scene.org File Archive

File download

<root>­/­mirrors­/­flerp­/­.1­/­DEMO.'94­/­TheParty.'94­/­demo/black_sc.txt

File size:
697 bytes (697B)
File date:
2013-11-26 23:08:44
Download count:
all-time: 45

Preview

PC DEMO:
ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³Õظô ôÕ͸Õ͸Õ͸ÕظÕظ James Brown ³ 
³Ôظ³ ³³ ³ ÆÍ ÔظÔظ  never was  ³ 
³ÔؾÔ;Ô;Ô;Ô;ÔؾÔؾ  a cyborg... ³ 
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´ 
³  Present their first DEMO, and  ³ 
³ entry for the PARTY IV democompo: ³ 
³ÒÄ· Ò   Ò  Ò          ³  
³º Ó·ºÖÄ·ÖÄ·ºÖ º ÖÄ·ÖÄ·       ³ 
³º ººÖĶº Çз º º ÇĽ       ³ 
³ÐÄĽÐÓÄÐÓĽÐÐÐ ÓĽ ÓĽ       ³ 
³"And you thought Koos        ³ 
³ Albers was cool!" -Marco Borsato ³ 
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ 
                      >>> From THE PARTY 1994 <<<