scene.org File Archive

File download

<root>­/­mirrors­/­amigascne­/­Scrollers­/­R-Groupstext­/­Resurected/Resurected-DigitalSpell.txt

File size:
47 478 bytes (46.37K)
File date:
2018-08-31 11:55:24
Download count:
all-time: 15

Preview

 CONTACT AT ADDRESS:                  STANISLAW "LC" KOPECKI                UL. WLADYSLAWA IV 16/9                65-229 ZIELONA GORA                  POLSKA                        * CIEKAWOSTKa JEST,* yE yADNA Z TYCH*OCHYDNYCH MORD NIE* CHCIAlA NAPISAc* TEKSTU DO TEGO*  HIDDEN PARTU.**FORMAT ZAPISU SIe*  NIE PODOBA.*** LC NIE MOyNA*ZMIENAIAc TRADYCJI** KOCHAMY SCROLLE!* TO JEST CHAMSTWO*  W SLIPKACH.**** ZMUSIlEM SIe*DO NAPISANIA TEGO* GlUPIEGO TEKSTU.* ZAZNACZYc MUSZe,* yE BEZ PIWCOKA* ZROBIc TEGO NIE*  NIE MOyNA.**** CAlY IDIOTYCZNY* POMYSl ZROBIENIA*  TEGO DEMA* PRZYPISANO*    JAK ZWYKLE*   ARONOWI.* (TEMU CO PISZE* HIDDEN PART)*** Coy SIe DZIWIc* JAK BYs ZOBACZYl* DENNE TOWERY NA*  SWOIM SZKLE*PROMIENIOTWoRCZYM* TO TEy BY CIe*  COs TRAFIlo.****ZRESZTa SKOnCZMY*   Z TYM.**MOGe WAM JEDYNIE* POWIEDZIEc, yE*NIEBAWEM UJyYCIE* ZAJEBISTY DYSK*  MUZYCZNY.**** MYsL ZROBIENIA* CZEGOs TAKIEGO*  NAPAWA MNIE*   SZCZYPTa*  ENTUZJAZMU****  NA PEWNO*ZASTANAWIASZ SIe*  PO CHOLERe*  TO PISZe.*MYsLe, yE JEST TO* NIECO BARDZIEJ* PRODUKTYWNE NIy*ROZPISYWANIE SIe*PO RAZ TRZECI NA* TEMAT KREDYToW*JAK COs OBIECUJe* TO ZAWSZE DOTRZY-*MUJe DANEGO SlOWA**Z KODERSKIM I BEE-* RSKIM POZDROWIE-* NIEM.*  KODUJ I PIJ*    LUB*  PIJ I KODUJ**ARON SIe POMYLIl*ZAPITE MORDY WlAs-* NIE WYTRZEzWIAlY*I COs SOBIE ZARAZ*  NAGRYZMOLa** PIERWSZY BeDZIE*  GREAT AXMAR** CO KURWA CHUJE* PISZE TO TYLKO* DLATEGO, yE CHCe* PODAc SWoJ ADRES*  FOR SWAPING* ORAZ OPIERDOLIc*  PARe OSoB*A PRZEDEWSZYSTKIM * PEWNEGO PAJACA.** GELAN TY KURWO* UWAyASZ SIe ZA* BOGA, A JESTEs* TYLKO JESZCZE*JEDNYM SKOnCZONYM* D E B I L E M .*TO yE PRZYJOlEs DO*GRUPY L A M E R A*NIE UPOWAyNIA CIe*  DO ZRZYNANIA* CUDZYCH POMYSloW.**JEsLI MYsLISZ, yE* JESTEsMY TWOIMI*KOLEGAMI TO GRUBO* SIe MYLISZ. JAK* MOyNA BYc KOLEGa*KOGOs, KTO Z JEDNEJ* STRONY STARA SIe* BYc WOBEC NAS W*PORZaDKU, JEDNO-*CZEsNIE SZYDZaC Z*NAS. A TAK POZATYM*  TO PRZECIEy* WYsMIAlEs EFEKT,* KToRY UKRADlEs* A R O N O W I !**PODPISANO:  AXMAR*      CHASER*AND NOW FUCK FOR:*CAUTION, GELAN*GELAN, CAUTION*CAUTION, GELAN*GELAN, CAUTION*CAUTION, GELAN*GELAN, CAUTION*CAUTION, GELAN*GELAN, CAUTION*     AND JOHN*OK!  JA JUy SIe* NAOPIERDALAlEM* I TERAZ PODAM* ADRES FOR SWAP**MAREK(AXMAR)KOZERA*UL.POWSTAnCoW*  WARSZAWY 27 M10*65539 ZIELONA GoRA*   POLAND*MY PHONE ONLY FOR* BARDZO IMPORTANT* QUETION: 621-38* IN ZIELONA GORA******     A X M A R*IF YOU WANT SOME* MUSIC FOR YOUR*GAME, DEMO, INTRO*  TRY WRITE TO:* CHASER FAN CLUB*TOMASZ GIERYGOWSKI*UL.POWST W-WY 29M5*65539 ZIELONA GORA*  OR CALL YOUR*INTERNATIONAL CODE* AND MY PERSONAL* NUMBER: 626-27********    C H A S E R*  UWAGA !!!* JEyELI CHCESZ*PRZYlaCZYc SIe DO*   R S T D*TO PISZ POD ADRES:*  MAREK KOZERA*UL.POWSTANCoW* WARSZAWYWY 27 M10*65539 ZIELONA GoRA*   POLAND* * * A TERAZ*  SloWKO OD LC... * * * * * * - RESTART TEXT  *MYSLISZ, ZE GRZEBIAC PO CUDZYCH SOURSACH, BEDZESZ DOWARTOSCIOWANY ?!?    A TAK POZATYM TO CHUJ CI W DUPE !!!   DIGITAL SPELL 


      F A B U L O U S >     M U S I C  D I S C >       C R E A T E D  I N >   P O L A N D  1 9 9 4 . >           CODE   

           ARON   

            LC   

           ADD   

          AXMAR   

           GFX

            ARON

           AUDIO

           CHASER----------------------------------------------------------------
|  This boot code by AxMar. If you have swap with me write:  |
|         Marek "AxMar" Kozera             |
|      Powstancow Warszawy Street 27/10          |
|         65-539 Zielona Gora             |
|            Poland                 |
|         or call: (??) 621-38             |
----------------------------------------------------------------This part (?) coded by AxMar. If you have join to RESURRECTED write to: Marek "AxMar" Kozera, Powstancow Warszawy Street 27/10, 65-539 Zielona Gora or call: (??) 621-38ËPOWITALNE POyEGNANIE.  CZYLI CZYTAJ HELPA.   DLA TYCH, KToRZY MAJa PROBLEMY W yYCIU LUB MAlE MoyDyKI ZAMIESZCZAMY KRoCIUTKI OPISIK POZWALAJaCY NA OBSlUGe TEJ WIEyYCZKI. ZACZNIJMY OD WCZYTYWANIA MODUloW. OToy, SPoJRZ NA KOMPAKT (DLA NIEWTAJEMNICZONYCH JEST TO DRUGI CZlON, ALE UWAGA OD GoRY). NACIsNIJ MINUS LUB PLUS W CELU WYBRANIA UTWORU. PO KLIKNIeCIU NA WYyEJ WYMIENIONYCH GADGETACH WYsWIETLACZ POKAyE JAK lADNIE MOGa MIGAc CYFERKI. TAK, TAK TA WlAsNIE CYFERKA (MIGAJaCA) UWIDOCZNI NUMER UTWORU, KToRY MOyESZ WCZYTAc. WYSTARCZY TERAZ NACISNac PLAY. JEyELI WIESZ, KToRA TO IKONA TO NAPISZ DO NAS. (JESTEs WSPANIAlY, JEDNAK NIE LICZ NA NAGRODe) DOBRA, PRZEBRNalEs JUy PRZEZ NAJGORSZE....... HOLA, HOLA, NIE CIESZ SIe ZA SZYBKO !!! NIE WIEM CZY ZAUWAyYlEs INNE IKONY. IDZIEMY DALEJ ?!  IKONKA Z KWADRACIKIEM SlUyY DO ZATRZYMYWANIA UTWORU. JEyELI PO ZATRZYMANIU NACIsNIESZ PLAY, MUZYCZKA ZACZNIE SIe OD NOWA. GDY PLAY PO ZATRZYMANIU CI NIE ODPOWIADA MOyESZ UTWOREK PRZEWINac. TYM RAZEM PLAY DZIAlA OK.    KOLEJKA NA WZMACNIACZ. LEWY WYsWIETLACZ TO NIC INNEGO JAK WSKAyNIK POZIOMU SYGNAlU. DWIE IKONKI POD NIM SlUya DO ZMIANY TYPU TEGOy WSKAzNIKA. NATOMIAST PRAWE OKIENKO POSIADA TAKIE RZECZY JAK: NAZWe UTWORU AKTUALNIE GRANEGO (LUB WYBIERANEGO),WSKAzNIK USTAWIENIA GlOsNOsCI I WSKAzNIK "DOLBY". MYsLe yE GADGEToW POD TYM WYsWIETLACZEM NIE TRZEBA OPISYWAc. GDYBYs JEDNAK NIE WIEDZIAl TO ZADZWOn POD 998. TERAZ ZAJMIEMY SIe SPRAWa CZlONU DOLNEGO. W OKIENKU ZNAJDUJa SIe NAZWY SCROLLI. NAZWA JAsNIEJSZA JEST PRZYGOTOWANA DO ZATWIERDZENIA PRZEZ IKONe ENTER. (WOW!!!) PO JEJ NACIsNIeCIU W GoRNYM CZlONIE POPlYNIE SCROLL, KToRY WYBRAlEs. WYBORU POZYCJI DOKONUJE SIe STRZAlKAMI. WYlaCZENIE CAlEJ WIEyY JEST NIEMOyLIWE. I O TYM POMYsLELIsMY. TRUDNO SOBIE WYOBRAZIc CO BY SIe STAlO GDYBs JEJ NIE UMIAl PONOWNIE URUCHOMIc. PRZEPRASZAMY ZA TAKa GADKe, ALE WIADOMO... Sa AMIGOWCY I LAMERZY. Z POWODU KOnCZENIA SIe TABLICY STARTUJEMY Ja PONOWNIE........................................ WYBIERZ INNEGO SCROLLA, ALBO ZDAJ SIe NA lASKe CZYTANIA TEGO SAMEGO.                           

HELP AND NOW TIME FOR SOME GREETINGS TO FOLLOWING CREWS:           TILT, OLD BULLS, UNION, TRSI, SUSPECT, CREDO, TECHNOLOGY, MAJIC 12, MAD ELKS, FLYING COWS, GENERATION, (DYNASTY), CASYOPEA, DELITE, DEFORM, CONFUSION, BETA TEAM, JOKER, COMPLEX, IGNITION DEZIGN, DAMAGE, APPENDIX, PROXIS, OBSESSION, FEAR, INVESTATION.         ÈNOW PERSONAL GREETS AND SHITS FROM CHASER:         ËAXMAR - ZA PODJEBANIE MI SWOICH DYSKoW Z MOIMI MODUlAMI, GELAN - ZA SKURWIAlE POMYSlY I MoJ MANDAT, TRAPEZ - ZA UMIEJeTNOsc OTWIERANIA SOCZKoW - KIEDY ZAKlADAMY FANCLUB MUMINKoW ? , TOM, RTG, SNOOPY, MAXYM, MAKBET, WIERZA, BAX, LEGO - KURWA ZAISTE WSTRZaSAJaCE, SEQ, PLUTON - KIEDY KOLEJNA BIBA U SEQ, XTD - zYJESZ JESZCZE JEZUSKU (TA VoDA KIEDYs CIe ZABIJE), KENNY - ZA DayENIE DO ZOSTANIA ZlOTYM DZWONKIEM, JOHN - ZA PRZESTAWIENIE SZPIEGOWSKIEGO SATELITY, BOSY - ZA CAlOKSZTAlT, ARON - NAJSZCZERSZE GREETSY DLA NAJWIeKSZEGO SPONSORA WSZECHCZASoW (KIEDY ZNoW POJDZIEMY Cos OBALIc ?) LC - KEEP COOOL AND DONT TRY CHANGE ANYTHING, THANX FOR GREAT IDEAS AND CODING FOR THIS PRODUCTION          ÈA TERAZ POZDRAWIAc BeDZIE AXMAR:          ËCHASER - KIEDY KURWA ODDASZ MI MOJE DYSKI (Z TWOIMI MODUlAMI), ARON - CO JEST KURWA Z "CONFUSION", LC - KIEDY WRESZCIE PoJDZIEMY NA PIVO, GELAN - ZA SKASOWANIE MI ZAJEBISTEGO (LICZONEGO KILKA DNI) RAY-TRACKINGU, SEQ - ZA NIEPORZYCZENIE PEWNEJ RZECZY, PLUTON, BAX - DZIeKI !!!, LEGO - WSTRZaSAJaCE ???, WIERZA, KENNY - ZA UMIEJeTNOsc CZYSZCZENIA MYSZY, JOHNYSA - ZA TO yE JEST TAK PIERDOLNIeTY          ÈPOZDRAWIANIA CIaG DALSZY - CZYLI KOLEJKA ARONA:         ËCHASER - ZA MAJONEZ I ZAJEBISTE PODRYGI W CZASIE RZECZYWISTYM, AXMAR - ZA PIeCIO LETNI PROJEKT, DIESIeCIOLETNIEGO PLANU "WALK-OVER",LC - ZA WSZYSTKO, JESZCZE RAZ CHASER I AXMAR - ZA TOWARZYSZENIE MI PRZY PIVIE, GELAN - ZA ABSTYNENCJe, JOHN - ZA "FANTASTYCZNE?" NASTAWIENIE DO yYCIA (DALSZEGO PRZESoWANIA SATELIToW yYCZe), ROY BATTY - ZA MNoSTWO RAY TRACKINGoW (I MOICH DYSKIETEK!!!), TRAPEZ - A CO TAM BEDZIESZ TAK STRZELAl BUM, BUM, JAY MINER I TONKA TOYS (AFRYKAnSKI SlUGA MINERA) - ZA Ta ODLOTOWa MASZYNe, EB - ZA lAGODZENIE GARDlA, MICHAEL JACKSON - ZA KLAMRY W PYSKU. CRAP, WOW .            ÈLC-KOWI RoWNIEy NALEyY SIe SWOJA DZIAlKA, A WIEC DO ROBOTY:           ËARON - ZA CHRZANIENIE SIe Z TYM DEMEM, CHASER - MEGA DZIEKI ZA ODLOTOWE MODUlY, AXMAR - NIE MARTW SIe! KIEDYs, MOyE PoJDZIEMY, OCHON - OBJECALEM CI yE CIe POZDROWIe, ALE NIE ZROBIe TEGO, ROY BATTY - ZA ZAJEBISTEGO LOGOSA, GRALL - RESORAKA BYs CHCIAl, COOOO ?, CRAP I WOW - CZEKAM NA GRAFIKI.            ÉA TERAZ ZAPeTLAMY SCROLLA             

NAMES OF ARTIST WHICH HARD JOB MAKES THIS DREAM COMES TRUE:           ËMUSIC - CHASER   ÊË CODE INTRO   ËARON AND AXMAR   ÊË CODE TOWER AND HIDDEN PART   Ë   LC      ÊË  GRAPHICS    Ë   ARON     ÊË                 ÈA TERAZ AKTUALNY MEMBER STATUS GRUPY R.S.T.D   ARON (CODER), AXMAR (CODER AND SWAPPER), CHASER (MUSICIAN), CRAP (RAY-GRAPH), LC (CODER), ROY-BATTY (RAY-GRAPH AND SWAPPER), WOW (GRAPHICIAN)                

.....A KUKU HE! HE! HE! NOW IT"S MY TURN FOLLOWS. W OBCE JeZYK ZAWSZE JAKOs lATWIEJ ZACZac NIE ? NO. TUDZIEy, UWDZIE, ACZKOLWIEK, NIEKONIECZNIE DNIA PEWNEGO MY BOSS SKAZAl yE DOBRZE BY BYlO GDYBYM NAPISAl COsKOLWIEK O MUZYCZKACH, A WIEC PISZe. NA POCZaTKU CHCIAlBYM ZAZNACZYC yE W CHWILI PISANIA TEGO TEXTU NA MOJEJ KLEPSYDRZE WlAsNIE WYBIlA GODZINA PIERWSZA W NOCY I DOTEGO JESTEM A WlAsCIWIE JESTEsMY W TRAKCIE ROZPIJANIA CZWARTEGO PIWA I MOGE ZAReCZYC yE NIE JEST TO OSTATNIE BA POWIEM WIeCEJ PHI TO NAWET NIE POlOWA. TO BEZSENSOWNE PHI W POPRZEDNIM ZDANIU PIERDOLNa AXMAR (TAK NAWIASEM MoWIaC TO LEKKO JUy SIe ZWARZYlA PADLINA COs CZUJe yE ZAMIAST PlODZIc TEXT ZAJMIE SIe GENERACJa FIKUsNYCH FRAKTALI, BYDLAK I TO U MNIE W POKOJU. CIEKAWE, KTO TO KURWA BeDZIE SPRZaTAl) BLEEE OCHYDA.... COs MI SIe WYDAJE yE NIE BeDZIE TU ZBYT DUyO O MODUlACH, ALE CHUJ, KOZA TO ZNACZY AXMAR CHCE COs NAPISAc TAK WIeC AXMAR"A BeDe OZNACZAl AX, ARONA AR A SIEBIE CR  O.K KEYBORD IS YOURS... (CO KURWA CO JAKIE FRAKTALE - AX (A JAKI BILET - AR ) NIE BEDE DZISIAJ RZYGAl, A JESLI NAWET TO WYCHYLe GlOWe PRZEZ OKNO - AX, O ILE ZDaRZYSZ JE OTWORZYc - CR, KURWA WIDZISZ JAKIs PROBLEM, NAJWYyEJ BeDZIESZ MIAl POWoD ABY WYPRAc FIRANKI - AX, ZJEB SIe KURWA NA MOJE FIRANKI A CI KURWA JAJA URWE - CR, WEy TY KURWA LEPIEJ PIJ KURWA PISZ O TYCH MODUlACH - AR. DOBRA, KURWA ZJEDZ OJCIEC WlaCZe SOBIE JAKas MUZYCZKE TO MOyE LEPIEJ MI PoJDZIE ---- UWAGA CHWILOWA PRZERWA W DOPlYWIE PRaDU --- O.K.  JUy JESTEM WlaCZYlEM SOBIE THE FINAL CHALLENGE I MUSZe POWIEDZIEc yE NAWET MI SIe PODOBA.   PRAWIE WSZYSTKIE MODUlY DO TEGO DEMA ZOSTAlY ZROBIONE JUy BARDZO DAWNO TEMU NAJSTARSZY MODUl "LOGIC 7" ZOSTAl ZROBIONY W LUTYM 1993 ROKU A NASTePNE ZARAZ PO NIM Z WYJaTKIEM "DESIRE" I "CYBERNETIC LAND", TAK WIeC Sa TO MODUlY STARE NIECO JUy NIE AKTUALNE. OBECNIE STARAM SIe ROBIc MUZYCZKI DO NOWEGO MUSIC - DYSKU JESZCZE NIE JEST NAZWANY NIEMNIEJ JEDNAK PRACE Sa JUy DOSC ZAAWANSOWANE I MAM NADZIEJE yE POD KONIEC WAKACJI POWINIEN UJRZEC sWIATlO DZIENNE. "LOGIC 7" ZROBIlEM TAK SOBIE BO MI SIE NUDZIlO, MA COs KOlO 200.000 KB I ODTWARZANY JEST NA PReDKOSCI 06 SAMPLE WZIOlEM SKaDs TAM, CHYBA Z DYSKoW ALE PEWIEN NIE JESTEM. DOBRA TO MAMY JUy Z GlOWY, TERAZ MOyE "THE FINAL CHALENGE", TAK APROPO WCIAy SlUCHAM TEGO MODUlU I JESZCZE MI SIe PODOBA. "THE FINAL CHALENGE" ZROBIlEM TAK SOBIE, BO NIE MIAlEM CO ROBIc. DO TEGO PO ZROBIENIU DWoCH PATERNoW WYlaCZYlEM KOMPUTER, BO MI SIe NUDZIlO. ROBIlEM GO JEDEN DZIEn Z CZEGO Pol DNIA ZGRYWAlEM SAMPLE A POTEM JE KASOWAlEM. MODUl MA COs KOlO 200.000 KILO I NIE PAMIeTAM NA JAKIEJ PReDKOsCI JEST ODTWARZANY. "BUNGEE-JUMPING" PODOBNY SCENARIUSZ JAK WYyEJ Z TYM yE ROBIlEM GO JESZCZE KRoCEJ. "DESIRE", MODUl TEN ZOSTAl ZROBIONY NA POZNAnSKIE PARTY NA MUSIC KOMPOT. ROBIlEM GO W DNIU WYJAZDU NIE BeDE PISAl ILE CZASU, BO I TAK NIKT MI NIE UWIERZY. SAMPLE PERKUSJI WZIolEM Z MODUlU LAXITY'EGO/KEFRENS PART I UMIESZCZONEGO W DEMIE DESERT DREAM. SWOJa DROGa BARDZO DOBRE DEMO. TAK WIeC WSZYSTKICH POSZKODOWANYCH I URAyONYCH PRZEPRASZAM. TAK NA MARGINESIE, TO MNIE, TO KURWA TOTALNIE GRZEJE I JEsLI KTOs CHCE O TYM POGADAc, TO KURWA PROSZe BARDZO, TAM GDZIES POWINIEN BYC MoJ NUMER TELEFONU. NO KURWA, TO TYLE ABOUT THIS SUBJECT, WIDZe KOLEJNa PRZERWe W DOPlYWIE PRaDU I CHYBA WYKORZYSTAM JA NA OTWARCIE NOWEGO PIWCOKA O.K. KEEP COOL !!! - UWAGA, UWAGA, I KURWA TAK DALEJ ................................................... O.K. JUy JESTEM. JEST PIeKNA NOC, SlOnCE sWIECI, KSIeyYC ZASNal, AXMAR RZYGA, ARON KASZLNal, KURWA CO JA PISZe TAK NAPRAWDe TO ARON TRZYMA AXMAR'A ZA NOGI, BO TEN POSTANOWIl ZARZYGAc KWIATKI MOJEJ SaSIADCE STOI W OKNIE I RYCZY COOOLLL!!! LUB SOME LIKE THIS, PRUBUJAC WYZWOLIc U SIEBIE TORSJE, CO PO TEJ ILOsCI PIWA I Z JEGO yOlaDKIEM NIE POWINNO BYc TRUDNE. MUSZe NADMIENIc yE ZACZYNA SIe TOTALNA TRZODA I TO BEZ MOJEGO UDZIAlU, TAK WIeC CHYBA ZANIECHAM sCIEMNIAc W TYM TEKsCIE A WlaCZe SIe W JUMPREZUJaCE TOWARZYSTWO. BYC MOyE STARCZY MI JESZCZE ZAPAlU I CHeCI ABY DOKOnCZYc TEGO SCROLA W PoyNIEJSZYM TERMINIE NIEMNIEJ JEDNAK NIE LICZYl BYM NA TO SPECJALNIE. W TYM MIEJSCU WYPADAlO BY CHYBA POMACHAc WSZYSTKIM NA DOBRANOC, TAK WIeC PA PA PA UWAGA, MACHAM PA PA PA PA PA PA PA, ........... CHeCI NIE STARCZYlO, ALE SCROLA JEDNAK TRZEBA JAKOs ZAKOnCZYc. MINelO JAKIEs TRZY TYGLE OD OWEJ PAMIeTNEJ IMPREZY I WSZYSCY MAJa SIe DOBRZE, W SUMIE TO CO ZOSTAlO OPISANE NIECO WYyEJ JEST JEDYNIE NIEWINNYM PROLOGIEM TEGO CO NAPRAWDe WYDARZYlO SIe OWEJ NOCY. W NIEDALEKIM CZASIE PO TYM JAK ZANIECHAlEM PISANIA SCROLA, NASZE SZEREGI ZAsILILI KOLESIE W LICZBIE TRZECH Z POWAyNYM ASEM W ReKAWIE, TAK NAPRAWDe TO, TO NIE BYl yADEN AS TYLKO KONIK I DO TEGO JESZCZE DWA. ICH BYlO TRZECH NAS BYlO TRZECH ONI BYLI NAJEBANI MY TEy, TAK WIeC WSZYSCY BAWILI SIe DOBRZE A JUy SZCZEGoLNIE ODLOTOWO BAWILI SIe AXMAR I ARON. W SUMIE WSZYSCY ZALICZYLI TAKIE ZGONY, yE JESZCZE NA DRUGI DZIEN KAyDY PATRZYl NA sWIAT PRZEZ PRYZMAT FRAKTALA. NIE O TYM JEDNAK MIAlEM PISAc TYLKO O MODUlACH. NIM JEDNAK PRZEJDE DO MODUloW CHCIAlBYM NAPISAc COs O SOBIe. AMIGE KUPIlEM JAKOs TAKOs W POlOWIE 1992, MNIEJ WIeCEJ W TYM SAMYM CZASIE SPRZeT ZAKUPIl AXMAR. NIE BeDe ROZWODZIl SIe NAD NASZYMI PIERWSZYMI CHWILAMI Z AMIGa, GDYy JAK SaDZe SCENARIUSZ WSZeDZIE JEST PODOBNY, WSPOMNe JEDYNIE yE OWA ZNAJOMOsc ROZWIJAlA SIe NIEZWYKLE POMYsLNIE I JUy WKRoTCE MIAlA ZAOWOCOWAc. PIERWSZE PAKI WYDAlA JUy W MIESIaC PO ZAKUPIENIU AMIGI, KIEDY TO NASZA sWIeTA TRoJCA TZN. AXMAR, DANIEL I JA PODCZAS OMAWIANIA JAKIEJs ZIEJKI WPADlA NA GENIALNY POMYSl. A MOyE BY TAK ZAlOyYc GRUPe. OD RAZU POSYPAlY SIe DEKLARACJE KTO CHCE KIM BYc I TAK AXMAR ZOSTAl KODEREM, DAN GRAFIKIEM, A JA MUZYKIEM. GRUPA ZOSTAlA OCHSZCZONA NAZWa   I G N I T I O N.   MNIEJ WIeCEJ W TYM MOMENCIE NASZA DZIAlALNOsc ZOSTAlA ZAWIESZONA, CO NIE ZNACZY JEDNAK,yE NICZEGO NIE ROBILIsMY, AXMAR ZACIeCIE COs KODOWAl, A PozNIEJ MIAl PROBLEM Z ODKODOWANIEM TEGO, DAN COs TAM BAZGROLIl A JA TWARDO PISZCZAlEM, SPOCZaTKU NA  MEDZIE 3.0, A PoyNIEJ JUy NA TRACKERACH. POCZaTKI ZAWSZE Sa TRUDNE, TAK I W TYM PRZYDADKU NIE BYlO INACZEJ, JAKKOLWIEK NIC SOBa NIE REPREZENTUJaC STALIsMY TWARDO PRZY POSTANOWIENIU STWORZENIA  C Z E G O s  TOTALNIE ZAJEBISTEGO. I TAK TOCZYlO SIe UTARTYM SZLAKIEM, Ay DO MOMENTU, GDY DOWIEDZIELIsMY SIe yE W WARSZAWIE ODBeDZIE SIe COPY PARTY. DO TEGO CZASU GRUPA ROZROSlA SIe DO LICZBY OSOB DZIESIeCIU. PRZYBYl NOWY MUZYK, GRAFIK I KTOs TAM JESZCZE, NA DEMO BYlO JUy RACZEJ ZA PozNO, ALE JA Z OWYM MUZYKIEM TO JEST TWL'EM POSTANOWILIsMY ZROBIc MUZYCZKI NA COMPO. I W TEN OTO SPOSoB POWSTAl MoJ PIERWSZY MODUl. CHYBA NIE MUSZe DODAWAc yE NIE PRZESZEDl SELEKCJI, KIEDYs MI SIe PODOBAl, BYlEM Z NIEGO NAPRAWDe DUMNY, DZISIAJ STWIERDZAM yE MAlO JEST TAKICH KAloW NA TEN KOMPUTER. MIMO TEGO, JEDNAK PARTY NAM SIE UDAlO, BYlO TO NAJLEPSZE PARTY NA JAKIM BYlEM I NAJCIEPLEJ JE WSPOMINAM. A WSZYSTKO TO ZA SPRAWa COMPETITION JAKIE SOBIE URZaDZILIsMY Z AXMAR'EM I TWL'EM W SZCZANIU DO KUBECZKoW. CAla IMPREZA POLEGAlA NA TYM yE Z ODLEGLOsCI DWoCH METRoW NALEyAlO NALAc DO PORCELANOWEGO KUBECZKA PO HERBACIE, JAKA MOyNA BYlO KUPIc W BUFECIE. W ISTOCIE SPRAWA NIE BYlA TAKA PROSTA JAK BY SIe MOGlO ZDAWAc, NALEyAlO PRECYZYJNIE SKIEROWAc STRUMIEn MOCZU, PAMIeTAJaC RoWNIEy O ZACHOWANIU ODPOWIEDNIEGO CIsNIENIA ,CO WSTANIE TOTALNEGO UPOJENIA ALKOHOLOWEGO JEST PRAKTYCZNIE NIE WYKONALNE. W NAGRODe ZWYCIEZCA MoGl RZUCIc SOBIE KUBECZKIEM Z MOCZEM O sCIANe. DZIs JUy NIE PAMIeTAM KTO WYGRAl, ALE CHYBA WSZYSCY ZAJELIsMY EGZEKWO PIERWSZa LOKATe, BO KAyDY RZUCAl SWOIM KUBKIEM. NA KONIEC CHCIAlBYM ZAUWARZYc yE OWA KONKURENCJA ZOSTAlA PRZEPROWADZONA WsRoD SZEROKIEJ PUBLICZNOsCI W NIEZWYKLE RUCHLIWYM MIEJSCU NA KORYTARZU. MNIEJ WIeCEJ CAlE PARTY MINelO NAM W PODOBNEJ ATMOSFERZE. STaD TEy NIC DZIWNEGO yE TAK CIEPlO JE WSPOMINAM, SZCZEGoLNIE GDY NA PRZYKlAD PORoWNAM JE DO yYWIECKIEGO GoWNA, GDZIE NAWET PIWA NIE WOLNO BYlO SOBIE WYPIc W BUDYNKU W KToRYM ODBYWAlO SIe PARTY. NIM JEDNAK JESZCZE POJECHALIsMY NA yYWIECKIE PARTY NASZA GRUPA PONOWNIE ZWIeKSZYlA LICZBe SWOICH CZlONKoW, MIeDZY INNYMI DOSZEDl DO NAS ARON I LC, JA POWIeKSZYlEM SWOJa DYSKOGRAFIe O KILKANAsCIE NOWYCH MODUloW, A WSZYSCY NADAL UPARCIE DayYLI DO OSIaGNIeCIA OWEGO WSPANIAlEGO CELU JAKIM BYl WlASNY PRODUKT. NIESTETY PRZED yYWIECKIM PARTY CEL TEN NIE ZOSTAl JESZCZE OSIaGNIeTY, TAK WIeC ZNoW NA PARTY POJECHALIsMY TYLKO Z MOJa MUZYCZKa. TYM RAZEM SZCZesCIA MIAlEM TROCHe WIeCEJ ,GDYy NIE BYlO SELEKCJI I MoJ MODUl ZAJal DZIEWIeTNASTE MIEJSCE .CO PRAWDA ZOSTAl ODEGRANY TYLKO DO POLOWY GDYy PozNIEJ SIE ZAWIESIl JAK I KILKA INNYCH, ALE W TAMTEJ CHWILI NIE MYsLAlEM O TYM. NIEMNIEJ JEDNAK TERAZ WYPADAlO BY PRZESlAC UKlON W STRONe CHUJOWEJ ORGANIZACJI, KToRA NIE POTRAFIlA NAWET DOBRAc ODPOWIEDNIEGO GRAJKA ODCZYTUJaCEGO WSZYSTKIE INSTRUKCJE POPRAWNIE. PO yYWCU POKRZEPIONY NIECO OWYM SUKCESEM, SPOCZElEM NA LAURACH, NIE ROBIaC TOTALNIE NIC DO POZNAnSKIEGO PARTY, Z MAlYM WYJaTKIEM JAKIM BYl MODUl "DESIRE" I "CYBERNETIC LAND". TAK MNIEJ WIeCEJ W OGoLNYM ZARYSIE PRZEDSTAWIAlA BY SIe MOJA DZIAlALNOsc NA AMIGOWSKIEJ SCENIE DO POZNANSKIEGO PARTY KToRE W SUMIE TEZ NICZEGO NIE ZMIENIlO. A MOyE JEDNAK COs ZMIENIlO, TRUDNO DZISIAJ COs STWIERDZIc NIEMNIEJ JEDNAK TO WlAsNIE W KILKA DNI PO TYM PARTY PRZYCZlAPAl SIe DO MNIE ARON Z PROPOZYCJa ZROBIENIA MUSIC - COLLECTION. POCZaTKOWO ODNIOSlEM SIe DO TEGO POMYSlU NIECO SCEPTYCZNIE, JEDNAK KIEDY ZOBACZYlEM PIERWSZA PROTOPLASTKE DZISIEJSZEJ WIEyY BYlEM W SZOKU, JESZCZE NIGDY W CAlYM OKRESIE DZIAlALNOsCI GRUPY PRACE NAD DEMEM NIE ZOSTAlY TAK DALEKO POSUNIeTE. NAPISAlEM PIERWSZa PROTOPLASTKE GDYy DZISIEJSZA WIEyA PO PRZEJsCIU WSZYSTKICH FAZ MUTACJI ZE SWOIM PIERWOWZOREM WSPoLNY MA TYLKO KOLOR TLA. JUy OD SAMEGO POCZaTKU WIADOMO BYlO yE DEMO TO BeDZIE ROBIONE POD SZYLDEM NOWO POWSTAlEJ GRUPY O NAZWIE  R E S U R R E C T E D.  BYlA TO KMINA ARONA KToRY MAJaC DOsc TOTALNEGO OPIERDALANIA W I G N I T I O N POSTANOWIl ZAlORyYc SWOJa GRUPE. POCZaTKOWO W SKlAD  R.S.T.D  WCHODZILI: ARON, LC ORAZ ROY-BATTY, JEDNAK JUy W NIEDlUGIM CZASIE GRUPA TA PRZEJElA SPORa CZesc CZlONKoW Z I G N I T I O N,  A TO ZA SPRAWA AR ONA, KToRY TO WPADlWSZY DO MNIE PEWNEGO RAZU ZAPYTAl SIe CZY NIE WSTAPIl BYM DO  R.S.T.D,  BEZ NAJMNIEJSZYCH OPORoW PRZYJalEM PROPOZYCJe. NASTePNY BYl AXMAR JEDNAK TYM RAZEM TO ON PODJECHAl DO ARONA Z PROPOZYCJa WCIaGNIeCIA GO W POCZET KUTASoW TZN. CZLONKoW NA CO DOSTAl POZYTYWNa ODPOWIEDZ. I TAK BYlO NAS PIeCIU, ALE TO BYl TYLKO POCZaTEK W SUMIE DO  R.S.T.D  WSTaPIlO OKOlO 75 PROCENT  I G N I T I O N,  ORAZ JESZCZE KILKU NOWYCH LUDZI. Z CZEGO DO DNIA DZISIEJSZEGO, TO JEST JAKIEs CZTERY MIESIaCE PoyNIEJ ZOSTAlO JAKIEs 6-7 OSoB A Z POsRoD TYCH, PIECIU AKTYWNYCH. SMUTNE ALE MOzE TO I DOBRZE. NIE CHCe MI SIE PISAc O TYCH MODUlACH, BO KURWA NIE MA O CZYM. ZRESZTa PODEJRZEWAM yE I TAK MAlO KOGOs OBCHODZI ILE MODUl MA KILOBAJToW, NA JAKIEJ PREDKOSCI GO ODTWARZAM, CZY TEy ILE CZASU GO ROBIlEM. NAPISZE JEDYNIE JESZCZE yE DO "CYBERNETIC LAND" SAMPLE BASU WZIElEM Z MODUlU TIPA AND MANTRONIXA. I yE "FIELDS OF LOVE" JEST KONWERSJa JAKIEGOs KAWAlKA  O.M.D, TYTULU NIE ZNAM STaD TEy INNA NAZWA. W KAWAlKU TYM MOGa WYSTePOWAc PEWNE ISTOTNE ROZBIERyNOsCI Z ORGINAlEM, JEST TO SPOWODOWANE TYM yE NIE POSIADAM TEJ PIOSENKI W SWOJEJ KOLEKCJI I NIE MOGlEM SIe DOKlADNIE WSlUCHAc, POMYSl WPADl MI DO GlOWY PODCZAS SlUCHANIA  MTV  GDZIE WlAsNIE LECIAl TEN KAWAlEK I NA PODSTAWIE TEGO CO ZAPAMIeTAlEM POWSTAlO TO CZEGO MOyESZ TERAZ POSlUCHAc. W SUMIE TROCHE JUy MAM DOsc PISANIA TEGO SCROLA, SKONCZYlO MI SIe PIWO, I COs CZUJe yE ZACZYNA MNIE LEKKO MULIc, PODEJRZEWAM yE JEsLI ZARAZ NIE ZJADe DO WYRA, TO PADNe NA MATE GDZIEs KOLO KOMPUTERA I NA TYM SIE SKOnCZY MOJE SMeCENIE. DLATEGO TEy POMACHAM JESZCZE RAZ WSZYSTKIM NA DOBRANOC I SIE ZRYWAM NO TO PA PA PA PA PA PA PA PA PA PA TE JOSH W TYM GlUPIM slINIACZKU W ZIELONE PLAMKI A TY CZEMU KURWA NIE MACHASZ CO ???  NO WYyEJ lAPA KURWA WYyEJ CHUJU GlUPI NIE UCZYLI CIe KURWA MACHAc CZY JAK, KURWA KALEKA JESTEs, ZOBACZ JAK GUMIs W BRYLACH KURWA lADNIE MACHA, NO KURWA JUy LEPIEJ, TY SE KURWA ZAlATW JAKIEs KOREPETYCJE, BO TY KURWA ZGINIESZ. NO NO TO PA PA PA PA PA PA PA PA PA PA PA PA PA PA PA PA PA PA PA PA PA PA PA PA PA PA PA PA PA PA PA PA PA PA PA PA PA PO CHUJ TY SIE KURWA TU JESZCZE PATRZYSZ, TO JUy KONIEC TEGO PIERDOLNIeTEGO SCROLA. KONIEC OVER KROPKA. AXMAR TO STARA PYTA HE HE HE HE ! sMIESZNE NIE ? MARECZKU.

È "UWAGA! UWAGA! PRZELECIAl! KOMA TRZY! KTOs SPADA ZE SCHODoW. GRUCHNelY GDZIEs lBY. ZE ZGIElKU I WRZASKU PIJACKICH OKRZYKoW GDZIE WSZeDZIE LEya FRAKTALE, NAGLE DO DOMU WPADA ARON I NIESIE FLASZEK PARE!!!" NO... DOSYc TYCH NIELUDZKICH RYMOWANEK. SPADAMY NA ZIEMIe I ..................SPADAMY....SPADAMY....SPADAMY....I SRU !!!     NIE WIEMY CZY SPADLIsMY CZY KTOs NAMI RZUCIl ! ALE  HO HO HOOOOOU OD ALE SIe NIE ZACZYNA. WIeC "ALE SPOKO ,SPOKO.. JESZCZE KAWAlEK............."... NIEEEEEEEE TEGO DEMA NIKT JUy NIE BeDZIE MeCZYl. TO DEMO TRWA ...." SOOOORRRRRRRRY ANTONI SlONIMSKI yEM CI TAK CI PRZEKReCIlKI.(!?)    WYCHODZaC Z TEMATU, GRALL SIe PYTA CZY KTOs NIE CHCE KUPIc STACJI KOMPAKTOWEJ. TAK W OGoLE TO CAlKIEM NIEZlA KMINA TYLKO CO SIe STANIE JAK PRZY WKlADANIU KOMPAKTU NIE ODSUNIE SIE BLACHA...HA HA HA. ZARA, ZARA MUSZe BYc OSTROyNY BO GLINIANY KIELICH MI SIe TU BURZY. A Z TEGO CO WIDZe ,W JEGO DlONI SPOCZYWA sRODEK PERSWAZJI. AAAA OOOOO UUUU. SPOKO GRALLU NIE RoB MI NIC ZlEGO ,KUPIe CI RESORAKA.    NO  NARESZCIE SIe ODWALIl. JEDZIEMY Z TYM KOKSEM TAK W OGoLE TO CHUJOWO SIe PISZE. OD NADDATKU ALKOHOLU (NA SZCZesCIE) NIE MOGe TRAFIc W ENTERA (I TU JUy GOyEJ). JESTEM TAK DOBITNIE WKuRWIONY, yE ZARAZ PIERDOLNe Ta DYSKIETKa O sCIANe. Z RESZTa NIE MUSI TO BYc KURWA DYSKIETKA. MOyE TO BYc TAKI WIELKI NIEBIESKI (Z PAla).  TAKIEJ CHAMoWY TO CHYBA JESZCZE NIE BYlO. NAWET WlAMU DO KLATKI KUMPLA NIE MOyNA ZROBIc. O SKURWIELE. O JA PIERDOLE. NAJBARDZIEJ NIE CIERPIe SIe SPOWIADAc. COs MU TAM KURWA NAGADAlEM.  CO? yEBYM TO JA PAMIeTAL. ALE LANIE BYlO NIELUDZKIE. NAJGORZEJ JAK GLINIARZ CZYTA KSIayKI BEZ ZROZUMIENIA. ZACZal RZUCAc TAKa CHInSZCZYZNa,yE JEGO KUMPEL NIE MoGl SOBIE PORADZIc Z NOTOWANIEM. W KOnCU PO WIELU ZBeDNYCH ZGRZYTACH OZNAJMILI NAM, yE JESTEsMY OSKARyENI O ZAKlUCANIE SPOKOJU. TAGO SZOKU AXMAR JUy NIE WYTRZYMAl A CHASER SKRZYWIl SIe OKRUTNIE PODRZUCAJaC PARe HASEl DO I TAK JUy ZGeSTNIAlEJ ATMOSFERY.  ZRESZTa WALI MNIE TO. JESZCZE JEDNO NOTOWANIE NIE ZASZKODZI NO KOLESIE NIE CHCe WAS ZANUDZAc JAKIMIs GlUPAWYMI SCENAMI, AXMAR I TOMASZEK OPISALI TO W LEPSZYCH KOLORACH.     SZCZERY OPIERDOLIK (CZYTAJ DUyY) KIERUJe DO MALUTKICH, ODReTWIAlYCH, SKURCZYSYNKoW OF CAUTION. DO TEGO STOPNIA MNIE ROZKURWILI, yE O MAlY WlOS NIE ROZJEBAlEM BAJZELU TOMKA. TRZEBA MIEc OSTRO NAJEBANE yEBY PRZENOSIc RAY TRACKINGI AMIGOWE NA MAlE, ZWIeDlE, OBLEsNE, GLUPIE, ZDZICZAlE, WYKIWANE PRZEZ "COMMODORE ELECTRONICS LIMITED", ZAPOMNIANE, POZOSTAWIONE WlASNEMU LOSOWI, UyYWANE DO STEROWANIA OSWIETLENIEM (LIMIT 2 yARoWY)...........(NA 3,5 V ) KALKULATORY PROGRAMOWALNE Z MOyLIWOsCIa WYsWIETLANIA WYKRESoW SCHODKOWYCH.......(SKUTEK UBOCZNY)..........COMMODORE NIE PRZEWIDZIAlO yE COs TAKIEGO BeDZIE MOyLIWE.     UUUUHHHHHH  A!  ISTNA WYyYWKA. MOGlBYM JESZCZE OPISAc INTEGRALNa BAZe MNOyENIA, ALE DAJMY SOBIE SPOKoJ. PUDElKA TEy CHCa SOBIE POBZYKAc NA IMITACJACH AMIGOWEJ MUZYKI (PATRZ TESTY SOUND BLASTERA).        COs TEN SCROLL MI SIe NIE KLEI. CHYBA BeDe MUSIAl WYSKOCZYc PO PIWO.  W SUMIE MOyNA BY BYlO JESZCZE KOGOs POZDROWIc ALE PO RAZ DRUGI CHYBA NIE MA SENSU. NA ZAKOnCZENIE PODAM WAM MoJ ADRES GDYBY KOMUs ODBIlO I CHCIAl SIe ZE MNa SKONTAKTOWAc   ARTUR (ARON) ZIEMIANEK   UL. BUDZISZYnSKA 28/14 65-636 ZIELONA GoRA   POLSKA     TEL. 699-34      MYSLe, yE TO BY BYlO NA TYLE.    P.S. PRZEPRASZAM ZA FULL BleDoW, GDYBY TAKIE WYSTaPIlY ! ......................................................................................................................

NO TO KURWA LECIM NA SZCZECIN. WlAsNIE KURWA WCZORAJ W JAKIEJs KUREWSKIEJ KNAJPIE MEDI, TO ZNACZY SIe ARON, NASZ CODER, POWIEDZIAl, yE MOyNA ZACZac PISAc TEKSTY DO SCROLLI, DO JAKIEGOs PIERDOLONEGO MUSIC - KICZU, SORRY MUSIC DISKU. POWIEDZIAl TAKyE, yE TA HUJOXA NAZYWAc SIe BeDZIE ...... O KURWA, CHYBA ZAPOMNIAlEM JAK TEN PIERDOLONY MUSICDISK SIe NAZYWA KURWA JAK DUyO TRZEBA WCISKAc KLAWISZY ABY NAPISAc "MUSICDISK". DOBRA KURWA LUDZIE UPRASZCZAJa SOBIE yYCIE WIeC JA TEy TO ZROBIE I OD TEJ PORY BeDe PISAc W SKRoCIE TO ZNACZY SIe "MD", A MOyE DM, JAK PIERDOLONE D..... MODE. O KURWA CO JA PISZe, JAK JAKIs DEPESZ TO ZOBACZY TO PRZYsLE MI PRZESYlKe, NAJPRAWDOPODOBNIEJ POLECONa, DO DOMU W KToREJ BeDZIE ZNAJDOWAc SIe JAKAs PIERDOLONA BOMBe. A JA KURWA TEy PRZECIEy JESTEM DEPESZEM. WlAsNIE KTOs PUKA DO DRZWI, CIEKAWE CZY ZASTANIE MNIE W DOMU, POCZEKAJCIE CHWILe PoJDe JEDNAK SPRAWDZIc, KTO TAK NATARCZYWIE DOBIJA SIE DO MOICH DRZWI..................................................... DOBRA KURWA JUy JESTEM. TYM KIMs KTO DOBIJAl SIe DO DRZWI BYl PEWIEN MUZYK, KToRY WlAsNIE CZYTA TO CO JA PlODZe JUy OD GODZINY I ZACZYNA MI PIERDOLIc NAD UCHEM, yE ZNALAZl JAKIEs PIERDOLONE BlEDY ORTOGRAFICZNE. I CO KURWA JA TERAZ POCZNE. O KURWA MAM GENIALNY POMYSl, WYsLe TEN TEKST DO LIF...., yEBY TO KURWA POPRAWIl. ALE JA GO KURWA NAWET NIEZNAM. A TAK WOGoLE TO NIECHODZI O TEGO LIF...., TYLKO O INNEGO LIF...., TEGO LIF.... O KToRYM MYsLe WY TEy KURWA PEWNIE NIE ZNACIE. WIESZ CO DROGI OGLaDACZU TEGO "MD", MAM OCHOTe SOBIE TROCHe POKLNac NA lONIE PUBLICZNYM, A WIEC KURWA ZACZYNAM: KURWA, KURWA, KURWA, KURWA, KURWA. TEN MUZYK, NO WIESZ KToRY, PIERDOLI MI COS NAD UCHEM, yE NIE MOyE BYc OBOK SIEBIE DWoCH KURW, BO SIe ZACZNa PIERDOLIc. MYsLAl MoWIaC TEN TEKST, yE JEST ON sMIESZNY, A ON JEST KURWA, DO KURWY NeDZY, PRZECIEy KURWA ZAPORZYCZONY. A TAK WOGoLE TO CHYBA WYPADAlO BY KOGOs POZDROWIc, A WIEC KURWA ZACZYNAM, CHCIAlBYM POZDROWIc JOHN'A. CZY WIECIE yE TEN SKURWIEL JOHN WYNAJDUJE NIEWIADOMO SKaD JAKICHs NAIWNIACZKoW I POKAZUJaC IM DEMO MAD ELKS'oW TO JEST TECHNOLOGICAL DEATH, MoWI yE TO ON JEST AUTOREM KODoW TEGO DEMA, NIEZlY SKURWIEL CO NIE. A TAK WOGoLE, TO NA TEMAT JOHN,A MoGlBYM NAPISAc DOsc DUyYCH ROZMIARoW REFERAT, I TAK NA PRZYKlAD, Z NIEWIADOMYCH PRZYCZYN KTOs ZAPROSIl TEGO SKURWIELA NA IMPREZe SYLWESTROWa, WIeC JAKBY NIE PATRZEc TRZEBA BYlO MU ODPIERDOLIc JAKIs NUMER. DO DZIElA PRZYSTaPIlEM JA I NIJAKI JAREK. CHASER I TWL W TYM MOMeCIE ZNAJDOWALI SIe Z NIEWIADOMYCH PRZYCZYN W lAZIENCE I TAM SPOKOJNIE ROZPRACOWYWALI ZAJEBANa ZE STOlU POloWKe. TAK WIeC NA POLU WALKI ZOSTALIsMY WE DWoCH, PONIEWAy NIKT Z OBECNYCH NA IMPREZIE NIE CHCIAl PRZYlOyYc ReKI DO DZIElA ZNISZCZENIA JOHN"A. PRZYSTaPILIsMY WIeC DO AKCJI POD KRYPTONIMEM "VODKA", MAJaCa NA CELU UPICIE JOHN'A, OCZYWIsCI NA KONIEC AKCJI MY, TO ZNACZY JA I JAREK, MUSIELIsMY BYc TRZEzWI, WIeC JOHN'OWI POLEWALIsMY WoDKe A SOBIE WODE, NIE MYLIc Z WoDKa. PO JAKICHs 45-CIU MINUTACH JOHN NIEWIADOMO DLACZEGO PRZYJa POZYCJe HORYZONTALNa. URADOWANI TYM FAKTEM PRZYSTaPILIsMY DO ODJEBANIA JOHN'OWI NUMERKU. NO I ZACZelO SIe. JAKO PIERWSZY DO AKCJI PRZYSTaPIl CHASER, PONIEWAy WlAsNIE ODBYWAlA SIe ORGIA SEKSUALNA, A STOSUNKI BYlY TYLKO I WYlaCZNIE PRZERYWANE, A NIE MOyNA BYlO ZMARNOWAc TEJ SPERMY, WIeC WPADl NA GENIALNY POMYSl SPUSZCZENIA SIe JOHN'OWI NA TWARZ, UPODOBNIAJaC GO TYM SAMYM DO SlONECZNIKA. ZA PRZYKlADEM CHASER'A POSZLI INNI, I PO CHWILI KAyDY ZROBIl TO SAMO CO CHASER I SPUsCIl SIe JOHN'OWI TUDZIEy NA TWARZ, TUDZIEy NA WlOSY, A JOHN JAK TO JOHN SPAl SOBIE SMACZNIE. PO JAKICHs 15-STU MINUTACH, PO WIZYCIE W lAZIENCE, WPADlEM NA POMYSl, ZOBACZYWSZY MASZYNKe DO GOLENIA, yE MOyNA BY Z NIEJ ZROBIc UyYTEK. NO I PRZYSTaPIlEM DO DZIElA GOLENIA JOHN'OWI GlOWY, ALE NIE WYCHODZIlO MI TO NAJLEPIEJ, PONIEWAy JAK KAyDY WIE NA SUCHO NIEZBYT lATWO GOLI SIe WSZELKIEGO RODZAJU GlOWY, A ZWlASZCZA GlOWe JOHN'A. I TU Z POMOCa PRZYSZEDl MI CHASER, NAWILyAJaC GlOWe TEGO CHUJA WlASNYM MOCZEM, CZYLI POPROSTU OLAl GO !!!!!!!! POCZYM JA PRZYSTaPIlEM DO WYGOLENIA JOHN'OWI GlOWY. PO TYM ZABIEGU PRZEPROWADZONYM ZRESZTa Z HIRURGICZNa PRECYZJa, JOHN WYGLaDAl TROCHe JAKBY BYl SKINEM, WSZYSCY SIe TROCHe DZIWILI PONIEWAy JOHN NA IMPREZe PRZYSZEDl Z FRYZURa TYPOWa RACZEJ DLA HIPISoW. PO OGOLENIU TEJ KURWIE GlOWY DALIsMY SOBIE SPOKoJ NA JAKIs CZAS, PONIEWAy DZIEWCZYNKI DOMAGAlY SIe TEGO, ABY SIe TROCHE POPIEPRZYc, ALE I TAK PO KAyDYm SKOnCZONYM STOSUNKU ZAWARTOsc PREZERWATYWY ZNAJDOWAlA SIe NA GlOWIE I TWARZY JOHN'A. W PEWNYM MOMeCIE NOSKI TZN. GRZESIU WPADl NICZYM SLIWKA W KaPOT DO KUCHNI, GDZIE WlASNIE SIe ZNAJDOWALIsMY, I ZAMELDOWAl NAM yE JOHN MIAl NA OBIAD MARCHEWKe. PONIEWAy GRZESIU JEST MANIAKIEM WSZELKICH NOyY I TASAKoW, UDALIsMY SIe CZYM PReDZEJ DO POKOJU SPRAWDZIc CZY OBY GRZESIU DLA ZDOBYCIA TYCH INFORMACJI NIE ZROBIl PRZYPADKIEM JOHN'OWI KRZYWDY. PO DOTARCIU DO POKOJU W KToRYM ZNAJDOWAl SIe JOHN, STWIERDZILIsMY Z yALEM, yE ................ JOHN WYGENEROWAl PRZEPIeKNEGO FRAKTALA, ZANIECZYSZCZAJaC TYM SAMYM PODlOGe, ALE NIE PRZEJMOWALIsMY SIe TYM ZABARDZO PONIEWAy JOHN JEST CZlOWIEKIEM PRZEWIDUJaCYM WSZELKIE NIESZCZesCIA I NA SAMYM POCZaTKU IMPREZY ZDJa MARYNARKe, KToRa MIAl NA SOBIE I POWIESIl NA WIESZAKU W PRZEDPOKOJU. CZYM PReDZEJ ARON UDAl SIe DO PRZEDPOKOJU PO WSPOMNIANa MARYNARKe I POlORZYl W MIEJSCU W KToRE, WEDlUG DOKlADNYCH OBLICZEn, JOHN BeDZIE RZYGAl, A RZYGAl ON TROCHe. GDZIEs TAK O CZWARTEJ RANO STWIERDZILIsMY, yE W POKOJU POPROSTU sMIERDZI. PO DOKlADNEJ ANALIZIE SYTUACJI, DOSZLIsMY DO WNIOSKU, yE zRoDlEM WSZELKICH ZAPACHoW JEST JOHN, CZYM PReDZEJ POSTANOWILIsMY WYNIEsc GO Z CHATY. WE TRoJKe CHWYCILIsMY SIe ZA FOTEL NA KToRYM SPAl SOBIE JONH I WYNIEsLIsMY GO NA KORYTARZ, I WRZUCILIsMY DO WINDY. ALE NA TYM NIE KOnCZY SIe HISTORIA, PO JAKIMs CZASIE KTOs NATARCZYWIE ZACZal DOBIJAc SIe DO DRZWI, GDY JE OTWORZYlEM, KU SWOJEMU ZDZIWIENIU W PROGU ZOBACZYlEM, ZGADNIJCIE KOGO ................ NO OCZYWIsCIE JOHN'A. JOHN BEZ SlOWA WSZEDl DO MIESZKANIA, UDAl SIe DO POKOJU I POlOyYl SIe SPAc NA KANAPIE. NO TRUDNO TRZEBA BYlO BAWIc SIe DALEJ. GDY WYBIlA GODZINA SZUSTA JOHN OBUDZIl SIe NA CHWILe, A TWL JAKO DOBRY KOLEGA POCZeSTOWAl JOHN'A KIElBASKa ,KToRa PRZED CHWILa NA NASZYCH OCZACH PEWNA DZIEWCZYNA WKlADAlA SOBIE NAJPIERW W PIZDe, A NASTePNIE W ODBYT, JOHN PODZIeKOWAl ZA KIEBASKe POCZYM Ja ZJADl !!!!!!!!!! I POlOyYl SIe SPAc DALEJ. I TO BY BYlO NA TYLE. KU sCISlOsCI DODAM yE W PEWNYM MOMeCIE JOHN POPROSTU ZNIKNa GDZIEs, A MY BAWILIsMY SIe DALEJ. I NA TYM KOnCZe OPOWIEsc O TYM JAK TO JOHN BAWIl SIe W NOC SYLWESTROWa, ALE, ALE TO JESZCZE NIE KONIEC SCROLA. TAK WOGoLE ZACZYNAM SIe ZASTANAWIAc PO CO JA TYLE PISZe, PRZECIEy I TAK NIKT TEGO NIE BeDZIE CZYTAc TAK DlUGO, A TAK POZATYM TO TEN TEKST MA JUy OKOlO 6500-CA BAJToW, NA SZCZEsCIE ARON DAl MI LIMIT 30000-CY BAJToW. O KURWA NIEMAM POMYSloW CO DO TEGO SCRROOLA, A TAK POZATYM TO JEST 23.59 DNIA 22.01.1994 ROKU, I ZARAZ ZACZYNAJa STRASZYc DUCHY, WIEc Z TEGO POWODU JA ZAPRZESTANe PISANIA TYCH SMUToW I DOKOnCZe TO ZA JAKIs CZAS, ALE TY DROGI CZYTELNIKU NIE BeDZIESZ CZEKAl DlUGO NA DALSZY CIaG, WYSTARCZY JAK POCZEKASZ JAKIEs 30-CI SEKUND, ZMIEn SOBIE W TYM CZASIE MUZYCZKe. DOBRA PRZERWA ................ ...................................................................................................................................................................  DOBRA KURWA JUy JESTEM. W MOMeCIE GDY PISZe TEN TEKST JEST GODZINA 20.12 DNIA 25.01.1994. LUDZIE !!! CZY WIDZICIE TEN ZAPACH, CZY SlYSZYCIE TEN KOLOR. DOBRA KURWA TERAZ NA SERIO, WlAsNIE WEDlUG MOICH OBLICZEn ZA 3 (SlOWNIE:TRZY DNI) ROZPOCZYNAJa SIe FERIE, A TAK APROPO TO PO CHUJ JA TO PISZe PEWNIE CIEBIE I TAK TO NIE BeDZIE INTERESOWAlO BIORaC POD UWAGe TO, yE KIEDY BeDZIESZ TO CZYTAl TO BeDZIE WlAsNIE PO FERIACH, ALBO DO ICH ROZPOCZeCIA BeDZIE OKOlO JAKIEs TRZY MIESIaCE I NIE BeDZIESZ MARTWIl SIe OCENAMI NA SEMESTR. TY, A TAK WOGoLE TO CZY TY JESZCZE CHODZISZ DO SZKOlY ??? ODPOWIEDZI PROSZe PRZESYlAc POD MoJ ADRES KToRY PODAM NA KONIEC TEGO TEKSTU, PONIEWAy NIECHCE MI SIe SZUKAc TERAZ KARTKI, NA KToREJ MAM GO ZAPISANEGO. CZY WIECIE yE MOJA BABCIA, KToRA SIEDZI OBOK MNIE PRZY AMIDZE 1200 I ZACIeCIE KODUJE DEMO POD KToRYM JA PozNIEJ SIe PODPISZe, ZERKA CO CHILe NA MoJ MONITOR I CZYTA TO CO JA TUTAJ ZACIeCIE PlODZe I NA DODATEK MI PIERDOLI yE ZNALAZlA JAKIEs BleDY SKlADNIOWE.          TERAZ WRoCe DO MOJEGO ULUBIONEGO TEMATU, A MIANOWICIE "SZKOlA" I OPOWIEM WAM KAWAl. CZY WIECIE ILE JEST RODZAJoW NAUCZYCIELI ?     ODP. CZTERY.   PIERWSZY: NAUCZYCIEL-PEDAl BO MoWI "KOZERA, JA CIe WYPIERDOLe".   DRUGI:NAUCZYCIEL-SZYBKI PEDAl BO MoWI "KOZERA, JA CIe WYPIERDOLe, NAWET NIE BeDZIESZ WIEDZIAl KIEDY".   TRZECI:NAUCZYCIEL-SUPERPEDAl BO MoWI "KOZERA, JA CIe Z CAla KLASa WYPIERDOLe".  I CZWARTY: NORMALNY NAUCZYCIEL BO MoWI "KOZERA, JA SIe Z TOBa PIERDOLIc NIE BeDe". CHA! CHA! CHA!  A U MNIE W SZKOLE JEST NAUCZUCIEL KToRY MoWI "WE WTOREK WAS WSZYSTKICH PRZELECe I TO BEZ WAZELINY". I CO O TAKIM SaDZIc ??? LUDZIE NIE CHCE MI SIe TEGO KLEPAc WIeC ODlOye TO NA PozNIEJ, A TY TRADYCYJNIE ZMIEn SOBIE MUZYCZKe I CZEKAJ CHWILe. OK!................................................ CZEsc SKURWIELE, CZY WIECIE, yE JUy MIESIaC (SlOWNIE:JEDEN MIESIaC) PIERDOLe SIe Z TYM KUREWSKIM SCRROOLLEM, A NA DODATEK ARON, KToRY SIEDZI W POKOJU I OBCIaGA KOLEJNEGO PIWCOKA I OD CZASU DO CZASU ZACIaGA SIe DYMEM Z PAPIEROSA, PIERDOLI MI, yEBYM WRESZCIE SKOnCZYl SIe PIERDOLIc Z TYM TEXTEM, BO JAK NIE TO OBETNIE MI LIMIT Z 30000 BAJTOKoW DO 5000 BAJTOKoW, ALE ZARAZ ZARAZ TEN TEXT I TAK MA JUy 10000 BYToW, MEDI SIE PEWNIE TERAZ ZDZIWIl ? A TAK W OGoLE JEST WESOlO, BO CHASER PRZERZUCIl SIe NA COMMODORE C-64, CZY TEy TAM NA JAKIEs C-16, A TAK W OGoLE TO OSTATNIO POKOCHAl PIeKNa Z NIEBIESKIMI OCZAMI INTEGRALNa BAZe MNOyENIA (IBM). WYDAJE MI SIe yE TEN TEXT JEST TROCHe NUDNY I Z TEGO POWODU OPISZe PEWNE ZDAZENIE, KToRE PRZYTRAFIlO MI SIe WCZORAJ WIECZOREM, A WYGLaDAlO TO MNIEWIeCEJ TAK: PO SPORZYCIU Z ARONEM I CHASEREM PEWNEJ ILOsCI PIWA W JAKIEJs KNAJPIE DOSZLIsMY DO WNIOSKU, yE NALEyAlOBY ODWIEDZIc ZNAJOMEGO KOMODOROWCA. PO GlOSOWANIU DOSZLIsMY JAKOs DO POROZUMIENIA I UDALIsMY SIe DO WYyEJ WYMIENIONEGO. I TU ZACZYNA SIe GloWNY WaTEK TEJ HISTORII. PO DOTARCIU DO BLOKU W KToRYM MIESZKA GOsc DO KToREGO SIe UDAWALIsMY, STWIERDZILIsMY, yE PRZYDAlOBY SIe WYPIc PO JESZCZE JEDNYM PIWIE. NIE BACZaC NA yADNE PRZESZKODY POSZLIsMY DO SKLEPU SPOyYWCZEGO I ZAKUPILIsMY TRZY PIWA "EB", TAK NA MARGINESIE TO JUy CHYBA WIEM DLACZEGO TAK PODOBA MI SIe KOLOR O SKlADOWYCH RGB RoWNYCH 0EB LUB EB0, ACZKOLWIEK TEN PIERWSZY PODOBA MI SIe NIECO MNIEJ PONIEWAy sWIADCZY O ZEROWEJ ILOsCI PIVA, DOBRA SKOnCZe JUy Z TYMI PIERDOlAMI, I TAK PO ZAKUPIENIU PIVCOKoW CZYM PReDZEJ JE OBALILIsMY I UDALIsMY SIe DO TEGO KOMODOROWCA, PO WEJsCIU DO KLATKI SCHODOWEJ BLOKU W KToRYM MIESZKA TEN PAJAC KOMODOROWIEC SPOTKAlA NAS NIESPODZIANKA, TO JEST PATROL POLICJI. PANOWIE POLICJANCI ODRAZU ZARZaDALI DOKUMENToW TOySAMOsCI, ALE CHASER CHCIAl ABY ZROBIlO SIe TROCHe WESELEJ I POWIEDZIAl, yE NIEDA DOWODU OSOBISTEGO DOPoKI NIE ZOBACZY LEGITYMACJI SlUyBOWYCH WYyEJ WYMIENIONYCH FUNKCJONARIUSZY. NO I ZOBACZYl TYLE, yE NIE LEGITYMACJe SlUyBOWa POLICJANTA, TYLKO BIAla PAle W ReKU GLINIARZA, KToRa CHWILe PozNIEJ DOSTAl PO NOGACH I LEKKO SIe zDZIWIl. NIE BeDe OPISYWAl TERAZ SAMEJ PROCEDURY SPISYWANIA NAS, BO TO JEST TO CZEGO POWINIEN DOsWIADCZYc CHYBA KAyDY, ALE OPISZe TO CO DZIAlO SIe POTEM, A BYlO TO MNIEJ WIeCEJ TAK: W PEWNYM MOMeCIE JEDEN Z GLINIARZY ZAPYTAl SIe MNIE CZY MAM PROBLEMY Z ZAJADAMI, JA Z KULTURa STWIERDZIlEM, yE NIEWIEM CO TO Sa ZAJADY, A SKURWIEL WYJECHAl DO MNIE Z TEKSTEM, yE MAM OGRANICZONY SWIATOPOGLaD. I W TYM MOMeCIE TEN CHUJ TAK MNIE WKURWIl, yE NA MOJE NIESZCZesCIE WYJECHAlEM DO TEGO KUTASA Z TEKSTEM: CZY MU KWANTYZACJA NIE SIADlA, BO JAKOs NIEWYRAzNIE WYGLaDA, I TO BYl MoJ BlaD PONIEWAy TEN CHUJ MYsLAl CHYBA, yE JA GO WYZYWAM. TO CO DALEJ SIe DZIAlO TO NAJLEPIEJ MOyE OPISAc TYLKO CHASER. A WIeC ODDAJe MU NA CHWILe KLAWIATURe ................NO TO TEN, NO TEN, NO, MAJONEZ !  CZEsc TO JA CHASER NA PROsBe AXMAR'KA NAPISZe CO DZIAlO SIe DALEJ. NO TO UWAGA PISZe: PO TEKsCIE WYLANSOWANYM PRZEZ AXMAR'A, PANOWIE POLICJANCI ZWINELI GO NA IZBe WYTRZEzWIEn. TO TYLE NA TEN TEMAT DZIeKUJe ZA UDOSTePNIENIE KLAWIATURY. NO TO CZEsc SPADAM CHASER AAAAAAAAAAAAAAAA.      DOBRA TERAZ JA AXMAR BeDe POWOLI KOnCZYl TEGO SCROLA, CIERPLIWI BeDa MOGLI UWIDZIEc ZARAZ MoJ ADRES. TAK APROPO OGlASZAM KONKURS !!!!!!!! A OTO PYTANIE: CO TO Sa ZAJADY ? POWTARZAM: CO TO SA ZAJADY ? MoJ ADRES ZA CHWILe PODAM, A TERAZ CHCIAlBYM PRZEPROSIc WSZYSTKICH ZA RAyaCE BleDY ORTOGRAFICZNE, SKlADNIOWE,LITERoWKI ITP. I PRZY OKAZJI POZDROWIc PARe OSoB W KOLEJNOsCI NIEALFABETYCZNEJ: GELAN'A-ZA SKASOWANIE PEWNEGO OBRAZKA, TRAPEZA-ZA JEGO PRZEBOJOWE TEXTY, SEQ-ZA NIEPORZYCZENIE PEWNEJ RZECZY, PLUTONA-ZA TO yE ISTNIEJE, SKY OF VA PRODUCTION-ZA NIEPRZYSlANIE MI MOICH I NIE TYLKO MOICH DYSKoW, EWE-ZA TO ZE JEST TAK PIERDOLNIeTA, KRECIKA-ZA JEGO DReTWE TEKSTY ORAZ RESZTe MOICH ZNAJOMYCH-ZA ZROBIENIE LUB NIE ZROBIENIE CZEGOs. A TERAZ DLA WYTRWAlYCH PODAJe SWoJ ADRES:          É W CELU SWAPPINGU - MAREK "AXMAR" KOZERA, UL.POWSTAnCoW WARSZAWY 27 M 10, 65-539 ZIELONA GoRA, POLSKA.           È W CELU CODINGU - MAREK "AXMAR" K., UL.POWSTAnCoW WARSZAWY 27 M 10, 65-539 ZIELONA GoRA, POLAND.               Ë ORAZ W SPRAWIE KONKURSoW - MK "AXMAR", UL,POWST. W-WY 27 M 10, 65-539 ZIELONA GoRA, POLEN.            È DOBRA TEN SCROOL POWOLI BEDZIE SIe ZAPeTLAc, A JA PODAM, yE DO TEJ PORY PRZECZYTAlEs OKOlO 13594 BAJToW, MOJE GRATULACJE. AXMAR            10 GO TO SCROLL RESTART  20 END                     ËUWAGA WIADOMOsCI Z OSTATNIEJ CHWILI. NA TRZY DNI PRZED SKONCZENIEM TEGO "MD" PRZYSZEDl DO MNIE ARON I TAK SMUCIl yE WYyUCIlEM GO PRZEZ OKNO. CHWILe PO NIM POLECIAl TAKyE LC.              DOBRA KOnCZe TEGO PIERDOLONEGO SKROLA                       

ÈNA WSTePIE CHCIAlBYM ZAZNACZYc, yE AUTOR NIE ODPOWIADA ZA TREsc I SENS TEGO CO ZARAZ SIe OBJAWI. UWARUNKOWANE JEST TO NIESZCZEGoLNa KONDYCJa W OKRESIE PISANIA TEXTU (DWUDNIOWY KAC ZALEWWANY ODPOWIEDNIa ILOSCIa ALKOHOLU W CELACH KURACJI) CO W KONSEKWENCJI DOPROWADZIlO TO DO TEGO yE BYlEM OSOBa NIEPOCZYTALNa I JAKO TAKa ODPOWIEDZIALNOsCI BRAc NA SIEBIE NIE MOGe !!!!!!                           ..................1... 2... 3... TRZY... CZTERY... CHYBA PRoBA LITERKoW I CHYBA WSZYSTKO OK! A MOyE NIE OK!, WlAsCIWIE CHUJ MNIE TO OBCHODZI, TO NIE MOJA DZIAlKA JA MAM TU TYLKO COs NABAZGRAc. W SUMIE NA DOBRa SPRAWe TO NIE BARDZO ORIENTUJe SIe O CZYM MAM SMUCIc. MOyE ZACZNe OD POCZaTKU, WRRRRRRRR GRRRRRRRR SRRRRRRU I JEBUDU WSZYSTKO SIe ZJEBAlO. DOBRA GUMISIE ZACZYNAMY..... LET"S START THIS SHITS, HMMM... TAK WIeC HMMM... BLA BLA OR SOME LIKE THIS.... TAK JA..... O PIEROyEK BUUU KIEPSKO WYGLaDA KTOs GO CHYBA NADEPNal PFEE I TO MIAlA BYc MOJA KOLACJA NIEPRZYJEMNE BLEE.... TAK WIeC JAK PEWNIE WIDAc NA ZAlaCZONYM OBRAZKU MODUloW JEST ILE JEST I Sa JAKIE Sa CO TEy PEWNIE SlYCHAc, TAK WIeC WSJO WPARIADKIE NIE... NO... OD RAZU WIEDZIAlEM HE HE. TAK Z LEKKA ODBIEGAJaC OD SEDNA SPRAWY MIAlBYM MAla PROsBe A RACZEJ UWAGe OToy, TAM GDZIEs POWINIEN BYc WSKAzNIK GlOsNOsCI "VOLUME", GDYBY PRZEZ PRZYPADEK TAK SIe ZlOyYlO, yE JEDEN Z KANAloW GRAlBY CISZEJ, MUSISZ POPROSTU SKORYGOWAc TO TYM WSKAyNIKIEM (WOW) SKaPLIKOWANE NIE A PRZY TYM JAKIE MaDRE BAAA ! POWIEM WIeCEJ PHII ! WINa ZA TAKI STAN RZECZY CAlKOWICIE OBARCZAM MoJ WZMACNIACZ, KToRY TEy JEST JAKI JEST I DLATEGO TEy JEST JAK JEST. DOBRA CHYBA NAJWYySZY CZAS KOGOs POZDROWIc SO!.... YO!.... : I WANNA SEND SPECIAL GREETS TO MY BEST FRIENDS: --- AXMAR --- , --- KENNY K. --- , --- WOJTAS CZ.--- , --- MAKU M.--- , --- ARON --- , --- MIKE --- , --- ROGER --- ,--- LC --- ,--- DAN --- ,--- GRZESIU --- , ......AND VERY SPECIAL REGARDS TO FOLLOWING MUSICIAN AND OTHER PEOPLE : --- SNOOPY --- , --- SEQ --- ,--- XTD --- , --- JESTER --- , --- PLUTON --- , --- MAXYM --- , --- MR ROOT --- , --- RTG ---..........., O.K I THINK THAT'S ALL. BLEE...................... KURWA, RZYGAc MI SIe JUy CHCE, CHYBA NASTaPI MAlA PRZERWA W DOPlYWIE PRaDU O HO HO HO JUy Ja WIDZe ZARAZ TUTAJ BeDZIE 3....2,5....2....1,1 ....1,8....0,2.....JEST     --- UWAGA PRZERWA W DOPlYWIE PRaDU --- ................................Ê................. CO ZNoW KURWA MAMY PRaD NIE ZA DOBRZE ABY WAM HEEE ??? TAK A PROPOS POZDROWIEn CHYBA CZAS NA MAlE FUCKINGI TAK WIeC JAKO PIERWSZY NA Te LISTe WDRAPUJE SIe JONYS CREAZYS ZWANY ROWNIEy JONESKU POPESKU, OZYRYS, SZOGUN, BARKLEY, CZY TEy PO PROSTU JOHN. ABY NIECO PRZYBLIyYc WAM SYLWETKe MOJEGO IDOLA, KILKA FAKTóW Z yYCIA WZIeTYCH. WSZYSCY BARDZO KOCHAMY JOHYNA ZA JEGO DOWCIP, INTELIGENCJE A NADE WSZYSTKO ZA WYBUJAla FANTAZJe. FAKT PIERWSZY, JOHN KUPIl BUTY WOW !!! RADOsc W DOMU GUCIA, --- NIKE AIR MAX --- , WYDAJE MI SIe ZBeDNE DODAWANIE, yE BYlY TO PIERWSZE NIECO BARDZIEJ ORYGINALNE NIy SYFIX OR PODCHALE, BUTY W yYCIU JOHNA, STaD TEy PEWNIE TO DZIWNE ZACHOWANIE PRZEZ PIERWSZYCH KILKA DNI. DLATEGO TYLKO PRZEZ KILKA, GDYy PO TYM CZASIE OUR HERO ZLOKALIZOWAl KROPELKI PARY W OKIENKU I ZANIoSl BUTY DO REKLAMACJI, NA PYTANIE SPRZEDZWCZYNI CO JEST TYM BUTOM, NASZ ELOKWENTNY JOHN ODPOWIEDZIAl --- PROSZe PANI PODESZWY MI SIe SKRAPLAJA --- FAKT DRUGI ,BYLO COs O INTELIGENCJI TERAZ MOyE O WYOBRAzNI , JEST TO GloWNA DOMENA NASZEGO OZYRYSA, JUy W DZEICInSTWIE MAMUSIA MoWIlA   "JASIU NIE BUJAJ TATUSIA NIE PO TO SIe WIESZAl "   HE HE !!!  NIE O TO BUJANIE MI CHODZI NIE MNIEJ JEDNAK COs Z TEGO MU ZOSTAlO. WPADl DO MNIE KIEDYs SMAREK TO ZNACZY AXMAREK Z WYPIEKAMI NA TWARZY I REWELACYJNa NOWINa "JOHN ZROBIl DEMO" BYl TO JEDEN Z TYCH NIEZLICZNYCH RAZY KIEDY TO SCHODZISZ BEZ CZUCIA DO PARTERU I CO GORSZA NIE MASZ NA TO yADNEGO WPlYWU. KIEDY WRESZCIE DOSZEDlEM JUy DO SIEBIE KOMAREK TO ZNACZY SMAREK-AXMAREK ZACZal OPOWIADAc JAKIE TO DZIWY WIDZIAl W OWYM DEMIE "NO WIESZ TU BAJER TAM WEKTOR KOD I GRAFIKe ROBIl JOHN A MUZYKe ZROBIl MU JAKIs KUMPEL, ACHA JOHN ZMIENIl PSEUDO NA SUNJOHN..." Z POCZaTKU BYlEM TROCHe WKURWIONY NA MOTYLA TO ZNACZY KOMARKA-SMARKA-AXMARKA ZA TO yE TAK SIe DAl JONYSOWI W CHUJA ZROBIC, ALE POTEM MI PRZESZlO, NA SPOKOJNIE JUy WlaCZYLIsMY TO DEMO PODZIWIAJaC NIE TUZINKOWE TALENTA JOHNA. DLA WSZYSTKICH NIE WTAJEMNICZONYCH PODAJe yE CHODZIîO O 3D-DEMO GRUPY ANARCHY. ZAPYTANY DZIs O TEN FAKT KOZIMIREK, TO ZNACZY MOTYLEK-KOMAREK-SMAREK-AXMAREK ZAPRZECZA JAKOBY TO JEGO JOHN ZROBIl W CHUJA, NIE MNIEJ JEDNAK BYl TO CHYBA JEDYNY RAZ KIEDY JONYS WYWINal NAM TAKI BRZYDKI NUMER. W PozNIEJSZYM OKRESIE WIEDZIELIsMY JUz KIEDY ZAMIERZA SKURWIEL NAS OSZUKAc A BYîO WIELE TAKICH RAZY yE WSPOMNe TYLKO : SZKLANE OKO - JONYSOWI WYPADlO OKO I WSTAWILI MU SZTUCZNE W MIEJSCE PRAWDZIWEGO A PO JAKIMs CZASIE UDAl SIe NA OPERACJe CELEM WSZCZEPIENIA SWOJEGO STAREGO OKA. WsCIEKlY KOMAR - RAZU PEWNEGO NASZ BOHATER PRZYLECIAl DO NAS SPUCHNIeTY JAK BANIA, JA OSOBIsCIE PODEJRZEWAM yE NAyARl SIe JAKICHs sLIWEK CZY CHUJ WIE CZEGO yE TAK GO WZDElO yE Ay ROZDElO, JAKKOLWIEK BY NIE BYlO ON TWIERDZIl Iy UPIERDOLIl GO WsCIEKlY KOMAR I JEsLI NATYCHMIAST NIE DOSTANIE MEDYCZNEJ POMOCY TO MOyE zLE SIe TO SKOnCZYc. JOHN W SWOJEJ NIEBANALNEJ KARIERZE DEBILA WYKAZYWAl SIe RoyNYMI TALENTAMI, JEDNAK DO JEGO NAJWIeKSZYCH OSIaGNIec MUSIMY ZALICZYc ................PRZESTAWIANIE SATELITY................ SZPIEGOWSKIEGO ZA POMOCa C-64. W TYM WYPADKU MYsLe yE KOMeTARZ JEST ZBeDNY. W TEN OTO MIlY I PRZYJEMNY SPOSoB JOHN UMILA NAM yYCIE NA TYM lEZ PADOLE, MIMO yE NAPRAWDe TRUDNO O WIeKSZEGO DEBILA, TO JEDNAK SMUTNO BY BYlO BEZ JOHNA, I JEGO POKURWIONYCH HISTORYJEK. DZISIAJ PEWNIE ZNoW SIe PRZYCZlAPIE, I ZNOW BEDZIE WESOlO, CIEKAWE CO TEy WYMYsLIl...................END OF LINE .............END OF LINE...........................................................................................................................................................................................................................................................

DO YOU SPEAK ENGLISH ?   YES ?   TO yAlUJ CHlOPIE, ALE SIe NIE WYKAyESZ, BYNAJMNIEJ NIE W TYM SCROLLU.  NIE KRZYW SIe CZlOWIEKU, BO CO MA POWIEDZIEc PACJENT, KToRY sCIaGNal WlASNE SKARPETKI, NASTePNIE WlOyYl DO UST I ZACZal SSAc ?  A WIeC NIE lAM SIe TYLKO CZYTAJ (PO ANGIELSKU) TEGO NIESAMOWICIE DlUGIEGO SCROLLA.           JESZCZE DOBRZE NIE ZACZalEM A JUy NIE WIEM O CZYM PISAc.  OOOO ! KTOs PUKA DO DRZWI, CHYBA PC-MAN.  HE,HE,HE, NIE OTWORZe MU.          KURCZE, TEN PALANT PUKA CORAZ MOCNIEJ (I TAK MU NIE OTWORZe).          TO ISTNY SZALENIEC, ZARAZ POPSUJE MI DRZWI !           ZAWSZE TO SAMO... CIEKAWE, DLACZEGO ON SZCZELA TAKa PODNIETe JAK USlYSZY yE WYSZlA JAKAs NOWA WERSJA WINDOWSA, CZY CZEGOs TAM, JESZCZE BARDZIEJ sMIESZNIEJSZEGO.          WALENIE USTAlO, A SZKODA, BO FAJNIE MOyNA BYlO POGAWOyc SOBIE Z TYM FRAJEREM.           UWAGA, UWAGA, A TERAZ PRZEDSTAWIe WSZEM I WOBEC PAMIec LISTe NASZEJ GRUPY (W KOLEJNOsCI NIEALFABETYCZNEJ I DO TEGO PORAZ DRUGI) :  ARON (KODER I GRAFIK), AXMAR (KODER I SWAPPER), CHASER (MUZYK), CRAP (GRAFIK), LC (KODER), WOW (GRAFIK), ROY BATTY (SWAPPER - NORWAY...  HIS ADDRESS:          ÉROY BATTY, BRONNDALEN 74,  5071 LODDEFJORD,  NORGE.)          ÈIF YOU... DOBRA, DOBRA, JUy COsIK MoWIlEM NA TEMAT ANGIELSKIEGO NIE ?          yEBYs SIe NIE NUDZIl POSMUCe JESZCZE Z MINUTKe.          WIESZ CO TO JEST ?      DlUGIE, CZERWONE I STAJE...          TRAMWAJ TY ZBOCZEnCU !!!          NO CZEGO SIe TAK GAPISZ W TEN KINESKOP ?  CZY NIKT CIe NIE OSTRZEGAl PRZED TYM URZaDZENIEM ?   LEPIEJ DLA TWOJEGO (I SWOJEGO) DOBRA WYlaCZe SIe JUy.  DO ZOBACZENIA W  "WALK-OVER"  MEGADEMO.  PA !                             PLEASE WAIT    Ê