØØØ_
   ,øØØØØØ°--ØØØØØØØØØÞ--gØØØØØØØQ------------------------------------.
   0ØØØØ~::::0ØØØØØØÞ´:.ØØØØب¶ØØØØ:::::::::::::::::::::::::::::::::::|
   T°~::::::(ØØØØØ´:::ØØØØØ:::ZØØØØ&::::::::::::::::::::::::::: xCz :|
   |:::::::: ¢ØÞ~:::: ¨4ØØØØØØØØØØس:::::::::::::::::::::::::::::::::|
   |::::::::::::::::::::¨VØØØØؤ°":::::::::::::::::::::::::::::::::::|
   |:::::::::::::::::::::_"^°:::::::::::::::::.ØØ.:::::::::::::::::::|
   |::::::::::::::::::::,Øؾææ_::::,Øæææ_:::::°ØØ°:::::::::::::::::::|__
   ¦::ØØØØ::_ØØØØ_::::::¬4ØØØØØØØm:¬4ØØØØØØm_:::::::::::::::::æØm_øØØØØØþ
   :ØØØØØ~:dØØØØØØM_:::::áØØØ°*ØØØØ:åØØ°*ØØØØ:,ØØ# .ØØØØØØØø::0ØØØØØ*¤¤°
  .ØØØØÞ¯:::ØØØF¬VØØØ_::::ØØØØ__æØØعØØØ__øØØعÍØØØ ZØØØ' ØØØØ&:ØØع::T
 _ØØØØÞ:::::ÍØØØ:::ØØØØ_:::ØØØØØØØØØ°:ØØØØØØØØ°:]ØØØ ØØØgøØØØØØP:VØØQ::|
 _ØØØØ´::::::0ØØØØØØØØØØظ::ØØØØØز°:::ØØØØز°:::0ØØØ.ØØØØØØØس¯::ÍØØQ::|
,ØØØÞ .::::::0ØØØ°~:::#ØØ# .ØØØØØØb_::.ØØØØØþ_:::ØØØØ «ØØØØG_.øØØæ|ØØW::|
ØØØØ :::::::0ØØØ:::::¬ØØعÍØØØ°ØØØØ_:ÍØØ°ØØØØ_::0ØØØ::°ØØØØØØØØØ°ØØØf::|
VØØØæ___.æøæ::°°:::::::¨¤° VØØØ::°ØØ°:VØØ °ØØ°::°ØØÞ:::¬°^°^^°¨::ØØØ:::|
 ¢ØØØØØØØØØØØ:::::::::::::::"°:::::::::"::::::::::::::::::::::::::#ØØ:::|
  °°^¤¤^^°":::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::¯::::|
   `-----------------------------------------------------------------'

_____________________________________________________________________________
°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°
            ¦ nO eSCAPe         |
            `--÷--------------------------'


   .
   :   ___      _________                 _________
 - --·--÷--/ /-----------/    /------------------------------÷-/    /
   :  / /      / ______/    ____________   _______/ ______/
 /¯¯¯\ / /      / ___)__________/ _________/___ /  ___ \ ___)__
 /   \/ /¯¯¯¯¯¯¯\  /    / ______/ /   / ___ \/ ______/   /
/  /\  /  T  \ /________/   \_________/ _____ \ / /________/bBS!
¯¯¯¯ :\ /\_________/    / ¯¯¯¯¯¯ /    /  /  \  \/     :.--.
   ¦ \/          ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯     ¯¯¯¯   \  \   xCz ¦¦ ¦
   `--÷------------------------------------------------\  \-÷---÷--'`--'
    | kiKKiN aSS iN '95? wE'LL c, i gOt dA sPACe nOW! ¯¯¯¯ |
    `------------------------------------------------------'

_____________________________________________________________________________
°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°
            ¦ nORtH hQ          |
            `--÷--------------------------'             ___
            ÆØØØ
            ØØØØ
            ØØØØ
            JØØØV
        gæ_  ØØØØ´
        ØØØØ& ,ØØØØ              .-----.
       _ØØØØØþ dØØع_______ .___________________j   ¦
       _ØØØØØØØ_ØØØØ/°   \|°    \°     /   |
       ØØØØ^ØØØØØØØØ  .  \   _ \ ______/|   |
     .---¢ØP'-¬ØØØØØØ#  ¦   \   ` _/  |   ¯   |---÷-.
     ¦     ¬ØØØØØ1  ¯   /  _  \  |   T   | xCz |
   __/\__    ¬ØØØØ\_________/____|\  \__|   |_____|   |
   \  /  .   ¬4س         \  \ ¦   ¦      |
   /  \  | ..__ _ ._  __   _ _\  \`-----'      |
   ¯¯\/¯¯  |--||_ / \ | \ / \/ \ / \|_)¯T¯T¯¯ |¯)(¯¯     |
     |   | ll__¯¯¯\l__)\__/\_//¯¯¯| \ | l¯ |¯\ ¯¯)     |
     |   |     \   `        ¯¯  ¯¯¯     |
     |   `                          |
     |     - --÷-{ hEAdMAStER: b·U·B·B·a }-÷-- -      |
     ¦                             ¦
     `-÷--------÷-{ diAL nOW fOR 28k8 sPEEd... }-÷-------------'


_____________________________________________________________________________
°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°
            ¦ pHAkE           |
            `--÷--------------------------'

                   ________
      __.æææØØØØ&ææ._--- ---- --\______/- -- --- --- -----÷-.
     "~¨~°°^^¤*#ØØØØØØæ_     ____         xCz ¦
          ¦ ¯"°4ØØØØ_    \__/   ____       ¡
          :   ¬ØØØØ________ __ ____/  /________   |
       _ææ_ .   .æØØØØ /   \\//  /  /    /\  |
       ØØØØ___.æØØØØØØ´ /    \/  /  /    / /  |
     ¢ææÆØØØØØØØØØØØØP^¯ /  /\  \   /  ____/ /   |
       ØØØؤ¤¤³^°¨¯¯¯  /  ¯¯  /   /  ___/ \/   ¡
      áØØØF / ____  / _____  / \  \    /\/ ____ !
      ØØØØ /  / /  /  / //  /  /\  \   / / /  /\ ¦
      JØØØP /___/ /___/___/ //___/___/ /\  \___/ / /___/ / :
      ØØØØ \___\/\___\___\/ \___\___\//\\  \__\/ \___\/ :
     JØØØV  T            ¯¯ \  \       ·
     ¬*ØØ'  ¦            /¯¯\ \  \      ·
          ¦            ¯¯¯¯ ¯¯¯¯      .
          :           /¯¯¯¯¯¯\
          ¦           ¯¯¯¯¯¯¯¯        .
          |                       .
          `--÷--- ---- --- -- - -  --  -  -   - .
                                 °
_____________________________________________________________________________
°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°
            ¦ pHOENiX 2 #1        |
            `--÷--------------------------'               ____________________
       .-÷-- -- - `¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾' - -- --÷-.
       :       ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾       :
       .        `¾¾¾¾¾' `¾¾¾¾¾'     _____ .
   _ __/\________/\__/\  ___/\¾¾¾  ¾/\¾¾_/\ ____(_____)_/\___ _
     \    \   / \_/   ¯\¾ /¯¯¯ ¯/  \/  /  /¦   /
     \__/\  \  /  / _/\  \/ /\__/   \  /  / |  /
     /  /  / _  /   /  /  __/\  _   /  / ¯  /
   _ _/  ___/  /  /   /  /  \  \  \  /  /  T  \
     \ ___/ \ /___/\_____ __/\ ________\ /\_/\___/____¦____\
     \/ :  \/     \/¾¾¾¾\/  ¾¾¾\__/    \/  ` ·
       .         ¾¾¾¾¾  ¾¾¾¾¾         ·
     __/\__         ¾¾¾¾¾  ¾¾¾¾¾         :
     \  /         ¾¾¾¾¾  ¾¾¾¾¾         ¦
     /  \        .¾¾¾¾¾. .¾¾¾¾¾.        |
     ¯¯\/¯T       ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾     __/\__
       |      .¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾.     \  /
       |       ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯      /  \
       ¦                       ¯¯\/¯¯
       :                      xCz :
       `-÷--------------------------------------------÷-'

_____________________________________________________________________________
°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°
            ¦ pHOENiX 2 #2        |
            `--÷--------------------------'


          .--÷----------------------------------------------÷--.
          ¦  _  __ _ _ ___               xCz ¦
          |        ///\                :
          |        /\ /                ·
          |        \¯ / -[ rULLStOLs-bUNdEn cP-hAMStEr! ]-
          ¦        /¯/                 ·
          _: __ __  _  /:/  -[ mEEt'iM, & dA rESt o dA gANg ]-
      _ __ ___·   /\,,/\ /:/                  ·
         /::\____/¯ ___¯\/:/   -[ oN:             :
        /:::::::/ (¤)¤)/:/          `¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾' ¦
  _ _ __ ____/::::/:::\ \_¯ °/¯¯           ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾  |
      \¾\::::/://¯¯\ U¯¯¯¯¬) _ ___  _ __/\_______¾¾¾¾'`¾¾¾¾'  |
       \¾\::/:/:\  ¯¯¯¯¯¯¯   (__\   \     \¾¾¾ ¾¾¾¾   |
       \¾\¯\:\¯¯\_______________/ /    \___/\  \¾¾ ¾¾¾¾   |
        \¾\ \:\\_______________ \/    /  /  /¾¾ ¾¾¾¾   |
        \¾\ \:\_______ \   ¯¯    /  _____/¾¾¾ ¾¾¾¾   |
         7¯¯7¯¯ \¾¾¾¾¾\ \      _ _/   /  ¾¾¾¾ ¾¾¾¾   |
    _ __ _ _/\ \/ //\¾¾¾¾¾\ \ _ _    \ ___/  .¾¾¾¾..¾¾¾¾.  |
        (--  T¯¯--)¾¾¾¾¾\ \___/\    \/   ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾ |
        \/  ` \/\¾¾¾/¯¯\/ __/       .¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾. |
 -{ sChWiCh! }- \ / | \/ ¯¯~\ · 7¯¯                  |
        ¯ ¯¯¯T¯¯¯  ¯ ¯¯¯¯                    |
          `-÷-------------{ yOUr iMANGiN8iON iS dA liMiT. }--÷-'


_____________________________________________________________________________
°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°
            ¦ pHROPhEtS hOLd       |
            `--÷--------------------------'              ________ ________
  __.æææØØØØ&ææ._--- -- ---\______/-\______/- -- --- ---- ----÷--.
 "~¨~°°^^¤*#ØØØØØØæ_     ____   ____          xCz ¦
      ¦ ¯"°4ØØØØ_    \__/   \__/            :
      :   ¬ØØØØ_ ____ __ _____ __ ____ __________________________
   _ææ_ .   .æØØØØ \/  \\//   \\//  /\/  /    /      /\
   ØØØØ___.æØØØØØØ _ \ _  \/  _ \/  / /  /    / __________/ /
 ¢ææÆØØØØØØØØØØØØP^¯ /) / ¦  \  /) /  / /  /  _____/  / ______/_/
   ØØØؤ¤¤³^°     / |  /   /  ¯¯¯¯ /  ____/  / /   \_\
  áØØØF · /    _/  ¯  / ____/ ____  /    /  /\_____/ / /
  ØØØØ  . /  /\  \    /  / //  / /  /    /  /     / /
  JØØØP  ·/___/ /\  \_____/___/ //  / /___/________/___/_________/ /
  ØØØØ  ·\___\//\\  \____\___\//  //\\___\________\___\_________\/
 JØØØV  ¦   \ \\  \    /  // /            T
 ¬*ØØ'  ¦    \ \\  \ ____/  // /_____________      ¦ __/\__
      ¦    \//¯¯¯/ /  /¯¯¯¯\\//   /   \ \      ¦ \ ·. /
      :     /  / /  / _  \/   /    \ \     : /`--'\
 __/\__  :    /  / /  /  ¦  \  /    _ \ \     : ¯¯\/¯¯
 \ .· /  ·    /  ¯¯¯¯ /  |  /  /_____ /) \_\    ·
 / o \  .   / ____  /   ¯  /  /   /   / /    .
 ¯¯\/¯¯  .   /  / /  /\    /\    /   / /     .
      ·  /___/ /___/ /\______/ /\______/______/ /     ·
      :  \___\/\___\//\\_____\//\\_____\______\/      :
      ¦        ¯¯    ¯¯             ¦
      ¦        /¯¯\   /¯¯\             +
      |        ¯¯¯¯   ¯¯¯¯             |
      `--÷- --- -- -/¯¯¯¯¯¯\--/¯¯¯¯¯¯\- -- --- --- ---- --÷--'
             ¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯

_____________________________________________________________________________
°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°
            ¦ pARAdOX          |
            `--÷--------------------------'


                       .         ____
      .--÷--------------- --- -- - - --·-- - - -- ----. /  /
      :  _______     ______    :____   ___ · /  /
      ¦ /  __ \_____ /  __ \_____ :  \____\ \ :/  /
      | /  _____/___ \/   __/___ \¦  | \ . ¯\ \/  /
      |/  / /  ____ \ /\ \_____ \  l \|  \   /
      /  / /  /  \  \/ /\ \  \  \_____/  /  (
      /  /  ¯¯¯¯   \  \ ¯¯\ \  \  \ \______/   \
      ¯¦¯¯       \  \  ¯¯¯  \  \   /  /\  \
      :         \  \     \  \   ¯¯¯¯ :¯¯¯¯
      ·         ¯¯¯¯     :¯¯¯¯   xCz ·
      `--÷--------------- ----- -- - --·-- - -- ----÷-'
                       ·

_____________________________________________________________________________
°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°
            ¦ pREStiGe          |
            `--÷--------------------------'


      _______          __________       .
      /  ___ \__________________/ ________/__________  ¦
  - ---÷-/ _______/__ \ _____/ ____/ /(___) _  \ _____/- -·-÷--- -
     / / /   __/ ___)____ \  //  /___\__/ ___)_____:__
    / / /  /\ \_________/ / //  / \___ )____________/
    / /¦ /  / \ \  \______/¯¯¯/  /\___/ /      ¦.--.
    ¯¯¯ : ¯¯¯¯  \ \       ¯¯¯¯  / /    xCz :¦ ¦
      `-÷--------\ \-------------------/ /-------------'`--'
            ¯¯¯          ¯¯¯

_____________________________________________________________________________
°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°
            ¦  pRiVATe          |
            `--÷--------------------------'


                      _____
  _ ___æææææ____             /  /
 ,ÆØØØØØØØØØØØØØØØm-----------------------/  /----------------÷-.
 #ØØØØØØØØØØØØØØØØØN________________   /  /___________________¦__ __
 ¬ØØØØØØ°"¯¯¯~°ØØØØØ    \_______)  /  / \      /   // /__
 ¬ØØØØØL  _æØØØØØ   _  \   |\ /  / _ \     /   // // /
  `ØØØØØ_ææØØØØØØØ~   l  /   | \/  / |  \  _____/______//_//_/
  #ØØØØØØØØØØØØÞ´     /   |   /  _  \  |  ____)_
  ¬ØØØØØØØØØ@T      \   |   /  |   \ |     \
  .ØØØØØ~¯T |   \   \   |  /   |   \ |      \
  ÍØØØØØ ¦ l______|\   \____|___/l_____|    \|____________\
  ÌØØØØM |      \   \       |    \     |
  ÆØØØØ# |      \   \       |     \   xCz ¦
  #ØØØع `-÷-----------\______\------------l__________\-----÷--'
  ¬^*¤°

_____________________________________________________________________________
°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°
            ¦ pROdiGy (gR8 mZx bTw!)   |
            `--÷--------------------------'


                          ___
     _ _ _____________ ____ ___ _ . _ __ __ ___\ \____ _ _
       |  ________      .   (__)  \ \ |___
       | /   __ \___ _____ :____ : :_____\ \/ /
       | /  ______/__ \/ . \¦ . \¦ ¦ _  \  _/
       |/  / /   __/  |  \ l \ |___\__/| |
       /  / /  /\ \\_______/   \_j\___ )l j
       /  / /  / \ \    ¦______/\___/ / ¯T
       ¯T¯¯  ¯¯¯¯  \ \   :     / /  |
       ¦       \ \   ·     / /   ¦
       :        ¯¯¯   ·     ¯¯¯ xCz :
       `-÷----------- ---- -- -.- --- ---- -----÷-'


_____________________________________________________________________________
°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°
            ¦ sOUNd gARdEn        |
            `--÷--------------------------'
     _______________
    .ØØØØØØØØØØØØØØØØØØø_____________.__________ .---._____
    ØØØØØØ@¤°°°°¯¯¯    _  \  ¦  \   \|  |  _ \----------.
    ¢ØØØØØØØØØØؾøææææ._  |   \  |  /   \  |  l \    .---.
     °¤*ØØØØØØØØØØØØØØØØæ._   /    /  \   |    \   ¦  ¦
      :  ¯¯""°ãØØØØØØØØØþ___/\______/|____|\_____|_______/   |  |
 .øØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ______________________________________ |  |
 ¬^¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤^°    /   \   _ \ _ \  ___/  \|  |
      ·       /  ______/  T  \   `_/ l \ _)_   \  |
      :       \  \__  |  _  \ \  \   \  \ \   |
      ¦        \____|  |  |   \_|\  \_____/_____\_|\_____|
      !          |  |¯¯¯`¯¯¯¯¯¯  \  \         ¦
      | xCz        |  |       ¯¯¯¯         |
      l____________________|  |___________________________________j
                 `---'


_____________________________________________________________________________
°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°
            ¦ sUN shiNE         |
            `--÷--------------------------'

    _____
  __øØØØØØØ________.__________________
  gØØØØØØØØØP    ¦   \    \  \------------------÷--.
 ØØØØØØ@^°T"    |   \  \  \  \____ ___    xCz ¦
 VØØØØØØØØØØøææ   ¯    \  \    \  \\ \ __    |
  ¢ØØØØØØØØØØØØØm_     /  \    \___\\__\\_\    |
   "T°°^¤**ØØØØØþ________/\_____\________\         ¦
    ¦  ___°ØØØØ _øØØØØØØ_______.________________________: ___________
 ___ææøøØØØØØØØØØØØØ gØØØØØØØØP   ¦   \_______)   \  \/     /
ÆØØØØØØØØØØØØØØØØØP ØØØØØ@^°T"    ¯   \   |  \  \  \  ______/
¬#ØØØØØØ*¤¤¤¤^°°~  VØØØØØØØØØøææ_  T    \  |  \    \ ____)_
    ¦       ¢ØØØØØØØØØØØØm_ |    /  |   \    \    \
    `-÷-------------""°°^¤**ØØØØØþ|______/_____|\_____\________\_______\
               ___°ØØØØ
         ___æææøøØØØØØØØØØØØØ
        ÆØØØØØØØØØØØØØØØØØØP
        ¬#ØØØØØØØ*¤¤¤¤^°°°

_____________________________________________________________________________
°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°
            ¦ tEStURe #1         |
            `--÷--------------------------'


      _øæ_
      ØØØع
 ¸______ JØØØØ
 ØØØØØØØØØØØØØ__
 °ØØØØØØØØØØØØØØØæ______________________________.____ ___________________
  ¯~°^¤ØØØØØØØØØØع     /     /   / ¦  |   _ \     /
  .-----ØØØØV°°¤**°  _____/ _______/ ____/ |  |   l \  _____/
  |  ,ØØØØ´     ____)________ \   |   |  |    _/ ____)_
  |  ØØØØØ        /     \  |   ¯  |  _  \    \
  |  ØØØØF______________/__________/____|__________|___|\  \________\
  |  áØØØØ                        \  \ xCz |
  `---ØØØØØ-------------------------------------------------\  \----'
   .ØØØع                         \  \
   ÁØØØØ                          ¯¯¯¯¯
   ¬0ØØ~

_____________________________________________________________________________
°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°
            ¦ tEStURe #2         |
            `--÷--------------------------'        æø.
   ___   ØØØØ              .----.
  ØØØØæ__ ¸ÆØØØØ              |  |
  0ØØØØØØ&ØØØØØ_____________________________l  |_____________________
   ¨°#ØØØØØØØØ_ ~     /~    /~   7  |~    \~     /
  .-÷-¬ØØØØØØØØØ_  _____/  \_____/ _____/|  |   _ \  _____/
  | ,ØØØØØ»ØØØØP  ___)______  \  |  ¦  |   ` _/  ___)_
  | _ØØØØØ´ ~°"     \  \  \  |  ¯  |  .  \     \
  ¦_ØØØØ@_________________\________/  l_________|____|\  \_________\
  :ØØØØP             |  |        ¯¯¯¯¯    ¦
  ,ØØØØÞ              |  ¦              |
  ØØØØ@ ___¸            `----'              |
 ÆØØØØæØØØØN                             |
 #ØØØØØØØØس                           xCz ¦
 ¬ØØØØØØP°--------------------------------------------------------÷--'
  ¨°°"

_____________________________________________________________________________
°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°
            ¦ tEStURe #3         |
            `--÷--------------------------'
      .-----÷---.--÷--.---÷--.--÷--.-+÷-.---÷--.---÷---.
      ¦     |   ¦   ¦   | | ¦  _ ¦    ¦
      l____  __j   |  _ |  __j | |  ¬ |    |
        T  T  ___j  l__j  T  ¦ |   _j  ____j
  .---- --{  |  |  _j_.   |  |  ` |  . \_ _j_. }-- ----.
  ¦      ¦  ¦    l___  ¦  ¦   ¦  ¦  ¦   ¦     ¦
  :      :  :    :   :  :   :  :  :   :     :
  ·      .  .    .   .  .   .  .  .   .     ·
  :      ·  ·    ·   ·  ·   ·  ·  ·   ·     :
  ¦      .  .    .   .  .   .  .  .   .   xCz ¦
  `----- --÷-{                      }-÷-- -----'


_____________________________________________________________________________
°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°
            ¦ uNdER cOVEr #1       |
            `--÷--------------------------'

               ..............
             .¾¾¾¾¾¾¾¤°°¤¾¾¾¾¾¾.
            .¾¾¤'~¯¯    ¯¯°`¤:
            |'°     _   |
            _j _ _____, /.____ ¦
           /¬\ \________X_______j
           / T¯  ( (©) / \ (©) ):
          ( C¯   ¯¯¯¯¯ \¯¯¯¯¯ |
           \ ¬       \   ¦
           \_/  ___  ^ _/ ___ !
    .------------÷-- T  /    l  \ ¦ --÷-----------------.
    :        ¦  / ___________ \ |         xCz :
    ¦        | , (¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾/  |           ¦
    |        | \  ¯¯¯¯¯~°~¯¯  j           |
 ,Ø&, |     .øm  | \_______________/           |
 ØÑÆW ¦    ÆØÑÆ1  ¦         l_________       |
 ØÑÆW :    ÆØÑÆ1  :              \       |
 ÆN®# .    ,MN®M___ ¦  :____________________  \      |
 WÑ®#     ÑWØØF~ \|  ¦~   \~     /~  _ \      |
 ØÑ®# ·   d##M@   \  |   _ \  _____/   l \     |
 N®##    _WÑ®#     |   l \ ___)_ _____ _/     |
 MWÑÆ   ,WØØØ'  \   |     \   \/~  /  \     |
 V###¹  ,N®MN"____|\_____|_________/______/  /\  \     |
 `MNÆ®  ,##MN"_________________________  /  /__\____\_______ |
  0MN®L_æ®###"/~      /~   \~  \ /  / ~   /¯~  _ \|
  #MWÑ®MNÆ@´/  ________/  T  \_  X  / _____/    l \
   ¢ØÆN®~ /  /    \   `   /    /  ___)_     _/
    T¯  \       \     /\   /     \   \  \
    `------\_____________\_______/--\____/___________\____|\  \
                                \  \
                                \  \
                                 ¯¯¯¯¯

_____________________________________________________________________________
°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°
            ¦ uNdER cOVEr #2       |
            `--÷--------------------------'

  _    __
 .ØØ&   ,ØØb
 ÌØØØ   ØØØØ
 ØØØØ  jØØØ´
 ØØØØ  ØØØ#                        ____
 ØØØF  áØØØ´                       /~ /
 ØØØf--,ØØØP- -.---.- --- --------------------------------/  /--------.
 ØØØ1 ØØØØ___ |  |____________________/¯¯¯¯¯¯¯7_______ /  /_________l
 ØØØ1 áØØØ´~ \|  |~ _ \~ _____/~ _ \  ____|~  \~ X  /_____/~ _ \
 ØØØQ_ØØØF \  \  |  l \ __)_   l \ / \  T  \  / __)_   l \
 ØØØØØØØP  \   |    \   \ _  _/   \   /  /   \ _  _/
 lØØØØØP_____\_____|_______/______\_|\  \______\____/\__/________\_|\  \
 VØØس xCz              \  \              \  \
  ¯`----------------------------------\  \---------------------------\  \
                    ¯¯¯¯              ¯¯¯¯

_____________________________________________________________________________
°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°
            ¦ uLTiMATe siN        |
            `--÷--------------------------'
             __________.____.____._________
             \     |~  ¦  |~    /
    _ØQ_.-----------æm--\_____  |  |  | _____/-----------------.
    ØØØØ     ÆØØØf   |  |  ¯  | ___)_       xCz ¦
    ØØØØ     ,ØØØØ   |  |  T  |    \         |
    ØØØØ     ØØØØF   l____|____|____|________\        |
    ØØØØ    ÁØØØ@                        |
    ØØØØ    _ØØØØ__ __________________.____._____________________ |
    ØØØØ   ,ØØØØ´~ ¦~     /__)~  ¦~  |~  \~    /~  / |
    VØØØì  ,ØØØØ"  |   ____/ |     | _ \  ____/   / |
    `ØØØM  _ØØØØ~  |___. |   |     | l  \  | _____/  |
    0ØØØL_æØØØØ~   l  | |   |  \_/  | ___  \ | ___)_  |
     #ØØØØØØØ@´|     | |   |   |  | / \  \ |    \  |
     ¢ØØØØب l_________l__|_____|_____|____|/  \  \|________\ |
      T¯¯                  T¯¯¯¯\  \  __   |
      |        ______________________ |  |\  \ ¾¾¾¾   |
      |       /~      /____)~  \|  | ¯¯¯¯¯ ¾¾¾¾   |
      |       /  _________/  |   \  |    ¾¾¾¾   |
      |       \________  \   |      |    ¾¾¾¾   |
      |       /      \  |  \   |    ¾¾¾¾   |
      |      /______________\___|____|\_____|   .¾¾¾¾.  ¦
      ¦                       .¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾.¦
      `----------------------------------------------`¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾''
                               ¯¯¾¾¾¾¯¯
                                ¾¾¾¾
                                ¾¾¾¾
                                ¯¯

_____________________________________________________________________________
°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°
            ¦ yODEl           |
            `--÷--------------------------'
 _ _ ________._______   ._____     .____ _ _
    \   :   /   :   \     : |
     \   ¦   /_____ ¦  . \________¦ |
     \  |  /  . \|  | \  ___/  |__
   .---÷-\  |  /  |  \  l  \ __)  | \-÷---.
   :   \   /\  l  /    /   \  l  \  :
   ¦    T  T \______/l_______/______ \______/  ¦
   :    |  | xCz          \ /      :.--.
   ·    `---'            \/      ·¦ ¦
   `---÷------------------------------------------÷---'`--'


_____________________________________________________________________________
°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°
            ¦ xClUZiWe #1        |
            `--÷--------------------------'
     ____                         ____
     /  /                        /  /
 ____  /  /      _____   _____      ____  /  /
 \  \ /  /____________/_  /_____/  /________  (____) /  /________
 \  X  /  __________/ /___ /  /    /___/  /\_/  /  _____/
 .-\   /  /    /  /  / /  /___/  /  /  / / \ /  ___)__--.
 : /   \___________/________/______/____________/  /\__¦__/_________/ :
 ·/  T  \                   /  /        xCz :
 /  j¯¯¯¯ =÷---÷--÷---- --- -- - --  --  - ¯¯¯¯ -- - --÷»>  -÷··'
 ¯¯¯¯¯

_____________________________________________________________________________
°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°
            ¦ xClUZiWe #2        |
            `--÷--------------------------'


     ._______                 ______
 _ __/\__¦   / /\______/\_   /\ ___/\______ (______)  /\ _/\_____
   \  ¦   /¯¯   /  /  / \/ \    / /   /\ / \/    /
   \  |  / ___/\/  /  /  /  \ ___ / /   / /\/  \ /\__/
   /  ¯  /  \  \  / /\ /  /  /\/  /¯¯¯\  / / \  / __/\
 _ _/  T  \    / /¯¯ X_ ¯¯  /   /  / /     /  \  \
   \ ___¦____\ ____/\_____ __/____ _/__________/__/\___/\___/\_______ \
   \/ ::::::\::/::::::::\/::::::\/::::::::::::::::::::::::::::·  \ /
     .::::::\/:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::·  \/
   __/\__:::::::::::://////////:///:///:///\\::::::::::::::::::::
   \  /::::::::::://///'/  /'' '''`/// /:\\::::::::::::::::::¦
   /  \::::::::::///|'      _   |\\::::::::::::::::::!
   ¯¯\/¯T::::::::::///j ¯\ ____, / .___ ¦\\:::::::::::::::::_!/\__
     |::::::::::/:/\  \_______X_______j\::::::::::::::::::\  /
     ¦:::::::::::/ T¯  ( (_)) ((_) )|\:::::::::::::::::::/  \
     ¦::::::::::( C¯   ¯¯ ¯¯ \¯¯ ¯¯¯|::::::::::::::::::::¯T\/¯¯
     |:::::::::::\ ¬       \   ¦:::::::::::::::::::::|
     |::::::::::::\/      ^_/   !:::::::::::::::::::::|
     |:::::::::::::T  _       ,¦:::::::::::::::::::::|
     |:::::::::::::| , ¯\___________/ |:::::::::::::::::::::|
     |:::::::::::::| \  ~¯ _____¯~  j:::::::::::::::: xCz |
     l:::::::::::::| \_   ¯¯¯¯¬  /::::::::::::::::::::::j
      ¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯ ¯j  l_____________/l¯ ¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
            /     `  '   \
           '           `

_____________________________________________________________________________
°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°
            ¦ v/\LV/\L/\Nd #1      |
            `--÷--------------------------'
____         ____           _____         ___
\  \ .--÷-----------\  \-------------------/  /----------------/ /-.
 \  \ ¦ ____    __\__ \  ____     /  /     ___  / / ¦
 \  \·/  /_______/  / \ /  /_______ /  /_______ /  \ / /  ·
  \  X  /  ___ \  /___ X  /  ___ \/  /______ \/ \ \/ /¯¯¯¯¯¯\
  \   /  _____ \ /  /  /  _____ \  /  /____ \__/\  /   T \
   \___/____/  \  \___/\___/____/  \  \_____/  \  \  \ /_________/
    `-÷---------\  \-----------------\  \----------\  \---\/-----÷-'
          \  \         \  \     \  \xCz .------.
           ¯¯¯¯         ¯¯¯¯      ¯¯¯¯  `------'

_____________________________________________________________________________
°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°
            ¦ v/\LV/\L/\Nd #2      |
            `--÷--------------------------'


          _æ_
         _ØØØØ
         dØØØØ´
        ¸ØØØØ°
       ,ØØØØ´
       _ØØØØ
 ___    _ØØØ@
(ØØØ_   _ØØØP
 VØØØ_  ,ØØØV
 VØØظ.--ØØØØ------------------------------------------------------------.
  #ØØ#¦ ØØØØ__________________ ___________ _____________________________ ¦
  ¬ØØØòÆØØØ´ _ \   /____ T   / _ \\   /_____ \   \  / _\|
  ¶ØØØØØØ'  |  \  /  / |  /  |  \\  /  /|  \  \ \ / l \
   ØØØØØF  _  \    /   /  _  \\    / _  \  \ /   \
   VØØØ#_____l_____\_____/\_____/_____l_____\\_____/__l_____\___\/_______/
   `ØØØ´                              xCz ¦
    ~----------------------------------------------------------------÷-'


_____________________________________________________________________________
°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°
            ¦ viRTUAL aMiGA       |
            `--÷--------------------------'


          __
         .ØØØø
         ØØØØ'
         áØØØ@
        ¸ØØØØ
        ØØØØF
        ÆØØØÞ
   gØæ_  JØØØØ-÷-----------------------.  .-------------.
   ØØØØ.  ØØØØ__________________________:___ :_______ .____:
   ¨#ØØØ&¸ÆØØØP_____)    _ \     /¦  \/  _ \¦  ¦
    ¶ØØØØØØØØ   |    ` /  ____/ |  \  |  \  |____
     °ØØØØØØ~   |     \   |  ¯   \  _  \  l  |
     ¬ØØØØF   |   \   \  |     /  |   \    |
      ¬#ؤl______|_____|\   \___|_________/____|   \______|
         ¦   _______\   \_________________|    \____
         |  /  _  \\_____\  \______)   l________\  \
         |  /  |  \/     \  | _______/__  T  \
         | /   _   \     \  | \    /  _   \
         ¦ /   |   \ \ /  \ |  \ _/  /  |   \
         ¦/    |_______\_/\/\_____\_|\____/  /_____|    \
         /    |         :  : /  /   |    \
        /_________|         |  ¦ /___/  xCz ¦_________\
         `-÷------------------------'  `-------------'


_____________________________________________________________________________
°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°
            ¦ wAStElANdS         |
            `--÷--------------------------'

         .æ.
         ÍØØع
        ¸ØØØØ'
        ØØØØF
        ÆØØØP
       ÆØØØP
       JØØØØ           .---.
    __ ,ØØØØ-----------------------¦  ¦----------------------------÷-.
 ___ .ØØØ# ØØØØF            |  |             xCz ¦
ÆØØØ_,ØØØØØÑØØØØ____ __________________|_ | _____ .___ .---.___ ________|
°ØØØØØØØØØØØØØع~  \/~    /~   /~ / |/~  \|~ \|  |~ \/~   /|
 ¬ØØØØØØØØØØØØØ  . \ _____/ _____/___/  |___.. \  \  | . \ _____/ |
 ¬ØØØØØ´0ØØØØØ  ¦  \_____\  |  __)_  l  |¦  \ \ \ | l \____\ |
  ¬ØØØP |ØØØØØ  ¯  \   \ |    \    |¯  \ \  |   \  \ |
  ¨^° |¬ØØØØ___T_____\____/ |________\______lT_____\|\___|______/____/ |
     ¦ ¬°³´       |  |          `---'         ¦
     `-÷----------------¦  ¦------------------------------------------'
              `---'

_____________________________________________________________________________
°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°~¯~°¤×xפ°
            ¦      aNd nOW...
            `--÷--------------------------.
            .-----------------------------'
            | tHE dD·sTYLe sECtiON...
            ¦
            :
            .


            .
            °


   ______  ______
   ¾½¾½½¾½. ¾½¾½½¾½.               ___
   ¾½¾½`¾½¾ ¾½¾½`¾½¾               / /
   ¾½½¾ ¾½½ ¾½¾½ ¾½¾ -÷--- --- -- -- --- -- -- -/ /- -- ---- ----÷-.
   ¾½½¾ ¾½½ ¾½¾½ ¾½¾___________________________/ /  ________   ¦
   ¾½½¾ ¾½½ ¾½¾½ ½/ ______________/_______/ / /____/ _____/   |
   ¾½¾½ ¾½¾_¾½¾½_¾\__________ \ / / \ X / /  / ___)_    |
   ¾½¾½ ¾½(___________________/ / /  \  /    /_______/    ¦
   ¾½½¾ ¾½½ ¾½¾½ ¾½¾      ¯¯¯   / /¯¯¯¯¯¯¯¯      xCz :
   ¾½¾½.¾½¾ ¾½¾½.¾½¾ -÷--- --- -- -- --/ /- --- ---- ------------÷-'
   ¾½¾½¾½¾' ¾½¾½¾½¾'         / /
   ¯¯¯¯¯¯  ¯¯¯¯¯¯          ¯¯¯


/\__/\__/\__/\__/\__/\__/\__/\__/\__/\__/\__/\__/\__/\__/\__/\__/\__/\__/\__/\
¯¯\/¯¯\/¯¯\/¯¯\/¯¯\/¯¯\/¯¯\/¯¯\/¯¯\/¯¯\/¯¯\/¯¯\/¯¯\/¯¯\/¯¯\/¯¯\/¯¯\/¯¯\/¯¯\/¯¯   ______  ______                 ___ __
   ØØØØØØØ. ØØØØØØØ.             .--÷-/ // /__
   ØØØØ`ØØØ ØØØØ`ØØØ             :  / //_//_/
   ØØØØ ØØØ ØØØØ ØØØ             . / /
   ØØØØ ØØØ ØØØØ ØØØ___________________________/ /  __________
   ØØØØ ØØØ ØØØØ Ø/ _______________/_______/ / /____/ _______/--÷--
   ØØØØ ØØØ_ØØØØ_Ø\__________ \::/ /::\ X / /  / ___)___.:::::::
   ØØØØ ØØ(___________________/:/__/::::\  /_______/_________/:::::::¦
   ØØØØ ØØØ ØØØØ ØØØ :::::::::::::::::::/ /::::::::::::::::::::' xCz :
   ØØØØ.ØØØ ØØØØ.ØØØ -÷--- --- -- -- --/ /- ·-- ----- -------------÷-'
   ØØØØØØØ' ØØØØØØØ'        __ / /  :
   ¯¯¯¯¯¯  ¯¯¯¯¯¯       __ / // /  :
                /_//_// /-÷---'
                   ¯¯¯


/\__/\__/\__/\__/\__/\__/\__/\__/\__/\__/\__/\__/\__/\__/\__/\__/\__/\__/\__/\
¯¯\/¯¯\/¯¯\/¯¯\/¯¯\/¯¯\/¯¯\/¯¯\/¯¯\/¯¯\/¯¯\/¯¯\/¯¯\/¯¯\/¯¯\/¯¯\/¯¯\/¯¯\/¯¯\/¯¯    .ØØt øæ._ ææøøæ._ _ _ __ ___ _________ ___ __ _ _
    ØØØ] ØØØØ渰¤ØØØØ#_         |        |
    ØØØ[ ¢ØØØØM¸ `ØØØØØL        ¦   ____   ¦
    ØØØ] ¬ØØØØ#  ¶ØØØØL        :   /  /   ¦
    ØØØÍ  ØØØØL  ¶ØØØØ        .  /  /    :
    ØØØÌ  ¬ØØØM  #ØØع__________________/_ / ________
    ØØØI   ØØØØ  ÎØØØ#  _____/  _____ / /|_/  ____/
    ØØØ]   ØØØØ  ÁØØØ#\_____ \   | \/_/ l \  __)_
    ØØØI  ÆØØØØ  ØØØØF     \  ¦  |   \   \
    ØØØÌ  JØØØØP  ÆØØØØ´_________/____:____|______\______\
    ØØØ[ _ÆØØØØØ .ØØØØØØ_________/_____·____/______/______/
    ØØØÍ ØØØØØØ" ¸øØØØØØ        .        ·
    ØØØ[ ØØØØØ~ _ØØØØØ@´                 :
    `ØØI ØØ*° _dØØØØ°         .        ¦
    ¯¯    ¯¯T¯¯                 xCz ¦
          |           _._        |
          ¯ ¯ ¯ ¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯ ¯°¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯ ¯ ¯


/\__/\__/\__/\__/\__/\__/\__/\__/\__/\__/\__/\__/\__/\__/\__/\__/\__/\__/\__/\
¯¯\/¯¯\/¯¯\/¯¯\/¯¯\/¯¯\/¯¯\/¯¯\/¯¯\/¯¯\/¯¯\/¯¯\/¯¯\/¯¯\/¯¯\/¯¯\/¯¯\/¯¯\/¯¯\/¯¯


         ___  __
         ØØØØ ÆØØØØØ#æ_
         ØØØØ jØØØØØØØØØ#_
        dØØØØ ØØØØؤ¢ØØØØØæ-
      .-÷--ØØØØØ-ØØØØØ---`ØØØØ#.--------------------------------÷-.
      ¦  ØØØع ØØØØ#  ¬0ØØØW          ___      ¦
      :  ØØØØ' ØØØØf   .ØØØØ         /~ /      :
     _.___JØØØØ ØØØØ   ÆØØØØ_________________/ /____________ __ _
    _ÆØØØØØØØØØØ. ØØØØ   ,ØØØØF~    /~___ / / ~\~    //~///_
    dØØØØØØØØØØØØt ØØØØ  _ØØØØØ _______/  \__/ /  /__ ____//_/////
    ØØØØP~¬°4ØØØØt ØØØØ  .ØØØØØ\_______ \  \  \ /  \ ___)  ·
    ØØØØ   ØØØØ[ ØØØØ _ÆØØØØP /     /  /  /   /   \ :
    ØØØØWæ__.ØØØØQ ØØØØØØØØØØ° \________/\___/\___/\_____/\______\ ¦
    °ØØØØØØØØØØØØØ 0ØØØØØØØ@´                  xCz |
     °¢#ØØØØ@ØØØ@--ØØØØؤ¨---------------------------------------÷-'
       ¯¯  ¨¯  ¬°°


/\__/\__/\__/\__/\__/\__/\__/\__/\__/\__/\__/\__/\__/\__/\__/\__/\__/\__/\__/\
¯¯\/¯¯\/¯¯\/¯¯\/¯¯\/¯¯\/¯¯\/¯¯\/¯¯\/¯¯\/¯¯\/¯¯\/¯¯\/¯¯\/¯¯\/¯¯\/¯¯\/¯¯\/¯¯\/¯¯


                ___.
    ¾½ ¾½¾¾½.       / /·
   .¾½ ¾½¾`¾½__ __________/ / :_____
  .½¾¾½ ¾½¾ ¾½ _____/ ___/ / ¦ ___/
.---¾½`¾½-¾¾½.½¾_____ \ |\_ _/l__| __)_---.
|xCz`½¾¾½ ¾¾½¾½'_ ____/__¦ |_|____¦_____\ |
`+------------------------------÷·:·÷------'
 `-÷-{ bRiNGz yA: :     }-÷-'
          :
          ¦
          |
          |
          |
          |
          |
          |
          |
          `----> w8 nOw, i kNOW i nEEd 1 oF tHEEZe 4 sUMtHiN' ...?
                  ________
                 /    \
                 /  _   \
                 \  \___  /
                 \___\/  /
              - --÷-  /  / -÷-- -
                   /  /
                   T T
                   |__|
                   / \
                   \__/
                 [ wHOOOOOOPs ! ]        _
       / \         _____   `¾¾ ¾'          __
       /  \__   /\/\____/ ___/______ ¾¾ ¾ _____ __________ / /
      / ^ \ l__./  \ . \___ \ ____/ ¾¾¾¾¾ / __// . \ ____// /
      / /¯\__\___| \ / \__/ ___/_|    `¾¾ \ \__T___/ |  / /
     / /     ¯¯\/\ \ \/       ¾¾ ¯¯¯ || | | /_/
     / /        \ \        ¯¯   lj | | (_)
    / /         \ \              l__|
    ¯T¯          ¯¯¯               |
     ¦                           |
     :                           |
     `-----------------------------------.         |
@BEGIN_FILE_ID.DIZ                       |
`¾¾¾¾.`¾¾¾.-÷-----------/¯)----------------. ·         |
 :`¾¾ `¾¾ ___________/ / _____ giVEs eVEn¦ :         ¦
 ¦ ¾¾  ¾¾/ ___/ ___ / /¦/ ___/ mORe xCz | ¦         ¦
 :.¾¾ .¾¾\___ \ T\\/_/ l__._)  aSC¹+1 | |         :
.¾¾¾¾'.¾¾¾'/____/_| T Tl____|__\  `----' ¦ |         .
| `-÷------\/-------|_|-------\/-----------' |
riLAx N lEt xCz m8 u njOYd! diZ iZ: -d·D·S!- |         ·
`-÷{ d)EAdLy D)REAMs & S)AtiSfACtiOn! }-÷-' |         :
@END_FILE_ID.DIZ               |pHiEw! gOt iT nOw!
                  .  .·.  `--.--------------'
                 .· ·.·  ·.  .·
                .·    .· .· .·¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯ ¯¯ ¯ ¯
               .·     ·.· .· nOW a liNe oF nONSENSe!...
               ·.       `--------------- ---- -- -- - -
                ·.
                .· __________________________
            ,,,,,,,,'  /             \
            l____¯¬\  / g-G-G-ööööööööö-h-H-h-H-...\
            (°C °) ¯\ \__ _________________________/
            /¯/¯T  ·/  //
           / / `  T  ¯.-.
           / ¯¬_  _j   |°l
           \  (T)  \  /7 ¯\
           \  ¯ /\ \  \___/
            \____/ /T¯\ / /
            `"" //|.\\/ /
              / \l \ /
              \ \__/\/
              /¯¯¯\¾\
              \_ _/T¾\
               ¯j¾l¾/
              (¯¯¯¯T¯¯¯¯)xCz
               ¯¯¯¯¯¯T¯¯
                  |
                  |
                  `----------------------------------.
    __________________________      _________________________l___
   /             \     /               \
   /  Lets go burn something  \    /  Hehe-hehe-hehe Cooooool.  \
   \  something, Beavis...  /    \                /
   \_____ _____ , __ , ______/ , ___ _ \__________ _________________/
      \ \_  .¾¾.¾¾¾.¾.   (_` ( '_))    __/ /
       \__) ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾  (_( (|) )_))   (___/
          ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾  | ` · `' _|
          ¾¾¾'`¾¾¾¾'  |__ ___ /.\
          l__ ___ _|  |(°/(°)  _/
          (°_°) ·)  j_/______ j
          (··) \¯|  \\++++++/ /
          /¯/T\ \|   \¯¯¯¯¯¯ /
          / /¯¯¯\ \   \   /|
          \ \___/ /    \___/ |
       .------\______/-----------T |-------÷--.-----------------------.
       |    T T       | |     | wELL, aNYthiNg    |
       |    `--'       `--'     | cANt bE aSC¹+1'eD! :) |
       |                  xCz | ¯¯¯¯         |
       `-÷------+------------------------------'-----------------------'
           |
           |
           |
           |
      .----------'
      |
 .---------+-----------------------------------------------------------.
 |                                   |
 | aNd nOw, wELL, YES! i dO kNOW tHAt iT'S l8, bUt mAJbi 4 xMAz'g5? :) |
 |            ¯¯                      |
 `-----------------------------------------------------------+------÷--'
                               `---.
                                 |
          ___________ ____  .___.___.___ ___.     |
 __/\__      /¯   /¯ \\ /____¦¯ |¯ ¦¯ |¯ ¦______. |   __/\__
 \ .· / .--------/    / _ \\/¾¾¾¾¾|  |  |  |  |¾¾¾¾¾¾¦--+---. \ ·. /
 /`--'\ ¦    / _____/  T  \¾¾¾¾¾¾|  |  |  |  |¾¾¾¾¾¾| xCz ¦ /`--'\
 ¯¯\/¯¯ |   /  \  ¯¯7 `  \¾T¯¯¯|  |  |  |  l¯¯¯7¾¾|   | ¯¯\/¯¯
    |   \  \_  |   /¾|    |    |    |¾¾|   |
    |    \_________|_____/¾¾l_______|_______|_______|¾¾¦   |
    |     ¦¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾:¦¾¾¾¾¦:¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¦   |
    |     |¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¦|¾¾¾¾|¦¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾:   |
    ¦     `-------------------------'`----'`----------'   ¦
    :                              :
 - --÷-·-÷-{ fROm mE aLONe - tO aLL oF u = a rEALLy mERRy xMaz! }-÷-·-÷-- -
    ¦       ______            ______      ¦
    `-÷-·--------/  , \---------------------/¾¾¾¾¾¾\-----·---÷-'
      :    /   \ \          /¾¾¾¾¾\¾¾\  :
      ¦   (_______) /         (¾¾¾¾¾¾¾)¾/  ¦
      | ____C· (©)©)·)/____     ____C·¯(©)©)T¾/____ |
      |/~¯¯ T ¯_) T¯) ¯¯~\    /¾¾¾¾¾T ¯_) T¯)¾¾¾¾\|
      /   (_~~.~~j¯   \   /¾¾¾¾¾¾(_~~.~~j¾¾¾¾¾¾¾\
      /    (__¯ _)    \  /¾¾¾¾¾¾¾¾(__¯ _)¾¾¾¾¾¾¾¾\
     (  _/  (_ _)  \_  ) (¾¾¾¾¾/¾¾¾¾(_ _)¾¾¾¾\¾¾¾¾¾)
      \  \  (_-)   /  /  \¾¾¾¾\¾¾¾¾(_-)¾¾¾¾¾/¾¾¾¾/
      \____\  (_)  /____/   \¾¾¾¾\¾¾¾¾(_)¾¾¾¾/¾¾¾¾/
      (_____)  °  (_____)   (_____)¾¾¾¾°¾¾¾¾(_____)
      /  \   °   /  \   /  \¾¾¾¾¾°¾¾¾¾¾/  \
      \_ _ _)----¤----( _ _ /   \_ _ _)----¤----( _ _ /
      | ¯/¯   __  ¯ ¯\¯     ¯/¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾\¯|
      | /    /\    \     /¾¾¾¾¾¾¾¾/\¾¾¾¾¾¾¾¾\|
      ¦(    _/ \_    )    (¾¾¾¾¾¾¾¾/ \¾¾¾¾¾¾¾¾)
      : \_______\ /_______/     \¾¾¾¾¾¾¾¾ /¾¾¾¾¾¾¾/¦
      ___(________)(________)___  ___(________)(________)___
     (____________)(____________) (____________)(____________)
      :                    ©'g4!^xCz :
      `----+---------------------------------------------'
         |
         |
    .--------'
    |   ____                    __
    |  .¾¾¾¾¾¾                   `¾¾¾¾'
   .-+--÷ ¾¾¾¾¾¾¾ ÷-÷___________  __ ___________ ÷-÷ ¾¾¾¾ ÷-------.
   :   ¾' ¾¾¾¾  /~  ______/___(__)~  ______/___ ¾¾¾¾    __/\__
   ¦     ¾¾¾¾ /  /_______ / /  /_______ / ¾¾¾¾    \ ·. /
   ¦     ¾¾¾¾ \__________/ /__/\__________/ /  ¾¾¾¾    /`--'\
   ¦     ¾¾¾¾      / /       / /   ¯¯    ¯¯\/¯¯
 __/\__    ¾¾¾¾      / /       / /  `¾¾¾¾'  xCz :
 \ ·· /--+--÷ .¾¾¾¾. ÷-----÷ / / ÷----------÷ / / ÷-÷ .¾¾¾¾. ÷------'
 / ° \ ¦   ¯¯      ¯¯¯        ¯¯¯    ¯¯
 ¯¯\/¯¯ `-+-÷-------------- ---------- ------ ---- --- -- - --÷»>
      |  o' niCe aSC1+¹? a dREAm 4 sUMbOdYz, tERROr 4 oTHAs,
      |  iSN't iT, sHAdOW- 'g' -LORd? hArHArhAr...
      `------------------------+---------------------------÷»>
                   |
                   |
                   |
                   |
                  aNd
                   ¦
                  nOw
                   :
                 fiNALLy
                   ·
                  diZ
                   ·
                  ·!·
                   ·
                   .


                   .
                   °              ______________________
              \          /
               \  aNd tO tHE   /
               \ dUBLiCAtORs  /
                \ oF tHiS fiLE /
                \      /
              _ _ _\     /_ _ _
· ·. .···.         _ _ __     __ _ _
  .:..   _ ____ _____________/ dD·stYLe \___________________________.
 · · ·.             ¯¯ ¯¯¯¯¯              ¬!
 · : . ·      -{%[÷- tHANx fOr yOUr uPLOAd! -÷]%}-  __/\__  ¦
  · l___   ____________________________________ _____ __ _\ ·. /_ _j
     l_ xCz _j                       /`--'\
      ¯¯¯¯¯                        ¯¯\/¯¯
                .--.
                | |
            _______| |_______
            (____) \ | ___/. \xCz
           .--| | \  | _) ` \----------.
           | | |__|\__|_|______/     |
           | `--'             |
           | oRiGiNAl siZe: 133 kBYTEs   |
           | nUMbER o' liNES: 2555     |
           | pROdUCEd wiTH: cYGNUS÷Ed    |
           | pROdUCEd fOR: dD·sTYLe & dZAiN |
           |                |
           | mAdE bY: XcLuZiWe       |
           |     ¯¯¯¯¯¯¯¯       |
           `--------------------------------'hey, I can read yar thoughts now, humm! oh ye! you want asch2 from leetle
me! kewl, u know what! i can answer your prays... oh yeh, just cantact me
on some (or all of 'em) of the following boards:

        pHROPHETs hOLd: (4nDz) +46(x)xXx-xXxXx
        iNtERChANGe:  (3nDz) +46(8)xXx-xXxXx
        uNdERcOVEr:   (2nDz) +46(8)xXx-xXxXx
        iNSANiTARY:   (1nDz) +46(8)xXx-xXxXx
        wAStELANdS:   (1nDz) +46(8)xXx-xXxXx
        vALVALANd:   (9nDz) +46(8)xXx-xXxXx
        pHOENiX 2:   (1nDz) +46(8)xXx-xXxXx
        viOLATOR:    (1nDz) +46(8)xXx-xXxXx
        nOtA bENE    (1nDz) +46(8)xXx-xXxXx  sorry, no time
        bAD bLOW    (1nDz) +46(8)xXx-xXxXx  to check out the
        nAPALM     (1nDz) +46(8)xXx-xXxXx  #'s, u gotta be
        t·E·S·b:    (1nDz) +46(8)xXx-xXxXx  there, or ask some1.

contact me in (sorry) sverige/routsi/schweden/sueçia/sweden only,
or give me some free virgin CC's, so I could be the whole worlds leetle
aSC¹+1! darling. or wouldn't ya all just adore that? wouldn't ya? hah!?

oh ye, greetings! well, all i have to say about that is:
too all in dDS, even though i barly know anyone... and to my old favorite
and asc2competition winer, ·$LAb·, and then sadly also to the eQUALz, jEE
and s¿®×. then i also must greet all my newly taken friends... too many 2
mention on this little place, we gotta keep this aSC¹+1 coolection under
300 bytes, hah? ... :) haha, no chill...! well, Randall could get one
private greet, coz he mentioned me in his nice 600k 'intro' .. so! i dont
ow u one anymore, hah? ... :) ... no way, kiddin ya, always nice to greet
u! ... well, kinda nice anyhow... noooo... ???

well, that's it, bloody hell... gooooo, l8er...
               .          .


               ·          ·
               .          .
               ·          ·
               :          :
               ¦          ¦
       .-  - - --÷-'          `-÷-- - -  -.
       :                         :
       ¦                         ¦
       :    XcLuZiWe / xCz wRz rLz / dZAiN©g4!    :
       ·     aNd dA sCENe rULAs: dD·sTYLe!     ·
       ·               ¯¯¯¯¯¯¯¯¯     ·
       .    © & ® 1994 dDS. All rights reserved.   .

       ·    All distribution of included logos    ·
       .    are fully free and taxfree, IF the    .
            'xCz' logo aint removed from any
       .    Description/aSC¹+¹!/aSC³-¹/aSCh2!.    .
       :                         :
       ¦                         ¦
       :                         :
       `-  - - --÷-.          .-÷-- - -  -'
               ¦          ¦
               :rEMEbER:133000bYtES:
               .          .

                         .----{ sO, thiS iS dA }----.
                         |             |
                         +-÷»> · e · O · f · ! · <«÷+
                         |             |
                         `--------------------------'
       .--------{ yE yE yE... :( eVEn mORE bBS aDDs.. }-------.
      .--'                           `--.
      :                              :
      .                              .
      °                              °


               Sun Feb 11 20:38:06 1996

                 __ ._  __
                 (__ | ) (_/__
   _________________..::::.            _ _________ _________
 .___\    /  .:::·· .::·__________    ________.____ ./__\    /
 |  \   / |   . .::·     /___. _/  _____| _/ _/ \_\   /
 | \ \  /  ' __::.:::_\__  _ __/_  |__\___ __l__. \    / \  /
 |  \  /_______/ ::::· \____  ___/  |   / \ ' |___\_____/\  /
 l____\ /[rLf]  .::::::.  \____/\___ . __/_______|  oS!l___\ /
    \/      : ··::::...   \__|__/           \/
           ·   ····
              p a l a c e
 
  
                * MOT!ON HQ *
              * TRADERS DREAN HQ * 
              * TRSI RECORDZ DK HQ *
               * DREAMCHART HQ *
               * HOODLUM DK HQ *
              * DATA DIVISION EHQ *
                * PUZZLES HQ *

        a4ooo/o4o/25/2.5Gb/1x33.6DS/1x28.8DS/1x16.8DS
              Amiga/Ascii/Consol/PSX
  
              tHe oNEs mAK!Ng iT rUn
 
      ZINKO^PLAYMATE^SISko^BILBO BAGGIn^NEIL/FLT^LABEL/LSD-DD
       UFOK/MsT^LsD^PsG^iHS^FURY/PSG/M!/SYS/HLM^DELIVERYMAN
 
             <0> +45-58ASK4IT 3NDs RD <0>


                    .
    .          _____: . O o                O
  _____|_____.   _____ .)  |____o [ t . H . E - y . A . R . d ]_o .
 _|   /  .|_____/_  /_ : _  |                    :
 \   /  |/   /  _// \  . ahs . bgirl . arcade . srz . tac .  |
 |____/|____/   /__________\ . lp! . soia . pnk . omen . mce . pph . |
      /______/   _ _:  _____     ______ __________ ________:
             \\\. /  /__________\_  /_/ _   // ._  /.
 consoles.amiga.graffiti  ! /  /|  /  _   \  /   /  |/  |
 ascii.hiphop.mp3.ibm/pc  |/_____   /____\_______\___\________________|
 classics.drugs.linux/dd  :_ t^/____/  _. zANEr/diPSWiTCH/hAsH/cRAZY |
               (_____________)| ___________ _______ _ ______:
 one of the finest in +49       _ _ ___)     (_)        :
               #1 33k6. #2 28k8. #3 64k isdn #4 64k isdn
               #5 telnet #6 telnet #7 telnet  #8 telnet