scene.org File Archive

File download

<root>­/­parties­/­2010­/­tum10­/­music_streamed/saga_musix_-_escaping_the_orbit_compo_version.zip

File size:
5 902 638 bytes (5.63M)
File date:
2010-12-31 23:03:12
Download count:
all-time: 312

Preview

 • saga_musix_-_escaping_the_orbit_(compo_version).nfo 2.44K
 • saga_musix_-_escaping_the_orbit_(compo_version).ogg 5.64M

file_id.diz

                        °ÛÛ°
                       °ÛÛÛÛÛÛ°      bmp2ansi
                      °ÛÛÛ² ²ÛÛÛ°     by saga musix
                     °ÛÛÛ²  °ÛÛÛÛÛÛ°
                    °ÛÛÛ²  °ÛÛÛ² ²ÛÛÛ
                   °ÛÛÛ²  °ÛÛÛ²   ²Û°       °
                   ÛÛ²  °ÛÛÛ²            ÛÛ
                 ²±   °ÛÛÛ²             ÛÛ
                ²ÛÛÛ   ÛÛÛ°             ÛÛ
               ²ÛÛÛ°  ²² ²ÛÛÛ°            ÛÛ
              ²ÛÛÛ°  ²ÛÛÛÛ² ²ÛÛ°       ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ
             ²ÛÛÛ°  ²ÛÛÛ°°ÛÛÛ² °        ±±±±±±±±±ÛÛ±±±±±±±
            ²ÛÛÛ°  ²ÛÛÛ°  ÛÛÛ±      °°      ÛÛ
            ÛÛÛ°  ÛÛÛ°  ²ÛÛÛ°       ÛÛÛ°     ÛÛ
          ²² °ÛÛÛ²  °°  ²ÛÛÛ°      ²± ²ÛÛÛ°    ÛÛ
         ²ÛÛÛÛ² °ÛÛÛ²   ²ÛÛÛ°      ²ÛÛÛ  ²ÛÛÛ°   Û²
        ²ÛÛÛ°°ÛÛÛ² °ÛÛÛ² ²ÛÛÛ°      ²ÛÛÛ°    ²ÛÛÛ°  °
       ²ÛÛÛ°  ²ÛÛÛÛ² °ÛÛÛÛÛ°      ±ÛÛÛ°      ²ÛÛ°
      ²ÛÛÛ°  ²ÛÛÛ°°ÛÛÛ² °Û°        ÛÛÛ²       °
     ²ÛÛÛ°  ²ÛÛÛ°  °ÛÛ°          °ÛÛÛ²
     ÛÛÛ°  ²ÛÛÛ°                °ÛÛÛ²
   °Û °°  ²ÛÛÛ°           ²²      °ÛÛÛ±
  °ÛÛÛ±   ÛÛÛ°            ÛÛÛ²      ²ÛÛÛ
 °ÛÛÛ²    °ÛÛÛ²            °ÛÛÛ²    ²ÛÛÛ°
ÛÛÛ²      °ÛÛÛ°            °ÛÛ°  ±ÛÛÛ°
±ÛÛÛ°      °²               ± Û°
 ²ÛÛÛ°                    ²ÛÛ±
  ²ÛÛÛ°          ÛÛ²       ²ÛÛÛ°
   ²ÛÛÛ        ²² °ÛÛÛ²     ²ÛÛÛ°
   °ÛÛÛ±       ²ÛÛÛÛ² °ÛÛÛ²   ²ÛÛÛ°
  °ÛÛÛ²       ²ÛÛÛ°°ÛÛÛ² °ÛÛÛ² ²ÛÛÛ°
  ÛÛÛ²       ²ÛÛÛ°  °ÛÛÛ² °ÛÛÛÛÛ°
  ±²       ²ÛÛÛ°    °ÛÛÛ² °Û°
        ²ÛÛÛ°  °Û²   °ÛÛ°
        ÛÛÛ°   ÛÛÛ²
        °°     °ÛÛÛ±
          ÛÛ²   °Û²
          °ÛÛÛ²
           °ÛÛÛ°
            °²

 "Escaping the Orbit" by Saga Musix of Nuance
 OpenMPT 1.19, 32 channels .MPTM
 Used VSTs: Synth1, Classic Series, Electri-Q, Camel Crusher, GranComp3