scene.org File Archive

File download

<root>­/­mirrors­/­amigascne­/­Scrollers­/­J-Groupstext­/­Joker/Joker-Sounddisk2.txt

File size:
5 779 bytes (5.64K)
File date:
2013-03-18 23:03:53
Download count:
all-time: 58

Preview

     TO CHANGE LANGUAGE PRESS -RMB-  DOBRA TERAZ MO+EMY ZACZYNA%    SWI$TA SWI$TA I 
JU+ PO. JE*LI SI$ NAJEDLI*CIE DO SYTA I MACIE TROCH$ CZASU TO POS/UCHAJCIE.............. SOUND 
DISKU OCZYWI*CIE. ...........JOKER TEAM MA ZASZCZYT PRZEDSTAWIC KADIaS SOUND DISK II.  CA/O*% 
MIA/A NAZYWA% SI$ aKOCIA MUZYKAa ST#D TE+ KICIU* NA OK/ADCE ALE GDY ROZESZ/A SI$ WIE*% +E KADI 
POSZUKUJE KOTA DO SAMPLINGU WSZYSTKIE GDZIE* ZNIKN$/Y I DO DZISIAJ NIE MO+NA +ADNEGO ZNALE+%. 
PISANIE TEKSTU SPAD/O TYM RAZEM NA MNIE TO ZNACZY GBH. TAK WI$C NA POCZ#TEK KILKA TECHNICZNYCH 
SZCZEG'/'W. PO PIERWSZE JE*LI CHCESZ ZMIENI% TEXT NA ANGIELSKI NACI*NIJ R M B. DZIA/A TAK+E W 
DRUG# STRON$. G'RA-D'/ -TO DLA MNIEJ INTELIGENTNYCH- WYB'R UTWORU. L M B - LOAD. PO DRUGIE 
PRZEPROSINY ZA BRAK PRZECINKA I LITERKI .....KU -TU BYL MA/Y PROBLEM JAK NA NAPISA% CO* CZEGO 
NIE MA. TAK WI$C JE*LI ZOBACZYCIE GDZIE* -O- TO MO+E TO BY% ROWNIE+ -KU-. PO TRZECIE TO CHYBA 
BY/OBY WSZYSTKO. ..........TERAZ KILKA S/'W DO MR.RAFA. CO DO MNIE TO ZGADZAM SI$ Z TOB# WE 
WSZYSTKIM TYLKO POD JEDNYM WARUNKIEM +E TO CO NAPISA/ES W LI*CIE OTWARTYM TYCZY SI$ OBYDWU 
STRON. .......KONIEC KROPKA KLAMKA ZAPAD/A ITD. NIE B$D$ WI$CEJ DO TEGO WRACA/. DZI$KI ZA TWOJ# 
PRZESYLK$. DLA MNIE NAJLEPSZE KAWA/KI TO PARALLAX I PIANO. TAK WOG'LE TO WP$DZI/E* MNIE W 
KOMPLEKSY KOPERT# -NO I PRZYDA/BY SI$ PRZECIEK- NALEPK# I LISTEM NA PAPIERZE FIRMOWYM. MAM 
TYLKO NADZIEJ$ +E NIE BY/O TO PISMO URZ$DOWE.......TERAZ O POLSKIEJ POCZCIE. WYGL#DA NA TO +E 
WYPRZEDZILI*MY JU+ ZACH'D JE*LI NIE POMYLI/E* SI$ W DATACH TO TW'J LIST DOSTA/EM TEGO SAMEGO 
DNIA TO ZNACZY 18 GRUDNIA O GODZ 14. A MY*LA/EM +E CUDA S# NIEMO+LIWE..........................
.............TERAZ INFORMACJE DLA WSZYSTKICH.................SCENA NA WYBRZE+U ROZWIJA SI$ POZA 
SHADOW I HAZE POWSTA/Y DWIE NOWE GRUPY. JEDNA Z NICH TO LUZERS TEAM A DRUGA NIE ZDECYDOWA/A SI$ 
JESZCZE NA NAZW$. BY% MO+E BEDZIE TO -UNLIMITED- A TO DLATEGO +E JE*LI ZBIOR# SI$ WSZYSCY RAZEM 
TO NIE MIESZCZ$ SI$ DO WINDY. NAPRAWD$. TO INFORMACJA POCHODZI OD JEDNEGO Z JEJ CZ/ONK'W 
-CARAMPUCA-. SZCZERZE M'WI#C TO MI SI$ PODOBA W/A*NIE RAZEM Z NIM I RESZTA ZNAJOMYCH MAMY ZAMIAR 
ZORGANIZOWA% DRUGIE COPY PARTY W GDA&SKU. WSZYSTKO PLANUJEMY GDZIE* NA KONIEC LUTEGO CHOCIA+ 
DOK/ADNY TERMIN NIE JEST JESZCZE ZNANY. ZAPRASZAMY WSZYSTKICH KT'RYCH ZNAMY I TYCH KT'RZY CHCA 
NAS POZNA% IMPREZA ODB$DZIE SI$ PRAWDOPODOBNIE W DOMU HARCERZA -MIEJSCE JAK DLA MNIE TROCH$ 
DZIWNE BO MA BY% NAWET BUFET ?!?????. PO BLI+SZE INFORMAJE DZWO&CIE I PISZCIE GDZIE CHCECIE ALE 
NAJLEPIEJ POD KT'RY* Z NASZYCH ADRES'W. CHCIELIBY*MY WIEDZIE% CZY MAMY SI$ SPODZIEWA% POTOPU 
SZWEDZKIEGO CZY BALU DLA SAMOTNYCH. WYMAGANY EKWIPUNEK WOJENNY TO AMIGA OD KALIBER 500 W G'R$ 
PLUS DROBNY OSPRZ$T I OCZYWI*CIE DYSKI MI$KKIE I TWARDE *WIE+E I CZERSTWE CA/E I W KAWA/KACH 
BYLE DU+O. ..........................POZDROWIE& DZISIAJ NIE B$DZIE NO MO+E TAKIE MA/E DLA 
WSZYSTKICH AMIGOWC'W W POLSCE I NA CA/YM *WIECIE............................GDA&SK 04.01.91....
...................ZNACIE P$TLE DO-LOOP?........NO TO LOOP..........  GOOD DAY.   JOKER TEAM PRESENTS...   KADIaS MUSIC DISK 2  THIS DISK INCLUDES THE BEST 
MUSIC OF THIRD AND LAST MEMBER OF JOKER TEAM: KADI AND THIS IS HIS LATEST EFFECTS OF REALLY VERY
 HARD WORK. NOW HERE YOU ARE OUR ADDRESSES:  KADI: ARKADIUSZ SLIWINSKI SOPOT, UL. CHODOWIECKIEGO
 5E M2. TEL: 51 - 46 - 43.  ONCE MORE:  SOPOT, UL. CHODOWIECKIEGO 5E M2. TEL: 51 - 46 - 43.  
RYS:  GDANSK, UL. OGARNA 2 M1.  TEL: 31 - 67 - 94.    GBH:  GDANSK, UL. ORZESZKOWEJ 13A 
M10.  TELEPHONE NOT AVAILABLE.     IaD LIKE TO DEDICATE THIS MUSIC TO MY EX(?)-ENEMY- MARAS 
OF HAZE.  I THINK THAT KTS INC. WAS RIGHT. THERE IS NO REASON TO MAKE AN ACID.   OK, AND NOW 
SOMETHING ABOUT THIS DISK AND MUSIC.  THIS MUSIC HAS BEEN MADE ON NOISETRACKER V1.2. IT IS ONE 
AND ONLY NOISETRACKER, WHICH SATISFYS ALL MY NEEDS AND HAS DECENT AVAILABLE MEMORY.  I HAVENaT GOT
 MEMORY EXPANSION YET, BUT IN MY FUTURE ARRANGEMENTS THERE IS SPACE FOR IT.   I DONaT KNOW THE 
PLAYROUTINE, AND THIS IS WHY I CAN TELL YOU NOTHING ABOUT IT.   BUT THIS ISNaT IMPORTANT FOR ME 
- MUSICIAN. THIS IS GBHaS PROBLEM.    OK, NOW I HAVE TO CHANGE LANGUAGE INTO POLISH......  
    OK, FORGOT IT, I HAVE NOTHING TO SAY IN THAT LANGUAGE, MAY BE LATER...     AND HERE COME
 THE CREDITS!    ALL MUSIC ON THIS DISK HAS BEEN MADE BY KADI OF THREE-MEMBERS-GROUP - JOKER 
TEAM. BUT NOT ALL IDEAS FOR MUSIC ARE MINE.   ALL CODING BY GBH .   ALL BRILLANT GRAPHIC BY 
RYS.   OK, SPECIAL GREETINGS TO POLISH AMIGA USERS, MORE THAN NORMAL GREETINGS TO ALL FOREIGN 
AMIGA USERS, AND NORMAL GREETINGS TO FOLLOWING PERSONS:  TREAT (MATTHIAS AND HORST - I AM WAITING 
FOR YOUR VERSION OF NOISETRACKER V2.5, NOT FOR SOUNDTRACKER!, PUSSY, ZIEMNIAK, SLODKOWIE, ANDREAS, 
HACKERS ETHIC NEW ART KU-ARTET - SORRY NO KU! KTS  HDP  ACC  RAFII MIVA LUZERS TEAM AND 
OTHERS. FIRST MUSIC CALLED aMR.Ma IS DEDICATED TO MARAS. THERE IS OTHER VERSION OF THIS MUSIC, BUT 
NEVER MIND.   SONG CALLED aMISS JUNEa WAS WRITTEN IN TWO HOURS AND WAS INSPIRATED BY MISS JUNE OF
 aMISS PLAYBOY 1989a.  THERE IS ALSO MUSIC FROM BEAST II, FROM STAGE aGOBLINSa. I HAVE MADE IT BY 
MYSELF. BUT INSTRUMENTS HAVE BEEN RIPPED BY GBH.   THERE ARE THE OTHERS SONGS ON THIS DISK, BUT
 THEY ARENaT WORTH TO DESCRIBE.    OK, I THINK THAT TEXT ON MUSIC DISKS IS NOT SO IMPORTANT AS 
MUSIC ON IT, SO THIS IS WHY IaM GOING TO FINISH THIS SCROLL AS SOON AS POSSIBLE.        LOOK
 FOR MY aMUSICDISK 3a!      KADI OF JOKER TEAM.         LOOP   3..........2........
..1..........0..........