scene.org File Archive

File download

<root>­/­music­/­disks/wijcd1.zip

File size:
65 564 bytes (64.03K)
File date:
1970-01-01 01:00:00
Download count:
all-time: 2 556

Preview

 • CXCCHICH.IT 32.00K
 • CXCIMMOS.IT 18.40K
 • CXCMELOD.IT 20.11K
 • CXCOTRAN.IT 32.79K
 • FILE_ID.DIZ 684B

file_id.diz

,. WIJ [.Winter.In.July.] (c) '
 , ÛßÛÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÛßÛ .Ü
 þ.ÛÛßßßßßÛßßßßßßßßÛÛÛßßßßßÛÛ ß²ß
 ; ÞÛ ²ÛÛ Û ÛÛ ßßß ÛÛÛ ÛÛÛ ÛÝ.'
 . ÞÛ ÛÛÛ Ü ÛÛ ÛÛÛ ÛÛÛ ÛÛÛ ÛÝ ;
 Ü ÞÛ ÛÛÛ Û ÛÛ Û²Û ÜÜÜ ÛÛ² ÛÝ.'
ß²ß ÞÛ ßÛÛÛÛÛÛÛ ÛÛ± ÛÛÛÜÛ²ß ÛÝ
  "ÛßÛÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÛßÛ .'
..Üþßßß Chip Disk no: o1 ßßßþÜ
'ÞÝ .4 nice lil & short tunes. ÞÝ
`.ßÜ that were tracked for theþß.
; Üþß .....TEQUiLA MUSiC..... þÜ
 ÞÝIt is my gift before jonningÞÝ
 ÛþÜ them (i hope)........ Üþß"
 ÞÝ ........................ ßÜ
.'ßþÜ ..................... Üþß
 'Üþß Let the CHiP control ya þÜ;
 ÞÝ ..body, dude!!!.......... ÞÝ
 ßþÜÜÜþÜÜ 05/04/1998 ÜßßþÜÜÜþß
     ßßßßßßßþÜÜÜþßcxc,'