scene.org File Archive

File download

<root>­/­parties­/­2016­/­birdie16­/­gamedev/broink[somalian_pirate_part]-tacopooper.txt

File size:
485 bytes (485B)
File date:
2016-05-11 05:45:02
Download count:
all-time: 41

Preview

Tacopooper av Somalian Pirate Party

.k0d: broink
.gfx: broink

adress: http://broink.github.io

Ett pusselspel / maze där man inte får backa (man bajsar ut all taco som man äter). Banorna slumpvandringsgenereras, så det finns alltid en lösning.

Efter ett antal levels spawnar supertacos, som är så stark att man bajsar så hårt att man hoppar ett extra steg. Om man kommer ännu längre, kommer en raketburrito att kunna spawna, och då blir det ännu starkare bajs (2 steg).