scene.org File Archive

File download

<root>/parties/2012/kindergarden12/music_32kexe/punqtured-sir_truck_does_the_baumgartner.zip

File size:
4 294 073 bytes (4.10M)
Download count:
all-time: 88
this month: 0

file_id.diz

                                   
     ÛÛÛÛßÛÛÛÛ ÛÛÛÛÛÛÛÛÜ ÛÛÛÛ ÛÛÛÛ ÛÛÛÛßÛÛÛÛ ÛÛÛÛ ÛÛÛÛ ÛÛÛÛßÛÛÛÛ
  ±   ÛÛÛÛ ÛÛÛÛ ÛÛÛÛ ÛÛÛÛ ÛÛÛÛ ÛÛÛÛ ÛÛÛÛ ÛÛÛÛ ÛÛÛÛ ÛÛÛÛ ÛÛÛÛ ÛÛÛÛ   ±
 °²°  ÛÛÛÛ   ÛÛÛÛ ÛÛÛÛ ÛÛÛÛ ÛÛÛÛ ÛÛÛÛ ÛÛÛÛ ÛÛÛÛ ÛÛÛÛ ÛÛÛÛÜÜÜ    °²°
  °   ²ÛÛÛÛÛÛÛ ²ÛÛÛ ²ÛÛÛ ²ÛÛÛ ÛÛÛÛ ²ÛÛÛ ²ÛÛÛ ²ÛÛÛ ÛÛÛÛ ²ÛÛÛßßß    ±
     ±ÛÛÛ   ±ÛÛÛ ±ÛÛÛ ±ÛÛÛ ÛÛÛÛ ±ÛÛÛ ±ÛÛÛ ±ÛÛÛ ÛÛÛÛ ±ÛÛÛ ÛÛÛÛ     °
ÜÜÜÜÜÜÜ °ÛÛÛ °° °ÛÛÛ °ÛÛÛ °ÛÛÛÜÛÛÛÛ °ÛÛÛÜÛÛÛÛ °ÛÛÛÜÛÛÛÛ °ÛÛÛÜÛÛÛÛ ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ
°°°°°°°    °°              °ÛÛÛ       mdx!pcl °°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°±²Û ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ Û²±°°°°°°°°°°°°°°°°°°

   Title: "Sir Truck Does 'The Baumgartner'"
   Compo: 32K Executable Music
   Party: Kindergarden 2012
   Music: Punqtured / Fnuque
   Synth: Revival / Fnuque

       ÛßÜ ÛßÛ Û ÛßÛ ÛßÛ ÜÛß ÛßÛ  ÛßÜ ÛßÛ ßÛß ÛßÛ ÜÛß
       ÛßÜ ÛÛÜ ÛÜ ÛÛÜ ÛßÛ ÜÜÛ ÛÛÜ  Û Û ÛÜÛ Û ÛÛÜ ÜÜÛ
       ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ
         
         Having spent way too much time on work
         and school since TRSAC, this track was
         the perfect escape whenever I needed
         a break. 

         It's a bit short and a bit repetitive,
         but that's the way it ends up, when
         there's really not enough time to do
         more work :)
         
         As always, I composed this song using
          revival's fantastic synth Quiver
          (http://www.straightarrow.dk)
         
            Hope you enjoy and ...

            P A N T S  O F F           

       Ûßß ÛßÜ ÛßÛ ÛßÛ ßÛß ÜÛß
       ÛÜÛ ÛßÜ ÛÛÜ ÛÛÜ Û ÜÜÛ
       ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ          

       Rift, Haujobb, Brainstorm, Loonies, Paradox, 
       Codigos, Youth Uprising, Depth, Junk, Inque, 
       Excess, Boozoholics, Farbraush, Conspiracy,
       Approximate, Nazareth, Ctrl-Alt-Test, TBC,
       Darklite, Focus Design, LiteWerx, Andromeda. 
       And I'm sure we forgot a couple. 
       
       We love you too!