scene.org File Archive

File download

<root>­/­parties­/­1995­/­underground_conference95­/­info/uc95res.txt

File size:
7 930 bytes (7.74K)
File date:
1970-01-01 01:00:00
Download count:
all-time: 2 121

Preview


        ÞÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ   ÛÛÛÛÛÛÛÝ   ÜÜÜÜÛÛÛÛÛßßÛßßÛ
        ÞÛ²±±±±±²ÛÛ   Û²±²²ÛÛÝ  ÜÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ Ü Ý ÜÛ
        ÞÛ±°±±²ÛÛÛÛ   Û±²ÛÛÛÛÝ ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ  ÛÜ Û
   ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÞÛ±±²ÛÛÛÛÛÛúÄÄÄÄúÛ²ÛÛÛÛÛÝ-ÞÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛßß Ý ÛúÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
   ³     ÞÛ±±ÛÛÛÛÛÛÛ   ÛÛÛÛÛÛÛÝ ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ     ³
   ÀÄÄÄÄÄ¿  ÞÛ±²ÛÛÛÛÛÛÛ   ÛÛÛÛÛÛÛÝ ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛßßßßßßßßß  ÚÄÄÄÄÙ
      ÀÄÄÄÞÛ²ÛÛÛÛÛÛÛÛÝÄÄÄÄÞÛÛÛÛÛÛÛÝ-ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛúÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
         ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÜ ÜÛÛÛÛÛÛÛÛ ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ
         ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ
         ÞÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÝ ÞÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÜÜÜÜÜÜÜÜÜ
         .ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ  ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ
        .  ßßÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛßß   ßÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ.
       .     ßßßÛÛÛÛÛßßß       ßßßßÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ .
      .      /                     .
     .       / 'Almost 2m under the ground' \      .
          ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
   .        /                  \       .
          /   A HardC0re Party in Germany   \
     ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
         /                     \
         ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ         ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
          100% faked results of all competitions
      ÄÄÄÄÄÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÄÄÄÄÄ


               Best Beer Consumer
             ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ

    1.   Blade / HBE
    2.   Faun / TP Tower
    3.   Bop / D-LUSi0N
    4.   Felix / HCO
    5.   Sem / TP Tower
    6.   Soor / Taurus

         (inofficial best beer consumer: ToB / WtB)

                 Demo Compo
             ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ

    1.   Official Number One / Krewel Krew
    2.   Fake Healer / Fear Factory, Xography, Eye-D-Alistic
    3.   Comatose (UC95 Edition) / Fear Factory
    4.   HBE-Fake / HBE

          (all demos not available to the plebs)


                 Music Compo
             ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ

    1.   Toxic Trancer / Radical Rythms     11
    2.   Randy Andy / Radical Rythms       9
    2.   Scale / Yakuza              9
    3.   Oracle / Yakuza             6
    4.   Cannibal / Radical Rythms        3
    5.   Mockery / D-LUSi0N            1


             DATENTRŽGER THROWING COMPOS
             ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ

                  5¬ FD
              ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

    1.   Teflon / WtB
    2.   Code-X / PURGE.D-LuSi0n
    3.   Masterbeat / HBE
    4.   UNOX / WtB
    5.   Jesus / HBE
    6.   Zaxx
    7.   Stevie / WtB
    8.   Cyborg / Nativeforce
    9.   Lard / N-Factor
    10.   Felix / HCO
    11.   Tob / WtB

                  Single
              ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

    1.   Cyborg / Nativeforce
    2.   ToB / WtB
    3.   UNOX / WtB
    4.   Masterbeat / HBE

                   LP
              ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

    1.   Lard / N-Factor
    2.   Teflon / WtB
    3.   Jesus / HBE

                   HDD
              ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

    1.   RAMses / KGB
    2.   Felix

               8 inch FDD (plebs)
              ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

    1.   Lard / N-Factor
    2.   ToB / WtB

              8 inch FDD (organizer)
              ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

    1.   Faun / TP Tower
    2.   R„d-Žd / PURGE.public_NMI


               180 BPM Topfschlagen
             ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ

    1.   Masterbeat / HBE
    2.   ToB / WtB
    3.   Teflon / WtB
    4.   Cyborg / Nativeforce
    5.   Gsus / HBE
    6.   Blade / HBE

             (signed: R„d-Žd, Cannibal)
             (results faked by jury 100%)

               Faaaaaaast LBM Compo
             ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ

    1. SplatterSquad / Vacuum       25
    2. Tob / Wtb              8
    3. Unox / Wtb              3
    4. Lord Stone / WtB           1
    4. Stevie / WtB             1
    5. Dr. Glenz / Krewel Krew       0

               Faaaaaaast DMF Compo
             ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ

    1. Toxic Trancer / Radical Rythms

                 Fast Intro
             ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ

    1. 'Das Telefon klingelt' / Nativeforce, WtB


               Most Lame Attender
             ÍËÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ
             º
         - cancelºd due to lack of lame attenders -
             º(no P4 visitors allowed)
             º
    (except Lard / n-F º fuck you for barfing in front of da door !)
             º
             º check diz:
             º
             º
             º
             ºÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
 ÄÄÄÄÄÄÄÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ͹ÀÄÄÄ UC95 Attenders ÄÄÙÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÄÄÄÄÄÄÄ
             Ä×ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
             º
             º (in no fucking order)
            (membaz not listed but c b-low)
              
                  PURGE
              ÚÄÄÄÄ public_NMI ÄÄÄÄ¿
              ³   D-LUSi0N   ³
              À Immortal Arrogance Ù

                 KREWEL KREW

                  TP TOWER

                 Nativeforce
                   HBE
                   WtB
                Radical Rythms
                  Vacuum
                  K.G.B.
                  Taurus
                Eye-D-Alistic
                  N-Factor
                  Xography
                Anarchy Germ.
                  Saturn
                Reverberation
                 Legend PC
                Toxic Trancer
                  Yakuza
                  Amable
                 Fear Factory
                   HCO
             ...and some more k-dudes...


    ÛÛÛ                            ÛÛÛ
    ÛÛÛ      THIS LIST RESEMBLES THE GREATEST      ÛÛÛ
    ÛÛÛ          PART OF THE SECOND          ÛÛÛ
    ÛÛÛ         DEMOSCENE IN GERMANY         ÛÛÛ
    ÛÛÛ             ÄÄÄ              ÛÛÛ
    ÜÜÜ  FINALLY THE TIME HAS COME FOR THE KREWEL TO RULE  ÿÜÜÜ
    ÛÛÛ                            ÛÛÛ