scene.org File Archive

File download

<root>­/­graphics­/­ascii­/­divinestylers/ds!-home.txt

File size:
97 301 bytes (95.02K)
File date:
2020-05-07 23:57:16
Download count:
all-time: 1 085

Preview

 
 ...     _ _                     _ _   ...
 ::::     \\\ sTAGE 1 cOMPLEtED <> pAsSED tHRoUGH TY ///   ::::
 :::_  .___.  \                    /    _:::
 :://-- |  |-----\ 24/7 Static Cable - Daydream/*nix  /--------// ::
 |. .___. _:____ _ ___                       _:
 _ _|  |_ \_  // // /____  __ _ cONSOLES/aSCII/aMIGA/gRAFFiti  \:
 \\\_  _/__/ /___ _   /__||/// =C64/mACINTOSH/gAMES/aPPS____  |
  |_ \_\    \ /____/  _   _____ _   _____   ./ _/  .
 .  /_  \________\________\\  ._) _ \\______\__ \____|  \_ _ _: _
 :   \______\\t^/lp!    ____ |  _/   /   /  \ _|  _////__\\
               /  /___ \   \ __ \\ _/__\|  \   :/
 > t H E y A R D BBS! < _ /  / __//__\______\\_\ /_____/ \  \  :
 :   _         //_____\\:   \   /___|  \_________\ _.
-.----\\-----------------------|  |----- .-----------||-------- ----/:
 | tHE iDEA oF sTYLE iS tHE kEYl___|tO aLL fORMs oF rOCKiNG - TY 9620 |_
-@----------------------------._____.---------------------------------@

@BEGIN_FILE_ID.DIZ
  .--[asc2]-- aµææø -----[ dS! 2o2o ]---.
  |      ¬ØØØØø  ________.    |
  ¦ µæØ*ÑØØÑæµØØØØ#ø ØØØØØE   ©Mt  ¦
  ·gØØØ#  ¬¶ØØØØØØØF °¤ØÑØ#ææµµ____  :
  øØØØØL   °ØØØØØ# ¸µæµæ毬°¶ÑØØØØØæw··
 mØØØØØr   ___ØØØØØWØØØØØF   ¬¶ØØØØØ#w
øØØÑÑØØ--'°¬"¯¯ ¬""ÆØØØØØK________.Ø#ÑØ#ØØø
  |-------------------------------------|
  | back after 1o years, dipswitch does ª
  | h o m e  d e l i v e r y |
  | of fresh ascii logos 4 scene folks |
  `---------------------( 2020-05-04 )--'
@END_FILE_ID.DIZ


                     .

                   .  .|
                   ..:.:|
                  .:::::|
                  ::::::|
                  ::::::|
                  ::: :|
                  :::..:|
                  ::::::|
                  :: ::|
                  ::..::|
                  ::::::|
                  ::: :|
                  :::..:|
                  ::::::|
                  : :::|
                  :..:::|
                  ::::::|
                  ::: :|
                  :::..:|
                  ::::::|
                  :: ::|
                  ::..::|
                  ::::::|
                  ::: :|
                  :::..:|
                  ::::::|
                  : :::|
                  :..:::|
                  ::::::|
                  ::: :|
                  :::..:|
                  ::::::|
                  :: ::|
                  ::..::|
                  ::::::|
                  ::: :|
                  :::..:|
                  ::::::|
                  : :::|
                  :..:::|


                NOTE TO PC USERS:

 while the single logos are looking more or less (!) fine with ms-dos fonts,
     the collection is supposed to be viewed with an amiga font.

      you can download a bunch of excellent truetype conversions
             of amiga fonts by dmg/ds! at
          https://www.trueschool.se/html/fonts.html

                  ......,
                  ::::::|
                  ::::::|
                  ::: :|
                  :::..:|
                  ::::::|
                  :: ::|
                  ::..::|
                  ::::::|
                  ::: :|
                  :::..:|
                  ::::::|
                  : :::|
                  :..:::|
                  ::::::|
                  ::: :|
                  :::..:|
                  ::::::|
                  :: ::|
                  ::..::|
                  ::::::|
                  ::: :|
                  :::..:|
                  ::::::|
                  : :::|
                  :..:::|
                  ::::::|
                  ::: :|
                  :::..:|
                  ::::::|
                  :: ::|
                  ::..::|
                  ::::::|
                  ::: :|
                  :::..:|
                  ::::::|
                  . :::|
                    ::|
                    `:|
                     :
                     .
                               __
    __ _    __           .        ____\/____
   _\ _________) \__           _     ___\········/___.
 ____../       /_..__ __ _______ __ /_   · :::: :::::::: :::: ·
 .)  || /     //_||_((_(_/ ._  (_/ (_____· :: :::: :::::::: :::: :: ·
 |  || ·   _  /     / l/  _/__._  (_ _____:__ _____ ___::______
 |____||_    ) _/_    _/_ /____/  l/  _//____//__))____))__||______))
    /_________\ /________\ /____\ /  _/____\   :::: ........ ...
                _ _ _ X____/     . :::: :::::::: ::::
  _______.  __ _  : _   ((_\\/         :::: :::::::: ::::
 .)   |  _\ _____._)              ._:_______::::: ::__
 |  .oO |   _)  _|____/\ __ __ __ __ ·  __ \/   /·______/ (..____
 :__ ____:__ _/   \|_   \/ ((_((_(__) \_\ _/ _)____  / /     ||  (.
 <(_((___((__\\    |/   ._   _   )\\ \  /  /-/    · ||  |
 :    :  \_   /\______|/_  _)   _\__  · _/___/ /    / _||____|
 _|_ aBHO | _  (____/:   /________\ _______\/_____\:::: /___________\
 :/______|_)             ·       · :::: ........ ... ·
 ·   - · - --- / - d i P S W i t C H - / - -- · :: :::: :::::::: :::: :: ·
     :                     . :::: :::::::: ::::
                           ·¯¯¯/........\¯¯¯·
                             ¯¯¯¯/\¯¯¯¯
                               ¯¯
   f r o m  t h e  t o u g h  c r e w  c a l l e d

           
             


                 ææ,      __¸
          ____   æØØÑØØØØç______ææØØØØØØØr
          ÑØØØØØæµµ_ØØØØØØØØØØØØØØØØØض¶""""
         _¸ µµ?ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ&_
        jØØØÆØØÑØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØææ_
        ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØæ_¸
        jØØØØPØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ"ÑØ&¶
        ÆØØØP_ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØجØØç
        ¶ØØØJØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØÑØØØØØØØØØÑZØØF
        ¬¶¶ÆØØØØØØØØØØØØØØØØØÑÑ~ ØØØØØØØØØØÑØØF
         æØØØØØØØØØØØÑÑѶ¶" _æ¬~ ÆØØØØØØØØMÑØع
         ØØØØØØØØØØ2    /"Øm mØØØØØØØ@ ¬ÑØØ
        ¬ØØØØØØØØØØØZ¶p- "   ØØØØØØØ@  JØØ,
         JØØØ"ÑØØØØØظ   _   ØØØØØØ",w_ ¬¶¶~
         ¬"~ ¬¶¶¶ØØØ&_¸¯~¯ ¸ ÆØÑPض>¬ Ø
              ¬M@¶¶¶æ_z¶~_æF--¬   mL
             µP    """"    _¸ ¬Ñ¸
             ØÞ          ¬Ø __j*
             ؤ Y     ©Mt/dS!_Ør¶¶F
             ØFmF         "ØF Ø
             JØÆ~         ØF ¬&
             jÑF          ¤Ø  ¶ç
             MP           Ñæµ ¶ç
             æ"           JØ]Ñ, "µ
            ."             ¶¹¶¶ ¬  
        _________ |·     · ________  ________
        (_________\||l________)|l/    )l/________)
                         `---
                ¸a*****mmm.
                Ø     Ø _mw**w,_
              ___`#    .Æ*"¯   °m
            ¸p¤"¯¯¯"°#µ  _/°     _#
            Æ~    ]#µÆE__µæµµææر°
            ¬^ma___agæÑPÑÆ_     ¯¬*ç
              ¯¯ æ°   °Ñm,__   _J/
               ¬¶w________# ¬"°°°""¯
                 ¯~°¤°~¯
        ____ |-  _   _|   ____  ____ ___,  ©Mt&t^
        (______l_____)(____/|l__,l/____)|/____)(______
         ---'     ---'  `--  `  \  ---'
        ----------------------------------------------


          o r i g i n a l . t e a m . t e e ' s     

    
        ____________   ____________   ____________ 
       ./  \\ //  \. ./  \\ //  \. ./  \\ //  \.
       | _/ \\// \_ | | _/ \\// \_ | | _/ \\// \_ |
       `-|  \/ t^ |-' `-|  \/ dNo|-' `-|  \/ Mt |-'
        |     |   |     |   |     | 
        |     |   |     |   |     | 
        |     |   |     |   |     | 
        |     |   |     |   |     | 
        |__________|   |__________|   |__________| 

    ____________   ____________   ____________   ____________
   ./  \\ //  \. ./  \\ //  \. ./  \\ //  \. ./  \\ //  \.
   | _/ \\// \_ | | _/ \\// \_ | | _/ \\// \_ | | _/ \\// \_ |
   `-|  \/ ®d |-' `-|  \/ zNR|-' `-|  \/ sK |-' `-|  \/ h7 |-'
    |     |   |     |   |     |   |     |
    |     |   |     |   |     |   |     |
    |     |   |     |   |     |   |     |
    |     |   |     |   |     |   |     |
    |__________|   |__________|   |__________|   |__________|

        ____________   ____________   ____________ 
       ./  \\ //  \. ./  \\ //  \. ./  \\ //  \.
       | _/ \\// \_ | | _/ \\// \_ | | _/ \\// \_ |
       `-|  \/ xZ |-' `-|  \/ diP|-' `-|  \/ yOU|-'
        |     |   |     |   |     ?| 
        |     |   |     |   |     | 
        |     |   |     |   |     | 
        |     |   |     |   |     | 
        |__________|   |__________|   |__________| 
                          

           trivial - dino - mortimer twang - dmg

          zaner - skope - h7 - hellbeard - dipswitch
               p r e s e n t s
       :.                     :.
       _:::_______________________________________::__ _ _
    . . .::|:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::|///
       |::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::..        :
 _ _ _______ |::|                _ ___|::_ /    |.   /|
 ///_/   /.|::|__________   _____     ____\\_  //-|0ME+dE||VER\///>
. \\\  __//____/   _  /.____\_ . \_______/ _/ /  /___ __ ___|  /  
:. _/  \    \_  //  /   //  _   /  \ ____/  //_//__/ __   _.
|\\\   \_   / _/   \_  _   \__ \__  \/   / _    /   !
| /______//   /_/_________/___\    /___\/__________/  \   \   : 
._   __\______/   ______  _\______/       |::|_____\   \_ ___:_
 / ____\  \_ _____ _\  /  /  _ ______   _____|__\\_  \_   //  /
: /  _/   /_\_  \//  ./____\____//   /____/    \_ \_  \_ _/   /
_/  \\   // _/  /  //  \   /  _/  /_ \ |}  / _//  / \_  _.
\_  /  _\\ \____\ ___   /  /_  \\  \/ / ____/ .\   /_ \/  /|
|_\_______/\__ /   / /_____/____/ \__________/\___ \|   \\  \/   /_| 
|//--- - - --\_______/ - --------------------- - ----\________\\____   /_\|
       |::|                   |::|t^/dS! /  _///
       |::|                   |::.    \____\ \\
        ::| H 0 M E  D E L i V E R Y !:::    
       . .:                   . :: 
       x .                    .  _________. ______ _____    ____     _______ _  ________ ______
____\    |/ _  //  /______/ _/_______ _\_  ____ /    // _  /_____
\  \    / ( /___ //   // \/   /  /  \  \/    // ( /   /
 \_ /\   /_  _/ _/_//   _/    _//    _  \/   _   _/  _/ 
 (__/\______)_______)_\______ )_________)__________)____||______)___________)
- -diP--------------------------------------------------------------------dS!- -
      % % %%% W _ E _ L _ C _ O _ M _ E %%% % %


  welcome to my new colly. back after ten years, and happy to be part of a
  new crew. divine stylers were my teenage ascii heroes, so i'm more than
           flattered to be part of the team now.

  as for aerosol - it was excellent while it lasted, but it seems like i've
  been the last active group member for the past decade, so it doesn't make
     much sense anymore... of course, if any asl members come back,
           they are welcome to pick it up again.

   ten years ago in my last collection, i expressed the insane hope to be
   able to release a collection every few months. of course, this did not
 work out. for most of these years, i lost interest in ascii and was just doing
    requests for old friends - but during the past two years, inspired
  by the artists who are still in the game, and motivated by those sceners
    who still request logos, i got back into it and took up working
                on my style again.

      while i admire a good colly design, with tons of lyrics,
  crazy stories etc., i've never really been into that myself. so, here are
    some logos from the past decade. delivered to your doorstep in
  lockdown style. no frills, just logos for usage in nfo files, demoparty
            results, login prompts and so on.

   the logos you see here were drawn between 2011 and 2020 - this is why
           some of them are still tagged diP/aSL.

    hopefully it won't take me another ten years to release the next
    collection. in any case, i'm doing requests again, so feel free
         to contact me at dipswitch at kaoz dot org.

                  stay safe!
  _                                    _
- -\)----------------------------------------------------------------------(/- -


 


      a n d  h e r e  c o m e s  t h e  . . .

 ___. ____. __  ___  ____ ____. ____ __  ____. ____._____ ____ ____.___
_/  |_\  |/ /_./ /_./  / _\  |/  //_/_._\  |_\_ |  //  /._\_ |  \_
\_  | 7 |  | _// | 7 /__\ 7 | _// \/ | 7 | / | _/ 7 /_| / |  _/
 | _| _ | 7 _| \ _| _/ _//_  | _)/  _|  _| / _| |_ _/ _| / _|  |
 |__)|__\__|___)|__\_)|____) (___|_| \____)|____)|_\__)___|(_____)|_\__)|___|
+-diP/dS!---------------------------------------------------------------------+
          t a b l e  o f  c o n t e n t
+-----------------------------------------------------------------------------+

   logo                               made for
   ----                               --------
o1. abyss connection ..................................................... tma
o2. byteshop .......................................................... closed
o3. cables ............................................................ pandur
o4. chiptune ............................................................... ?
o5. cliches ............................................................. igor
o6. cookie collective ................................................ flopine
o7. dat tape ......................................................... premium
o8. demozoo ........................................................... gasman
o9. desire presents calcatraz ........................................... igor
1o. elude ............................................................... ubik
11. entropy ................................................................ ?
12. faker bashing ................................................ lotek style
13. genesis project .................................................. hedning
14. holon (two versions) .............................................. pandur
15. kioea ............................................................. azzaro
16. kore (three versions) .............................................. kempy
17. logicoma ......................................................... h0ffman
--- --------------------------------------------------------------------------
18. meadow .............................................................. igor
19. nippes pänz .......................................................... xxx
2o. nosys ................................................... wright & bastard
21. padua ............................................................. no one
22. quadtrip ........................................................ quadtrip
23. quite & orange ....................................................... xxx
24. rakt över disk ......................................................... ?
25. rastaman vibration ..................................................... ?
26. revision ............................................................ dfox
27. so sad to miss deadline .............................. deadline 2o19 compo
28. spectrals ......................................................... alkama
29. standard deluxe ........................................................ ?
3o. statdns .......................................................... cleaner
31. stay safe ............................................ revision 2o2o compo
32. sundown ............................................................. rc55
33. the rogue lands ........................................................ ?
                  


            o k  l e t ' s  g o  !      ___  ___  /\____  ___
     _/ / \_/  \_/__\__ \_/_ \ ___________________________
    /   / / / / / / /__/               \_:
    ¯\/__/¯\___/¯\/¯\/__/¯\___/   o1 : abyss connection   |
             ___  ___ /\_ ______   ___  ______
    |_       _/_ \_/_ \/ / \_ \_ \/\__/_ \_/_ \_ \/\_
    : \_________ / / / /__/ /__/ / / / /__/ /__/ / /
           ¯\___/¯\___/¯\___/¯\/¯\___/¯\___/¯\/  ¯\_ /zS!
                               /__/       . ______   ___     ________ ___    ___ .
      ___)\_  \__ / /(______ _)\_   // /(_____ / /(_____
    _ _)  7   // _    //  /  //__    //__    (_ _
   \//)\_  _   /_  7   /_  /  /_ 7   /_ 7    _//)\/
      (___\_______)___________)_  ____)__________)__________)
     - ----:--------------------\___\-------------------:----- -
       diP|                      |dS!    
 ___   ____ | ____  ____  ______  ___  ______. _ | ____  ______
_( _/___._\_ )_:_\_ )_._\_ )_.( _  /_._( _/__(   |_\)_:_\_ )_._\_  )_
| 7  | 7  | /  | /  | 7 _/ |  7 /_   |  | 7  | /   |
|_   |    | /   | /   |  \  |    |  __|  |    | /   _|
 7______!_______!_\_____!_\_____!________!_______!____\ :____!_______!_\_____) 
- --------------:--------------------------------------------:--------------- -
        |                      |    
        _|_ _                   _ _|_
        :/(/--[ A B Y S S C O N N E C T I O N ]--\)\:
                 ___  ___  /\____  ___
     _/ / \_/  \_/__\__ \_/_ \ ___________________________
    /   / / / / / / /__/               \_:
    ¯\/__/¯\___/¯\/¯\/__/¯\___/   o2 : byteshop       |
             ___  ___ /\_ ______   ___  ______
    |_       _/_ \_/_ \/ / \_ \_ \/\__/_ \_/_ \_ \/\_
    : \_________ / / / /__/ /__/ / / / /__/ /__/ / /
           ¯\___/¯\___/¯\___/¯\/¯\___/¯\___/¯\/  ¯\_ /zS!
                               /__/   

     .___    ____. ___________  ____   .____. _____. _______
     | /____.__\_ |/  /_ _ /__./  /__.__|  |_\_  |/ _  /
     | _  |  / |   / '_/  |__   | |  | /  |  ' /
     |_ \  _| / _|  _/  \  _| /  _| _  _|   _|  _/
   - ---(_____)__  _)_____)________)_______)___\___)______)_____)--- -
   %%%%%%%%%%%%%%\__\%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
   - -diP--------------------------------------------------------dS!- -
                 ___  ___  /\____  ___
     _/ / \_/  \_/__\__ \_/_ \ ___________________________
    /   / / / / / / /__/               \_:
    ¯\/__/¯\___/¯\/¯\/__/¯\___/   o3 : cables        |
             ___  ___ /\_ ______   ___  ______
    |_       _/_ \_/_ \/ / \_ \_ \/\__/_ \_/_ \_ \/\_
    : \_________ / / / /__/ /__/ / / / /__/ /__/ / /
           ¯\___/¯\___/¯\___/¯\/¯\___/¯\___/¯\/  ¯\_ /zS!
                               /__/       C  A  B  L  E  S  >>> ___:_ _
    _ _:_______________ _____________ /  |\  _ _______
     | _      /\\_      \  |\\. _)   /\   ______ 
  _____ | (/)    _/\\\(_______  /  |\\| /  __/\\\  /   /\  
  /  _/\_   _  /_\\\/_\\\\ _/  /   |\\|/   \_\\\/__ /   /\\\ 
 /  /_\\|_   |\   \\(  /\ \  /_  _:\\/__ /\_/   /_\  _/_\\/___
_/  /(   \  |_\   \__ /_\\_)  \     (_     /  \     /\
\      _\  \___   _/       \     /    /   \_    /\\\
 \_________(  _|\\\\   \_ ___________/  _  /________/    /   /\\\/
 \\\\\\\\|_____)\\\    |\\\\\/     (/) /\\\\\\\/        /_\\/
  \\\\\\\\\\\\\\\\\\_______:\\.\/______________/\\\\\\\\\________________(\\ 
 _|.._   \\\\\\\) \\\\\\\\\\| \\\\\\\\\\\\\\\\\\\/   \\\\\\\\\\\\\\\\\\\
(_|||_)        \\\\\\\\\| \\\\\\\\\\\\\\\\\/    \\\\\\\\\\\\\\\\\( 
 ---|-->> 

          

      ___  ___  /\____  ___
     _/ / \_/  \_/__\__ \_/_ \ ___________________________
    /   / / / / / / /__/               \_:
    ¯\/__/¯\___/¯\/¯\/__/¯\___/   o4 : chiptune       |
             ___  ___ /\_ ______   ___  ______
    |_       _/_ \_/_ \/ / \_ \_ \/\__/_ \_/_ \_ \/\_
    : \_________ / / / /__/ /__/ / / / /__/ /__/ / /
           ¯\___/¯\___/¯\___/¯\/¯\___/¯\___/¯\/  ¯\_ /zS!
                               /__/

            _ _._ _         _ _._ _
              |/(/-----------------\)\|
              |            |
   ____        __ |     ________   | _______
  _/ _/___    ___(_/_:   __/    /  __|_\_   \_
 _)  \  \  .___\_.  |______\__   / ____\_: /   /_____
 \_    _\__|   |  _|  _  /  _/__\_  | /   _/ _  /___ 
  (________)  |   |___)  \  /_____)  /  |_\_____) \ _/  \
-----------/  _  _|--/    _/-----/  /  _|------/   \   _\-----
%%%%%%%%% /_____\____) /________) %%% /__________) %%% /____________) %%%%
-diP/dS!---------------------------------------------------------------------


          

      ___  ___  /\____  ___
     _/ / \_/  \_/__\__ \_/_ \ ___________________________
    /   / / / / / / /__/               \_:
    ¯\/__/¯\___/¯\/¯\/__/¯\___/   o5 : cliches        |
             ___  ___ /\_ ______   ___  ______
    |_       _/_ \_/_ \/ / \_ \_ \/\__/_ \_/_ \_ \/\_
    : \_________ / / / /__/ /__/ / / / /__/ /__/ / /
           ¯\___/¯\___/¯\___/¯\/¯\___/¯\___/¯\/  ¯\_ /zS!
                               /__/

             ___        .______.      _____._ 
 ._____ ______.     _\__)_.     ___|   |     /   |/_____
 |  _//   |___   /   |    /  |   | _____  _\____    /
 |_ \    _| /____/_.  _|____ __/__. _   _|/ _ /__/__. /   /
 _ /__________) _//   |____)  _//   |_\_____)  _/   |_________\ _
 \/ ----diP- / \    _| - /  \   _| ---- /   \   _| -------- \/
      /___________)  /____________\   /_____________)


 Lorem ipsum dolor sit amet, no aperiri delenit omittantur eam. Mei discere
  inciderint id, aperiam deserunt accommodare et eam, his lorem everti
 incorrupte te. Quodsi aliquip imperdiet usu ex, et mei voluptua prodesset.
  Noluisse forensibus pri an, tritani appellantur ei pro. Sit cu justo
  dissentias, eam an nonumes tincidunt. Quaestio adversarium ei mei, an
         labitur eruditi vix, ex sea enim falli.

_ _ _                               _ _ _
\///-//--------------------------------------------------------------\\-\\\/


      ___  ___  /\____  ___
     _/ / \_/  \_/__\__ \_/_ \ ___________________________
    /   / / / / / / /__/               \_:
    ¯\/__/¯\___/¯\/¯\/__/¯\___/   o6 : cookie collective   |
             ___  ___ /\_ ______   ___  ______
    |_       _/_ \_/_ \/ / \_ \_ \/\__/_ \_/_ \_ \/\_
    : \_________ / / / /__/ /__/ / / / /__/ /__/ / /
           ¯\___/¯\___/¯\___/¯\/¯\___/¯\___/¯\/  ¯\_ /zS!
                               /__/
      _ _        _ _         _ _
     ____ /   _ _    \ ______     _ _ \ __     _ _
    /  _/______ \ ______ __\_   \_  _____ /__\__)_ _______ /
   _/  \/   /__\_   \_ /   /_ /   //   //  _  /____
   /\     _/  /   /    _/ _/   \_  _/   / _//  / 
  ///\_________\     _/________\ \    /____\    \   \_
  \/////////////\_________\ /////////___\______///////\______________/
   \/////////////////////////////////////////////////////////////////
    -------- \///////////------- ////////////----- \///////////////
         ----------    ------------     -------------
  __   ____  __   __   _____   __   ______ __ _______ _____
 /_/____ \_ \_ / /____ / /____ /_  /___ /_/____ /   /(_/_ \_  //_  /___
_/ \/  // (  //_//  //_//  // ( _// // \/  //   //  // /  // ( _// /
\   _/   _/ \  _/ \  _/   \ _/   _/   _/  _/ / _/   \ _/
 \____)______)_______)_______)_________)_______)______)____)______)_________)
- -diP-------------------------------------------------------------------dS!- - 


      ___  ___  /\____  ___
     _/ / \_/  \_/__\__ \_/_ \ ___________________________
    /   / / / / / / /__/               \_:
    ¯\/__/¯\___/¯\/¯\/__/¯\___/   o7 : dat tape       |
             ___  ___ /\_ ______   ___  ______
    |_       _/_ \_/_ \/ / \_ \_ \/\__/_ \_/_ \_ \/\_
    : \_________ / / / /__/ /__/ / / / /__/ /__/ / /
           ¯\___/¯\___/¯\___/¯\/¯\___/¯\___/¯\/  ¯\_ /zS!
                               /__/


                  ..
           _._ ___ __ _ _||_ _ __ ___ _._
           |/(___\\_\\)\||/(//_//___)\|
           |      '`      |
           |             |
           | .dat .tape .by .paradise |
           |             |
          _ :___     _ ____________: _ ___________. 
     ___________\)|  \________\)\_     |_\)/      |_
     \       _  |     /     |        /
     \_      \ _|     _     _|       _/
     _ /______________)__________\__________)_______________\ _
   <<--\/-------- __|_____ ---------- _________|__ ------------\/-->>
         _/    /_     _)  _   /
         _)     /  _______\  \   /_______
         \    _/____\_   \_   _/ _  /___ 
         /________)   /    /______)  / _/  \ 
           | /   _   _/   /    \   _\
           | /_______\______)   /______________)
           |             |
          _ _|_            _|_ _
            (-diP----------------aSL-)

      ___  ___  /\____  ___
     _/ / \_/  \_/__\__ \_/_ \ ___________________________
    /   / / / / / / /__/               \_:
    ¯\/__/¯\___/¯\/¯\/__/¯\___/   o8 : demozoo        |
             ___  ___ /\_ ______   ___  ______
    |_       _/_ \_/_ \/ / \_ \_ \/\__/_ \_/_ \_ \/\_
    : \_________ / / / /__/ /__/ / / / /__/ /__/ / /
           ¯\___/¯\___/¯\___/¯\/¯\___/¯\___/¯\/  ¯\_ /zS!
                               /__/
        ._________________.
      _ _|_        |
        |/        |
        | dEMOZOO!    |
      _ __|_    _ __ _  |     _ ___       ___ _
    ____\)\  \_ _ _\)\ \\/__|__ _ ___\)\_ \_   _ _____\_ \(/_
    \   _  /___ _   \/  /___ _   __/__ ___ _  /  /
    \_  \ _/_ /(/__  || _/_\_ \(/_  \ _/_\_ \(/_   _/
    _ /______) '_/  /___||__)  /  /_______)  /  /______\ _
 <<---\/-diP-/  \  _/------/    _/-----/     _/----aSL-\/--->>
       /_________)   /_________)   /__________)
        |        _|_ _
        |        \| 
        | www.demozoo.org |
        |         |
        +-----------------+ 

      ___  ___  /\____  ___
     _/ / \_/  \_/__\__ \_/_ \ ___________________________
    /   / / / / / / /__/               \_:
    ¯\/__/¯\___/¯\/¯\/__/¯\___/   o9 : desire pr. calcatraz |
             ___  ___ /\_ ______   ___  ______
    |_       _/_ \_/_ \/ / \_ \_ \/\__/_ \_/_ \_ \/\_
    : \_________ / / / /__/ /__/ / / / /__/ /__/ / /
           ¯\___/¯\___/¯\___/¯\/¯\___/¯\___/¯\/  ¯\_ /zS!
                               /__/
                _ __        _______.    
  _ ._________ ________  _ __ /    __   \   |  __________
____\)|    // _  / _(// / _ __(__)/)/__)\___ |_ /  _   /
\_  |_   /  (  /__/__  /______|__   /  _/  \/  (  /______
 (   /   /   __/   /____    /   /   \_   \___  __/   /
 \    _/    \   /  /    /  _/    / .   /  \    \ 
  \_______)_______________)___    _/_____)________\__|____/______________\ 
               /_______)         :           
 ____  ____  ____  ____  ____  ____  ____  ____ |
 ....  ....  ....  ....  ....  ....  ....  .... | D E S | R E
 :: ::: :: ::: :: ''' :: ''' :: ''' :: ::: :: ::: :: ''' |
 ::'''' ::':;. ::' .. '''::: ::' .. :: ::: :: ''' '''::: | P R 3 S E N 7 S
 ::   :: ::: ::..:: ::.::: ::..:: :: ::: ::   ::.::: | - - - - - - - -
 --   -- --- ------ ------ ------ -- --- --   ------ |
____    ____  ___   ___    ____  _____ _____:_ ____   _____
 _/_____ _\_ \_ / /____ / _/_____ _\_ \_ /  // _  /_\_ \_ __\  (_ __ 
 \/  // /  // _/  // \/  // /  //  _/ _/  /_ /  //  \_ //
________\__\____\__\_____\_________\__\____\____)___\_____/_\____\____________ 
- -------------------------------------------------------------------------- -

      C   /\   L   C   /\   T   R   /\   Z

- -diP-------------------------------------------------------------------bM- -


      ___  ___  /\____  ___
     _/ / \_/  \_/__\__ \_/_ \ ___________________________
    /   / / / / / / /__/               \_:
    ¯\/__/¯\___/¯\/¯\/__/¯\___/   1o : elude         |
             ___  ___ /\_ ______   ___  ______
    |_       _/_ \_/_ \/ / \_ \_ \/\__/_ \_/_ \_ \/\_
    : \_________ / / / /__/ /__/ / / / /__/ /__/ / /
           ¯\___/¯\___/¯\___/¯\/¯\___/¯\___/¯\/  ¯\_ /zS!
                               /__/             ...      ...
             ::: .......... :::
              ..:    :..
              :      :
              :      :
    _______       :  ________._      _______
  _._/ _  /___._    .____\_   |/    ._/ _  /___._
  \|  / _/  |/__   |   /   |  ___ |  / _/  |/
   |_   \  _| /______:_  /   _|____\ \_:_   \  _|
   /__________\ _//   |/__________\   _  |/__________\
  - -----diP-/  \    _|     /   \  _|-aSL-------- - 
       /_____\______\:     /___________\
              :      :
              :      :
              :  elude!  :
              : - ------ - :
              :      :
              :..    ..:
             ... :........: ...
             :::      :::


      ___  ___  /\____  ___
     _/ / \_/  \_/__\__ \_/_ \ ___________________________
    /   / / / / / / /__/               \_:
    ¯\/__/¯\___/¯\/¯\/__/¯\___/   11 : entropy        |
             ___  ___ /\_ ______   ___  ______
    |_       _/_ \_/_ \/ / \_ \_ \/\__/_ \_/_ \_ \/\_
    : \_________ / / / /__/ /__/ / / / /__/ /__/ / /
           ¯\___/¯\___/¯\___/¯\/¯\___/¯\___/¯\/  ¯\_ /zS!
                               /__/        

   ____._   _.________ ___._  ___._   _._____  ______._ _.________
   / _ |/____ _\|_   //  |/_ _\_ |/____ _\|_  \_ /  _ |/_\|_   /
  / / _|  //  /   //   // _/   //  /   //  / |/  /   /
_ _/   \  _/  /  _/   _/  \   _/     _/    _|  /  _/_
\)\__________\_____\____\_______\_____\____\__________\_________\___  __\(//
- ------------------------------------------------------------------\___\--- -
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%,  ,%%%%
- -diP---------------------------------------------------------------------- -
            . e . n . t . r . o . p . y      ___  ___  /\____  ___
     _/ / \_/  \_/__\__ \_/_ \ ___________________________
    /   / / / / / / /__/               \_:
    ¯\/__/¯\___/¯\/¯\/__/¯\___/   12 : faker bashing     |
             ___  ___ /\_ ______   ___  ______
    |_       _/_ \_/_ \/ / \_ \_ \/\__/_ \_/_ \_ \/\_
    : \_________ / / / /__/ /__/ / / / /__/ /__/ / /
           ¯\___/¯\___/¯\___/¯\/¯\___/¯\___/¯\/  ¯\_ /zS!
                               /__/

                    _ _._ _       _ _._ _
                     |/(\\/-----------\//)\|
                     |           |
    ______    _ ___     ____:_          |
  _/)/   /_____.__\)/ (________ _\_ /(/__    F A K E R |
  _)   __/_\_  | _/  /_ _  // _/   (_         |
 _\   _)  /  | \   / / /__ \    /_    B A S H i N G 
 \\)\____\  _  _|___\____/  _/ /__\_____/(// /       |
     \___\___)   /__________\   :           |
     ____ _   ____   ____ _   :_____. __   ______: ___ _
    _/  /(/___ _\_ \(\_ /  /(/__ __|   | _\_)_ __\_  |/ _/(//___
    _)  _   // /   //___   // |   |/  //  /  | \_   (_
 _ _ _\  \  /_ _   /_  /  /_  _   |  /_ _/   |  /   /_ _
   (___________)__\______)_________)___\_____|_____)__\______|___________)
                     :           :
                     |           |
                     |_ _        _ _|diP
                    - -/(/---------------\)\- -
                      

      ___  ___  /\____  ___
     _/ / \_/  \_/__\__ \_/_ \ ___________________________
    /   / / / / / / /__/               \_:
    ¯\/__/¯\___/¯\/¯\/__/¯\___/   13 : genesis project    |
             ___  ___ /\_ ______   ___  ______
    |_       _/_ \_/_ \/ / \_ \_ \/\__/_ \_/_ \_ \/\_
    : \_________ / / / /__/ /__/ / / / /__/ /__/ / /
           ¯\___/¯\___/¯\___/¯\/¯\___/¯\___/¯\/  ¯\_ /zS!
                               /__/

     _ _._ _  _ _._ _
      |/(/ - \)\|
      |     |  g e n e s i s  p r o j e c t
      |     |
  ____  | ______ |  ______. ______  ___   __  ___ 
 _( _/____:( _  /__:_\(_   |( _  /__./  )/__._\_)_./  )/___._
 |  \_  | 7 _// |  /   | 7 _// |___   |   |___   |
 |_  /  |  \  _| /   _|  \  _| 7  _|   | 7   _|
  /________|________):__\_____)_________)________)______|________\_ 
      :     :                      / 
  ________: _____ | ___  __  _______  ____   _______ /.
 _(  _  |_(_  /__:_(_ \_._\_)_.( _  /__.( _/___.(    //|
 |  7  | _/   | 7  |   |  7 _// |  \/  |    // |
 |_   ___| \   _|   _|   |   \  _|    |   _//__|
  /_____)_____\_____)_______\   _|_________)_________|_____\ diP
               \____)
                            ___  ___  /\____  ___
     _/ / \_/  \_/__\__ \_/_ \ ___________________________
    /   / / / / / / /__/               \_:
    ¯\/__/¯\___/¯\/¯\/__/¯\___/   14 : holon (two versions) |
             ___  ___ /\_ ______   ___  ______
    |_       _/_ \_/_ \/ / \_ \_ \/\__/_ \_/_ \_ \/\_
    : \_________ / / / /__/ /__/ / / / /__/ /__/ / /
           ¯\___/¯\___/¯\___/¯\/¯\___/¯\___/¯\/  ¯\_ /zS!
                               /__/


    _ _._                        _._ _
     |//)--------------------------------------------(\\|
     |                         |
     :_________  .______  ___      .______   :________  
 _ _____\|    /__\|_   \_ / /______ ___\|_   \_ __\|_    \_ _
 \\\\_  _   _//  /   _// _//  _//   /   _//  /    _////
  \(____\______\____________\___\______\_____________\_____/________)/
   -diP----------------------------------------------------------aSL-
           H   O   L   O   N
   - -------------------------------------------------------------- -

       .______.  _______  ___    _______  _______ 
    _.____|   |___\_   \_/ /_____.__\_   \__\_   \_._
    \|  |   |  /   | _//   |  /   | /    |/
     |_  _   :      : \    :     : /    _|
     (___\_____________________\___________________\_______)  
      -diP---------------------------------------------aSL-   
      ___  ___  /\____  ___
     _/ / \_/  \_/__\__ \_/_ \ ___________________________
    /   / / / / / / /__/               \_:
    ¯\/__/¯\___/¯\/¯\/__/¯\___/   15 : kioea         |
             ___  ___ /\_ ______   ___  ______
    |_       _/_ \_/_ \/ / \_ \_ \/\__/_ \_/_ \_ \/\_
    : \_________ / / / /__/ /__/ / / / /__/ /__/ / /
           ¯\___/¯\___/¯\___/¯\/¯\___/¯\___/¯\/  ¯\_ /zS!
                               /__/
                _          _
              ..\/...................\/..
             ._|             |_.
             :    k i 0 E A    :
            _ :____    _ _____     _ :_____
          ___\)/  /  _ __\)\_  \_ _ ___\)\_  \_
          _) _/   \_ __   /  /___ _   /   //
         \\_ \   _/_\/__    _/ _ /(/___ _  _//
       _ _/\ /___\_____)   (_______) _/   /_\____\ /\_ _
         -\/------:--/    /-----/  \   /--:-----\/-
            diP: /________\  /__________\ :aSL  
             .               . 
      
      ___  ___  /\____  ___
     _/ / \_/  \_/__\__ \_/_ \ ___________________________
    /   / / / / / / /__/               \_:
    ¯\/__/¯\___/¯\/¯\/__/¯\___/   16 : kore (three versions) |
             ___  ___ /\_ ______   ___  ______
    |_       _/_ \_/_ \/ / \_ \_ \/\__/_ \_/_ \_ \/\_
    : \_________ / / / /__/ /__/ / / / /__/ /__/ / /
           ¯\___/¯\___/¯\___/¯\/¯\___/¯\___/¯\/  ¯\_ /zS!
                               /__/

                         _____.    _____.   ________   ________ _
  \_  | _____ \_  |_____ \_ __ \  \_  __/(//
   (_ |/  / (_ _  / (_ |/ /_____(_ __\__    __
   / |\  \_ / |\  \_ / /__   / / |/  \_ ___ / /_ /
 _ _/  |_\  /_/     /_/ |_/   /_/    // //_////
 \\)\____|\____/ \_________/ \___|\_____/ \________//__/  //
 - ---------------------------------------------------diP/aSL- -


  .____. _____ _________.___________ ______
  |  |/  /(_  _  |  __   )_  _/______ __
  _|  \    /  \  |  |/   / _)   // /_
  \_____|\_____/_________|____|\_____/__________//_/(/.
  -diP/aSL--------------------------------------------->

 _________.         ._________ ______________ ______________
 \_    | _______  ____|    _//       //       /
  (_   | /   /  /      _)   .__   //   ._   /
  |   _/   /__ /   .   |    | /  /___   |/  /________
  |   \     \   /|   |    _/     \   ____/    _/
diP |   |\     \__ /_|   |    \      \__ \     _)
aSL |   |_\      /     |    |\      /  \     \
  |_   |\      /      |    | \     /        \
-----(_____|-\_________/____________|_______|--\________/_________________\---
                                


      ___  ___  /\____  ___
     _/ / \_/  \_/__\__ \_/_ \ ___________________________
    /   / / / / / / /__/               \_:
    ¯\/__/¯\___/¯\/¯\/__/¯\___/   17 : logicoma       |
             ___  ___ /\_ ______   ___  ______
    |_       _/_ \_/_ \/ / \_ \_ \/\__/_ \_/_ \_ \/\_
    : \_________ / / / /__/ /__/ / / / /__/ /__/ / /
           ¯\___/¯\___/¯\___/¯\/¯\___/¯\___/¯\/  ¯\_ /zS!
                               /__/


                

                      
                                 .
       .                          .
 ___     .    __._       ___          ____:__     
./ /______. _:___ ./ _|/____. _._ ./ _/____. _.___ .___ /  | / ______.
| _//   |_\|_ \_| \_   |_\|_)_| \/  |_\|_ \_|  \/   |/__\_  |
|_\    _|  /  |  /  _|   |    _|  /  |  \/  _|  /  |
 (________):    _:________)|   _:_______):    _:___||____):  _  _|
<-diP/dS!--|_______)----------|_____)---------|_______)-----------|___\____)-->


           y o u h a v e o r d e r e d . . .

                        __ /\ __
             _ ___________________\\ / \ //__________ _
                         /  \\
          _______.  _ _______/\ ___ /   \ _ ______
          \_   |______    \\  \/    \   ___/
           |   _   \ |   \ \/     \  __)_____
           |_____|   \\_ ______/__||     \_ _____ /
              |________/      |___________/   \/
                     ._____           ._______
 __________/\ ________ __.    __  __|   \_ _____ ______/\ __|    \
 \___.____ \\  ___/  |______(__)_. |   / ___/ ___  \\  |    \\
   |  /  \ __)_____ |   \  |_    / __)_____ / __/____  ____/
   |________/_______ /______ //___ `/______/________ /_\     \_ _|
         yop \/    \/  \/        \/  \_________/

       _ _____________________________  hOME dEliVERY  _________ _
                      //_________________\\


      ___  ___  /\____  ___
     _/ / \_/  \_/__\__ \_/_ \ ___________________________
    /   / / / / / / /__/               \_:
    ¯\/__/¯\___/¯\/¯\/__/¯\___/   18 : meadow        |
             ___  ___ /\_ ______   ___  ______
    |_       _/_ \_/_ \/ / \_ \_ \/\__/_ \_/_ \_ \/\_
    : \_________ / / / /__/ /__/ / / / /__/ /__/ / /
           ¯\___/¯\___/¯\___/¯\/¯\___/¯\___/¯\/  ¯\_ /zS!
                               /__/


                           
                      _._ 
          , : /~     .. ..  \:/   .  .
           \|/  . .  :|:   | _  |  .
           .|  . |. .   | . |.: |.  |.  |.
           .|:. |.||.|  : |:| |||.|||. :|.| |: |.
_ _________ ______ __:||:_|:|:.|._.|.|||:_||:|:||:_.:|:|_||_|:__ __________ __ _
   ___ /   / _______   _______    ____   ______  \    /   
   _\ \/   /_/ _  /_____\_   \______\  \_____\_  \____\__   \
 _ _/  \/     / _/    /      _     /      /   \_ _
(_\\   ||   __   \  __ _   __   \  __     __  /\    //_)
 |_\\____||_____)|_________)|__\______)|_________)|__________)|____/\______//_|
- -diP---------------------------------------------------------------------bM- -
 M E A D O W - A D E M O F O R U N D E R C O N S T R U C T I O N 2 0 1 4
- ---------------------------------------------------------------------------- -


  Lorem ipsum dolor sit amet, no aperiri delenit omittantur eam. Mei discere
   inciderint id, aperiam deserunt accommodare et eam, his lorem everti
  incorrupte te. Quodsi aliquip imperdiet usu ex, et mei voluptua prodesset.
   Noluisse forensibus pri an, tritani appellantur ei pro. Sit cu justo
   dissentias, eam an nonumes tincidunt. Quaestio adversarium ei mei, an
          labitur eruditi vix, ex sea enim falli.

  _                                    _
- -\/----------------------------------------------------------------------\/- -
      W E  A R E  N O T  A  D E M O G R O U P
- ---------------------------------------------------------------------------- -


      ___  ___  /\____  ___
     _/ / \_/  \_/__\__ \_/_ \ ___________________________
    /   / / / / / / /__/               \_:
    ¯\/__/¯\___/¯\/¯\/__/¯\___/   19 : nippes pänz      |
             ___  ___ /\_ ______   ___  ______
    |_       _/_ \_/_ \/ / \_ \_ \/\__/_ \_/_ \_ \/\_
    : \_________ / / / /__/ /__/ / / / /__/ /__/ / /
           ¯\___/¯\___/¯\___/¯\/¯\___/¯\___/¯\/  ¯\_ /zS!
                               /__/


                

      ......
     ..:  :                      ...............
     :   :                     ..:       :
     :   :              ______    :  ::::::::::: :
    _:_____ : ___   ________   _(  _ \_ ______ ::::::::::::: :
    _\_   ): \ //  _(  _  / _____\_  \  /(   /_________   _
   _/ /   _|__\//__ /   / /_(  _  / ____/__ __     / / // /
   | _/   \|    \    _/   / / \   \ /    _/ / // /
 _ _|_\    |    \   \    _/___________\     \
   /_\_______|\    _\ _____\\   \   /__________________ _ _ _
     :   : \______)     \_____ \        :
     :   :             _ _   _____ : ::::::::::::: |
     :   :     __________    /  __\_  \_:_ :::::::::::: |
     |   _:_ __ _ _(   _  / ___(\\/_ /  /   |/ : ______ : |
    _|_____\:        / /__\_   )_ _/   |_____\  /____:_
     .        \    _/  /    / \    |    __/   |
             \_   \  _    /____\______|    \    |
  de leeve nippes pänz  /______\  \    \    \         |
  -- ----- ------ ----    /________\_______\    \_________________|_ _
                             : ............ |
                            _ _|_ ::::::::::: |___
                             |/______________|diP
      ___  ___  /\____  ___
     _/ / \_/  \_/__\__ \_/_ \ ___________________________
    /   / / / / / / /__/               \_:
    ¯\/__/¯\___/¯\/¯\/__/¯\___/   2o : nosys         |
             ___  ___ /\_ ______   ___  ______
    |_       _/_ \_/_ \/ / \_ \_ \/\__/_ \_/_ \_ \/\_
    : \_________ / / / /__/ /__/ / / / /__/ /__/ / /
           ¯\___/¯\___/¯\___/¯\/¯\___/¯\___/¯\/  ¯\_ /zS!
                               /__/


   

    _ __________       ____ _          ____ _
   __\)\_    \_      /  /(/________      /  /(/_______
   _)  /     /_ _________\___     /_ _________\___     /
   \  /    _/_\)\_   \_ /    _/_\)\_    / /    _/
   /____\________)   /    /___________)   /    /__________) 
   - -- --------/      _/----------/   /   _/------- -- - 
   % %% %%%%%% /_____________) %%%%%%%% /_____   ____) %%%%%%% %% %
   - -- -diP--------------------------------- \____\ -------aSL- -- -

            N O S Y S P R O D U C T i O N S
           
      ___  ___  /\____  ___
     _/ / \_/  \_/__\__ \_/_ \ ___________________________
    /   / / / / / / /__/               \_:
    ¯\/__/¯\___/¯\/¯\/__/¯\___/   21 : padua         |
             ___  ___ /\_ ______   ___  ______
    |_       _/_ \_/_ \/ / \_ \_ \/\__/_ \_/_ \_ \/\_
    : \_________ / / / /__/ /__/ / / / /__/ /__/ / /
           ¯\___/¯\___/¯\___/¯\/¯\___/¯\___/¯\/  ¯\_ /zS!
                               /__/
   

   _ _____
   º ººººº
   º ººººº  __
   º ººº'__xx%%xx_.  _______.  _ ____.       _______.
   º ººº %%|  %%%| _(%%%%%%%|    %%%| ___ _   _(%%%%%%%|
   º ººº %%|  %%%| %%|/ ¦%%%| _____ %%%| %%| ____. %%|/ ¦%%%| ___ _
   _ ___ %%:___%%%| %% __ %%%| %%| )%%%| %%|  %%%| %% __ %%%| ººº º
   º ººº %%(_  -- %%( )%%%| %%| ' %%%| %%|  %%%| %%( )%%%| ººº º
   º diP %%: ¦   %%| ' %%%| %%|  %%%| %%|  %%%| %%| ' %%%| ___ _
   º dS! %%|    %%|  %%%| %%|  %%%| %%|  %%%| %%|  %%%| ººº º
      \%|    \%|  ---: \%____%%%: \%|  %%%| \%|  --- ººº º
                        ¦---'     ºº ºººººº º
                               ºº ºººººº º


      ___  ___  /\____  ___
     _/ / \_/  \_/__\__ \_/_ \ ___________________________
    /   / / / / / / /__/               \_:
    ¯\/__/¯\___/¯\/¯\/__/¯\___/   22 : quadtrip       |
             ___  ___ /\_ ______   ___  ______
    |_       _/_ \_/_ \/ / \_ \_ \/\__/_ \_/_ \_ \/\_
    : \_________ / / / /__/ /__/ / / / /__/ /__/ / /
           ¯\___/¯\___/¯\___/¯\/¯\___/¯\___/¯\/  ¯\_ /zS!
                               /__/
   


  _____   _____._  ______._  ____._________ ___    ___  _________ 
 ___\__ )_.__(_  |/__(_  _|/___(  |    /_\_ )____ _\__)_(  _  /\
 \_  7  |  /  |  7  \   _  |    / _/   /_   |  7  / \
 /    | /  _|  _   _\   7 _|   _/  \    /  _|   _/ / / 
 /__   \_|_______):___\_____):________)|_____)_____\_____/_____)|______|\ /_ 
 \ (______\\ ______\\ ___\ ___\\ _______\ \ ___\\ ____\ ___\\ ___\ \ ____\ \/ %
 \_\ _____\\_______\\____\____\\________\)\____\\_____\____\\____\)\_____\| %%
__ _ \______\ _________________________________________________________ ___ %% 
%% %x _______%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %%% %%
%% %%% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %%% %%
-- --- -diP---------------------------------------------------------dS!- --- --      ___  ___  /\____  ___
     _/ / \_/  \_/__\__ \_/_ \ ___________________________
    /   / / / / / / /__/               \_:
    ¯\/__/¯\___/¯\/¯\/__/¯\___/   23 : quite & orange    |
             ___  ___ /\_ ______   ___  ______
    |_       _/_ \_/_ \/ / \_ \_ \/\__/_ \_/_ \_ \/\_
    : \_________ / / / /__/ /__/ / / / /__/ /__/ / /
           ¯\___/¯\___/¯\___/¯\/¯\___/¯\___/¯\/  ¯\_ /zS!
                               /__/
   

      . .
       :      q u i t e               : |
      : |  ______      __      _____    : 
      | |__(\\_  \_   ___(_//)_    / _ //)____ ___(\ 
      | |   /   / _____\__   /_____ / '_/   //   \
      | |     _/(\\_   /  _/   //)_  \   _//_____ /
      | |__  ____)  /  /____)     /_________)  . (/ 
      | |--\__\--/  /  _/----/    _/        | .
      | |    /_________)  /_________) a n d    | |
      | |                         | |
      | |                         | |
      | |     o r a n g e              | |
      : |  ______        ______     ____   | |  
     /)_ __(\\_  \_     _(\\_  \_    / _/(\____ |    
     /  \\  /   / ____  _)  /   / _____/_ \_   /____   
    /   \\    _/(\\_ /___/__ _  _/(\\_   \_ /  _/ _ /______
    \   \\______)  _/    /__\____)  /   /_____) '_/   /
     \ _____\   /  \   _/-------/  /   _/-----/  \   _/ 
     \) .   /______\_____)    /_____\_____)   /___________) 
      | |                              
      : |                         | : diP/dS!
      . |                         | :
      : |                         | .
      . |                         | :
      . |                         | :
      ___  ___  /\____  ___
     _/ / \_/  \_/__\__ \_/_ \ ___________________________
    /   / / / / / / /__/               \_:
    ¯\/__/¯\___/¯\/¯\/__/¯\___/   24 : rakt över disk    |
             ___  ___ /\_ ______   ___  ______
    |_       _/_ \_/_ \/ / \_ \_ \/\__/_ \_/_ \_ \/\_
    : \_________ / / / /__/ /__/ / / / /__/ /__/ / /
           ¯\___/¯\___/¯\___/¯\/¯\___/¯\___/¯\/  ¯\_ /zS!
                               /__/
   
                      _ _
  ____         ______      _\)\)_     ______
 __\_ /____    _____/   /    ____\_  \_    / _ /___
_) _/   /_ ____/_ _/   /_______ _)  /   / _____/__ _/  \ ____
\_ \   _/_\_  \_\   _/   /_\_    _/__\_   / \   _\_\_ /____
 (__\_____)  /   /_\_____)    / (________)  /  /_________) _/   /_
---------/  _  _/-------/   _/----------/  /  _/---------/  \   _/ 
%%%%%%% /____\____) %%%%% /_______) %%%%%%%% /_________) %%%%%%% /_____\_____)
-------  ______  ---- ___    ____ ---       _________________
.__________\   \___ ___\__)_____ /  /_________ _____ /        /____.
|      _    //      //___     //  _/           |
|      \   _//     _/  /    _/   \            | 
|_________________\____________\______________\________\______________________|
- -diP-------------------------------------------------------------------aSL- -

      ___  ___  /\____  ___
     _/ / \_/  \_/__\__ \_/_ \ ___________________________
    /   / / / / / / /__/               \_:
    ¯\/__/¯\___/¯\/¯\/__/¯\___/   25 : rastaman vibration  |
             ___  ___ /\_ ______   ___  ______
    |_       _/_ \_/_ \/ / \_ \_ \/\__/_ \_/_ \_ \/\_
    : \_________ / / / /__/ /__/ / / / /__/ /__/ / /
           ¯\___/¯\___/¯\___/¯\/¯\___/¯\___/¯\/  ¯\_ /zS!
                               /__/
   


   
  
     .___   .___  __.   ____.  .___  _. _____ .___  .___
   .__|_ /___ _|_ \_ / |___ /  |_ _|_ \_ _\|/  /_|_ \_ _|_ \_.
   | _/  // /  //__  //   // /  // \/  _// /  // /  |
   |_ \   _ _  _ /  _   _  _  _ ||  _ _  _ /  _|
   :/__\____)__\____)______)______)____\____)__||____)__\____)__\____\:
  _ /-diP----------------------------------------------------------aSL-\ _
  \/: _______ _  __   ____  ____  _____  _  ____  ____ :\/
   :__\_  /_\/_ / /____ _\_ /__ _\_ \_ /  /_ _\/_ _\_ \_ _\_ \_:
   |  /  //  // _  // _/  // /  //   //  // /  // /  |
   |_ /  _   _  / _  \  _ _  _   _   _    _ /  _|
    (_____\_____\______\____\___\__)____\_____\______\_______\__\____)
     
   
   
      ___  ___  /\____  ___
     _/ / \_/  \_/__\__ \_/_ \ ___________________________
    /   / / / / / / /__/               \_:
    ¯\/__/¯\___/¯\/¯\/__/¯\___/   26 : revision       |
             ___  ___ /\_ ______   ___  ______
    |_       _/_ \_/_ \/ / \_ \_ \/\__/_ \_/_ \_ \/\_
    : \_________ / / / /__/ /__/ / / / /__/ /__/ / /
           ¯\___/¯\___/¯\___/¯\/¯\___/¯\___/¯\/  ¯\_ /zS!
                               /__/
   


           _             _
  ____._   ______ \/ ______. ___  __._ \/ ___   ______. _._______.
.__\_ |/__._/ _  /__.__\_  |_\__)_./ |/____._\__)_.__\_  |__\|_   |\
| _/   |  / _/  |  /  |   |\__   |   |  /  |  /   | \
|_ \   _|   \  _| /  _|   _| /   _|   _|    _| _/   _| |
\(__\_____):_________):_______):_____):________):_____):_______):__\_______)\ |
 \\ \  \\\    \\\   \\\  \\\    \\\  \\\   \\\ \   \\\|
diP\__\____\)\________\)\______\)\____\)\_______\)\____\)\______\)\__\______\)
                   
                     
                     r e v i s i o n  2 o 2 o 
                                
                 o f f i c i a l  r e s u l t s
                 - - - - - - - -  - - - - - - -

   
      ___  ___  /\____  ___
     _/ / \_/  \_/__\__ \_/_ \ ___________________________
    /   / / / / / / /__/               \_:
    ¯\/__/¯\___/¯\/¯\/__/¯\___/   27 : so sad ... deadline  |
             ___  ___ /\_ ______   ___  ______
    |_       _/_ \_/_ \/ / \_ \_ \/\__/_ \_/_ \_ \/\_
    : \_________ / / / /__/ /__/ / / / /__/ /__/ / /
           ¯\___/¯\___/¯\___/¯\/¯\___/¯\___/¯\/  ¯\_ /zS!
                               /__/
   

   

  ____       _ ____   _____    _____
 /  /___ ______ \//  /____ _\_  \_ ____\_  \_
 _\__  // _  / _ \__   // /  //   /  _ _
 (__/____/__/__/  (___/_____/__\_____/_____/____)
  /    /     /          /
   _ ________        ______ _  ___    ___ 
   \//    /_______  __ /   /_(/_ / /____ / /_____ 
   /_   _// _  / / \/   //  /_\_   //_\_   /  _ _ _
    /_____)____/__/ /___\/_____/____/_ /_____/__ /______//)(_/(_/(_// / .
      :   /            /     /     
      |
  _  _ _|_
      |/ ...so sad to miss deadline. sorry for no dj sets. next time!..
      | - ---------------------------------------------------------- -
      |
    diP|dS!                                
    ___ | ______ _   ______    ___  ___    _  ________ ______ _  
_____(\\ \:/ _  /(/___(\\_  \____(\\ \_/ /_____(\\)__\_   |/ _  /(/____
\    _ | / _//  |  /   |   _ | _//  |  | /   | / _//   /
 \_   \ |  \   | _   |   \ | \   |  | /   |  \   _/
 /(________!___________!__\______!_________!________!____!_\______!__________)
/\/_______/___________//__/_____//________//_______//___//_/_____//_________/  
(/_______/___________//__/_____//________//_______//___//_/_____//_________/     
      ___  ___  /\____  ___
     _/ / \_/  \_/__\__ \_/_ \ ___________________________
    /   / / / / / / /__/               \_:
    ¯\/__/¯\___/¯\/¯\/__/¯\___/   28 : spectrals       |
             ___  ___ /\_ ______   ___  ______
    |_       _/_ \_/_ \/ / \_ \_ \/\__/_ \_/_ \_ \/\_
    : \_________ / / / /__/ /__/ / / / /__/ /__/ / /
           ¯\___/¯\___/¯\___/¯\/¯\___/¯\___/¯\/  ¯\_ /zS!
                               /__/
   

   
   ____   _____. ______ .____ _ ______. ____   ______. ___  .____   
  /  /__._/ _  |/ _  / | _/___._   |_\_ /_ _._\_  |/ /___|  /_____ 
 __\_   |  \  / / /__|_ \/  |/   | _/  \| /  | _//  \\_   //
 \\_ /   |/  __/_  _/ __/   _|  ___| \   _| _  _| \  _| /  _// 
  (_______/____)\ :_______):______)|___) :__\____)|__\___):______)_______)  
diP \ ____ \ ___\ \_\ _____ \\ ____ \ ____ |_ /__ //__ / _ //_____ /_____ / dS!
-+-- \______\____\_) \_______)\_____)\_____|_/___//___/___//______/______/ --+-
 |                                      |
 :     -- s p e c t r a l s  p r e s e n t --     :
 .       - - - - - - - - -  - - - - - - -       .
  Lorem ipsum dolor sit amet, no aperiri delenit omittantur eam. Mei discere
   inciderint id, aperiam deserunt accommodare et eam, his lorem everti
  incorrupte te. Quodsi aliquip imperdiet usu ex, et mei voluptua prodesset.
   Noluisse forensibus pri an, tritani appellantur ei pro. Sit cu justo
   dissentias, eam an nonumes tincidunt. Quaestio adversarium ei mei, an
          labitur eruditi vix, ex sea enim falli.


 .                                      .
 .                                      .
_|__ __  _                            _  __ __|_
 + )/_//-//-------------------------------------------------------\\-\\_\( +

      ___  ___  /\____  ___
     _/ / \_/  \_/__\__ \_/_ \ ___________________________
    /   / / / / / / /__/               \_:
    ¯\/__/¯\___/¯\/¯\/__/¯\___/   29 : standard deluxe    |
             ___  ___ /\_ ______   ___  ______
    |_       _/_ \_/_ \/ / \_ \_ \/\__/_ \_/_ \_ \/\_
    : \_________ / / / /__/ /__/ / / / /__/ /__/ / /
           ¯\___/¯\___/¯\___/¯\/¯\___/¯\___/¯\/  ¯\_ /zS!
                               /__/
   

   
   ___    _____  _____  ________  ___  _____  _____    ___
  _/ /_____ /  /_ _\_  \_ _\_   /___\ \_ _\_  \_ _\_ /____ __\ \_
 _)__   //   // /  // /  // _  // /  // _/   // _  (_
 \_ /  _/   _/  _  _/  /  _/  \ _/  _  _/  \   _/  \  _/
 _ /______\_______\____\___\____\___\________\____\___\_____\____\_________\ _ 
 \/------- ____ ------------ ___ ------------------- __________ ------------\/
 _________\  \_   _ ___/ /_________   _ ____\ __  /
 \    _  /______   _//    / __________ \ /  \________
  \_   \ _/ _  /___  \    _/__\_    /  \   _\ _  /___   
  (_________)  \ _/  \___\_______)  /   /____/\_____)  \ _/  \  
       /   \   _\     /  /   _/      /   \   _\
<<-diP/aSL---\____________)----------\__________)------------\____________)-->>

      ___  ___  /\____  ___
     _/ / \_/  \_/__\__ \_/_ \ ___________________________
    /   / / / / / / /__/               \_:
    ¯\/__/¯\___/¯\/¯\/__/¯\___/   3o : statdns        |
             ___  ___ /\_ ______   ___  ______
    |_       _/_ \_/_ \/ / \_ \_ \/\__/_ \_/_ \_ \/\_
    : \_________ / / / /__/ /__/ / / / /__/ /__/ / /
           ¯\___/¯\___/¯\___/¯\/¯\___/¯\___/¯\/  ¯\_ /zS!
                               /__/
   

   
            
             ..              ....... 
             :::    _         :::      
          ......:::  ....: :.............  :::......
        ___ :::::: ::: :::::: ::::::::::::::: ... :::::: ___
       _ %%% :::::: ::: :::::: ::::::::::::::: ::: :::::: %%% _
      . % %%% :: _____  :::::: ::::::: _______ ::: :::::: %%% % .
      | % %%% : /  //)___. ::: ::: ___(\\_   \_. :::::: %%% % |
      | % %% ___\___    | ________\_  /    |__________ % % |
      | % % /   /   _|/     /  _    _|     / % % |
      | % /______________)     /____\_______)     /  % |
      | % ___ ...... ... /     _/ .......... /    _/ diP % |
      | % %%% :::::: :: /__________) :::::::::: /_________) aSL % |
      | % %%% :::::: ::. ...... ...:::::::::::. ... .....: ___ % |
      | % %%% :::::: ::: :::::: ::::::::::::::: ::: :::::: %%% % |
       % %%% :::::: ::: :::::: ::::::::::::::: ::: :::::: %%% %
        %%% :::::: ::: :::::: ::::::::::::::: ::: :::::: %%%
          `::::: ::: `::::: ::::::::::::::' ::: ::::::
            `-'               `-'
               s  T  /\  T  D  N  s
               -  -  --  -  -  -  -
      ___  ___  /\____  ___
     _/ / \_/  \_/__\__ \_/_ \ ___________________________
    /   / / / / / / /__/               \_:
    ¯\/__/¯\___/¯\/¯\/__/¯\___/   31 : stay safe       |
             ___  ___ /\_ ______   ___  ______
    |_       _/_ \_/_ \/ / \_ \_ \/\__/_ \_/_ \_ \/\_
    : \_________ / / / /__/ /__/ / / / /__/ /__/ / /
           ¯\___/¯\___/¯\___/¯\/¯\___/¯\___/¯\/  ¯\_ /zS!
                               /__/


       

   


                         
     .           . 5 7 A Y 5 A F 3 ! .      .    .
   .  .           . - - - - - - - - -       .    . 
   . _:__________     _:_______  _     _:_____    :_______:_ /)
_ __:_ \|     /_._____ __\|_   /\ \/__._  __\|_  \______|_ _  |/__
\// |/__|__   /_\|_  \_  /  /\\\ / |/___\_ /   /   / / __| /
 \_    /  _/  /   / /  _/\\\//\_    / _  _/  __/   \ _/ 
 _/   _/_____\  _  _/___  _)\\\///_/   _/__\____)  _)__________).:
. \______)\\\\\\\\___\____)\\\\\__\\\\/ \/\______)////////_____|/////////// ::
:. \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\) ////////////////////////////////// :::
::. \\\\\\\) ..... \\\\\\\\\\\ . \\\\  \//////// .... //////// .........::::
:%::.........::::::............::......:.........:::%:..........:::::::%::::::
:%::%:::::::%::::%::::::%::::$:%:::::::::::::::::::%:::::::::::::::::%:::%::::
%%::%%%%:%:%%%::%%%::%%:::%%::%%%%%:%%::%:$%%:$:::%%$%%%:$%::%:$%%:%%%:%%%%%%:
%%%%%%%%%%%%$%%%$$%%%$%%%%$%%%%$$$$%%%$%%%%$%%%%%%$$%%%$%%%%%$%%$%%%$%%%$%%$%%
$%$$%%$$%%%$$$$%%$$$$%%$$$$$$$$%%%$$$$$$$$$$%$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
&&&&&$$&&&&&$$&&&&$$&&&&&$&&&$&&$&&&&&$&&&&&$&&$&&&&$&&&&&$&&&&&$&&$$&&&$&&$&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&#&&&&&&&&&&#&&&&&&&#&&&&&&&&&&&&&&&&#&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
###&&&&&###&&&##&&&&&&&#&&&&#&&&&&#&&&&&&&&&&&#&&&&&&&&&&&#&&&&&&&&&&&&&##&&&&
##############################################################################
##############################################################################
- -diP------------------------------------------------------------------dS!- -      ___  ___  /\____  ___
     _/ / \_/  \_/__\__ \_/_ \ ___________________________
    /   / / / / / / /__/               \_:
    ¯\/__/¯\___/¯\/¯\/__/¯\___/   32 : sundown        |
             ___  ___ /\_ ______   ___  ______
    |_       _/_ \_/_ \/ / \_ \_ \/\__/_ \_/_ \_ \/\_
    : \_________ / / / /__/ /__/ / / / /__/ /__/ / /
           ¯\___/¯\___/¯\___/¯\/¯\___/¯\___/¯\/  ¯\_ /zS!
                               /__/ 
   

                   __
   _ _._ _            _ _\/_ _           _ _._ _
    |/(/---------------------\-\)\/\/(/-/-------------------\)\|
    |  ....... .. .              . .. .......  |
    | ::::::::: :: :              : :: ::::::::: |
    | ::::::::: :: :              : :: ::::::::: |
   __:_ :::::::: :: : _._______      _.______ : :::::::: _:______ 
 ____/ |/____ :::: : ___\|_   \_   ____\|_   \_ :::: ____\|_   \__ 
\\_ \__   /_.______\_  /    /_.____\_  /   /_.____\_  /   _// 
 (_  /  _/_\|_   / /   _/_\|   \_    _/_\|_   \_ /   _)  
  /_______)  /   /___\______)  \_   /_______)  /   /_\______\
- --------/  /  _/----------/   /  _/-------/  /\  _/----------- -
     /__________)     /___________)    /_____/\____) diP/aSL! 
                                           ___  ___  /\____  ___
     _/ / \_/  \_/__\__ \_/_ \ ___________________________
    /   / / / / / / /__/               \_:
    ¯\/__/¯\___/¯\/¯\/__/¯\___/   32 : the rogue lands    |
             ___  ___ /\_ ______   ___  ______
    |_       _/_ \_/_ \/ / \_ \_ \/\__/_ \_/_ \_ \/\_
    : \_________ / / / /__/ /__/ / / / /__/ /__/ / /
           ¯\___/¯\___/¯\___/¯\/¯\___/¯\___/¯\/  ¯\_ /zS!
                               /__/

      . 
      _:_   ____._     ____._
      | \_._/  |/_    / _ |/_______
      | _ |    / ._____/_ / _/    /
      | % |_   _/__|   /  \   _/
      | % :/_____)  |   :__________) 
      | % :-----/  _   |------------->>
      | % :  /_____\______|
      | % :
      | % : ___._      ___._       ____._
      | % :__\_ |/______   / _|/_____    / _ |/_______ 
      | % | _/    /_.__/_ \_   /_._____/_ \ _/    /
      | % |_ \    _/_\|_  \_ /  _/_\|_   /  \   _/
      | % :/__\______)  /  /_____)  /  /___________)
      | % :---------/     /-----/  /  /--------------->>
      | % :    /__________\  /__________\
      | % :
      | % : __._         _._______     ___._
      | % |/ |/______      _\|_   \_    /  |/_______
      : % | _/   /_._____  /  /    / _.___\___    /
      _:_ |_ \   _/_\|_  \_/_ /   _/___\|  \_ /   _/
      :/--:/_______)  /    /__\______)   _  /________)
        -.-diP---/  _   _/---------/   \ _/----------->>
            /_____\______)     /__________)
                           .

                   .  .|
                   ..:.:|
                  .:::::|
                  ::::::|
                  ::::::|
                  ::: :|
                  :::..:|
                  ::::::|
                  :: ::|
                  ::..::|
                  ::::::|
                  ::: :|
                  :::..:|
                  ::::::|
                  : :::|
                  :..:::|
                  ::::::|
                  ::: :|
                  :::..:|
                  ::::::|
                  :: ::|
                  ::..::|
                  ::::::|
                  ::: :|
                  :::..:|
                  ::::::|
                  : :::|
                  :..:::|
                  ::::::|
                  ::: :|
                  :::..:|
                  ::::::|
                  :: ::|
                  ::..::|
                  ::::::|
                  ::: :|
                  :::..:|
                  ::::::|
                  : :::|
                  :..:::|
                   :::::|
                _ __  : `:|     
   _____        _ ______ /  .  .  ______ _ 
  _(  _/_______   \(// _  /    _ _ /   \\)_ _ _
\(\\_  \_   / ___  / /  /___ ______ //     /___ /_
  /  /   //_(_ /__/ _  _/  _) _  /  _   _/  /(//____
 _ _____    _  /   /________  /  /___ /___________    //)/ diP/dS!
    /_____ / _/   /_ __  /_  _/  _/   /__ /   __ _ ______ __
       /___\    // //  (_________)     (_________)
         \______//_//           
              / g r e  e  t   s ---->> >
                    

                    .
                    .
                    :
abductee ....... abho ...... acidbrain : dino^5711 ....... dirtie ....... dixan
acorn ......... acryl ......... alkama : djefke ........... dmg .......... docd
amblin ........ anderer ........ andro : dodge ......... dodke .......... dojoe
ansichrist ...... arcane .... arlequin : dr. science ..... draugven ..... droid
avatar ......... avenger ......... avh : duke ...... dv8 ...... e605 ...... eha
ayatollah .......... azzaro ........ b : elend .......... elfh ........... elko
bacchus ....... bacter ........ beftex : eviljoker ....... exocet ........ exon
benjam .......... ber0 ......... bernd : faith ......... fashion ......... faxe
bhead ........ blueberry ........ bodo : fei ......... felice .......... ferrex
bombe ......... bonzaj ........ booger : fierman ....... flopine ....... franky
break ....... britelite ........ bruce : freigeist ........ fury ....... gargaj
bullet ....... charlie ....... chromag : gasman ..... gencha ..... general zoff
chunna ........ clary ........ cleaner : gentleman ........ ghandy ....... goat
coolcat ....... craid .......... crome : gopher ....... goto80 ........ grendel
crusader ....... cupid ...... cybergod : groepaz ........ h0ffman ......... h2o
cyclone ......... d4s ......... daeron : h7 .... hakon ..... hamster .... hando
dagone ........ dairos ........ dalezy : hardy .......... hash .......... havoc
darkus ........ darya ......... desert : hedning ..... hellbeard ..... hellfire
devistator ........ dfox ......... dhg : honkey ....... icedragon ...... idiana
dhm ........ digiman ........ dino^up! : igor ........... ile ........... irata
                   .:.
: :: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :: :
                   `:'
irokos .......... ixxu ........... jal : netpoet ..... neurodancer ..... noches
jazz .......... jco ........... jeenio : nodepond ........ nosfe ....... numtek
jeff smart ........ jpv ......... juen : ohli ..... okkie ..... oni ..... otium
kaneel ..... kb ..... keen ..... kempy : ozan ..... pan .... pandur ..... paniq
keyj .......... kiero ......... kojote : paralax ....... pigpen ........ pixtur
kritix ....... kusma ...... lambdacore : plek ...... positive pain ....... poti
las ..... leia .... leni ..... lincoln : potzkoten ..... preacher ..... prowler
little bitchard ...... lj ...... looza : ps .......... psykon ......... puenzli
lord ..... lord chaos .... lotek style : qwan ........ rackler ........ rad man
lug00ber ......... luisa ......... m0d : raimo ....... rainmaker. ...... ramses
m0lo ......... mad ......... madenmann : random ....... raver. ...... raytrayza
marden ......... marek .......... marq : reality404 ...... redhound ...... reed
marty ....... matt ....... mattmatthew : rezine .. ricky martin .. romeo knight
mbb ......... mecenas ......... melkor : ronny ....... rosty ....... saga musix
melwyn ......... menace ........ messy : saint ........ sal-one ........ sander
misfit .......... mog ........... mool : santa ......... sargor ........ sarlac
moqui .... mortimer twang ..... mother : saturnus the invincible ........ scamp
muffler ......... muhmac ......... mws : se7en ..... sensenstahl ...... shallow
mypalgoo ....... n4cer ........ native : shana ......... shifter ........ shiva
ne7 ......... nekomono .......... nerv : silentriot .......... sir garbagetruck
                   .:.
         ..::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::..
         :'                    `:
         : sixpack ......... skin ......... skope :
         : skrebbel ..... skylab ...... skyrunner :
         . slapshot ....... slider ....... slummy .
           smash ........ smith the software pope
         . snowdrake ....... soing ...... sparcus .
           sphinx ......... spike .......... spot
           spotter ....... steam ........ steeler
           stingray ..... streettuff ....... styx
           supah ...... susencrusen ...... syphus
           t$ ....... teis ....... teo ...... thg
           thorion ........ threaz ........ titus
           tma .......... tomic .......... topy44
           trivial ....... twoflower ....... ubik
           uctumi ....... uncle-x ........ unlock
           v3nomsoup ....... vickey ........ vigo 
           volatile ....... warhead ........ warp 
           wayfinder ..... webpige0 ....... widdy 
           wiklund ........ winden ....... woober 
           xerxes .... xq .... xxx ..... yerzmyey 
           yonx .......... yop .......... zabutom 
           zamboo .......... zaner ......... zeus 
           ziphoid ........ zippy ......... zorro 
 
           ...... and all i might have forgotten!
 


     
     
     
     

 
 
 
 


        ____ _          _ _____     ___________
      .__(_ /(/___.      .___\)\  ).   .(     /
 ___    | _/    | ________ |   _  | ___ |     /_____  
./ _)______|_ \   _ _|(  _  /__|_   (  _|_(__/_|_ _   //   )____.
|  \/   |  \    |  ) /  |      |   |    //____    |
|_     :  \    :   _/  :      :   :   _/   /   _|
 (___________________________________________________________________________)
- -diP-------------------------------------------------------------------dS!- -
          
          all logos by dipswitch / ds!^up!^bm^5711

                 except for guest logos by:

                            abho
                       mortimer twang
                            ranx
                           trivial
                             yop 
                            zeus
                            zorro

                     released 4 may 2o2o

                  during covid-19 pandemic

                          - -------


____., ___   /                            
   \_ \_  .   \  ___    __ . /\   .___       ___.,________
    /  /\ / ____ /\_  /\ __  /  / /____/ \_ \_    _ /       
   /  /_//_ \_ \_ /__/_/ / /\___/_/  /__ /__/__  / \/
   /  /  _/ /  /___  / /__/ /  _/  ___//   /___/ /
  /  /  / __/  / /  / / / /  /  /  /   /___/       
____  /  / \____/ /  /__  / /  /_  /____   / \_   
___\ /___/  /\_/  ____/ //____ /_____/ /\/\_\____/  /_.___________________
  \/ \_/___/ //____/\__\//\___\/\__/___ / /\/2o!__/___/\_____________________
   \/ \___\/ \____\/  \/  \/ \__\/ /    \___\/        
                     \/              
                                 
                                 
       d i p s w i t c h ' s  r e l e a s e  h i s t o r y
       - ------------------------------------------------- -
                                 
          spring awakening o1 . dkb_spaw.txt ... may^98 
          live in latvija o2 . dkb-lila.txt ... aug^98 
         1oo% - the rebirth o3 . 1oo-rebi.txt ... oct^98 
            natty dread o4 . dkb-nadr.txt ... nov^98 
            black sunday o5 . pph-bs.txt ..... dec^98 
       respect to the fullest o6 . dkb-rttf.txt ... jan^99 
           get a dizzie 1 o7 . a!-diz1.txt .... feb^99 
        some shitty requests o8 . a!-ssr.txt ..... feb^99 
          just a lifesign o9 . a!-jalis.txt ... feb^99 
           get a dizzie 2 1o . a!-diz2.txt .... mar^99 
           german boards 11 . a!-germa.txt ... may^99 
       how to design a colly 12 . a!-rbeit.txt ... may^99 
          just for friends 13 . 1oo-jff!.txt ... jun^99 
          fuck doublespace 14 . a!-fuckd.txt ... jul^99 
            straight up 15 . a!-strup.txt ... aug^99 
          live at evoke'99 16 . a&bm-e99.txt ... sep^99 
          global village 1 17 . a!-gvil.txt .... oct^99 
        message in a bottle 18 . 1oo-miab.txt ... dec^99 
          global village 2 19 . dtr-glv2.txt ... feb^00 
           we are family 20 . dtr-wafm.txt ... jun^00 
              titbits 21 . dtr-tits.txt ... aug^00 
          live at evoke00 22 . dtr-ev2k.txt ... aug^00 
           el ultimo ska 23 . 1oo-ska.txt .... aug^01 
              blazing 24 . dtr-blaz.txt ... aug^01 
            back to bbs 25 . 100-olsk.txt ... apr^02 
             klockwerk 26 . bm-klock.txt ... jan^03 
          pitch the bitch 27 . asl-ptb.txt .... mar^03 
            easter eggs 28 . bm-eggs.txt .... apr^03 
   koureni vazne poskozuje zdravi 29 . 1oo-kvpz.txt ... sep^03 
          stop that train 30 . asl-stt.txt .... aug^04 
         live in latvija 2 31 . asl-lv2.txt .... oct^04 
           get a dizzie 3 32 . asl-gd3.txt .... mar^05 
            homo ludens 33 . asl-hom.txt .... dec^06 
          land and freedom 34 . asl-laf.txt .... jan^10 
           home delivery 35 . ds!-home.txt ... may^20   y o u h a v e b e e n w a t c h i n g a p r o d u c t i o n b y
 


           _________________________________:________
          |                 |   _ /
          : d i v i n e    -      :   \/
    _____________._____   ______  -___________:___________
    \_  _   /   |   /   /  |   _   ./   _  |
    |  /  /   |  /   /   |  ./   /   /____|
    |________/|______|\________/|   |____|_____/|________/
                  |_____|
 _____________________  _____________  ____________________ __________
 \   _ /____    / |/   /   /_./   _  |  _  /_\   _ /__
 _\_  \/ |/    /  /  _/   / |   /____|  /   |\_  \/  |
 |_________|_______/|________|__________|________/ |_____\_____|___________|
      ____  .                 .     rX/jA!
      \ _/  :         s t y l e r s :
       \______|_________________________________|
          :                      ,    
                    X /\    
                  ___/v\___\__   
                  \_     \   
                   /_     \  .
                __   (   (x) \ /_
               _// ' / \_________0\\\
              / /  / \\____ _  /|\ 
              ( \,_ /_,--,_ \     
              \_  /   \_____ ,  
             diP \________________)-  
                        `  

               e n d o f c o l l y
  _________________________________________               ·
  (                    /     t H E  y A R D   :
 ::| .the yard proudly serving the elite. /// / /\_______________________|_
  |                   /____ /             |
 __|__/\____               /  //  · 1 9 9 6 - 2 0 2 0 · |
\\_|_  __/_.   __/\____    _____·__ //  ____  _______     |\___
  |/  \  |____(_ ____/____  \   /__/_____\_ \__\_  / ________|  /
  /   /  |  _/ _)    )____\  /  (   _  / _ _/_(    _  /
 /  _/  _  \  |    (   \_   _|   |  /  |   \   | //
 (_____\_____|   \___    |      __\_______.__\___|   /_________\
[==|=========|______\=\_______|_________/_/================|________\dVN==|===]
  |                  /                 |
  | aMIGA/aSCII/cLASSIC aMIGA gAMES // nINTENDO64/gAMEcUBE/wII cONSOLES |
  | sONY pLAYsTATION cONSOLES    ·// sEGA dREAMcAST & sATURN cONSOLES |
  | gAMEbOY/sGB/gAMEgEAR/wONDERsWAN / nEOgEOpOCKET/gBC/gBA/nINTENDO DS |
  | nINTENDO nES & sNES cONSOLES  /. =c64/cPC/aTARI/sPECCY 8bIT    |
  | aPPLE mACINTOSH - tYPO/fONTS  //  0dAY gRAPHICS/aUDIO aPPS & gAMES |
  | gRAFFITI/dESIGN eBOOK/xVID   /  cLASSIC pC gAMES - gSM/pDA/pHONE |
  | aUDIO pRODUCTIONS sAMPLES   /   dAYdREAm/lINUX dEVELOPMENT/dOORS |
  |               .                    |
  '-«< tHE iDEA oF sTYLE iS tHE kEY 2 aLL fORMS oF rOCKiNG - TY 9620+ >»-'
                  
        -> Another Quality Release uploaded at TY <-