scene.org File Archive

File download

<root>­/­graphics­/­ascii­/­misc/astros99.txt

File size:
22 105 bytes (21.59K)
File date:
2020-09-16 05:45:02
Download count:
all-time: 34

Preview

@begin_file-id.diz

 astrosyn`99 - the astral sydrome 2
 ------> ascii competition! <------
 joined together by zito/owo^ztc!!!

@end_file-id.diz


             9 entries / all selected

 --------------------------------------------------------------------------
                place: 01
               artist: twister/deeznuts
                title: -
                entry: 03
               points: 202
 --------------------------------------------------------------------------


               ....    ......
          .....  : :    :....:  .... ....
          :  :....:..:  ....:: .:: ...: : : :
       ......:    :......:  :...: :.  :..:..:
      ..:...  ... ... ... ... ... ... ... ...  :..
      : : :  :               :   :....
      : :..:  .   [ aSTROSYn 1999 ]   .     :
      :   ______ _____  _____  ________ ________ :...
   ......:  __/___ /_/ ___/__/  _/__/ __  /_/    / : :
   : ....  / ___/  /_____   ___/  \/    ___ /..:..:
   : : : /  \/ ___  \/    _   /__   \/ / : :
   :.:..: /________/=/____________/=/____/==/_________/ .: :..
    : ...   _____  ..:       _________      :..
    : :.:... / ___/___·::. :. ______/    /    .... :
    :....: : /______ /_ ::.:::_\    __  /___   : : :
        : /  \/   :::·    ___ \/__// /__  :..:..:
      ....: /__________.:::________/=/___\==/__//_/. ....:
      :     :   ::::          :   :
      :  ...  .    ···          .   :..
      :...: :tWr:.. ... ... ... ... ... ... ..:dZn   :
         :         ....       ....  :
         :...  ......  ..:..: .....   :..:...:
           :...:  :....:.:   :  :.........:
                  :.......:
          powered by Deez Nuts Industries in 1999!


 -------------------------------> readme! <--------------------------------


                 aSCIi cOMPo
                 -----------

       lENGHt : 1.6o1kb
       fONt  : tOPAZPl [8]
       aUTHOr : tWIStEr/gARBAGe+vEEZYa+dEEZNUTs! [tWr]
       aDDy  : rOBOTNICZa 2, 14-53o fROMBORk, pOLANd


                 !!!WAÛNE!!!

       Proszë o pokazanie mojego logosa w rozdzielczoôci
       proporcjonalnej - 64ox512 lub podobnej, najlepiej
       w  dblpal-hires  noflicker,  ewentualnie  w
             multiscanie-productivity.


 --------------------------------------------------------------------------
                place: 02
               artist: azzaro/sative mea
                title: astrosyn`2
                entry: 09
               points: 154
 --------------------------------------------------------------------------


                  ______  ._
     - - -- --- ---- ------ .\--------| ----- ---- --- -- - -
                 | \ _ . . |
[ a s t r a l  s y n d r o m e ] | .\/ . . | [ s y n d r o m e a s t r a l ]
    _ __ ___ ___ _____ _______|____ ___|___________ _____ ____ ___ __ _
      _____\ \\  \\ . . . . .\ . . . . . . //  //  // // ///
______________ / _________ \__________ \_____________//____//___//__//_///
\·___      \ \ _____/_______|__ . . ._|__________________
 \\    _   ·\/·  _      / . . .\·    _    _/_______________
[=\-------/_______\-----\     ·/. . . . \    \   ·\ ___      /
[=======================/_________/ . . . . |\    \-----/ \\    _  /
  __        [============| . . . . |=\________\=======\________\--/=]
 __ \/  ___________       | ________|__ az0!/sea       __
 \/   \  _____/__________/___|_\    _/_____________________ \/
 ____  \·  _      /    \    \    _     __/   __
 \ / [==\-----\     ·/\·  _    ·/=\·   /     \ ____  \/
  \/  [========/_/\______/==\---/    /|==\-----/      / \ /__
            [========/________/ |=======/     ·/=] \/ \/
      /\   /\   ______ | . . . . |   /___________/
      / \  ¯¯ _______|__/ | . . . __|
      ¯¯¯¯    \____|____, | . . . \ | astrosyn`2. demoscene fesival.
           _ __ _ __ __·_ . . \· koszalin, poland.
             ////_//__//________\ march 20-21st, 1999


 -------------------------------> readme! <--------------------------------


 tytul: astrosyn`2 ascii logo
     ---------------------
 compo: graphics ascii

 author: azzaro.sative mea [ascii] + madwizards+embassy [demo]

 contact address: zorka19@puma.tu.koszalin.pl
          or: t. wisniewski; szeroka 35/8; 75814 koszalin; poland
          try for any comments and ascii requests.

 comment: nothing special, just some n`school asciis.


 --------------------------------------------------------------------------
                place: 03
               artist: krs/linear
                title: -
                entry: 05
               points: 113
 --------------------------------------------------------------------------


             .          _
           -»-·--------------------)-------][]   ________
      ________   ¦        _______       \  __/____
  k®s!/la!\  __/_____________    _\   /----/_________\_______  \
    ______\_______  \    /-------/  _   /    ___ /  / _ \
 ______\_____ /  / _ \  _  _  /   \-----/\     / /_______\---\
 \   ___  /_______\---\---/  \___/_______\   \---/________/
 \___ \    /      /_____\               ___________
   /---------/                 ________________\     /
                     \-------\    /    \    /
             a s t r o s y n \       /    \_______/
           ·\!--------------------\___   \---/---------\
              1 9 9 9     /______\


 -------------------------------> readme! <--------------------------------


 by krs.linear


 --------------------------------------------------------------------------
                place: 04
               artist: riven/theloop
                title: -
                entry: 01
               points: 111
 --------------------------------------------------------------------------


 ______
 |::  | . a   s   t   r   o   s   y   n .
 |:  ___________ ________________
 |  _)  _____ /)  ____________)__________  _______ __ __  _  _  _
 | / )__.,-`)  __________       __ \__\ _   _ _ _________ _
 | \_______  |_     )___   _____\/    \_/ ___)  \___ ___/
 |  '--.,________)  _______/   |   ______________)   ( 0 | o )
 |        `-,.)   '--.,_|-,.____\         .''-,_,-``.
 |   |  ________________            riven!   =(__|__)=
 | _ _ __)    ________)_____.,-----------,.______  ___ /_____\ __
 | _ _ __________________/\_____)     .          |_|
 |    |__________    \/   ____   |_______ _  __ _  _  _
 |   .      )___    ___( /______|
 |   |       /________\
 |______|


 -------------------------------> readme! <--------------------------------

 - Astrosyn 2 - ASCII COMPO

 Autor:      rIVEn/theloOp^platoOn
 Nazwa logosa:   Astrosyn
 Praca w pliku:  astrosyn.asc
 WSZYSTKO w pliku: riv-asci.zip
 Format:      78x28
 
 W razie jakby byly nagrody na ascii compo i gdyby moja praca zajela 
 'nagrodowa' pozycje po prostu idzie na organizatorow bo mnie na party
 niebedzie... no chyba ze byli byscie mili i sendneli na :)

     		 Krzysztof Galazka
			 ul.balbinki 8/19
 			 02-495 WARSZAWA
					 	 riveng@friko6.onet.pl

        		       greetings to a2 organizators!


 --------------------------------------------------------------------------
                place: 05
               artist: peer/phase truce
                title: 44beat
                entry: 06
               points: 110
 --------------------------------------------------------------------------


                                ....
                               (*)(*)
  T E C H N O (L O G I C) M U S I C  4/4         \ 7 /
                    _______        \u /
  F O R  O U R  B R A I N S   _âæØ@¶°°°¶@Ïæµ_     ___¯¯_ _
  ______            _æ#°      °¶m_    |"|¯`'¯|"|
 ___\___ |_______        âØ" - p e e r -¬#m   | |tekn| |
|   |/   __ /__________  j@  _______    ¶K   | |manx| |
|   /____ \__/   __ /___ Ø_____\__  /_________#_____|_|____|_|_____
|_______| |      \__/  J#    / _/_     ¶L  |_|_--_|_|   |
     |__________     J#    \ \_ \    ÆF   .| ¯¯ |.   |
          |___________0________\  \______ Ø_____ || | ||______|
                ¬#_    \____\  _Æ"   \| | |/
                 ¬#m_       _âØ"    _|__|_|_
  U F O P K O N J J N -     °Ñm__    __æØ°    (____|___)
      rekorts.         ¬°¶#ÏæææÏÑ@°"        peer99/pht^
      rekorts.                           uk!


 -------------------------------> readme! <--------------------------------


                peer/phase truce
        present ascii gfx for ascii compo at astrosyn'999

        _______________________ L ______________________
        |         ç  dL            |
        |         ¶m_ Ø#  _/         |
        |          0#ç ØØ âÆ#         |
        |        .___¬ÑØç#Ø_ÆØK__µ>        |
        |________________¬¶ÑÏæ®MJKÑÑØ@°_________________|
                 __®WWÑ#ÑW®µ
                 ¯  '``
 artist: peer
 azk name: 4/4 beat
 released: astrosyn'99 (poland)
 standart: amigapl
 size: 79 x 19


 --------------------------------------------------------------------------
                place: 06
               artist: luk/linear
                title: -
                entry: 07
               points: 100
 --------------------------------------------------------------------------


... __\  _â_ /____________ :. ... ... ....: ....: ... :...: | j  0L    |
___|   jÃNNL    _____ /_______________________ :.: ..... | ]_ #     |
 _______¤~j_άh______\ __/____ ___   _________ /__ .... : | 9f]F     |
|   jF ! ! °,   \______ |_\ |____\    /  |________|  #   Æ0K |
|  æ~  F l  ¬\_    |/  ____/  \__  /__  _______ |  Æ   f"Ø0r |
|__j°  j___k  ×L_______|___ \|     / _/_ |___\   / | æÎ  j  0L |
  "*m__ !  t _æ*°     |__|_______ \ \_ \  ___   | |    ]_ # |
____ ¯°*F  J*P¯            |___\  \ \|   | | luk!  9f]F |
. ..|____   _     _  ____      \_______|______| |      #  |
:.....: .|  |___ |___| |\ \ _/           ________| linear! Æ  |
.... ...:| ,_____\   \ | \__\  [ .astrosyn'99. ] | :..: . |     æÎ  |
: : :...|___________________________________________|.. ...: |_______________|
:..: ... _______ :..: : _______ :....: . _______ :..: .  _______ .....
 _______ /_iiiii_\ _______ /_#####_\ _______ /_______\ _______ /_))|((_\ _____
|    / ) - - ( \    / ) _ _ ( \    / ) _ _ ( \    / ) _ _ ( \   |
|    \ | ^ | /    \ | _o_ | /    \ | o | /    \ | ^ | /   |
|    _\|`---'|/_    _\||  ||/_    _\| --' |/_    _\| --- |/_   |
|   /  \___/  \   /  \¯¯¯/  \   /  \___/  \   /  \___/  \  |
|   /  /   \  \  /  / ¯¯¯ \  \  /  /   \  \  /  / ___\  \  |
|  /  /  |  \  \ /  /    \  \ /  /    \  \ /  / | / \  \ |
|  \  \ _\|/_ /  / \  \anarchy/  / \  \ pht! /  / \  \ ||/ /  / |
|   \___\ ` /___/  \___\   /___/  \___\   /___/  \___\   /___/  |
|   \ __\___/___/   \___\___/___/   \___\___/___/   \___\___/___/  |
|    |_________|    |_________|    |_________|    |_________|   |
|   | |  |  | |   |  |  |    |  |  |    |  |  |   |
|   |_|  |  |_|   |  |  |    |  |  |    |  |  |   |
|_______|____|____|_______|____|____|_______|____|____|_______|____|____|_____|
      linear - gdzie sztuka przechodzi najômielsze granice!


 -------------------------------> readme! <--------------------------------


               luk/phase truce+linear
        present ascii gfx for ascii compo at astrosyn'999

        _______________________ L ______________________
        |         ç  dL            |
        |         ¶m_ Ø#  _/         |
        |          0#ç ØØ âÆ#         |
        |        .___¬ÑØç#Ø_ÆØK__µ>        |
        |________________¬¶ÑÏæ®MJKÑÑØ@°_________________|
                 __®WWÑ#ÑW®µ
                 ¯  '``
 artist: luk
 azk name: astrosyn'999
 released: astrosyn'99 (poland)
 standart: amigapl
 size: 79 x 34


 --------------------------------------------------------------------------
                place: 07
               artist: peer/phase truce & luk/linear
                title: happy car!
                entry: 08
               points: 59
 --------------------------------------------------------------------------


            _________________
    .    .   |  welcome in  |    . ¼
  .        ___|         |__.    ¼¼  .  .
      .   |  |  AMSTERDAM  |  | .  ¼¼   .   .   .
 .  .  .  . | . |_________________|  |   %  .    .  .
         |  / /     \ \ . |     __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
    .  .  _|_ / /      \ \ _|_ ¼ ¼ |\ |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_
.-----.________   / /       \ \    ¼  |\|\ | | | | | | | | | |
| happy  |  | . / /        \ \ . %%   |\|\ .................
| car! \ | / |  /__/_________________\__\  %  .  |\|\ ...............
|   __\V/__ |  /  ______   _iiii_  \\ %%     |\|\ .............
`-----.___i____| | _ )-..-( _ __)-..-(__ |\ _ .   .  |\|\ ...........
  .     _|__|_|__|\__/|__| |`--'|__|_|___U_ ___________|\|\ .........
     .  =__|___ `----' |.-`----'   ___|= |      | |\|\ .......
 .   .  . | | ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯| \| |marihuana |  |\|\ .....
   .    / /| [__]  _________  [__] |\ \ |growing -->|   |\|\ ...
 . .   . / / |_______[grass_666]_______| \ \ |keep out! |  .  |\|\ .
      / / (___________________________) \ \|___________|     |\|\
    .  / /   |____|   _   |____|   \ \   |   .  .   |\|
 . .   / /        | |        \ \  |  .     .  |
     / /         | |         \ \  |    .
 .   / /         |_|         \ \ _|_
  . / /          _          \ \  _||||_ .  .
 .  / /          | |          \ \ )-..-(      .
   / /           | |        _i____\__\_|`--'|___
 . / /           |_|        =__|______ `----'  |  .
  / /            _            \ | _/\_ | |
 / /            | |            \| /¯¯\ | |.
 / /             | |             |_______|_|   .
/ /             |_|             |_______|_|
 /              _             _|_ _  |_  .
 /              | |            | | |  ||
/               | |            |_| |  || .  .
             luk!|_|linear!         |  |  |'  .
                             |___|___|\
                             (____|____)\ . .
                                 \ \
                                  \ \ .
                                peer!\ \pht!


 -------------------------------> readme! <--------------------------------


         peer/phase truce plus luk/phase truce+linear
        presents ascii gfx for ascii compo at astrosyn'999

        _______________________ L ______________________
        |         ç  dL            |
        |         ¶m_ Ø#  _/         |
        |          0#ç ØØ âÆ#         |
        |        .___¬ÑØç#Ø_ÆØK__µ>        |
        |________________¬¶ÑÏæ®MJKÑÑØ@°_________________|
                 __®WWÑ#ÑW®µ
                 ¯  '``
 artists: luk + peer
 azk name: happy car!
 released: astrosyn'99 (poland)
 standart: amigapl
 size: 78 x 39
                                        

 --------------------------------------------------------------------------
                place: 08
               artist: aries/black rainbow
                title: -
                entry: 02
               points: 42
 --------------------------------------------------------------------------


    .'`._.'`./\ .,                Hell Polish dudez! Sorry
   .'     ||  `.               for my "lame" logo, but
  ( /(__/( /(_/\_(\ )\__,.)=(,/(__/(/\ )\)\ /( I promised it to Riven,
 /|| ||---,(    ))|_,/|| ||||---,\ \/ /)|\_|| and my words are stable,
/__|| )\__|| \(~\/~)/ || )\`\=/')\__|| `/ / || \|| now, and now is forewer.
     `._.'        `.,.  )/      I have only few minutes
                  `,.'       to make this "oldschool"
ascii and what a hell, the amiga font emu which sent by Riven was bad. I
hope it will be fine, as it is possible. Yours, Aries/BR^CMDS...


 -------------------------------> readme! <--------------------------------


 $$$^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^`$$$
 $'    .s,   BLAcK RaiNBoW  `$
 $    ,d$$$y,           $
 $   ,d$$$S8S$$y, ,syssssyss,_   $
 $  d$$7',yts,`$$$$7`,yts,_`S$$S,  $
 $ ,$$$`,q$$$$SSq, ` q$7$@#$q, `7$$, $
 $ ,$J`,@$' $l`_ 7$ ' $l`_ 7$ j$8$ $
 $ $$',$`,$ $b `,&$$ $b $b `,&l$ ,$$' $
 $ J$ $, $8 8$$#$$@, db 8$y#$$@, $Al $
 $ $$b`$ $8 $P t, `$,`$ $P ,s,`$. R$ $
 $ $7$,`,$$ $b 8$s j$ $ $l $$$ 7$ I$ $
 $ `$$$S$$$,l7@yys@$',$ $l,$',@$',E$ $
 $  `$$$y$$s,_,._,sY$$S,s$',$~,y$S' $
 $    `R$$$$$US$$^'`$$$$ $' $$'  $
 $     `7bit'   `$$ $ y$'   $
 8      `$`    `$b,y$'   $
 S "Astrosyn"       $$$'    $
 $    by Aries     `$'    $
 $b_     hurryup logo  '   _,d$
 $$$tssssssssssssssssssssssssssssst$$$$


       .       ,úù.
 ,ars' .ùú' `ùú.,ø'`ù.,úù'  `ø,
 øú. ,ø  ,$,  ,       ,$
  .' d$¿ ,üÓ$$b,d$b ,ÖSb,  ÖS'
 `, l$ `b,  $' $ü'Ó$ $' `ü$ d'
 ù. l$ `Ó$ $ $  $ $ ú. `l $,
  , `$,  ' $ 'þ $ $ `ù d `Ó$,
  þ. `$b, , $ øù $ $b, ,d$  $
  `úù, `üÓS$ $ `.' $   $'  d
   `øù.  ,d' `ù. `b   ` ,d$'
   ù'``ùø'   `ùú.,'øùú.,ù' `ú
   ú'      .'        `ù
  , C A S T R U M hurryup ascii ,'
  ù D O L O R I S    logo by ù
  `úù  .ø         Aries ú
    `ùú            ùú'
    title:  Astrosyn logo


 --------------------------------------------------------------------------
                place: 09
               artist: aztec/absurd+sector7
                title: nina
                entry: 04
               points: 008
 --------------------------------------------------------------------------        .....................
        .          .
        .          .
          __       .
         /_/       .
      |¯¯\¯¯|_______ _ _ _ _________
      |   | /   )______  __ /
      |_____|/_____________)______/
        .          .
        .          .
        .....................
               atc/s7^abs!


 -------------------------------> readme! <--------------------------------


 "Nina", Aztec of Sector 7 + Absurd + Layout's contribution
 to the ascii-compo at Astrosyn'99.


 -------------------------------> the end <--------------------------------