scene.org File Archive

File download

<root>­/­mirrors­/­amigascne­/­Scrollers­/­J-Groupstext­/­Joker/Joker-Demos-2.txt

File size:
4 824 bytes (4.71K)
File date:
2018-08-31 11:52:46
Download count:
all-time: 15

Preview

A TERAZ Z INNEJ BECZKI...CZYLI....... ART DEMO 1! JEST TO PIERWSZE NASZE DEMO GRAFICZNE ZAWIERAJ#CE RYSUNKI STWORZONE PRZEZ NASZEGO GRAFIKA RYSA. CHCIELIBY*MY ABY NAST$PNE EDYCJE NASZEJ GALERII ZAWIERA/Y TAK+E WASZE DZIE/A ! WIERZYMY, +E WSR'D WAS JEST WIELU UTALENTOWANYCH GRAFIK'W ! NA PEWNO MACIE GOTOWE JAKIE* SWOJE RYSUNKI.... PRZY*LIJCIE JE DO NAS, A Z PEWNO*CI# ZAMIE*CIMY JE JU+ W KOLEJNYM ART DEMO !!! CO S#DZICIE O TYM POMY*LE ? NIECIERPLIWIE CZEKAMY NA WASZ ODZEW I WASZE PRACE ! NA KO&CU TEGO TEKSTU PODAJEMY NASZE DOK/ADNE ADRESY. A TERAZ KILKA ZDA& O PREZENTOWANYCH GRAFIKACH....OT'+ MO+ECIE W TO WIERZYC LUB NIE, ALE WSZYSTKIE RYSUNKI (Z MA/YM WYJ#TKIEM) ZOSTA/Y WYKONANE PRZY POMOCY DPAINTA 3, CA/KOWICIE R$CZNIE, PIXELEK PO PIXELKU ! BEZ UZYCIA DIGITIZERA! NIERAZ TRUDNO W TO NAPRAWD$ UWIERZY%...PRAWDA? I TAK ZOBACZYMY WI$KSZO*% RYSUNK'W WYKONANYCH DO NASZYCH DEMOS'W, KT'RE PRZY OKAZJI SERDECZNIE WAM POLECAMY ! WSR'D NICH ZNAJDZIE SI$ SERIA PO*WI$CONA FILMOWI , BO KT'+ Z NAS ICH NIE LUBI ?! ZNAJDZIECIE GRAFIK$ WYKONAN# DO NASZEGO PIERWSZEGO JU+ HISTORYCZNEGO DEMA, KT'RE MIA/O PREMIER$ W GRUDNIU 1989 ROKU PODCZAS ORGANIZOWANEGO PRZEZ NAS COPY PARTY. PO ZA NIMI KILKA GRAFIK FANTASY (CROM DEMO). I TU MA/E ODST$PSTWO OD REGU/Y... DWIE GRAFIKI Z NICH ZOSTA/Y STWORZONE PRZY POMOCY DIGITIZERA DO OBRAZU. NIE PREZENTOWALIBY*MY ICH WAM, ALE PRZEDSTAWIAJ# ONE GRAFIKI RYSA WYKONANE TRADYCYJNYMI METODAMI ! POCHODZ# ONE Z DU+EJ SERII FANTASY WYKONANEJ SPECJALNIE DLA ZNANEGO WAM MIESI$CZNIKA FANTASTYKA, W KT'RYM RYS WYGRA/ WIELKI KONKURS NA GRAFIK$ SF. JEDNAK I ONE WYMAGA/Y DO*% DUZYCH PRZER'BEK, SPOWODOWANYCH MO+LIWO*CIAMI SPRZ$TU. MY*LIMY, +E CA/O*% SPODOBA SI$ WAM I PO KOLEJNYCH EDYCJACH ART DEMA UDOWODNIMY WSZYSTKIM ,+E JEST WI$CEJ NI+ CZTERECH (?!) UTALENTOWANYCH GRAFIK'W W POLSCE, O CZYM MOGLI*MY SI$ DOWIEDZIE% OSTATNIO, +E *WIETNEJ GAZETKI QUARTETU ! NA TYM POWOLI KO&CZYMY I JAK ZAWSZE NA KO&EC POZDRAWIAMY : PHOTON PLAYERS, QUARTET, PYRRUSIANS ,KTS, PUSSY I SHITBRAIN, DARKA Z HACKERS ETHIC (DZI$KI ZA KONTAKT), ANDREASA, LIMAHLA, WITKA Z /ODZI, MR.PETA, ACC, HDP, LENINA, CARAMPUKA, BRODACZA, JACKA Z SOPOTU, RAFFIEGO, MIVY, MR.PAVELA, MARCINA H., HOZZIEGO I WIELU, WIELU INNYCH........PRZYPOMINAMY TAK+E O NASZYM NIEKO&CZ#CYM SI$ KONKURSIE NA DOWCIP MIESI#CA !CZEKAMY NA WASZ# WSP'/PRAC$... A OTO NASZE ADRESY : JOKER TEAM, UL.OGARNA 1M1, 80 826 GDA&SK ALBO JACEK KUCHARSKI, UL.ORZESZKOWEJ 13A 10, GDA&SK WRZESZCZ LUB AREK *LIWI&SKI, UL.CHODOWIECKIEGO 5M2, SOPOT, TEL.51 46 43............SPECJALNE PODZI$KOWANIA DLA KADIEGO ZA WSPANIA/# MUZYK$ NAPISAN# SPECJALNIE NA ZAM'WIENIE RYSA ........................CZE*% !......................................................................................................................................................................................

 AND NOW... NEW SURPRISE!....... ART DEMO 1! IT IS OUR FIRST GRAPHIC DEMO WHICH INCLUDES SOME PICTURES. THESE PICTURES HAVE BEEN MADE BY OUR MEMBER: RYS! WE WANT YOU TO SEND US YOUR PICTURES. WE WILL SHOW THEM IN OURS ANOTHER ART DEMO... WE HOPE,THAT THERE ARE MANY COOL GRAPHIC MAKERS ! WE ARE SURE THAT YOU HAVE SOME PICTURES....... SEND IT US! WHAT DO YOU THINK ABOUT THIS IDEA ? WE ARE WAITING FOR YOUR ARTS ! OUR ADDRESSES NEAR THE END OF THIS TEXT. AND NOW SOME GENERAL INFORMATIONS ABOUT PRESENTING PICTURES... ALL OF THIS PICTURES WERE MADE BY RYS ON DELUXE PAINT III, WITHOUT USING DIGITIZER!!! THE MOST OF OUR DEMOS INCLUDE THESE PICTURES. SEARCH ALL OUR DEMOS! IN THIS DEMO YOU WILL FIND PICTURE TO OUR ARCHAIC DEMO, CALLED CROM DEMO . DATE OF RELEASE: DECEMBER 1989. WARNING: TWO PICTURES OF THIS DEMO HAVE MADE BY DIGITIZER. IT HAS BEEN MADE BY RYS FOR OUR FAMOUS POLISH FANTASY MAGAZINE CALLED  FANTASTYKA  . RYS WON A COMPETITION ORGANIZED BY THIS MAGAZINE. THERE ARE FOUR GFX MEN IN POLAND. QUARTET HAS MADE A DISK MAGAZINE AND WROTE THIS MESSAGE.  THIS IT THE SHITTLY ENGLISH STORY END. GREETINGS GO TO: : PHOTON PLAYERS, QUARTET, PYRRUSIANS ,KTS,PUSSY AND SHITBRAIN, DAREK Z HACKERS ETHIC (THANX FOR CONTACT), ANDREAS, LIMAHL, WITEK FROM /ODZ, MR.PET, ACC, HDP, LENIN, CARAMPUK, BRODACZ, JACEK FROM SOPOT, RAFFI, MIVY, MR.PAVELO, MARCIN H., HOOZY`EGO AND MANY, MANY OTHERS........SEND US YOUR JOKES FOR THE JOKE OF THE MONTH COMPETITION! WE ARE WAITING FOR YOUR JOKES!... AND NOW OUR ADDRESSES: JOKER TEAM, UL.OGARNA 1M1, 80 826 GDA&SK,  OR JACEK KUCHARSKI, UL.ORZESZKOWEJ 13A 10, GDA&SK WRZESZCZ  OR AREK *LIWI&SKI, UL.CHODOWIECKIEGO 5M2, 81 818 SOPOT, TEL.51 46 43............SPECIAL GREETINGS TO KADI FOR GREAT MUSIC. ........................CZE*% !......BYE!........AUF WIEDERSEHEN!........................................................................................................................................................................