scene.org File Archive

File download

<root>­/­parties­/­2006­/­artfield06­/­info/results.txt

File size:
8 324 bytes (8.13K)
File date:
2017-04-12 05:45:02
Download count:
all-time: 639

Preview

      Žä¨æ¨ «ì­ë¥ १ã«ìâ âë ArtField party'2006
 ¢ à ¬ª å ”¥á⨢ «ï ¤¥â᪮-î­®è¥áª®£® ª®¬¯ìîâ¥à­®£® ⢮àç¥á⢠
             KidSoft'2006


.....................‘¨­â¥§¨à®¢ ­­ ï ¬ã§ëª .....................

ÚÄÄÄÄÂÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
¬¥á⮳¯ü³­ §¢ ­¨¥ à ¡®â볡 «³    ¢â®à   ³£.à.³  £®à®¤  ³
ÃÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³ 1. ³ ³ 4/4 Classik ³ 26³ ­ä¨«®¢ ˆ.   ³1982³¥â஧ ¢®¤áª³
³  ³ 6³ (4_4class.muz)³  ³Crash/rmc    ³  ³      ³
ÃÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³ 2. ³ ³ sel i napisal ³ 23³ëáâ஢ „.(Alone³1981³ï§ ­ì   ³
³  ³ 4³(ZELiNAPI.pt3) ³  ³Coder/Invaders8)³  ³      ³
ÃÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³ 3. ³ Island Reflections ³†¥¬ª®¢ „.Ž.   ³1987³‰®èª à-Ž«  ³
³  ³ 7³ (island.c)  ³ 21³C-jeff/brainwave³  ³à¥á.Œ à¨©-«³
ÃÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³ 4. ³ ³  Creation  ³ 20³‘¬¨à­®¢ €.‚.  ³1971³…ª â¥à¨­¡ãࣳ
³  ³ 1³ (CREATION.M) ³  ³S.A.V.     ³  ³      ³
ÃÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³ 5. ³ army dreams to you ³˜ à®¢ ‘..   ³  ³— ©ª®¢áª¨© ³
³  ³ 5³ (dream2u.m) ³ 19³riskej/simbols ³  ³      ³
ÃÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³ 6.nobody'll ever listen it³¨ª¨â¨­ Ž.‘.  ³1982³Šà á­®¤ à  ³
³  ³ 8³ (nobwevli.pt3)³ 17³n1k-o      ³  ³      ³
ÃÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³ 7. ³ ³ ï ­ à¨áãî ¤®¬ ³ 15³€­è㪮¢ ‚.€.  ³1976³¯.Ž¡®«¥­áª ³
³  ³ 2³  (dom.pt3)  ³  ³mitchell/Hardwave  ³      ³
ÃÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³ 8. ³ ³  zu! czasa! ³ 12³Ÿª®¢«¥¢ €.€.  ³1986³“«ìï­®¢áª  ³
³  ³ 3³  (zc.pt3)  ³  ³scalesmann/march[ing] cats    ³
ÀÄÄÄÄÁÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

       †îਠª®­ªãàá  "‘¨­â¥§¨à®¢ ­­ ï ¬ã§ëª "

”¨«¨¬®­®¢ ‚ïç¥á« ¢/Sonic'DecroS(Š®¬¯®§¨â®à ­  PC)
e-mail: sonic@bpnet.ru
ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÂÄÄÂÄÄÂÄÄÂÄÄÂÄÄÂÄÄÂÄÄ¿
³®¬¥à à ¡®âë³1 ³2 ³3 ³4 ³5 ³6 ³7 ³8 ³
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄ´
³Žæ¥­ª ,¡ ««ë³7 ³5 ³4 ³5 ³6 ³9 ³8 ³6 ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÁÄÄÁÄÄÁÄÄÁÄÄÁÄÄÁÄÄÁÄÄÙ

Šà¨¢®àã祪 €«¥ªá¥©/Spectre(Trance-¬ã§ëª ­â ­  PC ¢ FL Studio,
¤¨¯«®¬ ­â ä¥á⨢ «ï KidSoft'2006)
e-mail: dj_spectre-bk@mail.ru
ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÂÄÄÂÄÄÂÄÄÂÄÄÂÄÄÂÄÄÂÄÄ¿
³®¬¥à à ¡®âë³1 ³2 ³3 ³4 ³5 ³6 ³7 ³8 ³
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄ´
³Žæ¥­ª ,¡ ««ë³9 ³7 ³3 ³10³6 ³8 ³5 ³4 ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÁÄÄÁÄÄÁÄÄÁÄÄÁÄÄÁÄÄÁÄÄÙ

®¯®¢ ‚ á¨«¨©(®ª-¬ã§ëª ­â ¡ á-£¨â à , £à."Crash Crew")
e-mail:
ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÂÄÄÂÄÄÂÄÄÂÄÄÂÄÄÂÄÄÂÄÄ¿
³®¬¥à à ¡®âë³1 ³2 ³3 ³4 ³5 ³6 ³7 ³8 ³
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄ´
³Žæ¥­ª ,¡ ««ë³4 ³3 ³5 ³8 ³7 ³9 ³8 ³7 ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÁÄÄÁÄÄÁÄÄÁÄÄÁÄÄÁÄÄÁÄÄÙ


......................¨ªá¥«ì­ ï £à ä¨ª ........................


### - ‡­ ª ­ «¨ç¨ï ¯à®¬¥¦ãâ®ç­ëå ¢¥àᨩ.

ÚÄÄÄÄÂÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
¬¥á⮳¯ü³­ §¢ ­¨¥ à ¡®â볡 «³    ¢â®à   ³£.à.³  £®à®¤  ³
ÃÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³ 1. ³ ³   Š á¨ª   ³ 23³‘⥯ ­¥­ª® €.. ³1975³‚®à®­¥¦   ³
³  ³ 1³  (kasik.c)  ³  ³        ³  ³      ³
ÃÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³ 2. ³ ³  UCHITEL  ³ 22³ëáâ஢ „.Œ.  ³1981³ï§ ­ì   ³
³  ³ 7³ (UCHITELb.scr)³###³Alone Coder/Invaders8³      ³
ÃÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³ 3. ³ ³Stainly Rainbow³ 21³‘¥­¨­ Ž.‚.   ³1985³‘ ­ªâ-   ³
³  ³ 4³ (griby43.scr) ³###³Black Fox    ³  ³  ¨â¥à¡ãࣳ
ÃÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³ 4. ³ ³   BART   ³ 13³ž¢¦¥­ª® ‚.‚.  ³1982³Šà á­®ïà᪠ ³
³  ³ 2³  (BART.C)  ³# ³tiboh/debris³  ³  ³      ³
ÃÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³ 5. ³ ³  ¬ £¨áâà  ³ 12³ˆ«ïᮢ ….‚.   ³1965³ « è®¢   ³
³  ³ 5³ (magistr.C) ³  ³        ³  ³      ³
ÃÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³ 6. ³ ³    ŒŠ3   ³ 10³‘¬®à®¤¨­ „.‚.  ³1980³‚®à®­¥¦   ³
³  ³ 6³   (MK3.C)  ³ DIMAN/Sinclair Club  ³      ³
ÃÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³ 7. ³ ³  birthday  ³ 7 ³        ³  ³‚®à®­¥¦   ³
³  ³ 3³ (birthday.C) ³  ³ ¢â®à ­¥ ¨§¢¥á⥭  ³      ³
ÀÄÄÄÄÁÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

       †îਠª®­ªãàá  "¨ªá¥«ì­ ï £à ä¨ª "

‚®«ª®¢ „¬¨â਩(€àâ-¤¨à¥ªâ®à "INTRID web-studio")
e-mail: intrid@mail.ru
ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÂÄÄÂÄÄÂÄÄÂÄÄÂÄÄÂÄÄ¿
³®¬¥à à ¡®âë³1 ³2 ³3 ³4 ³5 ³6 ³7 ³
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄ´
³Žæ¥­ª ,¡ ««ë³9 ³7 ³3 ³8 ³4 ³3 ³8 ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÁÄÄÁÄÄÁÄÄÁÄÄÁÄÄÁÄÄÙ

Š ­¤ ã஢ €«¥ªá ­¤à/Š€‘¨ª'Sinclair Club(X㤮¦­¨ª ­  ZX,¤¨¯«®¬ ­â
ä¥á⨢ «ï Chaos Constructions'2006)
e-mail: kidsoft-zx@yandex.ru
ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÂÄÄÂÄÄÂÄÄÂÄÄÂÄÄÂÄÄ¿
³®¬¥à à ¡®âë³1 ³2 ³3 ³4 ³5 ³6 ³7 ³
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄ´
³Žæ¥­ª ,¡ ««ë³6 ³3 ³1 ³6 ³4 ³3 ³8 ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÁÄÄÁÄÄÁÄÄÁÄÄÁÄÄÁÄÄÙ

’¨­ìª®¢ €­¤à¥©/TaE'Sinclair Club(X㤮¦­¨ª ­  ZX, ¤¨¯«®¬ ­â
ä¥á⨢ «ï ZX Spectrum party'2005)
e-mail:
ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÂÄÄÂÄÄÂÄÄÂÄÄÂÄÄÂÄÄ¿
³®¬¥à à ¡®âë³1 ³2 ³3 ³4 ³5 ³6 ³7 ³
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄ´
³Žæ¥­ª ,¡ ««ë³8 ³3 ³3 ³7 ³4 ³4 ³6 ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÁÄÄÁÄÄÁÄÄÁÄÄÁÄÄÁÄÄÙ


.............‘¨­â¥§¨à®¢ ­­ ï ¬­®£®ª ­ «ì­ ï ¬ã§ëª ..............

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³Š®­ªãàá ­¥ á®áâ®ï«áï ¯® â¥å­¨ç¥áª¨¬ ¯à¨ç¨­ ¬. ¡®âë ¯à¨á« ­­ë¥³
³­  ª®­ªãàá ®¯ã¡«¨ª®¢ ­ë, ­¥ ¡ã¤ãâ,   §­ ç¨â,¨¬¥îâ ¯®«­®¥ ¯à ¢®³
³­  ãç á⨥ ¢ ¤à㣨å ZX-party ¨«¨ ¢ á«¥¤ãî饬 ArtField party'07³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ.....................à¨§ §à¨â¥«ì᪨å ᨬ¯ â¨©..................


   ‘¨­â¥§¨à®¢ ­­ ï ¬ã§ëª        ¨ªá¥«ì­ ï £à ä¨ª 

ÚÄÄÄÄÄÂÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄ¿ ÚÄÄÄÄÄÂÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄ¿
³¬¥á⮳¯ü³­ §¢ ­¨¥ à ¡®â볡 «.³ ³¬¥á⮳¯ü³­ §¢ ­¨¥ à ¡®â볡 «.³
ÃÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄ´ ÃÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄ´
³¯à¨§ ³ 6³4_4class.muz  ³873 ³ ³¯à¨§ ³ 4³griby43.scr  ³922 ³
ÃÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄ´ ÃÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄ´
³ 2. ³ 5³dream2u.m   ³728 ³ ³ 2. ³ 7³UCHITELb.scr  ³901 ³
ÃÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄ´ ÃÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄ´
³ 3. ³ 1³CREATION.M   ³706 ³ ³ 3. ³ 1³kasik.c    ³848 ³
ÃÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄ´ ÃÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄ´
³ 4. ³ 4³ZELiNAPI.pt3  ³649 ³ ³ 4. ³ 5³magistr.C   ³810 ³
ÃÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄ´ ÃÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄ´
³ 5. ³ 3³zc.pt3     ³569 ³ ³ 5. ³ 2³BART.C     ³610 ³
ÃÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄ´ ÃÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄ´
³ 6. ³ 7³island.c    ³493 ³ ³ 6. ³ 6³MK3.C     ³582 ³
ÃÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄ´ ÃÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄ´
³ 7. ³ 2³dom.pt3    ³490 ³ ³ 7. ³ 3³birthday.C   ³244 ³
ÃÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄ´ ÀÄÄÄÄÄÁÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÙ
³ 8. ³ 8³nobwevli.pt3  ³267 ³
ÀÄÄÄÄÄÁÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÙ
 ‚ ­®¬¨­ æ¨¨ "à¨§ §à¨â¥«ì᪨å ᨬ¯ â¨©" ãç á⢮¢ « 141 §à¨â¥«ì.


.............‘®à¥¢­®¢ ­¨¥ ¯® ¨£à¥ "Ball Quest'2006".............


ˆ£à®¢®¥ ¢à¥¬ï ãç áâ­¨ª®¢:’७¨à®¢ª -2¬¨­,1 âãà-10¬¨­,2 âãà-10¬¨­

ÚÄÄÄÄÄÂÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄ¿
³   ³¯.³ âãà-1 ³ âãà-2 ³ ¨â®£® ³          ³   ³
³¬¥á⮳ü ÃÄÄÄÄÂÄÄÄÄÅÄÄÄÄÂÄÄÄÄÅÄÄÂÄÄÄÄ´   ãç áâ­¨ª   ³¢®§à.³
³   ³ ³§®­ë³®çª¨³§®­ë³®çª¨³§.³®çª¨³          ³   ³
ÃÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄ´
³ 1. ³11³ 4 ³536 ³ 4 ³764 ³8 ³1300³‡®«®â à¥¢ ‘¢ïâ®á« ¢³ 10 ³
ÃÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄ´
³ 2. ³ 2³ 2 ³353 ³ 3 ³496 ³5 ³849 ³¥à¥£ã¤®¢ €«¥ªá ­¤à³ 14 ³
ÃÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄ´
³ 3. ³17³ 2 ³324 ³ 3 ³405 ³5 ³729 ³ á®­®¢ ®¬ ­   ³ 31 ³
ÀÄÄÄÄÄÁÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÙ
‚ᥣ® ãç á⢮¢ «® 26 祫®¢¥ª.

................................................................
à¥¤á¥¤ â¥«ì áç¥â­®© ª®¬¬¨á¨¨ ®çª®¢  ….‚.'SC
ãª®¢®¤¨â¥«ì ¯à®¥ªâ  "ArtField party" Š ­¤ ã஢ €.C./Š€‘¨ª'SC

                        15.11.2006