scene.org File Archive

File download

<root>­/­parties­/­2000­/­satellite00­/­info/sat00pre.txt

File size:
8 045 bytes (7.86K)
File date:
2014-04-01 23:04:21
Download count:
all-time: 157

Preview

Short:  Satellite'2000 pre-invitation.(PL/ENG)
Author:  Appendix (madbart@px.pl)
Uploader: madbart@px.pl
Type:   docs/anno


@begin_file_id.diz
 ___ _____________ _.  _.  __________
.( _/_.\__ \_ _/ __/ ( |  ( |  \/_ _/ __/
|___ | | | | _)_. |__. |__. | | _)_.
| | |   | | l | l | l | | | l |
l___ .|__| .|_l___ .|___ .|___ .|__l_l___2k|
.--`--'--`--'©dtA!--'--`--'--`--'[party]`--'
:                     :
:      APPENDIX presents       :
:                     :
:  SATELLiTE'2000 party PRE-INViTATiON  :
:       polish/english.       :
:                     :
`--------------------------t-h-e-s-e-c-t-!-'
@end_file_id.diz      _____       ______      __.      __.
 ______  _\__ )  __.   _) ___/  __.   _) |     _) |__  ______
 \ __//   |  ¬._) |__   __)_ ._) |    |  ._/)_.  __/ ._) ___/
 ._\__  ¬.    |  __/ .  |  ¬|  |  .  |___ |  |  |___ |  __)_
 |  |  |  |  l_ |___ |  `  l_ |___ |  `  ¬l_  |  `  ¬l_ |  ¬.
 |  '  l___|   / `  ¬l____   / `  ¬l____   /  |____   / `  l_
 l____  |---l____/____   /--l____/____   /--l____/____|---l____/____   /
   ¬----'  - - ----l____/  - - ----l____/        - - --©dtA!____/

 <- -----------------÷( s a t e l l i t e · 2 0 0 0 )÷----------------- ->
           ______       ______
           _\__ /_ ______  _\___ )_ ______ 
          .  __/ ¬._\___ )_   |  ¬._\___ )_
          |  |  |  |  ¬.  |  |  |  ¬.
          |  `  |  |  |  `  l_  |  |
          l_____ .:|  `  l_____ .: /  `  l_
            ¬----l_____ .: /---l____/_____ .: /
           - - -------l____/ - - -------l____/

         Satellite 2000 - pre-invitation. (PL)
  W okolicach 4/5 (a raczej dokîadnie), listopada odbëdzie sie po raz
trzeci party SATELLiTE organizowane przez grupë APPENDIX. Party place od
roku '99 nie zmienia sie: Dom Kultury SÎOWIANIN - ul. J. Korzeniowskiego
2, Szczecin, Polska.

  Cena wejôciówki od '98 roku nie ulega zmianie: 30 PLN/20 DM/10 USD.
  Kobiety wchodzâ za darmo.


  Sprzët: Amiga1200T/603e/270mhz, 040/40mhz, 64mb, B-Vision
      Amiga1200T/603e/200mhz, 060/50mhz, 64mb, B-Vision
      Amiga1200T/060/75mhz, 32mb, AGA

      C64 + 1541-II

      PC Celeron/525, 96mb, RivaTNT2, SB AWE 32

  Kompoty: 

      Amiga:

      - demo compo
      - 64k intro compo
      - 4k intro compo
      
      C64:

      - demo compo
      - graphics compo
      - music compo

      PC:

      - demo compo
      - 64k intro compo
      - 4k intro compo

      Other:

      - graphics compo
      - raytracing compo
      - 4 channel music compo
      - multi channel music compo
      - wild demo compo (animation etc.)
      - crazy demo compo (file, vhs, animation etc.)

      + wiele róûnych szalonych, spontanicznych crazy compotów.

Gwarantujemy scenowy klimat jak co rok jak i wysoki poziom organizacji.


Organizatorzy.
Appendix'2000.      Kontakt:

      - Madbart: madbart@px.pl
            0601-534875, 091-4879493 (Bartek)
      - Popcorn: 091-4216092 (Slawek)

      www.appendix.optimus.wroc.pl      _______________________________________________________
      _\                           /_
      |/                           \|
      |                       __    |____
      |   _____ _____ _____           \\/ ____ /  /
     ______ /  _ \  _ \\ _/_  ___ ____ _______ ______\_ /  /
    __\_ _ )_\  _/  _/  __|__/ _\  /_\___  \\  /  \  \
    \____)___|_____\\____\_____________\___\____/___/_____\____/\___\
                                Bd!/lot
      |\                           /|
      ¯/_____________________________________________________\¯-------------------------------------------------------------------------------

      _____       ______      __.      __.
 ______  _\__ )  __.   _) ___/  __.   _) |     _) |__  ______
 \ __//   |  ¬._) |__   __)_ ._) |    |  ._/)_.  __/ ._) ___/
 ._\__  ¬.    |  __/ .  |  ¬|  |  .  |___ |  |  |___ |  __)_
 |  |  |  |  l_ |___ |  `  l_ |___ |  `  ¬l_  |  `  ¬l_ |  ¬.
 |  '  l___|   / `  ¬l____   / `  ¬l____   /  |____   / `  l_
 l____  |---l____/____   /--l____/____   /--l____/____|---l____/____   /
   ¬----'  - - ----l____/  - - ----l____/        - - --©dtA!____/

 <- -----------------÷( s a t e l l i t e · 2 0 0 0 )÷----------------- ->
           ______       ______
           _\__ /_ ______  _\___ )_ ______ 
          .  __/ ¬._\___ )_   |  ¬._\___ )_
          |  |  |  |  ¬.  |  |  |  ¬.
          |  `  |  |  |  `  l_  |  |
          l_____ .:|  `  l_____ .: /  `  l_
            ¬----l_____ .: /---l____/_____ .: /
           - - -------l____/ - - -------l____/

         Satellite 2000 - pre-invitation. (ENG)
At the 4/5 of November will be SATELLiTE organized by APPENDIX. Party
place since the '99 will be not changed:
"Dom Kultury SLOWIANIN" - J. Korzeniowskiego 2 street, Szczecin, Poland.
(note for outsiders! Szczecin is about 100km from Berlin only)

The entrance costs since Sat'98 aren't changed: 30 PLN /20 DM/ 10 USD.
Entrance for womans is free.


  Hardware: Amiga1200T/603e/270mhz, 040/40mhz, 64mb, B-Vision
       Amiga1200T/603e/200mhz, 060/50mhz, 64mb, B-Vision
       Amiga1200T/060/75mhz, 32mb, AGA

       C64 + 1541-II

       PC Celeron/525, 96mb, RivaTNT2, SB AWE 32

  Competitions: 

      Amiga:

      - demo compo
      - 64k intro compo
      - 4k intro compo
      
      C64:

      - demo compo
      - graphics compo
      - music compo

      PC:

      - demo compo
      - 64k intro compo
      - 4k intro compo

      Other:

      - graphics compo
      - raytracing compo
      - 4 channel music compo
      - multi channel music compo
      - wild demo compo (animation etc.)
      - crazy demo compo (file, vhs, animation etc.)

      + lots of crazy spontanious competitions.


We are guarantee real scene feeling and the good organization.


Organizators.
Appendix'2000.      Contact:

      - Madbart: madbart@px.pl
            +48-601-534875, +48-91-4879493 (Bart)
      - Popcorn: +48-91-4216092 (Slawek)

      www.appendix.optimus.wroc.pl      _______________________________________________________
      _\                           /_
      |/                           \|
      |                       __    |____
      |   _____ _____ _____           \\/ ____ /  /
     ______ /  _ \  _ \\ _/_  ___ ____ _______ ______\_ /  /
    __\_ _ )_\  _/  _/  __|__/ _\  /_\___  \\  /  \  \
    \____)___|_____\\____\_____________\___\____/___/_____\____/\___\
                                Bd!/lot
      |\                           /|
      ¯/_____________________________________________________\¯