scene.org File Archive

File download

<root>­/­parties­/­1998­/­gravity98­/­misc/g3-realtime.txt

File size:
15 107 bytes (14.75K)
File date:
2011-12-07 23:03:27
Download count:
all-time: 230

Preview


        ¯¬"²±#  3.REALTIME Z GRAVITY3  #±²"¯¯ 


Konsrtruktywna krytyka about Gravity Party'98 by Konden und TPBPH GMBH


W rolach gîównych:

t:  ----- TPBPH 

K:  ----- Konden


Oraz:

Gx:  ----- Goôcie specjalni wyprodukowani w laboratoriach genetycznuch 
       specjalnie na potrzeby arta jako soliôci chóru.

PPpp: ----- Power Packed Party Pipols jako Miëtowe Grochy

O:  ----- Onaniztorzy Gravity'98 jako najbardziej niepotrzebna rzecz na
      party

PPpp2 ----- Wybrany z tîumu goôê specjalny nazywajâcy siebie Roger. 

c   ----- caro as reklama papierosów Ares w opakowaniu Malboro ( a
      minister zdrowia szczëôcia i pomyôlnoôci mówi NIE)

k2  ----- kessel w roli taty dileraAkt pierwszy, scena pierwsza...

Julia: O miîy Romeo!!! where are you Go? O kórwa ja chyba nie z tej bajki.
    A teraz coô z zupeînie innej beczki... czîowiek o trzech
    poôladkach.

T: Party jest hujowe, organizatorzy sâ hujowi i modki extenda som hujowe 
  (o przepraszam "wyômienite")

K: ja pszyjechauem wczeônieh i byuo jeszcze bardziej chujowo, chociaû
  party bus byî na czas.

t: oki... Wîaônie spîodzono nam pierwszego goôcia specjalnego (jak widaê
  zabawa na party jest przednia choê party jest itak chujowe)

G1: sie nie moge za takie rzeczy braê ...

K: sie nie moûe, i sie nie przejmuje.

T: NIestety goôê specjalny stwierdziî ûe ma zaprogramowanâ zbyt wielkâ
  dawkë samo-moralnoôci i odszedî w blasku zachodzâcego ûóîciâ rzutnika

PPpp: Wiecie co robiâ scenowcy na îindoîsie, grajâ w pasjansa, najbardziej
   andergraîndowa gra.

G1: Zróbcie im zdjëcie.

t: Ja proponujë zdjëcie peruki i zrobienie trepanacji czaszki w real
  timie...

O: Sprzedajemy kompakty z ... po 20 pln.

K: To jest impreza caîkowicie nie komercyjna. Koszulki potaniaîy z 25 na
  15 pln !!

O: (Relpay!!! czyli patrz 114 bajtów wyûej.)

G1: Linijka ma 80 dodaj do 100.

G2: Oni grali na psx na bigskrinie.

G3: 6 800 wyobraûasz sobie !?

T: a ja tam wole 2 400 pojemnoôci w moim ursusie!!!

G3: Party bus nie byî na czas.

T: a ja se przyjechaîem PKS-em i nie ûaîujë bo kierowca wskazywaî
  aktywnoôê alkocholowâ i byî wielki czad (z silnika)

K: mi sië nie podoba, ûe z kuchni wylali wodë na salë gîównâ partyplace i
  mi zalali torbë.

G3: mi teû, plecak zalali!!!

T: a ja sië tam sam zalaîem i teû mi byîo fajnie, a tak w ogóle to ta
  pseudo kuchnia jest przykrywkâ silosów rakietowych ZSRR (live for
  ever!!!)

T: A tak w ogóle to party odwiedziîo wiele scenowych sîaw... Wczoraj 
  spodkaîem Wîadka Ilicza Dûugaszwili z orderami

K: Zagadka za 4 pkt. ile pecetowych wirusów zmieôci sië na dyszlu do
  gîosowania. Rozwiâzanuie: patrz dalej.

T: a ja tam sâdzë ûe w pizdu i jeszcze pare pod gîowicâ. 

G3: A napisaliôcie o radioaktywnych poeczâtkach???

T: Tych wyciëtych z ziemiaka, które wypalajâ ci kóîeczko na rëce???

O: Poîâczyliômy 4 kanaîy z multiszanelami.

K: Dla wzrównania poziomu..

T: trzeba byîo jeszcze 4 kilówki z demami i crazy-dema z grafikami...

T: Konden bëdziesz grzeczny???

K: Rzuciîem najdalej seagatem, a nic nie dostaîem, to byî spisek przeciwko
  nie wiem co.

T: kîamiesz!!! Dostaîeô skurczu rëki!!! Idë siusiu.

K: Powodzenia, 99 zmiana rëki.

Koniec sceny pierwszej.Scena 2

Rozwiâzanie zagadki ze sceny 1: 106 wirusów i jeszcze jest miejsce.

t: mamy kolejnego goôcia specjalnego

G4: ûe co?

K: Dziëki za picie support g4!

G4: co to ma byê? To chyba wy powinniôcie zadawaê pytania?

K: Pytania sâ tendencyjne, wie pan czy pan nie wie.

PP: jak tam tekst ? okej! hahahaha, hahahaha ha

T: Godzina uprzejmoôci dla amigowców... wiëc moûesz mówiê co chcesz...

G4: to bardzo sië cieszë, bo wiecie... Kurwa! Spierdalajcie!

T: My TEÛ CIË KOCHAMY

G5: Ja tu tylko sprzâtam.

G1: Chciaîbym was poinformowaê ûe w nocy gestapo przeprowadziîo akcjë
  dywersyjnâ uznajâc za nielegalny spanie w Sleeping room.

T: I przyszîy grube baby i zaûâdaîy 5 zeta od osoby za grupen sex!!!

K: i ochrona sprawdzaîa identy o 2 w nocy, darli ôpiwory i mordy itd.

K: I jeszcze fajnie ûe w tzm tekôcie nie ma korekty !

T: Tak jest bardziej profesjonalnie i mordy :0

T: co panowie maîa zawieszka???

O: NIe bawcie sië przed bigskrinem, po prawej stronie i zaczynamy msx
  kompo: Wszystko na pececie, moduî 1.

T: proszë sië nie bawiê... za blisko bigscreena bo teû jest radioaktywny i
  w jego pobliûu moûna przebywaê jedynie w specjalnym kombinezonie firmy
  Intel i oîowianych kalesonach...

G4: i tak was wsztystkich zabije dziura ozonowa...

K: ....Przyjdzie walec i wyrówna.

T: Po wczorajszym to itak mamy raka ...

O: 3 minuty minëîo, pecet sië nie zwiesiî.

K: piszë, ze przyszîy panienki z koloni:

Panienki: hahaha...hahah...Goôka, Olka, Iwona

K: Jesteôcie atrakcjâ imprezy , prosimy dalej.

Panienki:Skât jesteôcie?

K: Ze sceny!!

Paienki:Z której?

Gîos z nieba:AMIGA !!!!!

Panienki:Jak macie na imië?

K: Konden

T: TPBPH, czyli Zdzisîaw obroïca galaktyki

Panienki: YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY!

T: myôlenie nie jest wskazane

K: To boli!!

Panienki:Nas nie boli!!!

K: Czemu ja mam komentowAÊ ?

T: bo ja itak wiem ûe no comment,

T: widzë ûe pîodzenie interaktywnych zdaï w real timie naszym goôciom za
  bardzo nie wychodzi wiëc przejdûmy moûe do bardziej intymnych pytaï...

K: Aû mi gîupio. Zostaîem wrobiony. 

T: Przyjechaîyôcie tu z tatusiem czy z mamusiâ???

Panienki:Same a co chcecie nas odwiedziê w magazynie?

T: of coz tylko myôlaîem bardziej o adopcjii....

Panienki: Zapomnij o adopcji!

T: Buuuuuuuuuu!!!! :9

k: Wszystko dziëki urokowi osobistemu TPBPH ! 

T: Panienki odchodzâ niepocieszone.... Ale my je w nocy pocieszymy...


Koniec aktu pierwszego.


AKT II

scena pierwsza.


T: Czemu w tym dramacie nie ma didaskaliów???

K: Jak jest na party kaûdy widzi. Taka piëkna tragedia.


g6: co jest grane ??

K: Moduî numba 4 ?

T: Pytanie za Piwo... Jak bardzo chujowo jest na party???
 
K: Próba odpowiedzi: Jak sië da !!

g6: Czy mikrofon juz dziaîa ??

K: Tu sië mówi, to sië sîucha.

g6: Acha ... 

T: No tak chcesz o tym porozmawiaê???

K: Patrzâc na screen mam wraûenie, ûe na pececie do kaûdego sampla
  potrzeba jeden kanaî.

G3: Dwa! na efekty echo jeszcze.

T: Proponujë maîâ dywersjë... wyîâczyê gîoôniki...

K: Uszy sobie wyîâcz, albo eustahiusze przynajmniej.

T: Onanizatorzy majâ zjebane ustawienia gîoônoôci...

K: Z gówna bata(modka) nie ukrëcisz.

t: kolejna super propozycja... Wychwyêmy z widowni kolejnego Gx'a

K: Sami sië nawinâ. Jesteômy wystarczajâco interesujâcymi postaciami.

g7: party mi sië bardzo nie podoba, bo mi tak kazali napisaê

K: i tak przyjedziemy za rok, wiëc po co te naûekania zginiemy w zupie.

T: Napewno nie tutaj bo nas ZOmo w postaci grubych bab tu nie wpuôci!!!

K: Jest niegorzej niû na quaôcie.

T: NIe rozômieszaj mnie nic nie jest gorsze niû na quascie...

K: przecieû to piszë. 

T: Ja chciaîem bardzo serdecznie podziëkowaê organizatorom QuaSta za to ûe
  dziëki ich staraniom nad zgównieniem swojej roboty kaûde party w tym 
  roku nie bëdzie najgorsze...

G8: Poniewaû poprzez klawiaturë i nieporadnoôê jëzyka trudno jest wyraziê
  ogrom uczuê i eksprejsë pîynâcâ prosto z gîëbi mego serca mogë napisaê
  tylko, ûe Quast byîo najczystszym party na jakim byîem poniewaû
  kâpaîem sië aû(!)trzy razy w zajebistych prysznicach, które udostëpnili
  nam wspaniali organizatorzy:D.

K: Tu teû jest szower !!!

t: maîo o kîaôcie co powiesz ogravity

G8: Gravity jest chujowe, organi... uuu, nie, party jest quhhhl i nawet
  czekam na party za rok, jednak pogoda jest zjebana na maksa.

O: To bzîa produkcja numer 12.

G9: to ja to ja! billy windowso/rasero team
  party jest zajebiste.zwlaszcza ta pani co przyszla o 1 w nocy i
  chciala zeby jej zaplacic za spanie w sleeping roomie... i tak mam was
  w dupie...

T: a nam tam dobrze he he

K: " Ten pan juû nie przyjdzie. " Ale tu ciemno.

T: jak w dupie u BiliWindowso

Scena kolejna.

K: Moûe damy gîos kloniaûom ?

T: Jaja sobie robisz??? Czy cië radiacja od bigskirna popieôciîa???

K: Kloniaûe dajcie gîos!!

PC: Chaî chaî

T: Do budy!!!

K: Dwie poprzednie linijki sâ fakowane!!

T: Dla dobra ogólnego of coz.

g10: yo ooo real time jest .. ! hura,,,, zahjebuisciie 
   ee na amidze :)
           eros^whelpz (atari section)

K: Jeden facet co sië przyznaî do xywy..

T: znajâc ûycie to kîamaî prawda BuTTer?

K: Podziwiam teko kodera na pc co caîy dzieï kodzi jednâ
  ôcianë chyba glenza.

T: Bo widzisz on robi w C

K: Chce zrobiê wraûenie na lasce ?!

T: Chce ûeby mu lske???

K: ajdontnoî, ajdontker.

K: Cywile sâ na party!!

T: z inwity i w ogóle to miaîo to byê baaardzo scenowe party, tymczasem
  widzimy tutaj mamë z dwojgiem dzieci przglâdajâce sië rednex'owi

K: Na moje to byîy 2 mamy plus dziecko.

T: A juû za chwile PPpp2

K: Co pan sâdzi o imprezie ?

PPpp2: Odpowiem dlatego, ûe nie umiem odmawiaê.

K: Prosimy, choê parë zdaï.

PPpp2: Chciaîbym widzieê DJa zamiast prowadzâcego, bo sië nie nadaje.

T: bardzo prosimy, prosimy bardzo

PPpp2: Utwory sâ dobre, bardzo dobre, ale wolaîbym wypowiedzieê sië
    na koïcu. jeste zaskoczony, ûe tylu amigowców jest na ôwiecie, nie
    podejrzewaîem.

K: Rzâdzimy, tworzymy lepszy ôwiat !!!!

PPpp2: Dobra, to póûniej.

K: Dziëkujemy bardzo.

K: TPBPH Wyrwij teraz ty jakiegoô lamera z PPipol !!!

T: a moûe byê azzaro?

K: To îobuz, lepiej kogoô z PSB, moûe zorkë ?

T: O to by byî dobry lamer nie?

c: ???

K: TPBPH nie przyprowadziî zorki.

c: Wîaônie leci music-compo. Modek Grogona przeszedî selekcjë!!! Jak robiî
  fajne mody to nic z tego nie byîo, dopiero kiedy zaczâî robiê
  specjalnie pod publikë przechodzi selekcjë. Selekcjonerzy sâ ... dziwni
  ... nie znajâ sië;).

k2: Qubick player na pEcE to wieelka kicha!

c: a organizatorzy nie wiedzâ co to jest ahi - he, he, he...

k2: Venus ma demo pod PPC!

c: intro Amnesty zabija!

k2: spoko, ale nie tak bardzo.

c: demo Venus'ów jest fajne - jak zwykle cgfx, ppc, ahi no i moûliwoôê
  odpalenia ... w okienku!!!

K: BTW okienka suxx.

G: nie chodzi na AGA.

K: leci mod na digibosterze, czuje ûe wygra, bo to jedyny puszczany na
  ami. Zaraz bëdziemy klaskaê.Scena ostatnia.

K: Przegapiliômy kiedy klaskaê, bo uwaûaliômy na numer produkcji
  nastëpnej, ûeby wiedzieê które to byîo. 26.

G: Mimo tylu kanaîów na digiboosterze procesor jednak nie zwalniaî.

czekamy na kogoô, kto ma coô do powiedzenia.

T: o didaskalia !!!!

T: Kurwa 29 modów na kompo... to nie humanitarne...

K: Zaczëli dawaê 4kilo na pc, juû sâ kîopoty.

PPpp: Kurwa mój moduî znowu nie przeszedî.. koniec, nie chce mi sië wiëcej
   gadaê, bo szkoda sîów (multichannel razem z 4 kanaîami)

K: Pierwsza 4k na ami juû mi sië podoba.

O: To byîa 64, a nie 4 bo nam sië pomyliîo, hehe, hahahaha

K: No koments...

PPpp: i z czego sie smiejesz kretynie!

PPpp2: Technicznie intra na PC byîy lepsze od amigowych, dotyczy to
    szczególnie intr 4kb. Natomiast amigowe CrazyDema byîy nie do
    pobicia. Nie wiem czy na tej podstawie moûna coô sâdziê o sprzëcie
    i o ludziach.

G3: Technuicznie to intra na PC byîy gorsze, technicznie! Podobne efekty
  skakîy na pentiumach II.

PPpp: Wîaônie skoïczyîy siem VHSy. Zdecydowanie wygra VentureTV i DÛast
   Fajf w wersji scenowej (sponsorowane przez literki "I", "O" oraz
   cyfrë 5). Reszta maîo humorystyczna, raczej "zwykîe" teledyski :)
   Na piecyku wykonanych VHSów byîo jeden albo dwa, toteû Amiga
   zarzondziîa (jak zwykle, zresztâ), co dali do zrozumienia
   zgromadzeni pod tzw. "big" skrinem. Okee, tera czekajem na
   demo-compo, wiëc do "zobaczenia" gdzieô koîo 23.00 albo jakoô tak.

PPpp: W tej chwili Lenin/Freezers oficjalnie rozwiâzaî swojâ grupë, gdyû
   jak stwierdziî staî sië jej jedynym czîonkiem. Smutne to, ale
   prawdziwe :((

PPpp: Wîaônie ktoô woîa "Azor! Gdzie jesteô?" (Lassie wróê!). Nie powinien
   woîaê, tylko cmoknâê albo gwizdnâê przecieû. No, dobry piesek!

PPpp: MaQ/FLp po raz chyba 23 puszcza "Nadië". Muzykë znam juû na pamiëê.
   Jak zrobi to jeszcze raz, to mi nerwy puszczom (choê demo jest
   raczej zajebiste), no bo ile moûna. Aha, na zmianë z "Nadiâ" lecâ
   fkuîko tylko 2 dema - "Relic" NVX i "Delta" Embassy. Moûna dostaê
   krëêka (@) od tych scenek 3D... Myôlë (zresztâ nie tylko ja), ûe som
   to najlepsze dema roku AD_98

PPpp: Wîaônie skoïczyîo siem demko Venusuff i MAWi (PPC). Nic specjalnego,
   szczerze mówiâc... poraûka, jak powiedziaî sam MAVEY, zbyt proste
   scenki (jak na PPC ofkoz). Moûe nie widzieli "Relic'a" i "Delty" ?
 

PPpp: Juû skonczyîo siem demo APXów. Fajna muza (goa rulz!), ale efektami
   nie zabija.

PPpp: Wîaônie zawiesiîo sië demo MAWI. A to niedobrze, bo zapowiadaîo sië
   bardzo, bardzo zajebiôcie. Teraz póî sali skanduje "Jebaê
   kloniarzy!", "Compo machine jest chujowe!". Wcale siem im nie
   dziwië, koorna, MAWI miaîo najwiëkszy chyba szanse... zobaczymy, jak
   puszczâ drugi raz (niestety na 030, buu). Biedny MaQ, ten to ma
   pecha. Najpierw 4k, pózniej demo mu siem zwiesiîo, moûe to klontfa?
   (bo na QuasT98 teû :O)

PPpp: Atmosfera coraz gorëtsza, napiëta sytuacja ze wzglëdu na
   denerwujâcego "prowadzâcego" (nota bene kloniarza), który tylko
   podsyca podziaîy, lamuch-pierduch jeden! "Ten pan jeszcze przyjdzie"

PPpp: Okej, odpalili po o raz drugi demko MAWI. Zajebista muza. Tekst (po
   polsku) stylem przypomina "Spleen" (wierszowany, biaîy,
   refleksyjny). Kawaî dobrej roboty. Najlepsze demo na party (klimat,
   synchro, etc), bo w innych scenki 3D nawet na PPC nie chodziîy
   pîynnie (Venus Art + MAWI), a produkcja Appendixu byîa doôê ôrednia
   (gdyby nie muzyka). 
   MAWI wygraîo (tak sâdzë).

PPpp: Leci jakieô demo poza konkursem (grupki Role). Muzyka jest z dupy, a
   efekty wyglâdajâ jak sprzed 2 lat (poza "Windoze, where do you want
   to go today" i trompki i wiatraczka). Teraz jest czerwony bump i
   jest on pîaski, dlatego very suxx (a muzyka suXX bigtime!!!). sorry

PPpp: Atmosfera sië rozgrzewa - "Kloniarze - faszyôci", "PC suxx!" i
   "Wypierdalaê!" to tylko najîagodniejsze epitety pod kierunkiem
   organizerów (po stronie piecykuff). Szkoda, ûe scena dzieli sië w
   tak prymitywny sposób. Nie budujmy sobie getta.

PPpp: Gdyby nie to, ûe sâ pszypakowani i majâ paîy na wierzchu (hîe, hîe), 
   ochroniarze wyglâdaliby jak ksiëûa (black hole sun & stuff :)). 
   Przyszli teraz, bo sie robi gorâco... leci pierwsze demo na piecyku.
   Niczego sobie. Ale trochë kwaône kolory. Ale zajebiste synchro i
   design. Muzë spîodziî REviSq (chyba). Demo miejscami zabija.

PPpp: Koïczë, bo mi AArrAAggOorN coô truje.. papatki. "Jebaê klona" sîyszë
   znowu za plecami.. ale to juû koniec (z mojej strony).


Ara: Ûe poniekâd poraz pierwszy i poraz ostatni sië tu wprosiîem napiszë
   tylko tyle, ûe party to nuDa'98 dema so, ale na grzyba i tak suxx!!!
   Brawa so, ale do dupy, a i koïczy sië dzieï... Do przeczytania za
   okrâgîy rok (cxyli 563 dni 9) - sorry ûe nic smesnego, ale ja juû
   sie naklepaê...